Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1159. Taastrup (Høie-),

Smørum (tidl. Lille) Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/76; L. P. B. 74; K. M. 149; Lkm. 1/59; M. 32; Kbg. 1648.
Anm. Hørte i 1584 og 1610 til Lille Herred.
———————————

1. 15 . . Thue Mortensen.

2. 1561. Erik Mikkelsen, i 46 Aar; Pr. i Lille Hrd. (84); ~ Margrethe . . . , b. Kbh. 1/11 11; [† 1607; hans Navn paa Kirkeklokken og Alterkalken 1605; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 3, s. 550, 552, 553 (se nedenfor).

3. (1606**). Erland Truelsen (Truitsøn), f. Helsingør; [† 1624; hans Navn paa Altertavlen 1614; Pg. br. 06].

KS 2:5 (1869-71), s. 150; DanKir bd. 3, s. 548-549 (se nedenfor).

4. o. 1/12 1624 [Rtr. Vdbg. 2/6 20] Laurits Villumsen, f. Ribe c. 92; (Halv(?)bdr. t. J. Nielsen, ø. Cap. t. Roesk. Dk. og t. Karen N. Hjersing ~ A. B. Altewelt i Ringsted-B.); St. Roesk. 14, Bacc. 18; Hør. Roesk. 18; ~ Kirsten Clausdtr., vist af Thorslunde-I.; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 18/5 1648; Lgst.].

KUM I, s. 17, 34 (»Lavrentius Vilhelmius Roëschildensis«); KS 3:3 (1881-82), s. 10 (rektor i Vordingborg); PT 8:6 (1927) s. 188 (»Laurids Willumsen Riber«), 5:5 (1908), s. 263-264; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 135; DanKir bd. 3, s. 554 (se nedenfor).

5. o. 14/6 1648. Søren Sørensen Glud af Glud-H., f. 31/5 21; St. Kbh. 40; 1 ~ 49 F. E., † 22/5 60; 2 ~ 30/7 61 Ida Christine Poulsdtr. Moth, Sstr. til Grevinden af Samsø, f. 44, † 89; F. Dr. med. P. M., Livmedicus; M. Ida Rudolphsdtr. Burrenæa; 2 S., 2 D.; Sønnen af samme Navn blev Præst til Domk. i Bergen; [Biskop i Viborg 1673; Dr. th. per bullam 75; adlet 79; † 25/2 93; havde en haard Modstander i den satiriske Poet, Mag. J. Worm til Vibg. Graabrødre K., som blev relegeret til Trankebar].

KUM I, s. 169 (»Severinus Severini Gludius«); Lampe I, s. 51.

6. 16/6 1673. Jacob Villumsen Dichmann; F. Bgmstr. i Malmø; St. Kbh. 66; ~ 30/7 74 Margrethe Rosenmejer, f. Kbh. c. 56, † •/1 98; (Sstr. t. Sophie C. R. ~ J. H. Schrøder t. Helsing. St. Olai K. og t. Else C. R. ~ B. P. Deichmann t. Od. St. Knuds K., t. Marie C. R. ~ L. J. Meulengracht i Slangerup-U. og H. J. Lønborg i Fruering-V. og t. Peter R. ~ O. J. Steenløses Enke i Ø. og V. Hassing); F. Carl R., Groshandler, Eier af Rosenlund og Lystrup; M. Anne Pedersdtr.; 6 S., 6 D.; see A. H. Juul i Steenmagle-S.; Peder J. D. i Aardestrup-B.-G.; J. G. Assels i Hem-H.-D.; [† 17/9 1698].

KUM I, s. 333 (»Iacobus Wilhelmi Dichmand«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 26, i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 28; FWDP 1159,6.

7. 15/11 1698 [Rtr. Maribo 97] Mag. Jens Jensen Laasbye, f. Aarh. 69; (Bdr. t. Gjertrud J. L. ~ F. M. Thestrup i Harring-S., t. Karen J. L. ~ P. S. Kirketerp i Bedsted-G. og Morbdr. t. E. M. A. Jørgensen ~ M. J. Baden i Borup-K.); F. J. Rasmussen L., Bgmstr.; M. Maren Jensdtr. Winther; St. Aarh. 89; 1 ~ Karen Cheitum (Keitum) af Hyllested-V., † 23/11 16; u. B.; 2 ~ Kbh. Frelsers K. 15/12 17 Margrethe Jensdtr. Snistorph af Kbh. Nic. K. 1 r. Cap., f. Kbh. c. 68, † 26/10 37; u. B.; [† 26/1 1738].

KUM II, s. 170 (»Ianus Iani Laasbye«); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 839, Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 33, 44; Danske Kancelli: Testamente.
(1717*. J. C. Kaalund; see Tirsted-S.-V.).

8. 1738 [p. Cap. Holbæk-M. 8/3 37, o. 12/4] Christopher Johansen Heerfordt af Holbæk-M., f. 28/10 03; St. Sorø 21, Bacc. 22; Alumn. p. Valkendorfs Coll. 23-27; C. 14/3 24, l.; Høie-Taastrup 26/9 32*; 1 ~ Holbæk 22/4 38 Anna Sophie Lorentsdtr. Wissing af Værslev-J., f. c. 14, † 4/3 39; 1 D.; 2 ~ Anna Magdalene Jacobsdtr. Muus af Steenløse-V., f. 18, † Farum 27/2 07; 2 S., 3 D.; see Etm.; [† 9/1 1766].

KUM II, s. 436, 442 (»Christophorus Heerford Ioh. fil.«, 18 år gl.); SB s. 240; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 84, i København amt, Smørum hrd. nr. 45, 72, i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 24; Kbg. Holbæk (1700-77 V) opsl. 56 (1. vielse).

9. 1767 [Jungshoved 13/8 62, o. 8/10] Andreas Marcussen Gjøe af Nykjøb.-L.-E., f. c. 32; St. Fdbg. 50; C. 26/6 53, n.; Høie-Taastrup 11/2 57*; Pr. . . ; ~ 13/3 67 F. D. Anna Sophie Heerfordt, f. 1/3 39, † Roesk. 25/10 01; 4 S., 2 D.; see G. Heineth i Viskinde-A.; [b. 5/6 1784].

KUM III, s. 104 (»Andreas Giøe«, 19 år gl.); Kbg. Høje Taastrup (1780-1817) opsl. 26 (begr.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 89, 772, Smørum hrd. nr. 71.

10. •/6 1784 [r. Cap. Slangerup-U. 19/3 83, o. 21/3] Johan Christian Johansen Lindsted, f. Slag. 27/4 40; F. J. Chr. L., Hør. ss. (ei hos Hundrup); M. Christine Ritterbusch; født op paa Byens Bekostning; St. Slag. 60; C. 14/9 74, n.; ~ Kallundbg. 9/5 83 Christine Frederikke Barfred, f. c. 44, † Kbh. 20/4 18; maaskee en Dtr. af Cpt. B. til Benzonsdal; [† 11/4 1799; efter Sagnet funden som spædt Barn under en Lind ved Slag.; Mindetavle].

DanKir bd. 3, s. 553 (se nedenfor).

11. 31/5 1799 [Sæby 12/3 90] Hans Buch, f. Hlh. 2/2 53; F. Marcus B., Rtr. ss.; M. Anna Clod; St. Fdbg. 71; C. 23/3 79, h.; Miss. ved Holsteinborg 79; Pr. 99; ~ Holsteinborg 16/8 82 Christiane Marie Severine Holm, f. 59 el. 60, † 26/8 20; (21) 2 S., 5 D.; [† 14/1 1821].

12. 11/7 1821 [Ørslev-B. 1/6 87, o. 1/6] Peter Neergaard Schow, f. p. Antvorskov 62; F. Ole Jensen S., Forp. p. Gjørslev; M. Gjertrud Dorothea Bager; St. Slag. 81; C. 26/4 87, n.; ~ Nicoline Jacobine Josine Svitzer, f. p. Aggersvold 11/6 64, † 5/11 34; F. Kmrd. Laurits Rasmussen S. af Varde, Eier af Bøstrup; M. Elisabeth Christine Sass af Od. St. Knuds K., r. Cap., mindst 1 S., 1 D.; [† 16/6 1833].

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 5462; Danske Kancelli: Kaldsbrev til Ørslev-B., ansøgning.
(6/9 – 1/11 1833. N. Sadolin; see Torrild-V.).

13. 1/11 1833 [Tjæreby 25/1 05] Abraham Falch, f. Ringsted 72; F. Knud F., Farver; M. Elisabeth Christine Freisleben; St. Roesk. 90; C. 9/5 96, h.; Skp. 20/6 00, o. 24/6; ~ Kbh. Hel. G. K. 2/12 10 Cathrine Helene Schartou, E. e. Distriktslæge Lund, f. c. 71, † Kbh. 25/5 35; 1 S.; [† 12/11 1835].

Kbg. Kbh. Hel G. K. (1763-1817), opsl. 191.

14. 22/3 1836 [Brøndshøi-R. 5/9 14, o. Roesk. Dk. 6/10] Morten Bendz Møller, f. Kbh. 19/12 83; F. Andreas M., Proc. ved Hof- og Statsretten; M. Juliane Elisabeth Bendz; St. Kbhs. Bgdsk. 99; C. 20/7 04, l.; Lærer ved Opfostringshuset . . ; ~ 28/11 14 Cathrine Jacobine Klingenberg, f. p. Ørholm 11/2 90, † 11/12 42; F. Peter K., Hammer-Smedemstr. paa Frederiksværk; M. Frederikke Charlotte Brandt; 3 S., 2 D.; [† 24/4 1854; N. 418; E. 2/404 og S. 2/497].

15. 8/7 1854 [Lynge-B. 4/9 33, o. 9/10] Lic. th. Johannes Ferdinand Fenger af Kbh. Frelsers K., f. p. Chrhvn. 30/3 05; St. Chrhvns. Bgdsk. 21; C. 20/10 25, l. egr.; lic. th. 19/5 28; udenlands 3½ Aar; Notarius ved det theol. Facultet •/6 32; Formand for det danske Missionsselskab 36; Medstifter af „Selskabet for Danmarks Kirkehistorie“ 48; R.* 6/10 51; Medlem af Commissionen til Kirkeforfatningens Ordning 17/12 53; ~ 8/6 34 Marie Magdalene Boesen, f. Kbh. 5/7 09, † ss. 15/1 72; F. Jstrd. Johannes B. af Vigerslev-V., Contoirchef i Rentekammeret; M. Sophie Frederikke Hammerich; 5 S., 7 D.; see L. N. Balslev i Lime-H.; Pet. Bernh. F., cd. th. 70/2; Christ. F., cd. th. 71/2; Johs. Ferd. F., cd. th. 76/2; [† 9/5 1861; en særdeles duelig og nidkjær, og derhos saare elskelig Mand; E. 1/424 og S. 1/459].

16. 18/9 1861 [Hjortshøi-E.-E. 22/7 49] F. Svoger Carl Ulrik Boesen, f. Kbh. 24/2 01; F. Jstrd. Johannes B. af Vigerslev-V., Contoirchef i Rentekammeret; M. Sophie Frederikke Hammerich; St. pr. 18; C. 17/7 23, l.; Sp. Mariæ-Magdalene-K. 9/3 27, o. Kbh. 2/5; Knebel-R. 22/7 35; Pr. 10/11 48; ~ Achthonia Frederikke Frechland af Søllerød, f. 28/1 01, † Kbh. 9/8 75; 3 S., 1 D.; [† 22/8 1868; erhvervede sig ikke blot sine Menigheders Agtelse, men ogsaa alle deres Sympathie og Agtelse, som have havt Leilighed til, at lære hans sjeldne, milde, elskværdige og humane Charakteer at kjende].

Strøm 3, s. 22.

17. 2/11 1868 [Slangerup-U. 28/5 59] Vilhelm Carl Schousboe* af Skibet, f. Thorstrup 28/3 10; St. Aarh. 29; C. 11/7 34, h. og 25/4 35, l.; Institutbest. i Veile 35; o. Cat. Faabg. 17/2 40, o. 8/4; Veile 13/3 42; Sp. Ribe Cathr. K. 21/7 51; Pr. 9/4 63; Pr. Lynge-Fdbg., Ølstykke og Horns HH. 9/4 63; Pr. Smørum og Sokkelunds HH. 30/11 72 – 24/11 82, men vedblev at være Medl. af Amtsskoledir.; R.* 10/10 77; 1 ~ S. Høirup 28/10 40 Eline Regisse Cathinka Lassen, f. Ebeltoft 16/12 21, † 12/2 54; F. Adam Frederik Alexander L. af Kverndrup, Apoth., senere Gjæstgiver i Veile; M. Eleonore Sophie Gottschalck af Jordløse-H.; 3 S., 3 D.; 2 ~ 8/7 56 Sophie Marie Rosa Cohn, f. Ringkjøb. 8/7 30, † Frdberg 21/5 1905; (Sstr. t. Louise N. C. ~ H. Ussing i Uggerslev-H.); F. Samuel C., Kbmd., siden i Hamborg og Altona; M. Fred. Lovise Bjerum; (68) 2 S., 2 D.; see Vilhelm C. S., o. Cat. Vibg.; [† her 14/7 1891; „Den Afdøde var agtet og afholdt af sin Menighed som kun faa. Herpaa fik han mangfoldige Beviser, da han ifjor fejrede sit 50-Aars Embedsjubilæum“].

Elvius s. 511; G-HF II, s. 241-242.
———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3 Københavns Amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Høje-Taastrup Kirke, s. 539-555.