Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Koorr. & tillæg —

No 1063. Slemminge og Fjelde,

Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/410; M. S. 2-b/43; L. P. B. 36; Kbg. 1681.
———————————

0. 15 . . Mads Jensen; [levede vist endnu 1536].

DKR s. 29.

1. 22/11 1536**. Niels Knudsen Krag.; ~ Else Mogensdtr. Stampe.

DKR s. 29.

2. 15 . . Jørgen Henningsen, f. Sjælld.; Pr. . . ; retskaffen og gudsfrygtig.

3. (1583). Nicolai Jacobsen; F. Smed i Maribo; [† 16 . . ; uvidende].

4. (1608. 10). Jørgen Lauritsen af Maribo, f. 60; see L. Jørgensen p. Feiø; [† 16 . . ; hans Navn paa Prædikestolen i Fjelde 1616].

DanKir bd. 8, s. 1040-41 (se nedenfor).

5. c. 1617. [maaskee 2 r. Cap. Helsing. St. Olai K. 14] Jørgen Henriksen Vedby, maaskee af R. Vedby, f. Sjælld.; St. i Kbh. (10); Hør. Helsingør . . ; V.-Pr.; [†1622].

F-P s. 253 (»Georgius Henrici Xylopolitanus«); KS 3:4 (1882-84), s. 355-56, 366 (Lærere og Præster i Helsingør); 6:3 (1939-41), s. 169 (Rettertinget).

6. 1622 [p. Cap.* 20] Peder Hansen Middelfart, f. 89; r. Cap. Østofte, o. 16/3 19; fmtl. ~ Maren . . . ; (mindst) 1 S.; visst 2 ~ Etm.; [fmtl. † c. 1640; Lgst.].

KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Petrus Johannis Medelfardensis«, 30 år gl.); DanKir bd. 8, s. 1032 (se nedenfor).

7. c. 1640 [Cap. Nakskov, o. 28/4 39] Jacob Clausen Rosenquist, f. Kbh. c. 10; St. Sorø 32; fmtl. ~ F. E.; maaskee 3 ~ Etm. ; [† 7/3 1650; hans Navn paa Kirkeklokken 1649].

KUM I, s. 114 (»Iacobus Claudij Haffniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 130 (»Jacobus Claudii«, 29 år gl.); SB s. 151; KB bd. 24 (1644-45), s. 329 (stedsøn); PT 11:6 (1945), s. 39, 40, 52 (Poul Danchels Optegnelser); DanKir bd. 8, s. 1031 (se nedenfor).

8. c. 1650 [r. Cap. Nysted, o. 7/6 46, tillige Rtr.] Jacob Christensen Laaland el. Baudelin, f. c. 18; St. Slag. 41; ~ Maren . . . , maaskee F. E.; see Christen J. B. i V. Ulslev; Zacharias J. B. i Vrou-R.; [† c. 1681].

KUM I, s. 165 (»Iacobus Christierni Lolandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 145 (»Jacobus Christierni Lollandus«), s. 135 (»J. C. L.«, 28 år gl.); PT 11:6 (1945), s. 44 (Poul Danchels Optegnelser); SerRect s. 28.

9. 18/2 1681 [Rtr. Saxkjøb. 78] Anders Madsen Beske, vistnok af Fuglse-K.; ~ Catharine Maria Christensdtr. Humble af Stenderup, † 93 (Skifte 11/12); 3 S., 2 D.; see Etm.; [† 1718; havde, som saamange Præster, ingen Glæde af sine Degne; een blev afsat for Ulydighed, Forsømmelse og Drukkenskab; en anden for Løsagtighed].

SerRect s. 36.

10. 13/5 1713**. Poul Zachariesen Danchel af Ø. Ulslev-G., f. 80; St. Nykjøb. 06, Bacc. 07; Alumnus paa Regentsen; C. 22/7 09. l.; 1 ~ 16 F. D. Johanne Catharine Andersdtr. Beske, † 23; u. B.; 2 ~ Anna Sophie Jørgensdtr. Holm; u. B.; 2 ~ Lieut. L. v. Ellenberg; [† 16/8 1743; gav 28/8 34 Capital til et Skolehuus i Slemminge; Enken lod en stor Del af hans efterladte haandskrevne Arbeider nedlægge med ham i Graven].

KUM II, s. 314, 319 (»Paulus Zachariæ Danchel«, 21 år gl.); PT 11:6 (1945), s. 18-19, 24 (Poul Danchels Optegnelser); EM II, s. 318.

11. 1743 [p. Cap. Lysabild 12/11 34, o. 8/12] Johan Norman, f. Kbh. 10/8 05; (Morbdr. t. C. M. Bentsen ~ N. S. C. Bøgh i Kjerteminde-D.); F. Andreas N., Hofjuveleer i Kbh.; M. Anne Margrethe Paulli; St. pr. 26; C. 13/4 28, h.; Slemminge-F. 16/9 35*; Pr. 56; ~ Anna Cecilie Petersen, f. 09, † 67; F. Viinhandler i Saxkjøb.; u. B.; [† 3/11 1757; han skrev hverken Mere eller Mindre i Ord. Prot. end: „Havnia me genuit 10/8 05, fecitque academiæ civem 25; Walckendorff suis donis nutrivit alumnum (ab anno 27 ad annum 28); nunc tranquilla teneant Lysabeli rura ministrum“(1)].

KUM II, s. 476 (»Iohannes Normann«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 166, 166A, 114; Kbh.s Byting. Kbh.s skiftekomm., Orig. skiftebreve 1757, opsl. 2.

12. 2/12 1757, o. 20/6 58, Hans Bergishagen Frederiksen Flindt af Nykjøb.-S., f. 16/10 23; St. Nykjøb. 45; C. 17/1 50, n.; O.; [† 28/3 1760].

13. 3/5 1760 [Vaabensted-E. 2/3 31] Niels Nielsen Hjort, f. i en By ved Od. 05 el. •/9 00; løb af en synderlig Caprice fra sit Hjem til Od. Skole; St. Od. 24; C. 5/7 28, h.; 1 ~ 9/8 31 F. E. i Vaabensted: Augusta Eleonore Behr, † 55; 1 S., 3 D.; 2 ~ 29/10 55 Dorothea Cathrine Johansdtr. Suhr af N. Vedby-A., E. e. J. J. Burserus i Veggerløse, og † 83; u. B.; [† 10/1 1777].

14. 18/6 1770*, o. 15/8 77, Bertel Clausen Seidelin, f. Nykjøb p. F. 25/9 36; F. C. Frederiksen S., Apoth. i Nykjøb.; M. Elisabeth Cathrine Wichmann; St. Nykjøb. 56; C. 20/12 59, l.; udenlands 61; ~ 77 Karen Frederiksdtr. Green; F. Jstrd. F. G., Vice-Landsdommer, Bgmstr. og Hospforst. i Nykjøb. p. F.; M. Catharine Riegelsen; 1 S., 1 D.; [† 1/11 1803; hans Enke gav (11) 400 Rdlr. til de Fattige].

15. 16/12 1803 [r. Cap. Kjettinge-B. 2/2 98, o. Kbh. 2/3] Niels Hansen Ranleff, f. Kbh. 7/3 68; F. Rasmus R., Kbmd.; M. Christiane Willatz; St. pr. 87; C. 27/4 97, h.; ~ 04 Anna Kirstine Holst, f. Ribe 22/1 74, † Ulriksdal 23/4 49; F. Peder Hansen H., Snedker; M. Anna Cathr. Jensen; 2 D.; [† 10/3 1833; leed i de sidste 10 Aar af et apoplectisk Tilfælde; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 8, s. 1032 (se nedenfor).

16. 5/6 1833 [Barløse 26/9 28] Carl Christian Krøyer; [18/2 1835 Kjettinge-B.; see der].

17. 1/4 1835 [Gjøl 31/10 34, o. 10/12] Frederik Winther, f. p. Samsø 5/2 09; F. Etrd. Chr. Michael W. af Gjedsted-F., senest Medlem af Over-Tiendecomm. samt af Comiteen for den nye Matrikuls(2) Indførelse o.s.v.; M. Else Marg. Petronelle Braag; St. Kbhs. Bgdsk. 26; C. 12/1 31, l.; ~ 16/11 35 Ida Vilhelmine Gesner af Nysted-H., f. Kbh. 30/1 09; 1 S., 1 D.; [# 20/11 1879; R.* 2/2 80; † 14/4 81; E. 3/570 og S. 3/632].

———————————

Noter:

(1) »Havnia me genuit 10/8 05, fecitque academiæ civem 25; Walckendorff suis donis nutrivit alumnum (ab anno 27 ad annum 28); nunc tranquilla teneant Lysabeli rura ministrum« = København fødte mig 10/8 05, og gjorde mig til akademisk Borger 25; Walckendorff*) ernærede Studenten med sine gaver (fra året 27 til 28); nu fastholder Lysabilds landlige Fred Tjeneren (d.v.s. Præsten).
    *) Walckendorff = Walckendorffs Kollegium ved Københavns Universitet, grundlagt 1589 af Christoffer Walckendorff (1525-1601), rentemester under kong Frederik II. Her kunne fattige studenter bo gratis. Kollegiet havde 16 pladser og eksisterer stadig.
(2) den nye Matrikul = Matrikuleringen af 1844, d.v.s. udarbejdelse af fortegnelse over fast ejendom. Danmark er blevet matrikuleret fire gange nemlig 1662, 1664, 1688 og den nugældende 1844. Kongen var initiativtager af den simple grund, at matrikuleringen skulle danne grundlag for skatteudskrivningen.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Slemminge Kirke, s. 1025-1033, Fjælde Kirke, s. 1034-1041.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Slemminge Sogn s. 496-500, Præsterne: s. 498, Fielde Sogn s. 501).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Slemminge Sogn s. 409-413, 313, Præsterne: s. 410; Fjelde Sogn: s. 414). PDF-udgave.