Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 117. Blegind og Hørning,

Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Aarhuus Stift.

K.; L. P. B. 406; P. 25; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/185; Kbg. 1659, men defect til 1702.
———————————

1. 15 . . Peder Noer el. Nøer i 10 Aar før og efter Reformationen.

2. c. 1559. Laurits Staalhaar i 13 Aar.

3. c. 1567. Niels Simonsen, i 34 Aar; see Etm.; [† 1601].

KS 3:2 (1877-80), s. 207; 3:2 (1877-80), s. 744.

4. 1601. F. S. Rasmus Nielsen i 32 Aar, f. 70; St. i Kbh. (99); ~ Cidtzel Sørensdtr., f. i Rafnholt; 2 ~ Etm.; [† 10/6 1638; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1601; Lgst.].

F-P s. 165 (»Erasmus Nicolai Blegindus«); KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 744 (»Erasmus Nicolai Blegindt, hvis Fader Hr. Niels Simensen i Blegind var død«); DanKir bd. 16, s. 3066-67 (se nedenfor).

5. 1638. Laurits Nielsen Torrild af Torrild-V., i 24 Aar; St. Aarh. 30; ~ F. E.; [† 10/8 1659].

KUM I, s. 101 (»Lavrentius Nicolai f. Torildius«); DanKir bd. 16, s. 3066-67 (se nedenfor).

6. o. 21/9 1659**. Espen Rasmussen Malling*; St. Ribe 55; Pr. 7/5 90; 1 ~ c. 61 Kirsten Olesdtr. Aale, † 87; 2 ~ Maren Jensdtr. Holm, † c. 91; [afstod Kaldet 1697 formedelst Alderdom og Svaghed; † 1711; en sær gudelig og velstuderet Mand, derhos saa velbegavet, at han efter Confessionarii Leths Død blev kaldet til Kbh., at prædike for Kongen; men efter Prædikenen, undskyldte han sig med sin høie Alderdom og bad, at maatte reise hjem til sit lidet Bethlehem igjen; blev benaadet og beskjænket med Sølvpokaler og Bægere af Kongen, Kronprindsen og Flere; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 258 (»Espernus Erasmi Mallingius«); P-Aarh. f. 8a, opsl. 10; f. 17b, opsl. 20; Nygaards sedler: Afståelse; DanKir bd. 16, s. 3061-62, 3065 (se nedenfor).

7. 20/9 1697, o. 18/12, Niels Christiansen Hirtznach af Astrup-T.-H., f. c. 71; St. Aarh. 91; ~ Drude Mette Jensdtr. (Krabbe) af Kattrup-Ø.-T.; 1 D.; [† 1739; Pg. br. 6/4 30 og 7/5 35].

KUM II, s. 83 (»Nicolaus Christiani Hirtznach«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Voer hrd. nr. 2; Nygaards sedler: Kaldsbrev, datter.
(Udgår her, var p. Cap. 8. 9/11 1736, o. 14/12, Christian Mogensen Hirtznach af Ebeltoft r. Cap., f. 96; St. pr. 17; ~ Ebeltoft 6/11 37 Christiane Elisabet Redlich, d. 25/9 11, b. 20/6 85; F. Christian Rudolph R. Byfoged i Ebeltoft; M. Elisabeth Magdalene Utrecht; u. B.; 2 ~ 43 Niels Lund i Ebeltoft; 3 ~ 66 Lorents Ditlevsen, Byfgd. i Ebeltoft; [b. 21/6 1740; Eptph.])
        KUM II, s. 411 (»Christianus Hirtznach«, 21 år gl.); Nygaards sedler: Kaldsbrev, begr., hustru, enkens ægteskab; DanKir bd. 16, s. 3062-63 (se nedenfor).

9. 17/4 1739 [Vicepastor i Trige-Ø., o. 11/5 36 ] Laurits Sørensen Worsøe, f. 10 p. Sødringholm, opkaldt eft. Øen Vorsø, som Faderen siden eiede; (Bdr. t. Frederik C. S. W. i Veilby-H. og Morbdr. t. C. Brøndsted i Horsens); F. S. Larsen, Forp.; St. pr. fra Sommersted 30; C. 34; Pr. 63; ~ 36 Ida Margrethe Christophersdtr. Bøgh af Trige-Ø., f. 16, b. 17/2 90; 15 B.; see Christopher L. W. i Tønning-T.; Jørgen S. W. i Hinge-V.; [† 12/7 1780; Almindeligt bekjendt under Navnet Slanter-Laurs og vidt og bredt i Jydld. bekjendt som en dygtig Maner; see T. Todberg i Hjortshøi-E.-E.; var Ejer af Blegind K. fra 1767; Eptph.].

KUM II, s. 523 (»Laurentius Sever. Worsøe«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Hads herreds godser, Rathlousdal nr. 100, 338; DanKir bd. 16, s. 3041, 3063-64 (se nedenfor).

10. 13/9 1780 [Tunø 23/2 70] Peter Oluf(sen) Bech, f. Hors. 14/4 37; St. Hors. 56; C. 11/12 58, n.; 1 ~ 18/10 74 Ane Cathrine Langballe af Tunø, f. 49, † 1/9 75; 2 ~ 26/4 79 Forriges Søster Birgitte Christine Langballe; 1 S., 2 D.; 3 ~ 6/12 91 Casparine Vibekke Bøgh af Allerup-D., f. 3/7 62, † 19/12 36; [† 30/4 1792].

KUM III, s. 163 (»Petrus Bech«, 20 år gl.).

11. 22/6 1792 [Skp. c. 88] Rasmus Winther af Harring-S., f. 9/7 52; St. Aalbg. 72; C. 9/4 88, n.; ~ c. 93 Johanne Borniche Riise af Nimtofte, E. e. P. Aa. Müller i Viby-T., f. 23/2 59, † Aarh. 7/1 37; u. B.; [† 4/5 1823; Eptph.].

DanKir bd. 16, s. 3064 (se nedenfor).

12. 24/9 1823 [Hove 4/10 15] Christian Nissen Fausbøll; [7/6 1833 Hasle-S.-L.; see der].

13. 6/9 1833 [Rær-H.-V. 5/11 17] Peder Mikkelsen Schinnerup, f. Skinnerup v. Thisted, d. 29/2 78; F. M. Pedersen; M. Karen Nielsdtr. Tousgaard; St. pr. 03; C. 20/7 07, n.; p. Cap. Lier o.s.v., Aggersh. St., 15/10 08; Hjælpep. i Hillerslev 12; Pr. 31/10 40; ~ 30/6 13 Karen Toft, E. e. Andreas Stadel, Lieut. og Forp., f. 18/4 85, † 5/3 36; F. Cclrd. Nicolai T. t. Ullerup; M. Barbara Agnete Olesdtr. Brorson af Hillerslev-K.; 6 D.; [# 7/2 1852; † Aarh. 2/9 59; N. 530; E. 3/51 og S. 3/51].

14. 16/4 1852, o. 14/7 [c. Adj. Aarh. 9/7 39, Adj. ss. 28/4 43] Knud Peter Knudsen, f. Reykjavik 10/3 11; F. Laurits Mich. K., Kbmd.; M. Marg. Andrea Hylter; St. Ribe 31; C. 14/1 39, l.; ~ 6/10 43 Maria Ripcke, f. Hamborg 6/10 20; F. Johan Poul R., Mægler; M. Joh. Mar. Petzholdt; (1 Adoptivdtr.); [† 23/9 1884].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1988-89. Blegind Kirke, s. 3041-3070, Hørning Kirke, s. 3071-3100.