Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 324. Gjødvad og fra 2/10 1558 Balle,

Hids Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 27; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/399; Kbg. 1742.
———————————

1. c. 1550. Mag. Christen Jensen*, f. Rand.; see J. Christensen i Rold-V.; [var her endnu 1610; Præst i 60 Aar „juxta antiquorum effata“; havde 1610 Peder Nielsen som Cap.].

KS 5:2 (1903-05), s. 552.

2. efter 1610. Peder Melchiorsen Thorning* af Torning-K.; St. i Kbh (94); Pr.; ~ Inger Pedersdtr., f. i Hvidsten Hofgd., Gassum S., † 10/5 70; M. . . . . Nielsdtr. (Sstr. t. Inger Nielsdtr. ~ O. A. Grønbech i Tem); (mindst) 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 24/1 1658].

F-P s. 138 (»Petrus Melchiori Torning«); KoM s. 347; KS 3:2 (1877-80), s. 757; PT 15:6 (1972), s. 2, 6, 7-8, 24 (se nedenfor).

3. k. 16/4 1654**, o. 26/4, Anders Andersen Wiborg, f. Vibg. •/5 21; (Bdr. t. Laurits A. i Kragelund-F.); F. A. Lassen, Bgr. i Viborg; M. Karen Jensdtr.; St. Vibg. 45; C. 30/3 50; ~ 28/6 57 F. D. Anna Pedersdtr., f. Pintsedag (16/5) 24, † 13/4 99; 3 S., 2 D.; see 2 Etm.; [havde i 1679 afstaaet sit Embede til Etm.; † c. 91].

KUM I, s. 195 (»Andreas Andreæ Wiburgensis«); Sixhøj nr. 180; P-Aarh. f. 15b, opsl. 18; PT 15:6 (1972), s. 1-27 (se nedenfor); Hids herreds tingbog (1677-80), f. 249, 2/12 1679.

4. 30/7 1674*, o. 13/11, Anders Lauritsen Wivild, vistnok af Vivild-V.; St. Rand. 59; ~ 14/9 76 F. D. Karen Andersdtr. Wiborg, f. 8/8 59, † Vibg. 11/8 15; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 11/11 1687; blev kaldet „unge Hr. Anders“].

KUM I, s. 275 (»Andreas Laurentii Vivildius«); P-Aarh. f. 52b, opsl. 56; PT 15:6 (1972), s. 9-10, 25 (se nedenfor).

5. 29/1 1689** [r. Cap. Vibg. Graabr. K.-A.-T., k. 18/7 88] Valdemar Pedersen Hissel af Grinderslev-G.; St. Vibg. 83; C. 9/3 87, illum.; ~ 10/9 89 F. E., † Vibg. 11/8 15; 1 S.; [† 1697].

KUM II, s. 124 (»Waldemarus Petri Hisselius«); Sixhøj nr. 637.

6. 1/2 1698, o. 15/4, Jens Pedersen Nørholm af Nørholm, d. 28/7 72; St. Aalbg. 93; ~ Mette Harder Fischer, † Nimtofte Pg. 2/5 68; F. Laurits Christoffersen Bagge i Skanderborg, Hrd.skrvr. i Hjelmslev, Eier af V. Keilstrup; M. Anna Clemensdtr. Fischer; 2 S., 2 D.; see Etm.; Peder L. J. N. i Taarup-K.; J. Brinchmann og F. J. V. H. Dauw, begge t. Rand. Hosp.; [† c. 1738; Pg. br. 19].

KUM II, s. 196 (»Ianus Petri Nørholm«); Nygaards sedler: Dåb; Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958, s. 207; PT 13:2 (1953), s. 59 (Fischer); H. Friis-Petersen: Slægten Fischer fra Silkeborg, s. 56, 59.

7. 23/1 1733*, o. 20/5 35**, F. S. Jacob Ostenfeld Jensen Nørholm, f. 03; St. Aarh. 19, Bacc. 20; ~ Christiane Rasmusdtr. Lihme af Tem; 1 D.; [† 1745].

KUM II, s. 426, 429 (»Iacobus Ostenfeld Nørholm«, 19 år gl.).

8. 15/10 1745, o. 21/1 46, Mikkel Pedersen Aaboe af Vellev, f. 20/12 18; St. pr. 35, Bacc. 36; ~ Jytte Krag Clemensdtr. Fischer, f. Gjødvad 20; (Sstr. t. Gjertrud M. C. F. ~ J. M. Riise i Nimtofte-K.); F. C. Lauritsen F. t. Ø. Keilstrup, Rgmtkvartmstr.; M. Johanne Andreasdtr. Bornich (Halvsstr. t. Anne Marie B. ~ H. Clausen i Borup-H.); 3 S., 2 D.; 2 ~ P. Kogh i Seiling-S.; see Peter Aa. i Kragelund-F.; Thomas Aa. i Grønbæk-S.; [† 1755].

KUM III, s. 532, 568 (»Michaël Aaboe/Michaël Petri Aaboe«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1305; Nygaards sedler: Børn; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Hids hrd. nr. 4, 32; PT 13:2 (1953), s. 59-60, 62 (Fischer).

9. 9/5 1755. Peder Harck, d. Vibg. Sortebr. K. 21/8 27; F. Naaman H., Vintapper og Rdmd.; M. Karen Thygesdtr. Jespersen (Sstr. t. J. Thygesen i Vinkel-R. og Moster t. V. Riis i Broust-S.); St. Vibg. 47; O.; [† 1760].

KUM III, s. 75 (»Petrus Harch«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1142, 1095.

10. 16/5 1760. Morten Christiansen Reenberg af Kbh. Nic. K. 1. r. Cap., f. c. 29; St. Roesk. 46; 1 ~ Maren Langgaard, f. c. 37, † 8/11 75; 2 ~ 12/7 76 (Bev.) Charlotte Amalie Danielsdtr. Fischer, f. 25/11 57, † Aarh. Domsogn 27/5 41; F. Kmrd. D. Clemensen F., Eier af V. Keilstrup og Rgtmkvartmstr.; M. Inger Pedersdtr. Fabich af Gjern-S.; 1 S.; [† 28/2 1796].

PT 13:2 (1953), s. 62, 66 (Fischer).

11. 20/5 1796, o. 7/9, Ole Bork; [18/10 1805 Borup; see der].

12. 3/1 1806 [Skp. 16/10 95, o. 6/11] Ole Tidemand Meldal, f. Oddernæs, Christiansand St., d. 13/10 66; F. Theod. Bergmann M., Sp.; M. Nicoline Palludan af Stege; St. Christiansand 86; C. 13/7 92, n.; ~ Hammer 2/7 06 Cecilie Cathrine Bruun, f. 25/12 72, † Aalbg. 5/10 59; F. Gottlieb B., Kobbertrykker; M. Marie Ibsen; 1 S., 2 D.; [# 6/12 1822; † 4/2 29].

13. 2/4 1823, o. 6/6, Jens Peter Schou; [31/10 1834 Ørting-F.; see Værslev-J.].

14. 9/1 1835 [p. Cap. Gauerslund-V. 31/10 27, o. 14/12; Hvirring-H. 10/1 34] Jacob Jelstrup, f. Ridemanns Mølle, Svenstrup S., 21/1 00; F. Lieut. Henrik J.; M. Ane Marie Holm; St. Aalbg. 20; C. 18/7 26, h.; ~ Vitten 27/6 34 Ingeborg Elisabeth Blicher af Gauerslund-V., f. 12, † Særslev 24/10 62; 1 S.; [† Hvirring 9/2 1835; Lgst. i Hvirring].

Nygaards sedler: Vielse, død; DanKir bd. 16, s. 5261 (Hvirring kirke).

15. 22/4 1835 [p. Cap. Vigersted-K. 30/5 28, o. 2/7; St. Hedinge-H. 15/4 31] Ernst Henrik Holst; [7/3 1837 Jydstrup-V.; see Borup-K.].

16. 16/5 1837 [p. Cap. Lundum-H. 15/4 31, o. 20/5] Jørgen Johan Tønning af Grundfør-S., f. Skagen 1/8 01; St. Aarh. 21; C. 24/10 28, h.; O.; [† 2/6 1855].

17. 20/8 1855 [Frederiks-K. 5/4 45] Daniel Heinrich Jacobsen; [15/6 1863 Veierslev-A.-T.; see der].

18. 6/9 1863 [Hirtsholmene 30/7 55] Frederik Engelhart Nannestad af Vestenskov-K., f. Nakskov 29/8 22; St. Rand. 41; C. 17/1 48, h.2; p. Cap. Vesteskov-K. 24/6 49, o. 13/8; ~ Nakskov 24/9 55 Anna Marie Møller, f. Nakskov 31/1 33, † Roesk. 10/2 78; F. Niels Christ. M., Læge; M. Augustine Dorph; 3 B.; [† p. Fussingø 10/12 63, b. Aalum S. 17/12].

Kbg. Nakskov (1821-34) opsl. 15 (født); Kbg. Ålum (1857-73) opsl. 9 (begr.); Kbg. Roskilde Dk. (1878-83) opsl. 1 (hustrus død).

19. 5/8 1864 [p. Cap. Jelling-H. 20/3 58, o. 5/5] Mathias Theodor Madsen (eft. kgl. Bevilling 3/8 58 istedetfor Matzen) af Hygum, f. Hobro 30/8 23; St. Ribe 43; C. 4/11 50, l.; ~ 24/6 59 Andrea Jacobine Matzen, f. Ribe 14/5 32; F. Mathias Christ. Fred. M., Farver; M. Mette Sophie Lange; (68) u. B.; [24/4 1874 Ringe].

20. 8/9 1874 [r. Cap. Tikjøb-H.-H. 20/3 73] Jacob Ludvig Bang af Haarby, f. 5/11 33; St. Od. 52; C. 22/1 62, h1.; Cap. p. p. Dronninglund 4/3 67, o. 14/4; Rørby 12/10 68–72; Hjelpepr. i Thorsager-B. 72; ~ 28/1 74 Alma Olivia Schou, f. 21/1 51; F. Hagen S., Rtr. ved Slag. Realsk.; M. Clara Soph. Mar. Larsen; (73) 2 S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Kelstrup, Gudmund: Anders Andersen Viborgs slægtsoptegnelser. Personalhistorisk tidsskrift, 15. række, 6. bind, 1972, s. 1-27.