Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 286. Fruering og Vitved,

Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Aarhuus Stift.

P. 26; K.; Aarh. M.; M. S. III.; Lkm. 5/184; Kbg. 1687.
———————————

1. 15 . . Jens . . ., han boede i Svinsager.

AarbAarh 1923, s. 38 (se nedenfor).

2. 15 . . Rasmus . . . , boede paa Ringkloster.

AarbAarh 1923, s. 39 (se nedenfor).

3. (1584). Anders Jensen; [† 1592; boede først i Virring, senere i Fruering].

AarbAarh 1923, s. 39 (se nedenfor).

4. 1592. Knud Jensen af Kristrup-H.; 1 ~ . . . Nielsdtr. af Aarh. Olai K., E. e. . . . . ; 2 ~ (17) Maren Bundesdtr.; see O. Knudsen i Saxild-N.; [† 1632; Lgst.].

KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 755 (»Joannes Canutus«); Viborg Landstings Dombog B, 1/3 1617 (f. 75); AarbAarh 1923, s. 39 (se nedenfor); DanKir bd. 16, s. 3001-03, 3005 (se nedenfor).

5. 1632 [p. Cap.* 31] Jens Pedersen Holm; St. Vibg. 27; Hør. Hors. . . ; [† 30/7 1657; hans Initialer p. Prædikestolens Lydhimmel 1648].

KUM I, s. 83 (»Ian. Pet. Holm.«); AarbAarh 1923, s. 39-40 (se nedenfor); DanKir bd. 16, s. 2997, 3003 (se nedenfor).

6. o. 9/10 1657 [Rtr. Skanderbg. c. 53] Peder Nielsen Rønning, f. c. 30; St. Od. 51; ~ F. D.? Maren Jensdtr., som overlevede ham; 3 S., 3 D.; see Etm.; Niels P. R., r. Cap. Skanderborg-S.-S.; [† 1682; Lgst.].

KUM I, s. 228 (»Petrus Nicolaj Rønningius«); P-Aarh. f. 17a, opsl. 19; E. Brejls skifteuddr.: Skanderborg rytterdistrikt nr. 108; AarbAarh 1923, s. 40 (se nedenfor); DanKir bd. 16, s. 3003 (se nedenfor).

7. 4/8 1682**, o. 9/6, F. S. Jens Pedersen Rønning; St. pr. 79; [† 1686].

KUM II, s. 95 (»Ioannes Petri Ronningius«); P-Aarh. f. 55b, opsl. 59.

8. 27/11 1686, o. 13/5, Mag. Hans Johansen Lønborg af Aarh. Dk. 1. r. Cap., f. 8/7 53; St. Aarh. 72; Mag. 96; 1 ~ 87 Marie Carlsdtr. Rosenmeyer, f. 59, b. 6/12 89, † i Barselseng, E. e. L. J. Meulengracht i Slangerup-U.; (Sstr. t. Sophie C. R. ~ J. H. Schrøder t. Helsing. St. Olai K., t. Else C. R. ~ B. P. Deichmann t. Od. St. Knuds K., t. Margrethe R. ~ J. V. Dichmann i Høie-Taastrup og t. Peter R. ~ O. J. Steenløses Enke i Ø. og V. Hassing); F. C. R., Gross. og Eier af Tollerupholm (Rosenlund) og Lystrup; M. Anna Pedersdtr.; 1 S.; 2 ~ 26/9 90 Inger Marie Hansdtr. Trøner (Tronier), f. Kbh. 27/2 68, † 14/7 27; F. H. T., Rdmd.; M. Kirstine Bruun; 5 S., 4 D.; see Etm.; Johan H. L. t. Aarh. Dk. 1. r. Cap.; [† 25/4 1730; var Eier af Fruering K. 1701-24; Skjænkede Daabsfad 93 og Alterstager 02; en god dansk Antiqvarius; Eptph.; W. 1/616; N. 364].

KUM II, s. 33 (»Iohannes Iohann. Lønborg«); P-Aarh. f. 57b, opsl. 61; PT 5:4 (1907), s. 170-172, (1985), s. 210; AarbAarh 1923, s. 40 (se nedenfor); Nygaards sedler: 1. hustrus begr., børn; DanKir bd. 16, s. 2975, 2987, 2991, 2992, 2994, 3001 (se nedenfor).

9. 12/12 1727, o. 29/10 28, Niels Mikkelsen Møller af Holbæk-U., f. 29/3 97; St. pr. 13; C. 27/9 18, l.; ~ 23/2 29 F. D. Gjertrud Kirstine Hansdtr. Lønborg, f. 28/11 01, b. Skanderborg 23/11 70; 3 S., 4 D.; [† 1737; brav og nidkjær].

KUM II, s. 372 (»Nicolaus Michaëlis Møller«, 18 år gl.); DanKir bd. 16, s. 3005 (se nedenfor).

10. 23/8 1737 [Valløby-T. 9/7 23] Niels Jensen Lund af Kbh. Holmens K. 2. r. Cap., f. c. 96; St. Hlh. 13, Bacc. 14; ~ 5/7 24 Cathrine Kirstine Lagesen, b. Aarh. Dk. 30/12 50; 8 S., 2 D.; [† 25/2 1742].

KUM II, s. 371 (»Nicolaus Lundius/Nicolaus Iani Lundius«, 17 år gl.).

11. 30/3 1742 [Chinap. 11/10 37] Christian Andresen Coldevin; [4/7 1749 Torup; see Høiby].

12. 4/7 1749 [Torup 27/4 42] Søren Pallesen Møller, f. •/9 10; (Bdr. t. Jørgen S. P. M. i Adslev-M.); F. P. M. t. Møllersdal; M. Ida Nichelsdtr. Seidelin af Skanderborg-S.-S.; St. pr. 26, Bacc. 28; C. 20/5 32, n.; udenlands 33–35; Fp., o. 10/5 41; 1 ~ 9/5 43 Ingeborg Hansdtr. Agen (Achen?), E. e. Kølichen; 2 S.; 2 ~ Kollerup 1/8 49 Kirsten Nielsdtr. Morville, d. Kollerup 11/8 12; (Sstr. t. Marie H. N. M. ~ J. P. Saabye i Beder-M.); F. Kgrd. N. Frederik M. t. Brandtbjerg; M. Anna Margrethe Hynitz; 2 S., 1 D.; [# 1767, »da han ikke var ved sin fornuft«; † Adslev 19/7 73, b. Fruering; hans Liv skildres i Aarh. M. som overordentligt slet og fuldt af de skammeligste Laster; Begr. i K.].

KUM II, s. 478, 494 (»Severinus Palæmonis Møllerus«, 16 år gl.); AarbAarh 1923, s. 41 (se nedenfor); Nygaards sedler: Afsat, død og bror, 2. vielse, 2. hustrus dåb, 2. hustrus mor; DanKir bd. 16, s. 3005 (se nedenfor).

13. 25/12 1767 [p. Cap.* 26/8 57] Christian Ludvig Bloch af Aarh. Ned. Cap., d. Aarh. 22/12 24; St. Aarh. 44; (Guldager 21/9 53*); ~ Elisabet Frederikstr. Falch, f. c. 16, † 10/7 92 (90?); u. B.; [† 8/5 1768; duelig, retsindig, kjærlig og sagtmodig; Eptph.].

KUM III, s. 42 (»Christianus Ludovicus Bloch«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Dåb, barn, testamente; DanKir bd. 16, s. 3001, 3004 (se nedenfor).

14. 21/9 1768, o. 30/9, Christian Brøndsted; [23/12 1785 Horsens; see der].

15. 24/2 1786 [Voer-E. 2/10 67, o. 22/1 68] Hans Philip Plesner af Ørsted i J., f. Ørum 23/12 40; St. Fred. 58; C. 28/9 62, l.; ~ 26/10 70 Magdalene Cathrine Tegder af Skjødstrup-E., f. 30/5 52, † 20/1 24; 5 S., 8 D.; see Johan E. P. i Skjelby-Gu.; Christian Carl P. i Engom; Marcus P. i Ørsted i J.; David P. i Hee; (Christian B. P. i Levring-H.); [# 8/5 1816; † 29/5 s. A.].

KUM III, s. 182 (»Ioannes Philippus Plesner«, 18 år gl.).

16. 28/8 1816 [Lærer ved Artillericadet-Acad. 11] Rasmus Müller, f. Ebeltoft 9/5 77; F. Just M., Bgmstr.; M. Petrine . . . ; St. Aarh. 96; C. 24/1 04, h.; ~ Kbh. 2/11 05 Christiane Conradine Frederikke Wellejus af Besser-O., f. Herlufmagle 23/6 79, † 26/7 61; 3 S., 3 D.; [† 11/7 1846; saare værdig, meget yndet Taler og med mere end almindelig Læsning; B. D. G. 1/196].

17. 30/10 1846 [St. Croix 21/8 29, o. 26/8] Jens Klint Bagger af Ballum, f. 19/3 01; St. Ribe 21; C. 20/7 27, h.; tillige Miss. p. St. Croix 25/9 29; R.* 28/6 40; 1 ~ 9/10 29 Dorothea Christine Selstrøm, f. Kbh. 18/4 94, † 6/7 31; F. Jeppe Mortensen S.; M. Anna Pedersdtr.Kolling; 1 S.; 2 ~ 32 Lovise Mathilde Müller, f. Christiansted p. St. Croix 26/10 08; F. Johan Ludvig M., Fuldmægtig; M. Sara Dorothea M.; 4 S., 6 D.; [† 2/7 1856; E. 1/43 og S. 1/50].

Achelis II, nr. 8591; PT 2:4 (1889), s. 28 (tavle).

18. 29/9 1856 [Skanderborg-S.-S. 17/7 40] Mathias Jacob Schjørring af Jebjerg-L., f. Estvad 9/1 97; St. Vibg. 16; C. 18/7 21, l.; Vandborg-F. 7/8 22, o. 1/11; Brorstrup-R.-H. 19/9 34; Pr. 30/3 52 – 18/8 58; 1 ~ Asmild 12/6 23 Nicoline Ring, f. Skive 11/3 92, † 22/4 39; F. Nicolai Riise R., Post-Expedient og Organist; M. Caroline Frederikke Svindt; 4 S., 2 D.; 2 ~ Randlev 4/9 42 Christiane Mathilde Henriette Schønberg, f. Kbh. 17/1 20, en Pleiedtr. af Districtslæge Johan Mathias Ditlev Grill i Skanderborg; u. B.; see Jens N. L. S. i Hodde-T.; [† 24/10 1858].

Sixhøj nr. 1606.

19. 8/1 1859 [Skorup-T. 9/7 45] Frederik Jørgen Sevel af Ryslinge, f. 10/7 08; St. Od. 26; C. 11/7 31, h.; Tunø 31/5 36, o. 19/8; Pr. 15/10 58; ~ 14/1 37 Caroline Henriette Kørber, f. 9/1 05, † 13/6 68; F. Cpt. . . . K.; M. Susanne Falk; 2 D.; [† 25/2 1875, „umiddelbart efter at være kommen hjem fra et Skoleraadsmøde i Skanderbg.“ See D. T. 76/56. „En alm. agtet og elsket Personlighed“. See Fyens Stiftstid. 75/49].

20. 10/6 1875. Henrik Carsten Boldsen; see Flade-G.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1988-89. Fruering Kirke, s. 2975-3010, Vitved Kirke, s. 3017-3040.
Heilskov, Chr.: Hjelmslev Herred. Historisk-topografisk skildret. Fruering Sogn. Årbøger fra Historisk Samfund for Århus Stift, 1923, s. 1-45 (Præsterne s. 38-42).