Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 729. Levring og Hørup,

Lysgaard Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; P. 32; K.; L. P. B. 537; Lkm. 5/427; L. S. v. W.; Kbg. Levring 1762, Hørup 1722.
Anm. H. K. tildels ødelagt af Lynild 31/10 1873.
———————————

1. 15 . . Jørgen el. Gregers Langbeen el. Langballe; [† 1550].

2. c. 1554. Elias (Helle) Pedersen i 40 Aar; [† 4/4 1594].

KS 3:2 (1877-80), s. 207.

3. 1594. Søren Mikkelsen Høg; [† 1619; var her endnu 1620].

KS 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80), s. 757.

4. 1619. Bertel Jacobsen Løgager, f. Løgager, Tem S., 95; F. Bde.; St. 14; [† 10/9 1661].

KUM I, s. 15 (»Bartolomæus Iacobi Logagrius«).

5. o. 29/10 1661. Peder Nielsen Wiborg, f. Vibg. c. 34; F. N. Væfver; St. Vibg. 55; [† 9/1 1679].

KUM I, s. 257 (»Petrus Nicolaj Viburgius«); Sixhøj nr. 304; P-Aarh. f. 19a, opsl. 21, 27 år gl..

6. 21/1 1679, o. 21/3, Mag. Villads Clausen Sidenborg, f. Vibg., (Bdr. t. Inger C. S. ~ B. H. From i Selde-Aa., t. Hans C. S. i Taagerup-T. og t. Dorothea C. S. ~ M. Carstensen p. Fuur); F. C. S., Kbmd. og Rdmd.; M. Anna Villadsdtr.; St. Vibg. 60; St. i Wittenberg 63, i Harderwijk 67, i Leiden 67; Mag. Kbh. 6/6 71; ~ . . . ; B.; [† 11/9 1709].

KUM I, s. 279 (»Wilhadus Claudij Sidenburg«); Sixhøj nr. 345; P-Aarh. f. 54b, opsl. 58; Helk II, s. 247.

7. 25/10 1709, o. 18/12, Adam Levin Frederiksen Hammer, f. Saxlund, Aggershuus St., 11/12 83; (Bdr. t. Nicolai H., r. Cap. i Ringsted-B. og t. Sophie Amalie F. H. ~ C. H. Ermandinger i Kragelund-F.); F. Frederik Knudsen H., Foged i Hedmark; M. Barbara Nicolaisdtr. de Bally; St. pr. 03; C. 6/7 05, n.; ~ Odder 4/6 10 Else Hansdtr. Dixen (Rathlousdal), f. Tornegd., Ø. Liisbjerg H., 82; 1 S., 3 D.; [† 11/8 1736; Eptph.].

KUM II, s. 283 (»Adamus Levinus Hammer«, 20 år gl.); OST s. 11; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø Amt, Ringsted hrd. nr. 33.

8. 9/11 1736 [Høibjerg-E. 8/2 32, o. 2/5] Søren Nielsen Bisted af Tem, f. 28/3 04; St. Ringkjøb. 24; C. 28/12 28, n.; ~ Martha Cathrine Mørch; (Moster t. Elisabeth Milan ~ L. P. Floor i Vaalse og t. A. M. Kutcher ~ J. I. J. Colding i Brøndby V. og Ø.); F. Jens Ibsen M., Skræder i Kbh.; M. Elisabeth Sørensdtr.; 3 S., 2 D.; see Jens F. S. B. i Raabjerg; Etm.; Niels C. B. i Greis-S.; [† 22/4 1773].

KUM II, s. 464 (»Severinus Nicolai Bidstedius«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 1819; Gejstl. sk. i Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 47.

9. 10/6 1768*, 25/2 71**, o. 15/5, F. S. Jens Ibsen Sørensen Bisted, f. 41; St. Aalbg. 60; C. 30/9 62, n.; 1 ~ Lergrav, Aulum S., 18/11 72 Marie Lundsgaard, † 19/1 74; 1 S.; 2 ~ Sjørslev 13/12 75 Caroline Henriette Andersdtr. Bang, f. 55, † •/4 80; F. A. Christensen B., Cant. i Sorø; M. Anna Marie Flasbye; 1 S., 1 D.; [b. 3/12 1783].

Nygaards sedler: 1. vielse, 2. vielse, børn.

10. 25/2 1784 [Høibjerg-E. 23/12 73, o. 11/5 74] Laurits Hillemann Sveistrup, d. Venge 3/7 40; F. Johan S., Skoleholder i Venge, siden Degn i Gunderup, senere i Nibe; M. Birgitte Hillemand af Nordby p. S.; St. Aalbg. 58; C. 24/9 66, n.; Gjellerup 17/6 78*; ~ Sophie Christiane Schytte af Jebjerg-L., d. 23/7 43, † Grønbæk 8/6 24; 3 S., 3 D.; see L. Sørensen i Aulum-H.; [# 25/1 1811; † Palstrup 21/1 1812; retsinding, men nedbøiet af tunge Sorger; Pg. br. 20/6 91].

Sixhøj nr. 944; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Århus amt, Samsø og Tunø nr. 22; Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 64; Nygaards sedler: Dåb, forældre, død, hustrus dåb, hustrus død.

11. 31/5 1811 [r. Cap. Vibg. Graabrødre K.-A.-T. 15/8 00] Martin Hartmann Lund; [17/1 1832 Sevel; see der].

12. 4/5 1832 [Høibjerg-E. 27/5 25] Frederik Oldenburg; [26/7 1836 Marslev-B.; see Idestrup].

13. 27/9 1836 [Hodde-T. 16/7 28] Peter Wandet (Wandel) Stochholm; Pr. 19/1 39; [1/12 1845 Ørsted i J.; see Ledøie-S.].

14. 7/2 1846 [Farstrup-L. 26/9 37] Henrik Wulff; Pr. 4/4 46; [22/12 1852 Gunderup-N.; see der].

15. 4/3 1853 [Blære-E. 16/10 40] Christian Bagge Plesner af Ørsted i J., d. Uldum 10/9 05; St. Kold. 23; C. 1/11 31, h.; Cat. Nibe 7/11 37; ~ 41 Sara Dorothea Marzetta, f. 7/4 06, † Rand. 1/5 67; F. Lorenzo M., Klubvært i Aarh.; M. Joh. Maria Plesner af Fruering-V.; u. B.; [† 2/7 1860].

16. 18/9 1860 [Rubjerg-M. 1/11 52] Laurits Kjellerup Kold, f. Aarh. 21/1 09; F. Hans Jac. K., Kbmd.; M. Else Kirstine Kjellerup; St. Aarh. 30; C. 11/7 37, h.; Cat. Nibe 31/8 47, o. 28/10; ~ Aarh. 9/11 47 Maren Ulrikke Cecilie Holm, f. Kbh. 11/12 18; F. Ulrik H., Urtekrmr.; M. Cecilie Cathrine Block; 3 D.; [# 19/12 1877; fik 9/11 72 Sølv-Kaffeservice].

(23/2 – 28/3 1878. V. J. Winther; see ord. Cat. i Kjerteminde).

17. 28/3 1878 [Cap. p. p. Gjerlev-D. 29/8 73, o. 8/10] Frederik Rudbeck Henrik Bülow Bruun af Gjerlev-D., f. Vibg. 8/5 49; St. Hors. 68; C. 21/6 72, h1.; ~ 9/6 74 Sophie Augusta Juel, f. Kbh. 26/2 47; F. cand. jur. Edv. Aug. J.; M. Jacobine Tersa Wolf; (77) u. B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.