Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 694. Kragelund og Funder,

Hids Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

H. 5/281; P. 27; K.; M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 348; S. i K.; Aarh. M.; Lkm. 5/393; Kbg. 1745.
Anm. Ved Engesvang Rudera af en Kirke (Pont. Ann. 4/473).
———————————

1. 1544. Niels Christensen; see Etm.; [† 1579].

2. 1579. F. S.? Christen Nielsen; [† 1603].

3. 1603. Stephan Andersen, maaskee f. Fyn (Horne?); maaskee St. Rostock 82, i Kbh. (83); 1 ~ (16) Anne Rasmusdtr.; 2 ~ Kirsten Michelsdtr.; B.; 2 ~ Etm.; see J. N. Dybech i Sneibjerg-T.; [† 1629; aflagde 1603 Prøve for Biskop Jens Gjødesen].

FS nr. 132 (»Stephanus Andreæ«); F-P s. 101; Helk I, s. 152 (»Hornicensis«); Sixhøj nr. 281; KS 3:2 (1877-80), s. 747; FWDP 694,3.

4. 1629. Laurits Andersen, f. Vibg. 03; (Bdr. Anders A. V. i Gjødvad-B.); F. A. Lassen, Bgr.; M. Karen Jensdtr.; St. Vibg. 26; ~ F. E.; (mindst) 1 S., 1 D.; 3 ~ Etm.; see C. C. Winding i Rind-H.; [† 7/6 1642].

KUM I, s. 28 (»Laurentius Andreæ Viburg.«) Sixhøj nr. 259; PT 8:6 (1927), s. 194; 15:6 (1972), s. 2; Hids herreds tingbog (1677-80), f. 249, 252, 2/12 1679.

5. 1642. Mads Andersen Bjerring* el. Bering, f. Rand. c. 12; F. A. B., Handelsmd.; vist St. Rand. 37; Pr. 29/5 73; 1 ~ F. E., Skifte 14/10 74; 2 ~ Hilleborg Pedersdtr. Bering; F. Viinhandler i Vibg.; 2 S.; [b. 23/4 1697].

KUM I, s. 138 (»Mathias Andreæ Randrusiens«); P-Aarh. f. 6b, opsl. 9; Hids herreds tingbog (1677-80), f. 249, 252, 2/12 1679.

6. 3/8 1697, o. 17/12, Carl Henningsen Ermandinger, f. Kbh. c. 68; F. H. E., kgl. Majestæts Perlestikker; M. Sidse Hansdtr. Juul; St. Nykjøb. p. F. 84; Pr. 15/10 38; ~ Sophie Amalie Frederiksdtr. Hammer, f. i Norge; (Sstr. t. A. L. Hammer i Levring-H. og Nicolai H., r. Cap. i Ringsted-B.); F. Frederik Knudsen H., Foged i Hedmark; M. Barbara Nicolaisdtr. de Bally; 6 S., 2 D.; see Etm.; [† 1745; Pg. br. 05 og 44].

KUM II, s. 133 (»Carolus Henrici Ermandinger«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Hids hrd. nr. 1, i Sorø Amt, Ringsted hrd. nr. 33 (hustrus brødre).

7. 1745 [Veierslev-B. 28/3 32, o. 21/5] F. S. Frederik Carlsen Ermandinger, f. 8/6 00; St. pr. 22, Bacc. 25; C. 28/10 27, l.; Kragelund-F. 16/1 31*; 1 ~ 31? Sophie Amalie Meyer, f. c. 92, b. 15/11 48; 1 D.; 2 ~ 8/8 49 Maren Møller, f. c. 14, † Holstebro 17/4 95; F. . . . Møller; M. Mette Christiane Lauritsdtr. Borg i Christiansand; 3 D.; see N. J. Gundestrup i Vium-L.; [† 28/1 1778].

KUM II, s. 445, 469 (»Fridericus Caroli Ermandinger«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 292, Gejstl. sk. i Viborg amt, Hids hrd. nr. 17.

8. 1778 [Ullits-F. 1/6 75, o. 16/6] Peter Aaboe af Gjødvad-B., f. 10/6 49; St. Vibg. 64, Bacc. 65; C. 17/6 67, l; Kragelund-F. 25/5 70*; Pr., i. 6/7 03, – 13; ~ 14/5 76 Anna Guldager af Astrup-R.-A., d. 21/7 54, † 7/3 12; 3 S., 4 D.; see Niels Michael Aa. her; [† 19/4 1817. „Af alle de Herrer Brødre, jeg hørte paa den ganske Visitatsrejse, forbandt Ingen et saa veldyrket Sprog og yndigt Foredrag saa net og nøie med Grundighed og Opbyggelighed, som den unge Hr. Ped. Aaboe i Ullits, saa jeg vil vente i ham en anden Mogens Halkjær (i Ørslevkloster), dog med stærkere Bryst og Helbred“. (Biskop Rottbølls Dom; see J. H. 4/384)].

KUM III, s. 246, 260 (»Petrus Michaelis Aaboe«, 15 år gl.); Sixhøj nr. 1305.

9. 1/8 1817, o. 24/10, Jacob Lund Møller af Ørting-F., f. Kragerø 9/10 74 (O. P.); St. Aalbg. 93; C. 29/10 01, l.; O.; [# som rørt 8/9 1819; † Gjødvad 21/8 23].

10. 7/4 1820. Niels Michael Aaboe, f. her 25/5 88; St. Aarh. 10; C. 10/1 15, l.; ~ 27/4 36 Christiane Amalie Rosine Asmussen af Tem, E. e. Henrik Claudi el. Clausen, Kbmd. i Hors, f. 9/6 91, † Silkeborg 17/12 61; u. B.; [† 9/3 1859].

11. 14/4 1850 [p. Cap. Terslev-Ø. 22/12 50, o. 5/2 51; Ledøie-S. 2/12 54] Carl Emil Gede, f. Frederiksberg 16/3 18; F. Cfrrd. Jonas Henrik G.; M. Christiane Holst; St. Kbhs. Bgdsk. 36; C. 1/11 43, h.; ~ 9/6 55 Karen Juliane Charlotte Nielsen, f. 13/2 23; F. Prof. Michael N., Bestyrer af Kbhs. Bgdsk.; M. Elise Dorthea Gede; (68) 1 S., 1 D.; [7/6 1873 Viby v. Aarh.].

12. 15/8 1873 [Cap. p. p. Saltum-H. 4/11 68, o. 16/12] Johan Frederik Sigismund Møsting Krag, f. Ringsted 27/12 35; F. Kmjkr. Georg. Andr. K., Amtsforv. ss., senere i Aalbg.; M. Marg. Reinholdine Krogh; St. Sorø 55; C. 25/10 61, h1.; ~ Balle 23/7 74 Margrethe Elise Kabell, f. Vibg. 17/10 36; F. Pet. Christoph. K., Boghdlr., senere Eier af Kjærgd. v. Silkeborg; M. Eline Reb. Buchwaldt; (77) 1 S.; [22/11 1880 Guldbjerg-S.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.