Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 80. Astrup, Tulstrup og Hvilsted,

Ning Herred, Aarhuus Amt og Stift.

L. S. 1/30; L. P. B. 325; P. 40; M. S. III.; Aarh. M.; K.; Lkm. 5/83; Kbg. 1712.
———————————

1. (1511). Peder Nielsen; [† c. 1532].

2. c. 1532. Jens Hansen, i 39 Aar; [† c. 1571].

Fl. Aa. Winther: Astrup Præster (se nedenfor).

3. c. 1571. Laurits Winther, i 8 Aar; [† c. 1579].

4. c. 1579. Christopher Andersen° el. Andresen, i 49 Aar; [† c. 1628].

KS 3:2 (1877-80), s. 208, s. 758; KS 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80); Fl. Aa. Winther: Astrup Præster (se nedenfor).

5. 7/1 1620** [Cap.* (19)] Thomas Nielsen, i 9 Aar; ~ . . . . ; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† c. 1641(?)].

KS 3:2 (1877-80), s. 758; Fl. Aa. Winther: Astrup Præster (se nedenfor).

6. k. 1641. Søren Simonsen Morsing, i 8 Aar; St. Slangerup 35; ~ F. E., † c. 60; B.; [† 1649; var her 1645].

KUM I, s. 131 (»Severinus Simonius Morsinus«); P-Aarh. f. 32a, opsl. 34 (»H. Søffren Simendzen«); Fl. Aa. Winther: Astrup Præster (se nedenfor).

7. k. 17/6 1649, o. 31/7 [Hør. Aarh. (46)] Peder Jensen Nytt, maaskee fra Nøtten, Ferslev S.; St. Rand. 38; [† c. 1667].

KUM I, s. 144 (»Petrus Ioannis Nytt«); P-Aarh. f. 32a, opsl. 34 (»H. Peder Nøt«); f. 13b, opsl. 16 (»Petrus Joannis Nytt«); Fl. Aa. Winther: Astrup Præster (se nedenfor).

8. 12/12 1667, o. 7/2 68 [vist Rtr. Ebeltoft (67)] Christian Jacobsen Hirtznach*, f. c. 29; (vist Bdr. t. Alexander J. H. i Korup-U.); F. fmtl. J. Johansen H, Slotsfoged i Kolding; M. Anna Johanne Müller; St. Helsingborg 55; Hør. Lund . . ; 1 ~ Clara Mogensdtr. Grave, f. Lund, † Astrup •/10 70; (Sstr. t. Erik M. G., kgl. Confess., siden Biskop i Aarhus og t. Mogens M. G. i Veierslev-A.); F. Mag. M. Didriksen G., Cannik og Lect. theol. i Lund; M. Anna Eriksdtr. af Kbh. Hofp.; 1 S.; 2 ~ Maarslet 5/11 71 Sidsel Rasmusdtr. af Maarslet, Skifte 28/2 98; 2 S., 3 D.; 3 ~ Odder 1/6 99 Helvig Barbara Hansdtr. fra Rodstenseje, Skifte •/8 00; F. vist H. Madsen, Fæster af Volk Mølle, Essenbæk S.; u. B.; 4 ~ c. 01 Anna Cathrine Pedersdtr. Dorschæus af Fred. Trin. K.-V., E. e. 1) L. Jensen i Beder-M., 2) C. J. Thorsager i Holme-T., f. Kbh. 4/6 56, † Fred. 5/11 26; u. B.; see Mogens J. C. H., r. Cap i Ebeltoft-D.; Niels C. H. i Blegind-H.; Rasmus C. H. p. Helgenæs; L. K. Knub i Pjedsted-G.; [b. 12/9 1714; Pg. br. 9/11 08].

KUM I, s. 260 (»Christiernus Iacobi Hirtznack«); P-Aarh. f. 49a, opsl. 52 (»Christianus Jacobi Hirtznachius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Ning hrd. nr. 9, 10, 25; PT 3:3 (1894), s. 132, 202; Nygaards sedler: Pg. br., død; FWDP nr. 80.08; Fl. Aa. Winther: Astrup Præster (se nedenfor); L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 197.

9. 7/5 1714** [p. Cap.** Torrild-V., o. 30/4 02] Niels Olsen Holmboe* af Torrild-V., f. 18/1 73; maaskee St. Helsing. 97; ~ 27/10 05 Sophie Amalie Christophersdtr. Hynitzsch, † 9/2 55; F. C. Elias H., Overførster; 1 S.; [† 20/9 1753; T. 279; G. 3/1 353].

KUM II, s. 230 (»Nicolaus Olai«); Fl. Aa. Winther: Astrup Præster (se nedenfor).

10. 11/10 1748** [p. Cap.* 12/7 s. A., o. 23/8] Thøger Jacobsen Møller, f. S. Næraa 2/8 20; F. J. Thøgersen M., Degn i S. Næraa-Aa.; M. Mette Herlufsdtr.; St. Od. 44; C. 16/9 46, n.; 1 ~ Øllegaard Sofie Jensdtr. Jelling, f. c. •/11 33, b. 24/3 63; F. J. Pedersen i Jelling; M. Maren Christensdtr.; 4 S., 5 D.; 2 ~ Randers 18/11 63 Marie Henriksdtr. Dreyer, f. ca. 17, † Aarh. 9/8 81; u. B.; (see H. S. Sørensen i Sæby-H.); [b. 23/11 1767].

KUM III, s. 40 (»Thogerus Møller«, 24 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 29; Randers byfoged nr. 1032; Nygaards sedler: Børn i Astrup, børn i Hvilsted, 1. hustrus begr., 2. vielse, enkens død, enkens arvinger.

11. 11/11 1767, o. 22/1 68, Christen Begtrup, maaskee af Vistofte, f. 44 el. 41; St. Aarh. 61, Bacc. 64; C. 11/6 67, l.; Cons.-Rd. 19/2 96; 1 ~ 16/10 72 Anna Elisabeth Lauritsdtr. Schebye, f. 54, † 14/7 92; F. Kgrd. L. Alexandersen S. af Skeby-O. t. Østrupgd.; M. Woldborg Jensdtr. Dreyer; 2 ~ 18/4 06 Constance Krarup af Ølby-A.-F., f. 6/12 65, † Kold. 18/12 42; u. B.; [# 16/9 1808; † Kold. 22/10 s. A.].

KUM III, s. 214, 248 (»Christiernus Begtrup«, 20 år gl.).

12. 10/2 1809 [Ø. og V. Alling 26/8 03, o. 28/9] Rasmus Gjeding Müller, f. p. Marselisborg 7/6 74; F. Rasmus M., Forv.; St. Aarh. 92; C. 3/5 98, h.; (9/5 – 8/8 06 Serup-L.); ~ 16 Karen Lassen, d. 11/9 96; F. Jens L., Eier af Faurskov M.; M. Kirsten Rasmusdtr.; 1 S.; see Rasmus P. C. M., r. Cap. t. Vibg. Dk.-A.-T.; [† 24/8 1845; „en velbegavet Særling“; B. D. G. 186; kaldte sig selv Sorte-Ras til Forskjel fra Præsten i Fruering, hvem han titulerede Røde-Ras].

13. 14/11 1845 [Ry 6/8 28] Frederik Vilhelm August Kjærumgaard, f. 20/8 89; St. Rand. 09; C. 20/10 20, l.; (Svendborg Frue K. 22/10 – 23/12 39); ~ Søllerød 3/4 21 Sophie Elise Leth Schridler, f. c. 94, E. e. Gross. Peter Frederik Løve; [† 22/6 1851].

14. 10/11 1851 [Hinge-V. 26/8 41] Mathias Lindhard af Aarh. Dk., f. Gylling 30/10 97; St. Rand. 16; C. 22/7 25, h.; Sp. Endelave 28/1 29, o. 1/5; 1 ~ Frederikke Elisabeth Wellejus, f. 26/11 15, † 17/5 40; F. L. S. W., Copiist i General-Toldkammeret; M. E. C. Nørager; 1 S., 2 D.; 2 ~ 18/7 42 Friboline Christine Kornerup, f. 21/4 08; F. Jac. K., Kbmd. i Roesk.; M. Mar. Elisab. Bruun; [† 1855].

15. 24/9 1855 [Veilby i J. 586 46] Niels Johan Wagtmann, f. St. Hedinge 12/4 12; F. Major Carl Troels W., Landinsp.; M. Engelke Thomasine Jürgensen; St. Chrhvns. Bgdsk. 29; C. 14/1 36, l.; ~ 55 Mariane Kirstine Abelone Jessen; F. Jacob J., Boghandler i Aarh.; M. Christiane Gyberg; u. B.; [20/7 1870 Besser].

16. 22/11 1870. Frederik Christian Begtrup, (Astrup og T., samt til 9/1 72 Hvilsted); see Sjelle-S.

———————————

 

 

No 81. Capellaner pro loco i Astrup, Tulstrup og Hvilsted.

[Ning Herred, Aarhuus Amt og Stift]

———————————

1. 12/4 1856, o. 7/5, Niels Georg Bugge; [24/10 1859 Omø; see Ryde-H.].

2. 22/1 1860, o. 15/2, Niels Friis Hansen; [19/4 1863 Tunø; see der].

3. 25/7 1863 [p. Cap. Todbjerg-M. 7/9 59, o. 16/12] Vilhelm Skalstrup Stilling, f. Trust Mølle el. Toustrup 12/3 30; F. Laur. S., Propr.; M. Christine Skalstrup; St. pr. 50; C. 17/6 56, h1.; [24/9 1870 Andsager; Veierslev-A.-T. 5/11 77].

4. 21/2 1871, o. 24/3 [Best. af Uth Folkehøisk. 67] Carl Erasmi Otterstrøm; [9/1 1872 Hvilsted; see Nordby p. S.].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Astrup Kirke, s. 2339-2358, Tulstrup Kirke, s. 2359-2378, Hvilsted Kirke, s. 2593-2618.
Winther, Flemming Aagaard: Astrup Præster fra Reformationen til 1750. Østjysk Hjemstavn 63, 1998, s. 40-51, (revideret 2015).
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original– Korr. & tillæg —

No 516 b. Hvilsted,

Hads Herred, Aarhuus Amt og Stift.

Anm. Hidtil Annex til Astrup og Tulstrup.
———————————

1. 9/1 1872 [Cap. p. l. Astrup-T.-H. 21/2 71, o. 24/3] Carl Erasmi Otterstrøm; [4/5 1876 Nordby p. S.; see der].

2. 22/7 1876 [Cap. p. p. Sverborg 19/4 72, o. 24/4] Jørgen Høegh Leunbach af Elmelunde, f. Kattrup 27/1 42; St. Hors. 62; C. 28/9 69, h.1; ~ 14/5 73 Cassandra Vilhelmine Hjardemaal, f. i Vestindien 5/10 45; F. Chr. Math. H., Plantageeier; M. Frances Lucy Pinel; (78) 3 D.; [22/3 1880 Lidemark-B.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Hvilsted Kirke, s. 2593-2618.