Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 905. Præster til Randers Hospital.

[Støvring Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

K. 3/187; P. 57; Galthen 160; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/498; Kbg. 1814.
Anm. Randers Hospital blev oprettet i December 1558,
se KB bd. 2 (1556-60) s. 227, 229 og 232.

 

[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra H. Heilesen, se nedenfor.]
———————————

0. 15 . . [maaskee Cap. Tjele-V. (68)] Christen Mauritsen; ~ Anne Pedersdtr.; mindst 1 S.; 2 ~ Anker Poulsen, Byfgd. i Randers; [† før 1592].

Randers tingbog 1592, f. 146; 1599, f. 120, 146.

1. c. 1580. Peder Nielsen Trane, tillige Hospitalsforstander; St. i Kbh. 79; 1 ~ . . . ; mindst 1 D.; 2 ~ Randers 9/12 04 Maren Jensdtr., b. Randers 4/12 38; 1 S.; [† •/2-3 1634, Skifte 4/12 36].

KS 3:2 (1877-80), s. 757; F-P s. 90 (»Petrus Nicolai Tranius«); PT 7:3 (1919), s. 254; E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 19 og 92.
(Udgår her 2. 15 . . Peder Hansen; må have været kap. eller navnet er fejlskrevet).
(Udgår her 3. 16 . . Andreas Ibsen; see Nr. 5).
(Udgår her 4. (1620). Peder Nielsen; = Nr. 1)

5. 30/10 1632*, ansat 34 [Mariæ-Magdalene 26] Andreas Ibsen, f. Rand.; St. i Kbh. (08); Rtr. og Cap. i Mariager (15); [# el. † før 1/3 1641].

KoM, s. 361 (»Andreas Jacobi Randrusiensis«); F-P s. 237.

6. c. 1641. Lauge (Lave) Gundesen, tillige Hospforst. 44–46; St. Mariager 27; ~ Anne Larsdtr., † 21/8 71; [b. Rand. St. Mortens 9/5 1664; gav (11/12 46) 50 Rdlr. til fattige Disciple i Rand. Sk. (Hfm. 2/377)] .

KUM I, s. 86 (»Lago Gvidonis Mariagriensis«).

7. 1664. Christen Johansen Stroph, tillige r. Cap. t. St. Mortens K.; see der; [† 1671].

8. 4/5 1671, o. 11/8, Andreas Pedersen Damphius af Haarslev-J., f. c. 46; St. Hlh. 66; C. 70; ~ 71 Anna Marie Jacobsdtr. Normann fra Kbh.; F. J. Jensen N., Rustmstr. i Kbh; 2 D.; 2 ~ Etm.; see L. Randrup i Gimming-L.; [† 1681; Magistraten erhvervede Rescr. for, at Hospitalspræsten skulde herefter ved Vacance være Capellan for Byens Menighed, ligesom forhen; men dette kom dengang ikke til Virkelighed].

KUM I, s. 335 (»Andreas Petri Damphilus«); P-Aarh. f. 51a, opsl. 54; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Støvring hrd. nr. 1, 25.

9. 7/1 1682 [Skp. 23/4 79 efter Anbef. af Niels Juel] Mikkel Valentinsen Merkel af K. Lyngby, d. 30/4 48; St. Fdbg. 66; Hør. Hels. 71–77; ~ F. E., † 6/1 84; u. B.; [† 9/4 1684].

KUM I, s. 337 (»Michael Valentini Merchel«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Støvring hrd. nr. 1.

10. 19/4 1684, o. 16/5 [Hør. Rand. . . .] Frederik Christiansen Piper, f. c. 60; (Bdr. t. Anne Margrethe C. P. ~ J. J. Ryegaard i Støvring-M., Morbdr. t. Helene S. Guldager ~ R. P. Storm i Mørke-H. og Farbdr. t. Peter C. P. i Udbyneder-K.); F. C. P., Bartskjær og Postmstr. i Randers; M. Sophie Pedersdtr. (2 ~ Anders Mogensen Grave, Hospforst.); St. Rand. 79; C. 81; O.; [† 26/8 1684; Skifte 24/9 s. A.].

KUM II, s. 92 (»Fridericus Christiani Piper«); P-Aarh. f. 56b, opsl. 60; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Støvring hrd. nr. 2.

11. 3/9 1684 [r. Cap. Maribo 8/3 78] Simon Hansen Mahler, f. Maribo 36; St. Sorø 60; Rtr. Maribo 72; O.; [† 8/10 1691; et vidnesbyrd fra Sorø 69, beretter at han var fra Maribo, var en dygtig Sanger, havde læst flittigt, men var noget døv].

KUM I, s. 290 (»Simon Iohannis Malerus«); SB s. 190; Danske kancelli: Kaldsbrev som res. kap. til Maribo, kaldsbrev til Randers hosp..

12. 27/4 1689*, o. 8/1 92 [Hør. Rand. . . .] Laurits Nielsen Randrup; [17/12 1701 Gimming-L.; see der].

13. 20/12 1701 [Skp. . . .] Niels Svendsen Kirketerp (Kirketoft), f. Aalbg. 6/9 70; F. S. Nielsen K., Kbmd. i Aalbg.; M. Ide Kampmann Pedersdtr. af Skibsted-L.; St. Aalbg. 89; C. 16/6 92, illum.; Hør. Sæby 29/1 93 – 8/10 94, tillige Klokker ss.; p. Cap. Snedsted, o. 31/3 99; 1 ~ Sæby 26/9 95 Kirsten Lauritsdtr. Rhuus, E. e. J. M. Lund i Sæby, † Randers 27/6 11; F. vistnok L. Nielsen R., Bgmstr. i Sæby; M. Anne Christensdtr. Riber; 2 S., 1 D.; 2 ~ 12 (Bev. 14/10) Karen Sørensdtr. Hofmann, vist af Sønderup-S., † Randers 16/2 57; u. B.; 2 ~ Rand. 16/10 32 Poul Christensen, Kbmd. ss.; [† 14/10 1731].

KUM II, s. 169 (»Nicolaus Svenonis Kircketorp«); PT 2013, s. 190, 192 og 195-96.

14. 23/11 1731 [p. Cap. Vibg. Dk. 19/11 27, o. 28/12] Niels Nielsen Schiwe; [6/2 1733 Ringe; see Voldum-R.].

15. 20/2 1733 [Oddense-O. 11/6 25] Joseph Brinchmann, f. Roesk. 9/4 90; F. Laurits Josephsen, Møller; M. Kirstine Bollesdtr.; St. Roesk. 13; Huslærer for Mag. Esaias Fleischers Sønner 14–19; C. 16/4 20, h.; Huslærer og Secr. hos Rdmd. Fjeldsted i Kbh.; 1 ~ 26/5 26 F. E. i Oddense: Else Sørensdtr. Kaalund af Nakskov-B. r. Cap., Skifte 25/12 37; 2 ~ Ballegd. 19/9 37 Karen Lasson, d. Torrild 14/12 06, † 24/8 38; F. Anders L. til Ballegd.; M. Anne Nielsdtr.; 1 S.; 3 ~ Gjødvad 8/12 39 Christiane Cathrine Jensdtr. Nørholm af Gjødvad-B.; 2 ~ Etm.; see Andreas J. B. i Bredsten; [† 18/12 1742; havde Strid 33 med Pr. Bræmer, da han vilde døbe Hospitalsforstanderens Barn i Hospitalskirken, hvilket B. ikke vilde tillade].

KUM II, s. 373 (»Iosephus Brinkman«, 23 år gl.).

16. 25/1 1743 [Anholt 5/10 36, o. 14/12] Frederik Johan Valentin Johansen Dauw af Hersted Ø. og V., f. Thisted 13/4 06; St. Sorø 24, Bacc. 25; C. 27/6 26, h.; Huslærer hos Amtmd. Niels West p. Bornholm 28–29; 1 ~ Birgitte Cathrine Spincke, † Kbh. 22/5 42; F. Daniel S., Parykmager i Købmagergade i Kbh.; 2 B.; 2 ~ Rand. 17/3 44 F. E., † Rand. 14/12 67; see J. G. A. Tscherning, r. Cap. i Saxkjøb.-M.; [† 28/5 1750; historisk Samler af Stof til Sorø Academies og Skoles Historie; hans Enke kom i Hosp. med dobbelt Portion; W. 1/249; N. 134].

KUM II, s. 461, 469 (»Fridericus Ioh. Valentinus Dauw«, 20 år gl.); SB s. 243-244; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 183.

17. 6/11 1750 [Skoleholder i N. og S. Tranders . .] Mogens Lassen; [2/1 1756 Asfærg-F.; see der].

18. 2/1 1756 [Asfærg-F. 22/8 55] Mag. Andreas Kønig (Kønnesen), (byttede Embede m. Form.); [13/6 1771 Aalsø-H.; see der].

19. 15/8 1771 [Kbhs. civ. Arresthuus 2/10 67] Nicolai Andersen Ullitz*, f. Hobro 14/9 17; F. A. N. U., Bgr. og Tækkemand; M. Kirsten Sørensdtr.; St. Helsing. 42; Medhjelper hos Albert Trojel, Cat. v. Garn. K. i ½ Aar; Lærer v. Militærskolen p. Chrhvn.; hos Provst Johs. Mesler i Esbønderup for at prædike og undervise i 1 ½ Aar; Cat. Stege 43 og ved Møens Tugthuus; C. 1/6 45, n.; r. Cap. Stege 19/7 48, o. 31/7; Sp. Rørbæk-G. 1/11 54; Anholt 18/12 61 – 19/4 64, da han formedelst den nedrige Fogeds, Truels Wiborgs, Overlast forlod Øen; c. P. v. Kbhs. civ. Arresthuus og ved Waisenhuset 65; 1 ~ Stege 18/10 48 Dina Christine Danielsdtr. Wallund; F. D. W., Porcellainsfabr. i Kbh.; mindst 1 D.; 2 ~ Kbh. Frue K. 21/4 68 Cathrine Kirstine Abrahamsdtr. Mørch, f. Vibg. 19/1 30, † Rand. 7/3 97; F. A. M., Kbmd. i Vibg.; M. Marie Kirstine Lassen; mindst 1 D.; see N. Berg i Vivild-V.; [† 21/10 1791].

KUM II, s. 265 (»Ianus Engel«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 102.

20. 5/10 1792, o. 16/1 93, Jens Hornsyld; [25/7 1794 nederste Cap. her; see Assens-Kj.].

21. 5/9 1794, o. 29/10, Hannibal Brandt; [6/7 1798 Dalby-T.; see der].

22. 19/10 1798 [Rær-H.-V. 28/11 94] Petrus Janus Kruse, tillige r. Cap. her 29/4 09 – 7/5 13; tillige P. t. Gimming-L. 30/12 12, tillige Forst. for et af ham oprettet Drengeinstitut. 99–09; [16/4 1819 Randers St. Mortens K.; see der].

Derefter forenet med det res. Capellanie.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958. (Kapitlet "Biografiske oplysninger om hospitalspræster", s. 204-211).
 
 

No 906. Ordinerede Catecheter i Randers.

[Støvring Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

———————————

1. 12/2 1823, o. 18/4, Laurits Peter Winding Grüner; [2/3 1831 r. Cap. Aarh. Dk.; see Andenpræst v. Roesk. Dk.].

2. 4/6 1831 [p. Cap. Thisted-T. 21/1 24, o. 31/3] Hans Peter Ulrik Lund, f. Rand. •/12 96; F. Prof. Laurits Severin L.; Rtr. ss.; M. Ulrikke Christine Wedege af Rand.; St. Rand. 13; C. 21/7 23, l.; O.; [† 4/4 1835].

3. 9/6 1835, o. 10/7, Laurits Peter Larsen; [30/12 1854 Nykjøb.-L.-E.; see der].

4. 24/4 1855, o. 11/5 [Lærer ved Skolen for forsømte Børn i Kbh. •/6 49] Hans Anton Severin Lobedanz Diechmann, f. Fred. 17/8 17; F. Major og Vagtmesterlieut. Carl Andr. Christ. Birch D.; M. Anna Elisabeth Lassen; St. Fred. 36; C. 27/1 41, h.; Skllrr. i Kbh. •/12 42; ~ 9/12 48 Elisabeth Cathrine Bjerring, f. Kbh. 18/4 12, † Skeinge 8/1 86; F. Jørgen Peter B., Uhrmager; M. Elisabeth Cathr. Sørenberg; 1 D.; [6/1 1874 Stubbekjøb.-M.; # 27/12 84; boer i Kbh.; † 5/12 89].

Elvius s. 492; Richter I, s. 248.

Nedlagt.

———————————

 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 320. Gimming og Lem,

Støvring Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

P. 58; M. S. III.; Aarh. M.; Kbg. 1690.
Anm. Lem tilhørte tidligere til Borup. Ved Rescr. 21/8 1722 bleve de tvende residerende Capellaner til Randers St. Mortens Kirke Compastores til dette Embede; fra 1812 til 1819 var det forenet med Randers Hospitals-Præsteembede; 1819–23 bestyredes det af O. Bork i Borup; 7/3 1823 blev N. E. Kruse pastor vicarius (see Rand. r. Cap.) og 10/3 42 J. Daugaard ligeledes.
———————————

1. 15 . . Lago . . . ; boede udenfor Rand. Østerport.

2. 1556. Christen Pedersen; [† 1598].

3. 13/4 1598. Anders Pedersen* af Fausing-A.; [† 1650].

KS 3:2 (1877-80), s. 742.

4. o. 24/10 1645** [r. Cap. Vibg. Dk. 42] Bertel Frantsen* af Skelund-V.; St. Vibg. 38; r. Cap. Randers St. Mortens K. 28; (mindst) 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 17/9 1692].

KUM I, s. 142 (»Bartholus Francisci Scerlund«); Sixhøj nr. 59; P-Aarh. f. 12a, opsl. 14.

5. 1692 [p. Cap.*, o. 13/11 74] Jacob Jensen Hobroe; St. Aarh. 68; Gimming-L. 3/12 72*; ~ F. D. Anna Bertelsdtr.; 2 ~ 13/2 03 Laurits Mortensen Lange, Hør. i Rand.; [† 6/12 1701].

KUM II, s. 7 (»Iacobus Ioannis Hopontanus«); P-Aarh. f. 52b, opsl. 56.

6. 17/12 1701 [Rand. Hosp. 27/4 89*, o. 8/1 92] Laurits Nielsen Randrup, f. Randrup, Gassum S., 64; F. vist N. Mortensen i Randrup; St. Rand. 84; C. 88; Hør. Rand.; trolovet 10/5 93 Dorothea Marie Andersdtr. Damphii af Rand. Hosp., f. •/1 75, b. Gimming 26/2 31; 2 S., 4 D.; [† 14/6 1707; kendt som Forfatter af „Randers March“; W. 2/225 og 3/626; N. 480].

KUM II, s. 132 (»Laurentius Nicolai Randrupius«); Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958, s. 206; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Støvring hrd. nr. 25.

7. 11/7 1707, o. 5/8 [Hør. Aarh.] Mag. Hans Clausen; [21/8 1722 Borup-H.; see der].

———————————

8. 4/4 1856 [past. vic. ss. 5/3 (14/4) 46] John Daugaard, f. Rand. 3/3 10; F. Hans D., Kbmd.; M. Ane Cathrine Joensen; St. pr. 31; C. 3/11 40, h.; p. Cap. Gimming-L. 10/3 42, o. 10/8; ~ Rand. 3/11 43; Mette Kirstine Hald fra Rand., E. e. el. sep. fra . . . Sommerlund; [† 22/9 1862].

9. 16/12 1832 [Rørbæk-G.-S. 21/1 50] Hans Steenstrup Ipsen af N. Broby, f. 18/4 08; St. Od. 30; C. 14/1 36, h.; p. Cap. Skydebjerg-O. 10/9 39, o. 20/11; ~ 19/11 42 Johanne Marie Møller, f. p. Ørritslevgaard 20/2 14; F. Niels M., Propr.; M. Nicoline Margrethe Møller af Horslunde-N.; u. B.; [# 13/11 1879].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.