Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 826. Nordby paa Samsø,

Samsø Herred, Holbæk Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; L. S.*; L. P. B. 343; P. 50; K.; J. M.; Lkm. 5/378; Kbg. 1701.
———————————

0. (1519. 31). Jens Ibsen, hans Navn paa et Skab i Kirken 1519 og paa et Kalkmaleri 1531.

DanKir bd. 4, s. 2767, 2783 (se nedenfor).

1. 1537. Jacob Hansen el. Jensen; [† 1569].

2. 1569. Niels Lauritsen; [† 1580].

3. 1580. Mag. Jørgen Nielsen Hobroe; St. fra Aarh. t. Rostock 78, i Wittenberg s. A.; Mag. sst. 8/3 80; [† 1587].

Helk I, s. 325 (»Hoffbroensis, Houbroensis, Hastropensis«).

4. 1587. Claus Sørensen, f. Nordby; [† 1618].

5. 1618. Mag. Jens Christensen Bolding; St. i Kbh. (04), i Heidelberg 06; som Præceptor i Marburg 07, Giessen 08, Frankfurt a. M. 08, Basel 10; Mag. Kbh. 28/4 12; [† 1628].

F-P s. 203 (»Janus Christiani Boldingius«); Helk I, s. 175.

6. 1628. Jørgen Dinesen (Høffding), vist af Hunseby, f. c. 00; St. Sorø t. Rostock 19, i Kbh. 20; ~ Anne Olesdtr.; 1 S., 5 D.; see Etm.; O. Høfding i Uby; O. R. Pochstein p. Seierø; A. C. Sadolin i Nestelsø-M.; D. J. Rosenstjerne i Magleby p. L.; [† 1660].

KUM I, s. 46 (»Iohannes Dionysii Laalandus«); Helk I, s. 258; SB s. 132; PT 1985, s. 176; Samsø birk tingbog 1720-1730, fol. 47b - 48b, 7. juni 1721, »see E. Andersen i Rønnebæk-O.« udgår.

7. o. 14/5 1660. Knud Christensen Friis af Aarh. Frue K.; St. pr. 51, Bacc. 54; ~ F. D. Kirsten Jørgensdtr.; 2 S., 2 D.; see E. H. Knoph i Rørby; Christen K. F. i Ry; [† 1682].

KUM I, s. 228, 252 (»Canutus Christierni Frisius«); P-Aarh. f. 18a, opsl. 20; Samsø birk tingbog 1720-1730, fol. 47b - 48b, 7. juni 1721; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Samsø og Tunø nr. 1.

8. o. 9/6 1682. Mag. Erik Olufsen Sletting; [•/12 1688 Besser-O.; see der].

9. 1/1 1689, o. 19/4, Hans Hansen Hellekande (Helkand), f. c. 53; F. H. Andersen H., Sp. Herø p. Sundmøre, Bergens St.; St. Trondhj. 72; ~ Maren el. Marie Nielsdtr. Svane, f. c. 68, † 23/5 50; 2 S., 4 D.; [† meget hastigt 30/7 1720].

KUM II, s. 33 (»Iohannes Helkand«); P-Aarh. f. 58b, opsl. 62; Lampe II, s. 216; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Samsø og Tunø nr. 16.

10. 26/8 1720, o. 4/10, Mag. Otto Ottesen Hosum el. Haasum af Valløby-T., f. •/10 84; St. Roesk. 03, Bacc. 05; C. 6/8 10, l.; Mag. Kbh. 30/7 18; ~ Hertha Marie Rothenburg; 1 S., 1 D.; see C. H. Bartscher, r. Cap. i Ringsted-B.; [b. 11/8 1725].

KUM II, s. 286, 301, 421 (»Otto Ottonis Hosum«, 18 år gl.).

11. 8/10 1725 [Vice-Pastor Finnø, Christiansands St., 17] Lars Christensen Hilmand el. Hillemand, f. Stavanger •/7 86; F. C. Lauritsen H., Kbmd.; M. Anna Sørensdtr. Hoffmann; St. Stavanger 05; C. 4/8 12, h.; p. Cap. Øiestad, Christiansands St., E. f. B. 9/7 13; ~ Maren (Marie) Andersdtr. Undal, f. Christiansand c. 78, † Albøge 11/2 49; F. A. Andersen U., Kbmd. i Christiansand; M. Birgitte . . . ; 1 D.; (see L. H. Sveistrup i Levring-H.); [† Kbh. 28/6 1728].

KUM II, s. 305 (»Laurentius Christiani Hildmannus«, 19 år gl.); PT 5:3 (1906), s. 51; Kbg. Albøge (1716-1791), opsl. 192; Kbg. Finnøy A2 (1717-1734), fil 8; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Samsø og Tunø nr. 22; i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 64.

12. 30/7 1728, o. 17/12, Severin (Søren) Wegner, f. Stavanger, d. 10/4 92; F. Valentin Thomsen W. af Kbh. Nic. K., Bgr. og Consumtionsskrvr.; M. Kirsten Sørensdtr. Wendelboe; St. Christiania 12; C. 20/10 17, l.; O.; [† 13/5 1731; god Bogsamling].

KUM II, s. 364; OST, s. 49; Kbg. Stvgr. 1692.

13. 22/6 1731, o. 27/7, Jesper Clausen; [3/3 1752 Tranebjerg; see der].

14. 3/3 1752, o. 12/5, Mag. Marcus Stuhr Mathiesen Raunsøe (Rauffnsøe) af Aulum, f. 22; St. Ribe 42; C. 3/8 48, h.; Mag. 52; ~ 3/11 52 Magdalene Kirstine Pedersdtr. Monrad af Avernakø, f. 34, † i Norge 87; 3 S., 3 D.; [† el. b. 4/4 1771; svagelig og fattig; stor Bogsamling].

15. 30/3 1770** [p. Cap. Vinding-V. 24/4 68, o. 18/5] Christen Aagaard Andresen Henckel af Nøvling-S., f. 42; St. Vibg. 61; C. 25/9 65, n.; ~ Besser 12/6 72 Else Margrethe Reusch, f. c. 33, b. Besser 17/8 11; (Sstr. t. Mette Dorthea R. ~ T. M. H. Evens i Besser-O.) F. Christoph Henrich R., Voldmstr. i Kbh.; 1 D. † ung; u. B.; [† 25/1 1778].

KUM III, s. 214 (»Christiernus Aagaard Henckel«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1276.; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 1275; Gejstl. sk. i Århus amt, Samsø og Tunø nr. 65, 84; Nygaards sedler: Vielse, datter, enken i 1787, Kbg. Besser (1789-1814), s. 654, opsl. 202 (enkens død); Hirsch: Far.

16. 27/5 1778, o. 7/8, Andreas Johan Kragh; [22/12 1786 Koldby; see Besser-O.].

17. 1786 [Anholt 11/11 85] Hans Winther Jespersen Clausen (Clauson) af Tranebjerg, f. her 12/2 40; St. Ribe 63; C. 8/9 68, h.; p. Cap. Tranebjerg 14/12 70; Nordby 8/11 80*; p. Cap. Skorup-T. 17/9 84; ~ Inger el. Ingeborg Kirstine Refsing, f. c. 52, † Nordby 23/8 30, hvor hun havde en stor Gd.; 2 S., 3 D.; see P. H. Heegaard her; (A. Winding i Paarup; J. V. Bille i Skyum-H.); [† 28/6 1792; heftig; curerede baade Mennesker og Creaturer].

18. 24/8 1792 [r. Cap. Besser-O. 22/5 76] Stephan Christiansen Heegard, f. Kbh. 24/7 26; F. C. H., Skræder; St. Vdbg. 46; Skllrr. i Kjøng 47, i Hammmer i Sjælld. 49; Klokker i Præstø 53; Degn i Høve 56; C. 12/12 64, n.; r. Cap. Stubbekjøb.-M. 9/3 75, o. 2/6; 1 ~ Anna Margrethe Wettersten, f. c. 31, Høve 3/5 64; 2 S., 2 D.; 2 ~ Egeslevmagle 25/10 65 Sophie Poulsdtr. Faber af Voer, f. 35, b. her 1/3 98, E. e. H. Wetzel i Støvring-M.; 2 S., 4 D.; see Etm.; N. Nyegaard i Næsborg-S.-O.; [# 11/6 1798, b. 3/12 s. A.; dygtig og godmodig, men levede i trange Kaar; bekendt som Oversætter af religiøse Skrifter; W. 3/311; N. 233; Lgst.].

SjDegn s. 150; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, V. Flakkebjerg hrd. nr. 46, i Århus amt, Samsø og Tunø nr. 79; DanKir bd. 4, s. 2791 (se nedenfor).

19. 11/6 1798 [p. Cap.* 93, o. 4/12] F. S. Poul Henrik Heegaard, d. Høve 30/11 66; St. Aarh. 86; C. 18/1 91, l.; ~ 16/12 93 Helene Sophie Winther Clausen, en Dtr. af Nr. 17, d. Tranebjerg 6/2 74, † 10/7 50; 7 S., 6 D.; see Stephan H. i Skjævinge-G.; Ancher H. i Estvad-R.; A. Winding i Paarup; [† 14/11 1835; gav (4/9 1829) 200 Rdlr. til ?; hæderlig, brav og nøiagtig, men mindre begavet; god Oeconom; Lgst.].

DanKir bd. 4, s. 2792 (se nedenfor).

20. 26/1 1836 [Tunø 9/3 27] F. S. Stephan Heegaard; [3/7 1851 Skjævinge-G.; see der].

21. 20/9 1851, o. 28/11 [c. Adj. Sorø 15/8 43; Adj. ss. 3/11 44] Frants Vogelius Steenstrup Jacobsen; Pr. 12/5 (1/6) 62; [29/5 1867 Besser; see der].

22. 9/8 1867 [Randrup 26/11 57; afsat af den t. R. formedelst Edsnægtelse 20/5 67] Joachim Vilhelm Krøyer, f. Maribo 29/5 21; F. Hans Groth K., Kbmd.; M. Frederikke Juliane Marie Listo af Døllefjelde-M.; Pleiesøn af J. V. Holm i Fraugde; St. Od. 39; C. 31/10 44, l.; p. Cap. Fraugde 11/6 46, o. 1/7; Søndersø 2/5 55; ~ 4/9 58 Laura Fahnøe, f. Brendekilde 1/8 35; F. Propr. Holger F. t. Brendekildegd.; M. Edel Steensen; (68) 3 D.; [28/2 1876 Særslev].

23. 4/5 1876 [Hvilsted 9/1 72] Carl Erasmi Otterstrøm, f. Aarh. 17/8 39; F. Cclrd. Rasm. O., Bankkassr.; M. Agnete Mar. Blom; St. Aarh. 58; C. 25/1 65, h1.; Best. af Uth Folkesk. 67; Cap. p. l. Astrup-T.-H. 21/2 71, o. 24/3; ~ 15/11 67 Sophie Cathrine Flensborg af Hvorslev-G., f. p. Gjøl 11/12 38; (78) 3 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1990. Nordby Kirke, s. 2755-2798.