Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 317. Gjesing og Nørager,

Rougsø (tidligere S. Hald) Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 52; S. L. v. W.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/342; Kbg. 1694.
———————————

1. 15. . Jacob . . .

2. c. 1564. Søren Lauritsen i 18 Aar; [† c. 1582].

3. c. 1582. Jens Dolmer i 21 Aar; see Etm.; [† c. 1603; Søren Jensen Dolmer, St. i Kbh. (054) og i Giessen 09; der skal ha vært tiltenkt som Sp. her, var formtl. hans Søn].

F-P s. 213 (»Severinus Dolmerus Joh. fil.«); Helk I, s. 200.

4. 1603. Niels Hansen Bredal i 33 Aar; 1 ~ F. D. . . . . Jensdtr. Dolmer; (mindst) 2 S., 1 D.; 2 ~ (31) Maren Hansdtr., levede 1647; see Etm.; J. Dolmer t. Aarh. Dk.; Anders N. D. i Rind-H.; [† c. 1636; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1603].

KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 746 (»Nicolaus Johannis Bredallinus«); PT 12:1 (1946), s. 92 (se nedenfor).

5. k. Trin. 1636. Søren Hansen Ølgod*, vistnok af Ølgod-S., f. 11; St. Sorø 33; Pr. 16/5 75; 1 ~ 38 F. D. Hedvig Nielsdtr.; 2 ~ 61 Mette Christophersdtr. Helsing af Holbæk-U., f. 39, † 06; see J. S. Gjessing i Tversted-U.-B.; C. S. Gjessing i Ingstrup-H.-A.; Etm; [b. 8/1 1694; Eptph.].

KUM I, s. 119 (»Severinus Iohannis Zythagatus«); P-Aarh. f. 6b, opsl. 9; SB s. 154; Nygaards sedler: Begravelse.

6. 28/1 1685**, o. 29/5, Mathias Rasmussen Byssing af Kbh. Frelsers K.; St. Kbh. 78; ~ 86 F. D. Helvig Sørensdtr. Bruun, f. c. 61, † 28/5 37; [† 31/3 1698.].

KUM II, s. 82 (»Matthias Byssingius«); P-Aarh. f. 57a, opsl. 60; Nygaards sedler: Enkens død.

7. 23/4 1698, o. 20/7, Andreas Nielsen Kragballe, f. c. 71; F. N. Nielsen K., oprindeligt Bonde, nedsatte sig siden som Kbmd. i Randers; M. Margrethe Christensdtr.; St. Rand. 91; Huslærer i Gerding Pg. 93; ~ Rand. 98 Karen Jensdtr. Kragballe; F. J. Andersen K. i Randers; M. Anne Andersdtr.; see Jens A. K. i Odder; N. J. Buch og P. N. Sass i Aarslev-H.-L.; [† 1732].

KUM II, s. 183 (»Andreas Nicolai Kragballe«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 43; Randers byfoged nr. 163, 193, 196; Nygaards sedler: Børn.

8. 12/12 1732, o. 1/4 33, Anders Jensen Bang, f. Grenaa 2/8 99; F. J. B., Kbmd.; M. Anna Rasmusdtr.; St. Nykjøb. p. F. 18, Bacc. 19; C. 21/7 21, l.; 1 ~ 20/10 33 Mariche Christiane Lauritsdtr. Trige af Virring-E., † 46; 3 S., 1 D.; 2 ~ 56 Christiane Marie Pedersdtr. Skaarup af Gjerlev-E., f. 32, † Rand. 9/8 10; 2 S., 1 D.; [† 2/2 1775; „Sognepræsten Hr. A. B. prædikede som den, der er kommen nærmere til Sandheds Kundskab, temmelig opbyggeligt og vel“. See J. H. 3/385].

KUM II, s. 420, 423 (»Andreas Bangius Iani fil.«, 19 år gl.).
(18/2 1757*. P. Fønss; see Ude- og Oppe-Sundby).

9. 26/3 1772**, o. 15/4, Johan Christopher Mørch, f. c. 42; St. Rand. 62; Gjesing-N. 27/2 72*; ~ Aarslev 13/1 78 Karen Nielsdtr. Nørregaard; [† 14/2 1799].

(21/6–9/9 1799. H. Fønss; see Feldballe-N.).

10. 19/10 1799 [Torsted 20/4 92, o. 6/6] Peter Brahm (Braëm), f. Rittrup?, Brøndum S., 8/1 55 (56?); F. J. Nielsen B., siden Bgr. i Vibg.; M. Karen Christensdtr. Bloch; St. Vibg. 76; C. 84, n.; ~ Anna Marg. Bondrup fra Bækmark, † Vibg. •/2 52; 2 S.; see Svend B. B. i Tæbring-O.-R.; [† 18/12 1818; en retsindig og almeenagtet Sjelesørger, men en Elsker af alskens Snurrepiberier, ligesom han selv forfærdigede mange nette og curieuse Smaating til Pynt og Nytte; Eptph.].

KUM III, s. 348 (»Petrus Braem«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1373.

11. 28/5 1819. Hans Christian Lyngbye; [21/3 1827 Søborg-G.; see der].

12. 9/6 1827, o. 24/8. Lars Peter Buhl; [25/3 1837 Karlby-V.; see der].

13. 17/6 1837, o. 25/8, Harald Anton Laurent; [8/3 1847 Borup, see der].

(17/5–12/6 1847. A. S. Jantzen, see Kolind-E.-S.)

14. 19/6 1847, o. •/8, Christian Ancher Winther; [4/7 1855 S. Bjergby-S.; see der].

15. 11/10 1855 [p. Cap. Horbelev-F. 27/12 45, o. 6/2 46; Veggerløse 23/9 48] Hans Christopher Elers Koch; Pr. 22/6 59; [26/4 1861 Gjerrild-H.; see der].

16. 27/6 1861 [p. Cap. Everdrup 14/11 50, o. 20/11] Adolph Theodor Wahl, f. Kbh. 3/7 16; F. Major Johan Christopher W., Tømmermester; M. Anna Marie Bremer; St. pr. 35; C. 5/5 45, h.; ~ 6/12 50 Johanne Marie Levetzau, f. Helsingør 24/5 12; F. Oberstlieut. Hans Frederik Schak L.; M. Dorothea Elisabeth Baronesse Haxthausen; u. B.; [† 16/10 1867; E. S. 3/523].

17. 3/1 1868 [r. Cap. Tikjøb-H.-H. 1/2 61] Carl Nicolai Hansen; [19/4 1875 Kjerte; see der].

18. 17/7 1875 [Cap. p. p. Odden 3/1 68, o. 12/3; Seierø 22/9 69] Jens Severin Jensen, f. Aarh. 28/9 38; F. Jens J., Glarmstr.; M. Cathr. Mar. Bjerager; St. Aarh. 58; C. 20/6 65, l.; ~ 12/6 68 Laura Marie Antonie Kyster, f. Aarh. 1/2 38; F. Joh. Vilh. K., Slagtermstr.; M. Joh. Chr. Jensen; (77) 2 S., 2 D.; [Pg. br. •/9 75].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Voll, V.: Historikeren Jens Dolmers Herkomst. Personalhistorisk Tidsskrift, 12:1 (1946), s. 92.