Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 974. Rørby,

Arts Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/156; U. A. H.; K. M. 14; Lkm. 1/439; M. 110; Kbg. 1811.
———————————

1. 1531. Clemens Jensen; [fmtl. † c. 1560].

Oplyst af sognepræst i Rørby og Værslev, Peter Michaelsen (2019), med henvisn. til en Liber Daticus i Rørby kirkes arkiv.

2. 1560. Mads Jensen.

Oplyst af sognepræst i Rørby og Værslev, Peter Michaelsen (2019), med henvisn. til en Liber Daticus i Rørby kirkes arkiv.

3. 15 . . Anders Eriksen Bukkerup; [† 9/9 1578].

KS 2:5 (1869-71), s. 158 (se nedenfor); Præstetavle i Rørby kirke.

4. 1578. Jacob Sørensen; ~ c. 94 Anna . . . , f. 79; 2 ~ Etm.; [† 30/11 1617].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 146; s. 156, 159 (se nedenfor).

5. 1617. Peder Hermansen, f. c. 84; 1 ~ F. E., † 11/5 39; (mindst) 1 S., 1 D.; 2 ~ c. 39 Marine Poulsdtr., † før 44, E. e. Søren Jacobsen, Byskrvr. i Slag.; 3 ~ (45) Kirstine Jacobsdtr.; see O. M. Jyderup i Viskinde-A.; [† 7/5 1647; han lovede 39 at underholde 2. Hustrus 3 Børn af tidligere Ægteskab til de var 18 Aar, mod at faa Renten af deres Formue, men efter hendes Død sprang han fra sit Løfte og fik 10/4 46 Rettertingsdom for, at han ikke var pligtig at forsørge dem].

KS 2:5 (1869-71), s. 156 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 92; KS 6:3 (1939-41), s. 166 (Rettertinget).

6. 2/5 1647 [Ondløse-S., k. 23/7 1647**] Frants Andersen Bruun af Haarlev-H.; St. Hlh. 40; p. Cap. Ondløse-S., o. 28/7 44; ~ F. D. i Ondløse-S.: Kirsten Christensdtr. Wium, † c. 82; see B. F. Bruun i Vallensved; Jacob F. B. i Høislev-D.-L.; ; [† c. 1679].

KUM I, s. 157 (»Franciscus Andreæ Brun«).

7. 21/5 1679. Erik Hansen Knoph (Knopff) af Bregninge-B., f. 2/1 50; St. Slag. 67; 1 ~ Anna Knudsdtr. Friis af Nordby p. S., † 85; 2 ~ Maren Sørensdtr. Gram; 2 ~ Etm.; [† 1689].

KUM I, s. 340 (»Ericus Iohannis Bregning«).

8. 26/4 1689. Daniel Albertsen Schrøder, vist af Snesere; St. Vdbg. 70; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 1695].

KUM II, s. 24 (»Daniel Albertj Scroderus«).

9. 21/9 1695. Niels Holgersen Bruun af Kundby; St. Roesk. 79; ~ F. E.; B., som toge Navnet Rørdam; see H. N. Rørdam i Vigersted-K.; [† 24/1 1707; Lgst.].

KUM II, s. 93 (»Nicolaus Oligeri Brunovius«); DanKir bd. 4, s. 1531-32 (se nedenfor).

10. 2/1 1708 [Vammen-B.-L. 1/6 86, o. 7/7] Poul Hansen Paludan af Jetsmark, f. 26/11 58; St. Vibg. 77, Bacc. 78; C. 31/3 80, l.; Hør. Vibg. s. A.; ~ 15/6 87 F. E. i Vammen: Margrethe Jensdtr. Munch, b. Vammen 20/11 03; (Bdrdtr. til E. J. Munch i Bjerregrav-Aa.-T. og Sstr. t. Anne J. M. ~ P. R. Horsens i Ølby-A.-F. og t. Kirsten J. M. ~ M. P. Karmark i Tim-M.); F. J. Jensen M., Bgr. i Kbh.; M. Hilleborg Nielsdtr. Karise af Karise-A.; 4 S., 5 D.; [† 1720; W. 2/159].

KUM II, s. 75, 80 (»Paulus Iohannis Paludanus«); Sixhøj nr. 589; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Sønderlyng hrd. nr. 18; Karmark s. 16-17.

11. 29/4 1720. Christian Carl Borthig, f. Kallundbg. 5/9 92; F. Jacob B., Amtsskriver; St. Sorø 11, Bacc. 13; C. 15/1 14, l.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/10 14 – 18/10 19; Pr. 42; 1 ~ Kallundbg. 31/7 20 Valdborg Sophie Schachter, E. e. Cpt. Botzheim, og † her 23/5 36; 2 ~ 26/3 38 Merte Maria Juul Nielsdtr. Grundtvig af Svallerup, d. 13/5 15; 2 ~ 13/4 49 N. P. Rauberg i Uby; [† 18/3 1748].

KUM II, s. 356, 380 (»Christianus Carolus Borthig«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 116; SB s. 232-233, 221; Kbg. Svallerup (1693-1771) opsl. 84 (2. hustrus dåb).

12. 5/4 1748, o. 5/6, Enevold Peder Nielsen Holst af Hyllested-R., f. 19/7 18; St. Kold. 39, Bacc. 40; C. 10/7 41, n.; 1 ~ Marie Cathrine Sommerfeldt af Kolind-E.-S., f. 19, † 1/9 56; 2 ~ Kallundbg. 1/7 57 Anna Elisabeth Rauberg, d. Værslev 27/11 32, † 16/1 07; F. Peder R., Forp. p. Vallø, siden Herredsfoged i Ars og Skippinge HH.; M. Valborg Cathrine Christensdtr. Schiønning af Herrested; u. B.; [b. 25/6 1761].

KUM II, s. 601 (»Envaldus Petrus Holst«, 21 år gl.); KoldStud s. 158-159; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ars hrd. nr. 2, i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 27; Kbg. Værslev (1682-1742) opsl. 61-62 (2. hustrus dåb).

13. 17/7 1761, o. 2/8, Mag. David Henriksen Kreiberg, f. Helsing. 38; Bdr. t. T. H. Schwermanns Hustru i Aarby; F. H. K.; M. Louise Fischer; St. Helsing. 48; C. 6/12 51, n.; Mag. 65; Pr. . . ; ~ Faxe 3/11 61 Christine Michelsen, f. c. 34, † Kbh. 12/12 15; u. B.; [† 19/9 1796].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1021; Kbg. Kbh. V. Frue (1813-35 D) opsl. 253 (enkens død).

14. 16/12 1796 [r. Cap. St. Laurentii p. Før 9/8 93, o. 20/11] Johan Samuel Wolgand, f. Raadvad i Sjælld., d. K. Lyngby 30/9 64; F. Johan Samuel W., Mester p. Raadvad; M. Elisabeth Marg. Voss; St. Fdbg. 85; C. 13/1 92, h.; Hør. Fdbg. 22/4 88; ~ Hillerød 28/9 93 Mette Sophie Hansen, f. 65, † 24/12 08; F. Lars H., Gdeier. i Borup; M. Maren Petersen; 1 S., 5 D.; see V. B. Rørdam i Kallundbg.; J. C. F. Funch i Slagslunde-G.; D. L. Oest i Tirstrup-F.; [† 11/1 1804].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ars hrd. nr. 1; Kbg. K. Lyngby (1641-1806) opsl. 171 (dåb).

15. 2/3 1804, o. 6/4, Frederik Øvre; [26/3 1813 Bregninge-B.; see der].

16. 11/6 1813 [Tømmerup 26/11 02] Carl Ulrik Amundin af Svallerup, f. Viskinde 24/8 72; St. Slag. 92; C. 8/5 00, h.; p. Cap. Uby 30/6 00, o. 27/6; ~ 28/9 10 Hedvig Cathrine Frederikke Dame af Uby, f. Tømmerup c. 87, † Taarnby 18/10 68; 1 S.; [b. 18/2 1814].

17. 1/9 1814 [Havrebjerg-G. 7/1 03] Robert Budde, f. Hevne 7/9 69; F. Christopher B., Sp. ss., siden i Tingvold, Trondhj. St.; M. Margrethe Holck; St. Trondhj. 90; C. 1/5 94, h.; Hør. Hlh. 92; Sp. Nidløse 9/6 97, o. 12/7; ~ 2/8 97 Petronelle Kirstine Budde, f. Bergen 16/2 73, † Børglum 27/5 52; F. Christ. B., Command. i Søetaten; M. Susanne Cathrine Fogh; 1 S., 2 D.; see Christopher B. i Sengeløse; Th. Potter i Allested-V.; [† 26/3 1840; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 4, s. 1532 (se nedenfor).

18. 17/7 1840 [Nidløse 28/5 24] Poul Christian Edelberg Poulsen; [10/5 1850 Raklev; see der].

19. 4/7 1850 [Mygind-K.-S. 5/8 35, o. 16/10] Peter Christian Røgind, f. Aarh. 18/6 09; F. Agent Jens R., Kbmd.; M. Birgitte Christensen; St. Aarh. 27; C. 24/10 32, l.; ~ 31/8 36 Elise Kirstine Langballe, f. Aarh. 21/4 12; F. Ole L., Kbmd.; M. Ane Margrethe Schmidt; 5 S., 6 D.; see Carl T. R. p. Manø; [# 29/12 1871; † Kbh. 19/1 74; ved et Festmaaltid 18/6 72 overraktes ham en Anerkjendelsesgave, bestaaende af en smuk Sølv-Bordopsats. See D. T. 72/170; Pg. br. 19/6 67].

20. 1/4 1872. Thomas Albertin Vilhelm Rasmussen; † 22/10 1872; see Frederikshavn.

21. 8/1 1873 [Hjelpep. i Odden 9/4 – 10/6 67; c. P. p. Bidstrup Hosp. •/11 69] Christian Ditlev Ammentorp Voigt, f. Sorø 27/8 20; F. Nic. Ulr. Christ. V., Landinsp.; M. Cecilie Kirstine Heide; St. Sorø 38; C. 11/1 49, h2.; c. P. Vanderup, Flensbg. Pr., 26/9 50, o. 6/10; Sp. ss. 26/2 51; afsat af d. t. R. 64 paa Grund af Nægtelse af, at være behjelpelig til Gjennemførelse af tydsk Sprog i Kirke og Skole; # af d. d. R. 28/10 s. A.; ~ 27/8 51 Henriette Sophie Banner, f. 31/7 22, † 6/2 95; F. Major Nic. Oluf B.; M. Christiane Holstein-Rathlou; 2 S., 3 D.; [† 12/7 1887; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 1532 (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1986. Rørby Kirke, s. 1497-1535.
Rørdam, Holger Fr.: Uddrag af Arsherreds gamle Provstebog. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 152-166.