Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 778. Maribo og fra 2/11 1695 Hillested,

Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/350; M. S. 2-b/30; L. P. B. 2; Lkm. 2/584; Kbg. Maribo 1700, Hillested 1724 (÷ 1758).
Anm. Hillested var tidligere et Pastorat for sig.
———————————

1. (1527). Jørgen Nielsen; antages at være bleven luthersk.

2. (1551. 58). Hans Ibsen, vist identisk med H. Jepsen til Maribo Kloster fra •/9 51; omtales 9/10 51 som Sognepræst i Maribo; „Hans Ibsen, Predicant udi Maribo“ sagsøgte 58 en Borger i Vejle; [vist † 1561].

KS 6:2 (1936-38), s. 223; KB bd. 1 (1551-1555), s. 79.

3. 1565. Laurits Jørgensen; Pr.; see J. Lauritsen i Slemminge-F.; [† P. 30/8 1602; de Syge lode sig føre til ham, eftersom de troede, at hans Bønner kunde helbrede dem. Pg. br. i Byens Brand 96].

4. 1602. Bertel Iversen; [† P. 1/11 1602].

5. 1602. Bo . . . ; [† P. 1/11 1602; see Kall-Rasmussen: Efterretninger om Musse H., S. 290].

6. 1603 [Kjøng i S. 95] Jørgen (Georg) Christensen Faxe af Faxe; Pr.; [† 1623; hans Navn paa Prædikestolen 1606; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 67, 75 (se nedenfor).

7. 1623 [r. Cap.*, o. 11/11 18] Christopher Didriksen; St. i Kbh. (07); ~ Maren Madsdtr.; 1 S.; see D. Christophersen, r. Cap. i Stokkemarke; [† 5/11 1626; Lgst.].

F-P s. 232 (»Christopher Theodori Lollandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 115 (»Christophorus Theodoricus«); DanKir bd. 8, s. 76 (se nedenfor).

8. 1626 [r. Cap.*, o. 13/8 23] Hans Dinesen Høfding, vist af Hunseby, f. p. Lolld. 97, St. Sorø t. Rostock 19, i Kbh. 20; ~ . . . ; mindst 2 S.; [† 1654; fik 29/5 47 det gamle Munkekloster(1) til Pg.].

KUM I, s. 46 (»Iohannes Dionysius Laalandus«); Helk I, s. 258; SB s. 132; KS 3:5 (1884-86), s. 120 (»Johannes Dionysius«, 26 år gl.).

9. o. 26/5 1654 [Hør. Hlh. (48)] Mag. Anders Hansen Grønbech, f. 24; St. Aarh. 42, Bacc. 48; ~ Anne . . . , der overlevede ham; see Hans A. G. i Ølsted; [† c. 1671].

KUM I, s. 173, 213 (»Andreas Iohannis Grønbecchius«); KS 5:3 (1905-07), s. 704.

10. 15/9 1670** [Rtr. Vdbg. 64] Mads Madsen Bjørnsen, f. 34; St. Sorø 51, Bacc. 56; ~ Nysted 22/9 78 Abigael Pedersdtr., f. 52, b. 4/2 09; [† 1698; fik efter Rescr. 17/4 88 Hillested til Annex 2/11 91; boede paa Klosteret(1) indtil det „kom under Forpagtning c. 95“].

KUM I, s. 231, 263 (»Matthias Biørnonis Cimber«); SB s. 170.

11. 21/11 1696**. Mag. Henrik Henriksen Roth*, f. Helsing. 27/10 71; F. H. Hansen R., Læge og Apoth.; M. Dorothea Heerfordt; St. Sorø 88; Alumn. p. Valkendorffs Coll. c. 96; Mag. 98; Pr. (24); ~ 3/1 99 Sidsel Poulsdtr., f. 79, b. 19/9 24; 2 S., 3 D.; [† 13/5 el. 15/5 1751; en tro Sjælesørger; flyttede 13 fra den faldefærdige Pg. hen på Klosteret(1); fik det til Pg. 29/11 17; T. 321].

KUM II, s. 161 (»Henricus Roht«); SB s. 213-14.

12. 1751 [r. Cap.* 2/3 42] Peder Jensen Werløs, f. Nakskov 1/4 06 (05?); F. J. W. havde været Præst i Trankebar i 13 Aar; M. Ellen Cathrine Buchwald; St. Nykjøb. p. F. 27, Bacc. 28; C. 9/10 31, n.; Cap. Bynæsset, Trondhj. Stift, 12/10 36; Sp. Kjøllefjord i Finnmark 6/3 39; Maribo-H. 1/12 42*; ~ Anna Sophie Samuelsdtr. Bugge, b. 18/3 58; F. Mag. S. Jensen B., P. og Pr. i Leganger, Bergens Stift; M. Anna Sophie Randulf af Kbh. Hel. G. K. (F. blev Biskop i Bergen); [† 25/11 1759; W. 2/568; N. 652].

KUM II, s. 489, 495 (»Petrus Werlosius«, 22 år gl.).

13. 22/3 1760 [Sandby 4/8 52] Christian Christiansen Ramus; [8/7 1770 Stokkemarke; see der].

14. 28/9 1770 [Everdrup 6/8 62] Bertel Herman Grube; [1/12 1779 Vordingbg.-K.; see der].

15. 1/12 1779 [Vaalse 5/2 77] Jørgen Stauning; [4/1 1799 Stege; see der].

16. 12/4 1799 [S. og N. Onsild 15/1 90, o. 28/4] Johan Frederik Boeck*, f. Kold. 27/2 64; F. Johan Christ. B., Ritmstr.; M. Marie Christine Pedersdtr.; St. Hors. 81; Cand. phil. 5/1 85, l.; Cand. th. 23/1 87, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 23/7 88–90; V.-D. p. C. . . ; Cons.-Rd. 6/9 20; R. m. Apr. 15/1 40; ~ Kbh. 29/3 90 Sophie Charlotte Sandru, f. Kbh. 28/9 71, † Maribo 17/4 46; F. Erik Jørgensen S., Statsbedemand; M. Barbara Marie Pfeiffer; 8 S., 1 D.; 22 B. B.; 2 B. B. B.; [† 4/5 1843; skikkelig, men ikke synderligt begavet; B. D. G. 1/160; „Ved siden af mange smukke personlige Egenskaber og en pletfri Vandel røgtede han vistnok ikke altid sin Præstegjerning paa tilfredsstillende Maade.“ (See Skildringer af Biskop, Dr. R. Møllers Liv, S. 62); E. S. 1/179; Kirkegaardsmonument].

Borchs K. nr. 420; DanKir bd. 8, s. 84-85 (se nedenfor).

17. 12/1843 [Cat.* 26/8 37] Peder Bergenhammer, f. Kbh. 1/9 06; F. Mads Christian Jensen B. (Bdr.søn t. Mads J. B. i Maarslet), senest Portcontr.; M. Laurette Marie Pedersdtr. Birch; St. Kbhs. Bgdsk. 25; C. 8/3 30, h., 24/2 32 og 11/7 33; 1 ~ Kbh. Frue K. 4/5 38 Constance Mynster, f. Kbh. 5/7 08, † her 25/3 44; F. Prof., Dr. med. Ole Hieronymus M.; M. Anna Christine Liebenberg; 3 D.; 2 ~ 25/10 45 Forriges Sstr. Nicoline Mathilde Mynster, f. Kbh. 1/5 14, † 21/9 58; 3 S., 5 D.; see C. M. Ammentorp i Kjetterup-G.; Sønnen Ole Hieronymus B. blev 83 Sp. i Rubjerg-M; Sønnen Jørgen B. blev 80 p. Cap. i Hvalsø-S.; [† 31/5 1875; „Særdeles godt Navn som nidkjær Præst“. See D. T. 75/147. Mindestøtte •/9 75; E. S. 1/122].

PT 15:4 (1970), s. 170-171, 172, 173-175 (Bergenhammer).

18. 13/9 1875. Jens Laurits Werner Jørgensen; see Lemvig-N.

———————————

 

 

No 779. Sognecapellaner (2/3 1742 residerende) i Maribo og fra 1695 Hillested.

[Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

Lkm. 2/586; Rh. 1/354.
———————————

1. (1608). Otto Christensen; maaskee tidligere Sp. i Horslunde.

2. 16 . . Rasmus Thomsen.

3. 16 . . Eskil Clausen Nyborg; maaskee vicar i Hunseby; [vistnok 1614 Rødby-R.; see der].

4. c. 1614. Niels Christensen; [1618 Vaabensted-E.; see der].

5. o. 11/11 1618. Christopher Didriksen; [1623 Sp.*; see der].

6. o. 13/8 1623. Hans Dinesen Høfding; [1626 Sp.*; see der].

7. o. 7/3 1627. Hans Mogensen, f. Kbh. 97; St. Roesk. 25; [vistnok afsat 1633 for sine bestandige Stridigheder; fik 41 Tilladelse, at prædikeTydsk for Krigsfolket i Od.].

KUM I, s. 71 (»Iohannes Magni Hafniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 122 (»Johannes Magnius Hafniensis«, 30 år gl.).

8. 1633 [vist p. Cap. Hvedstrup-F., o. 28/7 30] Jacob Hansen Callundborg; St. Roesk. 22; see Etm.; er maaskee den J. Hansen, som for Leiermaal var dømt fra Hvedstrup, men 1/10 31 fik Bevilling, at komme til Kald.

KUM I, s. 54 (»Iacobus Iohannis Calundanus«); PT 8:6 (1927) s. 190 (»Jacob Hansen Kallundborg«).

9. 22/8 1668**. F. S. Mourits Jacobsen Winds, f. 42; [afsat 1675 formedelst „adskillige grove Forseelser“].

Danske kancelli: Kaldsbrev med succession.

10. 30/7 1675, o. 30/8, Eiler Christian Hansen Wolf; [8/3 1678 Hillested; see Skjelby-Gj.].

11. 8/3 1678 [Rtr. her 72] Simon Hansen Mahler; [3/9 1684 Rand. Hosp.; see der].

12. 15/12 1683 [Hør. Od. (83)]. Hans Christensen Alrom, f. c. 50; F. fmtl. C. Christensen, P. i Allerum og Fleninge, Skaane; M. Karna Hansdtr.; St. Lund 77; ~ Birte Andersdtr. Bosel, † Hunseby før 20; F. A. B. p. Herlufstrup; M. Barbara . . . ; 1 S., 3 D.; 2 ~ Maribo 13/4 01 Peder Rasmussen Schmidt, Degn i Hunseby; 2 D.; [† c. •/2 1699].

KUM II, s. 70 (»Iohannes Christiani Alromanus«); Caw III, s. 368; Danske kancelli: Kaldsbrev, ansøgning; E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 543; Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 33; Kbg. Maribo (1700-99) opsl. 200 (enkens vielse); LF-Degne s. 199.

13. 11/2 1699. Peder Ursin, f. c. 73; F. fmtl. Michel Bjørnsen, Sp. i Buksnes, Lofoten; M. Anne Svendsdtr. Wilstrup; St. Bergen 93, Bacc. 03; ~ Elisabeth Sofie Lind, b. 7/12 30; 4 B.; [b. 24/9 1728; forgreb sig engang paa Degnen, Peder Jørgensen, i Hillested udi hans eget Huus og maatte bøde 3 x 6 og 3 x 40 Lod Sølv].

KUM II, s. 195, 283 (»Petrus Ursinus«); Danske kancelli: Kaldsbrev, ansøgning (om et kald i Jylland); NST 13 (1952), s. 391; STD s. 325.

14. 26/11 1728. Christian Nielsen Høyer, f. Od. 20/6 86; F. Contr.; St. Od. 08; C. 20/4 16, n.; ~ 4/5 33 Elsebeth Christensdtr. Lime, † p. Hennegd. 54, E. e. K. G. Krag i Søndersø; [b. 1/6 1733, kort efter sit Bryllup].

KUM II, s. 332 (»Christianus Nicolai Højer«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 1509.

15. 23/7 1733, o. 30/9, Jens Rasmussen Soelgaaard; [2/3 1742 Ønslev-E.; see der].

16. 2/3 1742 [Kjøllefjord i Finnmark, Trondhj. St., 6/3 39] Peder Jensen Werløs; [1751 Sp.*; see der].

17. 18/6 1751 [p. Cap.* 10/10 49, o. 7/11] Morten Madsen Lessøe (Letzøe), f. Nakskov c. 18; F. Mads Madsen, Murer i Nakskov; M. Karen Mortensdtr. Læsø; St. Nakskov 39; C. 18/6 43, l.; ~ Anna Nielsdtr. Lund; (Halvsstr. t. Carl V. L. t. Slag. Peters K.); F. N. L., Tolder, siden Bgmstr. i Nakskov; M. Karen Hansdtr. Eismesse; u. B.; 2 ~ (trol.) Valentin Johan Henrik Hünmöder, Stadschir. i Nakskov, der døde før Vielsen; [b. 24/5 1752].

KUM II, s. 604 (»Martinus Letsøe«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 2099, 2268, 1435, 1360; Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 99.

18. 18/7 1752, o. 6/10, Carl Frederik Sanny, f. Helsing. 21; F. Johan Gerhardt(?) S., kgl. Materialforv. i Hillerød; M. Anna Margaretha . . . ; St. Fdbg. 42, Bacc. 45; C. 17/3 49, n.; ~ Lovise Nolte, f. c. 32, † Chrhvn. 4/12 71; 5 S., 1 D., der ikke overlevede sine Forældre; [forlod af forvildet Egensindighed Embedet c. 1756 og levede „trængende og sørgende“ hos sin Broder p. Chrhvn.; † som Skoleholder ved V. Frelsers K. Fattiges Sk. p. Chrhvn., b. Chrhvn. 21/6 1770].

KUM III, s. 23 (»Carolus Fridericus Sanny (Sannij)«, 20 år gl.); Kbg. Vor Frelsers p. Chrhvn. (1737-89), s. 199, opsl. 112 (begr.), opsl. 84 (dtrs. begr.), opsl. 89 (mors død), opsl. 91 (søns begr.), 114 (enkens begr.), (1747-60) opsl. 193 (dtrs. dåb), (1759-1800), opsl. 11, 24, 39 (sønners dåb); Kbg. Maribo (1700-99) opsl. 82, 87 (sønners dåb), opsl. 306, 307 (sønners begr.); Kbg. Frederiksborg Slotssogn (1697-1766), s. 678, opsl. 325 (mulig fars død); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København, nr. 10 og 3; EM VII, s. 161, IX, s. 371 (hans bror Johannes Christian Siegfried S., f. ca. 1718, der 1766 blev skibspræst, død barnløs 1771).

19. 1/10 1756, o. 5/11, Poul Jensen Lyngbye; [9/9 1789 Torup; see der].

20. 4/12 1789, o. Kbh. 22/1 90, Henrik Georg Clausen; [14/10 1796 r. Cap. Kallundbg.; see Kbh. Frue K.].

21. 16/12 1796, o. Kbh. 13/1 97, Christian Eichenbroch Schultz, f. Middelfart 23/9 63; F. Johan Anton S., Farver; M. Annike Mette Raffenberg; St. Od. 85; C. 29/4 89, admodum l.; ~ Charlotte Lucilie Pedersen, † 16/2 35; 1 D.; [# 27/11 1816, † 12/12 24. Var meget halt; et lyst, vittigt Hoved, men udskeiende og en afgjort Fritænker. Fra sin fortræffelige Kone var han paa sine ældre Dage i nogle Aar skilt og havde i denne Tid til Huusbestyrerinde et Fruentimmer: Juliane („den julianske Periode“). Da han havde fjernet Juliane, vendte Hustruen tilbage, og han døde forsonet med hende. Var Bogtrykker og Avisudgiver. N. 541; E. 3/112 og S. 3/111].

Nedlagt efter Rescr. 29/9 1803.

———————————

 

 

No 780. Ordinerede Catecheter i Maribo.

[Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

———————————

1. 26/8 1837. Peder Bergenhammer; [12/8 1843 Sp.*; see der].

2. 12/10 1843, o. Kbh. 22/11, Hans Medor Laurits Jessen; [16/10 1850 Vigsnæs; see Taagerup-T.].

3. 31/12 1850, o. 11/4 51, Lorents Lintrup; [29/5 1856 r. Cap. Tikjøb-H.-H.; see Seden-Aa.].

4. 23/9 1856 [p. Cap. Egebjerg 24/11 55, o. 16/1 56] Hans Rudolph Panduro; [21/2 1863 Silkeborg-L.; see der].

5. 25/7 1863, o. 2/9 [Chordegn i Ebeltoft •/9 62] Hans Philip Plesner af Ørsted i J., f. Uldum 29/8 14; St. Rand. 35; C. 20/1 45, n.; Institutbest. i Ebeltoft 50; ~ 13/6 51 Cathrine Gude Plesner af Skjelby-Gu., f. Fjellerup 18/9 13; [27/1 1875 Vindeby].

6. 9/6 1875, o. 15/12, Frederik Adolph Nielsen af Thoreby, f. Lyngby 16/3 45; St. Roesk. 64; C. 20/1 71, h1.; ~ Frederiksberg 15/5 77 Helga Judithe Berg af Næsborg-S.-O., f. 27/9 56; (78) u. B.; [14/7 1879 Holmsland].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Maribo Domkirke, s. 29-88, Hillested Kirke, s. 834-847 (udg. 1951).
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Marieboe Kiøbstæd s. 419-446, Præsterne: s. 440, 732.
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Maribo Kjøbstad s. 331-359, Præsterne: s. 350-358). PDF-udgave.
 
 

 

 

No 781. Præster til Maribo Kloster (1),

[Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

F. Hist. B. 4, 83 og 87.
———————————

1. 1544–46. Mag. Niels Esbernsen Palladius, tillige Læsemstr.; [1547 Kbh. Frue K.; see der].

1b. c. 1547. Mads . . . ; [24/1 1551 Sorø Kloster; kgl. Brev til »Hr. Matz, Konfessor i Maribo Kloster. Da M. Jyrgen, Superintendent i Fyens Stift, har givet tilkjende, at Prædikanten i Maribo Kloster ikke kan komme i en ret kristelig Skik hos Jomfruerne der, skal han have Værelse og Underholdning i Sorø Kloster, hvorhen han strax skal begive sig«].

KB bd. 1 (1551-55) s. 6.

2. •/9 1551 [Vicar i Roesk.] Hans Jepsen; [† 1561; 10/9 1551: »Tilladelse for Hr. Hans, som Kongen nu har beskikket til Sognepræst og Prædikant i Mareboe Kloster, til at beholde det Vikarie, som han har i Roskilde Domkirke, som om han selv residerede der«; 19/9 s. A. fik »Abbedissen Jomfru Metthe Marsuinsdatter og menige Konventssøstre i Mareboe Kloster Befaling at fly Hr. Hans en Vaaning og tilbørlig Underholdning«; „Hans Ibsen, Predicant udi Maribo“ sagsøgte 58 en Borger i Vejle].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 71, 72, 79; KS 6:2 (1936-38), s. 223.

3. 1561 [Kjerteminde-D. (53)] Peder Cortsen (Kordersen); [14/11 1563 Hillested, see der].

 
Anm. Flere kjendes ikke, og det er tvivlsomt, hvorvidt der bestandigt have været særskilte Præster ved Klosteret til dets Nedlæggelse 1620.
———————————

Noter:

(1) Maribo Kloster = På det sted hvor Maribo ligger nu, lå i begyndelsen af 1400-tallet en lille landsby Skimminge. En særlig orden inden for den katolske kirke, Birgittinerordenen, udvalgte dette sted til at opføre et kloster, viet til Jomfru Maria. Klosteret, som stod færdigt i 1416, var opdelt i to adskilte fløje – en for munke og en for nonner med en fælles klosterkirke. Ved reformationen i 1536 blev de fleste danske klostre nedlagt. Klostret i Maribo var et af de få, der fortsatte som katolsk stiftelse 20 år endnu. Den sidste præsteviede munk forlod klostret i 1551. I 1556 blev stedet omdannet til et adeligt jomfrukloster. Det bestod indtil 1621. Herefter blev bygningerne og de tilhørende, rige ejendomme foræret til det nyoprettede Sorø Akademi. I 1596 overgik klosterkirken til at være bykirke efter at den gamle bykirke var brændt samme år. Da Lolland-Falster i 1804 blev et selvstændigt stift, fik kirken status som domkirke.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Maribo Kloster s. 334-338). PDF-udgave.
Troels-Lund, Frederik: Adelig Jomfruforsørgelse Maribo Kloster. I: Dagligt Liv i Norden, Folkeudgave, bd. 11-12, side 179-200.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 454. Hillested,

Fuglse Herred, Maribo Amt, dengang Fyens Stift.

Rh. 1/568; Kbg. 1724 (÷ 1758).
———————————

1. (1534. 40). Jørgen Nielsen; Præsterækken i Maribo begynder med en Mand af samme Navn.

2. (1550). Knud Lauritsen.

3. k. 14/11 1563 [Maribo Kloster 61] Peder Cortsen (Kordersen); St. 45; Kjerteminde-D. (53); see C. Petri, r. Cap. i Ærøskjøb.; [Skulde have været Sp. t. Kbh. Frue K. 61; see Dr. Rørdams Universitetshist. 2/734].

FS nr. 672 (»Petrus Conradi«); KS 2:2 (1860-62), s. 761-62, 4:2 (1891-93), s. 274; KUH bd. 2, s. 734-36.

4. (1584) [r. Cap. Stokkemarke] Jacob Jensen; see Etm.

5. (1584**). F. S. Jens Jacobsen; ~ . . . ; 5 B.; 2 ~ Etm.; [† 1591].

6. k. 13/6 1591** [r. Cap. Rødby-R., k. 21/4 90] Laurits Hansen, f. Nakskov; maaskee St. i Kbh. (77); r. Cap. Vestenskov-K. (87); ~ F. E.; [b. 4/9 1599].

F-P s. 81 (»Laurentius Johannis Lollandus«).

7. 1599 [r. Cap. Stokkemarke . . .] Christen Madsen Bruun af Stokkemarke; Pr. (21); ~ Maren (Abildgaard?), † 6/11 71; see Laurits C. B., r. Cap. Nykjøb.-S.; [† 31/8 1639; gav Alterkalk til Kirken 21; Eptph.].

DanKir bd. 8, s. 842, 846 (se nedenfor).

8. o. 24/4 1639**. Frederik Justesen, f. c. 10; St. Od. 34; [† 1642; man troede, at han havde det Princip: „Skal det gaae godt i Verden og skal Rigdom formeres, maa man ikke prædike for haardt imod Lasten“].

KUM I, s. 121 (»Fridericus Iustini Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 130 (»Fridericus Justinus«, 29 år gl.).

9. o. 20/7 1642 [vist Hør. Nyborg 40] Mads Pedersen Lerche, f. c. 08; (Svoger til K. Knudsen i Rødby-R.); St. Od. 35; [† 1667].

KUM I, s. 126 (»Matthias Petræus Alaudanus/Lerke«); KS 3:5 (1884-86), s. 133 (»Matthias Lerche«, 34 år gl.).

10. 1667 [p. Cap.* s. A.] Christian Christophersen Heerfordt (Herfort), f. Nykjøb. p. F. 37; F. C. H. d. æ., Hof-Apoth. i Kbh.; M. Dorthea Hobsin; St. Sorø t. Leipzig 59, i Kbh. 61, i Oxford 63; ~ Sidsel Lerche, fmtl. af Landet-Aa., E. e. H. C. Cassel i Stokkemarke; 1 S., 2 D.; see Johan C. H. i Holbæk-M.; P. J. Baden i Borre; R. H. Lundt i Halsted-A.; [b. 11/3 1678].

KUM I, s. 296 (»Christianus Heerfort Nicop.«); SB s. 188; Helk I, s. 244; PT 8:2 (1923), s. 221, 223; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 746; Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 23.

11. 8/3 1678 [r. Cap. Maribo 30/7 75] Eiler Christian Hansen Wolf; [19/3 1695 Skjelby-Gj.; see der].

Derefter Annex til Maribo efter Rescr. 17/4 1688.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Hillested Kirke, s. 834-847.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Hillested Sogn s. 652-655, Præsterne: s. 653, II s. 323).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Hillested Sogn s. 567-569, Præsterne: s. 568). PDF-udgave.