Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 389. Harring og Stagstrup,

Hassing Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

P. M. 142; Lkm. 4/293; A. H. N.; V. 69; E. M.; M. Nr. 497; M. S. III.; Vahls M. 23; Kbg. 1648.
Anm. Præsten boer i Rosholm.
———————————

1 (3). (1555). Iver Jespersen; [† c. 1556(?)].

PT 11:3 (1942), s. 241; PT 11:3 (1942), s. 241 (se nedenfor).

2 (1). 15 . . Oluf Poulsen el. Pedersen; [† 1558; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde 11 Bind; Træramme].

HiThi 1928, s. 413; PT 11:3 (1942), s. 241 (se nedenfor); DanKir bd. 12, s. 502 (se nedenfor).

3-4 (2). 1558. Morten Jensen; [† 29/7 1609].

KS 3:2 (1877-80), s. 201; 5:2 (1903-05), s. 546, note 2; PT 11:3 (1942), s. 241 (se nedenfor); DanKir bd. 12, s. 502 (se nedenfor).

5. 1609 [vistnok Cap.* 1600] Hans Sørensen Aalborg; ~ Anna Pedersdtr., † 1/2 52; F. P. Andersen paa Jegindø; mindst 1 S.; [† 2/5 1648; Lgst.; han og Hustru Gav 1627 Prædikestolen til K.; havde sønnen Søren Hansen Rosholm, f. 1610, † i Stagstrup Pg. 15/11 63. Kaldtes »hederlig og vellærd«, St. Aalbg. 30, var vistnok Cap. her].

KS 5:2 (1903-05), s. 546; 3:3 (1881-82), s. 744; HiThi 1928, s. 413; PT 11:3 (1942), s. 241 (se nedenfor); KUM I, s. 102 (»Severinus Iohannis f .«) fmtl. hans søn, der blev imm. 1630; DanKir bd. 12, s. 499, 501-502, 511 (se nedenfor).

6. 1648 [r. Cap. Brenderup-O., o. 15/7 46] Daniel Andersen Prenter, f. Helsingør 15; St. Helsing. 36; ~ Anna Jensdtr.; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see A. N. Hillerslev og O. A. Høffding i Haudrup-S.; [† 3/3 1656; aaben Begravelse i Stagstrup K.; hans og Hustrus Navne p. en Præstestol 1656].

KUM I, s. 134 (»Daniel Andræas Helsius«); KS 3:5 (1884-86), s. 135 (»Daniel Andreæ Prenterus Helsingorensis«, 31 år gl.), 2:6 (1872-73), s. 751; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 56, 104; DanKir bd. 12, s. 499-500 (se nedenfor).

7. 1656. Jens Kjeldsen Nors af Nors-T.; f. c. 29; St. Vibg. 50; Pr. (75); ~ F. E., b. Stagstrup 25/2 92; 1 S.; see Etm.; [† 19/2 1687].

KUM I, s. 223 (»Iohannes Chiliani«); Sixhøj nr. 235; Nygaards sedler: Søn; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 56, 104.
(28/4 1674*. P. Larsen).
(23/9 1674*. Kjeld Nielsen).

8. 13/12 1684**, o. 8/4 85, F. S. Daniel Jensen Roesholm el. Nors, f. 22/3 58; St. pr. 76, Bacc. 77; C. 21/7 81, illum.; 1 ~ Visby 22/9 86 Sophie Jensdtr. Søndberg af Visby-H., f. 56, b. 26/9 87; 2 ~ c. 88 Martha Poulsdtr. Paaske af Skjoldborg-K., f. 12/3 52, † Skjoldborg 4/12 95; [† 23/3 1694; 2. Hustrus Gravramme i Skjoldborg K.].

KUM II, s. 68, 74 (»Daniel Iani Roësholmius«); PT 9:1 (1928), s. 266 (Bircherods Dgbg.); Nygaards sedler: 1. vielse, 1. hustrus begr.; DanKir bd. 12, s. 411 (Skjoldborg kirke).

9. 6/3 1694 [Fp. i Flandern, o. 25/2 93] Mag. Vilhelm Vilhelmsen Schmidt, f. Skanderborg 2/2 70; (Bdr. t. Jørgen V. S., r. Cap. i Faaborg-D.); F. V. S., Barber og Chir. i Skanderbg., siden i Aalbg.; M. Kirstine Sørensdtr. Rafn; St. Aalbg. 89; Mag. 98; ~ Else el. Elise Johansdtr. Asch, b. 3/3 41 el. 19/12 13; 2 S., 6 D.; see Vilhelm V. S. i Snedsted; Johannes V. S. i Frøslev-M.; [† 11/6 1708. Stor Musicus og et inventieust Hoved, men stridig; skal have sagt, at han indstevnede Biskoppen inden Aar og Dag for Guds Domstol; vistnok er det, at de døde begge i eet Aar; see Bkrd. Dgbg. 536].

KUM II, s. 169 (»Wilhelmus Smidius«); Nygaards sedler: Fader, E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Ålbg. Stift, nr. 199.

10. 16/7 1708, o. 3/10, Mag. Frederik Mathiesen Thestrup* af Dalby-S., f. 3/2 83; St. Od. 97; C. 28/7 00, illum.; Mag. 14; Pr. i Hundborg H., i. 16/10 20; i Hassing H., i. 13/10 23; ~ 09 Gjertrud Jensdtr. Laasbye, f. 84, † 12/8 54; (Sstr. t. Jens J. L. i Høie-Taastrup, t. Karen J. L. ~ P. S. Kirketerp i Bedsted-G. og Moster t. E. M. A. Jørgensen ~ M. J. Baden i Borup-K.); F. J. Rasmussen L., Bgmstr. i Aarh.; M. Maren Jensdtr. Winther; 7 B., hvoraf 1 S., 4 D.; see Etm.; Sønnen først Stud., saa Soldat, siden Gaardskarl hos Faderen, sidst Eier af Veierslevgd. p. Mors; [† 7/6 1758 p. Øland i Sognet, som han eiede. „En ret Nathanael“ efter Eptph.].

KUM II, s. 226 (»Fridericus Matth. Thestrupius«); Strøm 3, s. 44-45; E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 839, Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 44; DanKir bd. 12, s. 500 (se nedenfor).

11. 8/11 1748**, o. 8/1 49, Peder Jørgen Rasmussen Winther af Ørbæk, f. 23/7 23; St. pr. 36, Bacc. 37; („inter nobiles relatus“); C. 40, h.; Pr. . . ; ~ 9/7 51 F. D. Barbara Maria Frederiksdtr. Thestrup; 3 S., 2 D.; 2 ~ Jens Peder Weidemann, Krigsprocureur; see Rasmus W. i Blegind-H.; [† 1/3 1766].

KUM II, s. 570, 580 (»Petrus Georgius Winther«, 13 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 867.

12. 23/5 1766 [Veierslev-B. 10/8 58] Jesper Hansen Høyer af Tise, f. 11/10 16; St. Vibg. 39; C. 45, n.; p. Cap. Skjoldborg-K. 9/5 49, o. 18/6; Farsø-V. 3/12 51; Sp. Louns-A. 22/8 55; Pr. 88; ~ Louns 20/5 56 F. E. i Louns: Ellen Marcusdtr. Alsing af Nibe-V., † Nykjøb. p. M. 11/9 11; 1 S., 5 D.; see A. C. Revelius i Flade-D.; [# 15/4 1798; † Nykjøb. p. M. 20/3 04].

KUM II, s. 602 (»Iasparus Høyer«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1032; E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing p. M. byfoged nr. 615.

13. 1/6 1798 [Hjortdal 17/8 92] Poul Holm, f. Gunderup 1/4 61; F. Peder H., Skllrr.; M. Anna Poulsdtr.; St. Aalbg. 85; C. 14/7 90, h.; Pr. •/6 03; ~ 5/6 93 Magdalene Sophie Høyer af Skyum-H., f. 1/9 61, † Thisted •/4 32; 2 S., 1 D.; [gik 15/3 1804 hjem fra Skyum; besvimede; fandtes om Morgenen næsten uden Følelse; † 20/3 s. A. Særdeles elsket; dygtig og velbegavet].

14. 11/5 1804 [Sønderhaa-H. 27/11 65] Villiam Alexander Meyer, f. Bergen 9/10 57; F. Henrik Georg M., Rtr.; M. Anna Kirstine Egede; St. Bergen 78; C. 14/10 83, n.; Miss. i Frederikshaab, Grld., 3/3 84, o. 21/3; Pr. 04; ~ Kbh. 28/4 84 Margrethe Lucie Rejstrup; F. Peder R., Grovsmed i Kbh.; M. Marie Jensine . . . ; [b. 27/10 1812].

15. 11/6 1813 [Hvidbjerg-Ø.-L. 18/3 03] Ole Frederik Bruun; [23/10 1821 Saxild-N.; see der].

16. 26/4 1822 [p. Cap. hos Apr. i Aarh. Amt 7/5 13] Frederik Hobe, f. Rand. 9/5 87; F. Generalmajor Johan Frederik H.; M. . . . Schmidt; St. Rand. 03; C. 27/10 07, l.; ~ 5/8 22 Johanne Marie Søltoft af Veierslev-B., f. 1/1 96, levede i Randers 68; 1 S., 5 D.; see C. Vadum, Cat. i Faaborg; [† 8/3 1835].

17. 9/6 1835, o. 8/8, Carl Ludvig Poulsen; [7/10 1848 Vestervig-A.; see Torkildstrup-B.].

18. 9/12 1848 [Cat. Ribe 15/5 41, o. 9/6] Peter Nicolai Fibiger af Jetsmark, f. 2/1 10; St. Aalbg. 29; C. 3/7 38, *l.; Pr. 15/2 64 for Hassing og Refs HH.; R.* 7/5 74; # Pr. 8/7 78; ~ 13/8 41 Julie Marie Frost af Ribe Dk., f. Ringkjøb. 4/6 17; 3 S., 4 D.; see Emil F. i Skyum-H.; [† 31/1 1880].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Harring Kirke, s. 495-503, Stagstrup Kirke, s. 504-511.
Heilskov, Chr.: Personalhistoriske Indskrifter fra Hassing Herred. Historisk Årbog for Thisted Amt 1928, s. 410-422.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Harring s. 241).