Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 682. Kolind, Ebdrup og Skarresø,

Sønder Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

Lkm. 5/295; M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 407; P. 59; K. 17; Aarh. M.; L. S. v. W.; Kbg. 1681.
Anm. Fra 16.. til 26/7 1775 var Skarresø Annex til Mariæ-Magdalene-K.
———————————

1. 15 . . Ove . . . ; tilhører maaskee den cath. Tid.

2. 15 . . Peder Jacobsen; [1538 Feldballe-N.; see der].

3. c. 1538. Mikkel . . .

4. 15 . . Peder . . .

5. 15 . . Jens Christensen.

6. (1584). Hans Gregersen; maaskee St. 70; Pr. . . ; see G. Hansen i Feldballe-N.; [† 1593; Eptph.].

FS nr. 416 (»Johannes Gregorii Asnensis«); F-P s. 64; KS 3:2 (1877-80), s. 208; RandAarb 1925 (P. M. Pedersen: Feldballe Nødager Pastorat).

7. k. 3/6 1593. Jens Pedersen Weile (Veil); vist St. i Kbh. (82); [† c. 1623; Sønnen Hans aflagde 1621 Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh., men blev afvist (»repulsam passus«)].

F-P s. 99 (»Janus Weilensis«); KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 752; 3:2 (1877-80), s. 749.

8. 1623 [Hør. Aarh. (21), 22] Jacob Hansen Arp; St. i Kbh. (04), Bacc. 21; [afsat 1635 for sit uskikkelige Levnet; afstod Skarresø til H. H. Aarsleff i Mariæ Magdalene-K.; † Ebdrup i Elendighed].

F-P s. 205 (»Jacobus Johannis Arupius«); KUM I, s. 57 (»Iacobus Iohannis Arpius, scholæ Arhusiensis collega«); PT 5:6 (1909), s. 180.

9. 1635. Christen Christensen Aarhuus el. Buch, f. Aarh.; St. Aarh. 30; [† 1646].

KUM I, s. 101 (»Christianus Christiani f. Bochius«).

10. o. 25/2 1647. Jens Pedersen Wistofte; vist St. Aarh. 42; [† 1655].

KUM I, s. 173 (»Ianus Petri Molsingius«); P-Aarh. f. 12b, opsl. 15.

11. o. 5/2 1656. Christen Lucassen Mariager; St. Kjøge 45; [† 1681; Pg. br. 74].

KUM I, s. 192 (»Christiernus Lucæ Mariagrius«).

12. 22/6 1681. Johan Adriansen Kron el. Cron, f. 51; vist St. Slag. 71; Pr. 97; ~ Anna Thomasdtr., † 20; [b. 21/1 1716; Pr. br. 81].

KUM II, s. 27 (»Iohannes Cronæus«).

13. 20/1 1716, o. 13/3, Ole Nielsen Saabye af K. Saaby-K., f. c. 74; maaskee St. Roesk. 92; ~ Anna Cathrine Nielsdtr., vist b. Ringkjøb. 10/3 47; 2 ~ Hyllested 18/10 42 Søren Mathiasen Sparre, Degn i Vandborg; 2 S., 2 D.; [† 1723].

KUM II, s. 191 (»Olaus Nicolai Coccius«); Nygaards sedler: Børn, enken, enkens død; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. 36.
(19/3 1723. Jens Bentzen el. Berentsen Fosberg, f. Kbh. 89; St. Kbh. 11; C. 10/12 15, h.)
            KUM II, s. 355 (»Janus Fosberg«, 22 år gl.).

14. 27/5 1723 [Anholt, o. 5/8 07] Jørgen Mortensen Sommerfeld, f. Aarh. c. 77; (Halvbdr. t. Margrethe J. S. ~ J. H. Lønborg, 1 r. Cap. t. Aarh. Dk.); F. M. Jørgensen S., Overformynder i Aarh.; M. Maren Jensdtr. Veggerslev; St. pr. 98; ~ Vistofte 17/10 04 Margrethe Andersdtr. Bay, † 53; (Sstr. t. Maren A. B. ~ A. H. Snedsted i Blidstrup); F. A. Poulsen B.; M. Maren Pedersdtr.; 4 S., 2 D.; see E. P. N. Holst i Rørby; [† •/1 1731].

KUM II, s. 239 (»Georgius Martini Sommerfelt«, 21 år gl.); Nygaards sedler: Vielse; E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 421; Århus byfoged nr. 189; Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. 45, i Århus amt, Hasle hrd. nr. 4.

15. 16/2 1731, o. 21/3, Andreas Nicolai (Nielsen) Behr; [11/4 1740 Feldballe-N.; see der].

16. 22/4 1740, o. 20/5, Jørgen Stub; [20/12 1743 Knebel-R.; see Skjødstrup-E.].

17. 7/2 1744, o. 29/5, Erik Olufsen Carlebye af Hammelev-E., f. 19; St. Roesk. 38; C. 10/7 41, h.; ~ Helle Boje?; [† 3/5 1745].

18. 30/7 1745 [p. Cap. Langaa-T.-V. 7/11 40, o. 30/11] Søren Mortensen Munck, d. Thorsager 28/6 12; F. M. Mathiasen M., Degn i Thorsager; M. Margrethe Pedersdtr Brandt af Lading-F.-S.; St. Aarh. 31; C. 21/4 38, n.; ~ Gjertrud Helene Sindalin (el. Copmand), f. Hjørring c. 21, † Grena 78; (Sstr. t. Sophie Cathr. Copmand ~ C. F. Rumohr i Tvede-L.); F. Oluf Jensen Copmand, siden i Fladstrand; M. Anne Pallesdtr. Sindalin af Sindal-A.; 8 S., 3 D.; see Morten S. M. i Taarnby; [†, pludseligt ved Theebordet, 21/9 1770].

KUM II, s. 528 (»Severinus Munck«, 19 år gl.); PT 2:3 (1888), s. 213, 7:6 (1921), s. 154; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 347; Gejstl. sk. i Randers amt, Ø. Lisbjerg hrd. nr. 32; Nygaards sedler: Dåb, forældre, hustrus død; Skifte e. den barnløse søster, C. F. Rumohrs enke, i Norge 1785.

19. 16/10 1770, o. 23/1 71, Frederik Mathias Reinfranck, d. Lyngby 12/10 42; F. Hans Friderich R., Forp. p. Lykkesholm; M. Helene (Helle) Birgitte Bagge af Kjerteminde-D. (2 ~ L. Hvid, r. Cap i Grenaa); St. Aarh. 64; C. 10/12 66, n.; tillige Skarresø 26/7 75; ~ c. 71 Christiane Sophie Storm af Mørke-H., d. 28/3 43, † 9/11 88; 4 S., 5 D.; 2 ~ L. Hviid, r. Cap i Grenaa; see P. F. Dorschæus i Hylke; F. N. Riise i Mariæ-Magdalene-K.; [† 1792].

PT 1983, s. 38-39; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 125; Nygaards sedler: Hans død.

20. 30/3 1792 [r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 19/6 89, o. 19/8] Jens Biering (selv Bering), f. 24/6 61; F. Henrik B., Forp. p. Rosenvold; M. Mette Herlef; St. Hors. 82; C. 17/4 87, h.; 1 ~ 92 Ellen Margrethe Lauritsen, f. 1/10 74, † 29/4 00; 5 S., 2 D.; 2 ~ 24/3 01 Hedvig Maria Bjerregaard, f. c. 77, † 9/5 31; 4 S., 1 D.; [# 8/11 1822; † 42].

21. 2/4 1823. Niels Refsbæk Høvring, f. Aarh. 17/3 78; F. Søren H., Kobbersmed; M. Elisabeth Sørensdtr. Tønning; St. Aarh. 97; C. 20/7 02, h.; Huuslærer p. Feveile i 17 Aar; Eier af en Parcel af Høgholm 17; Pr. 8/12 38; ~ 5/4 18 Kirstine Høyer, d. 16/10 87; levede 68; F. Knud H., Propr.; M. Mette Cathrine Borum; 1 S., 1 D.; [† 24/9 1848].

22. 7/12 1848 [Byrum-V.-H. 7/9 32] Arnold Severin Jantzen, f. Nykjøb. p. F. 6/3 99; F. Cclrd. Adam Fred. J., Pstmstr.; M. Anna Christine Fugl; St. Nykjøb. 18; C. 22/4 24, n.; o. Degn p. Romø 27/5 25, o. 15/7; (Gjesing-N. 17/5 – 12/6 47); ~ •/6 25 Maren Bolette Nielsen, E. e. P. Nielsen, Sømand, f. 25/4 96, † Frederiksberg 25/4 75; F. N. Nielsen, Assistent og Baadsmand; M. Karen Viberg; u. B.; [# 24/12 1867; † Frederiksberg 24/8 73].

23. 21/3 1868 [p. Cap. Østofte 30/5 54, o. Nykjøb. 12/7; Tved 12/2 59] Rottbøl Danæus af Egebjerg, f. p. Læsø 5/6 23; St. Vibg. 42; C. 9/1 51, n. og 24/2 52, h.1; Huslærer i Maribo; ~ Uvelse 19/7 54 Augusta Emilie Mathiesen, f. Kbh. 16/12 10, † Kolind 28/10 80; F. Peter Nic. M., Rodemstr. (tidligere Kbmd.); M. Ingeborg Marie Bache; u. B.; 2 ~ Frederikshald (Halden) 26/10 91 Alma Christine Sørensen, f. Frederikshald 5/7 42, E. e. . . . Mathiesen; F. Peter S., Kbmd.; M. Anna Charlotte Reenstrøm; [27/1 1882 Harridslev-A.; # 15/11 98; † Frederiksberg 5/3 1906].

Sixhøj nr. 1712; Elvius s. 179; G-HF I, s. 321; Kbg. Uvelse (1843-70) s. 140, opsl. 129 (vielse i 1854, ikke 1857).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.