Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 290. Fuglse og fra 1635 Krønge,

Fuglse Herred, Maribo Amt, Lolld.-Falsters Stift.

Rh. 1/530; M. S. 2-b/22; L. P. B. 24; Lkm. 2/612; Kbg. Fuglse 1732, Krønge 1707 (÷ 1815-34).
Anm. Krønge var tidligere Annex til Bursø og Thorslunde til Fuglse, 1635 til Taagerup.
———————————

0. 15 . . Hans Bang; [# 1537].

DKR s. 47.

1. 24/6 1537. Hans Simonsen; see M. Bruun i Stokkemarke; Etm.

DKR s. 47.

2. 1560. F. S.? Christopher Hansen; maaskee St. 45; ~ . . . ; 2 ~ Etm.; [† 1564].

FS nr. 245 (»Christophorus Johannis«).

3. 1564 [Skolemstr. og Cap. etsteds p. Lolld.] Christen Christensen Wiborg, f. c. 27; ~ F. E.; 1 S., 1 D.; see T. H. Sadolin i Aastrup; [† 1596].

4. 4/4 1596** [p. Cap.* 94] Anders Madsen Beske af Skjelby-Gj.; 1 ~ Ida . . . . , † før 1621; B.; 2 ~ Anne Iversdtr. af Vaabensted-E., som i 55 boede i Maribo; u. B.; see Etm.; [afstod Kaldet til sin Søn; † c. 1626].

KS 6:2 (1936-38) s. 469; KR nr. 4609; Herredagsdombog nr. 35, s. 647-651 (26/6 1632), nr. 54, f. 638a-643b (14/7 1655); KB 18 (1630-1632) s. 870.

5. 1626 [p. Cap. Tranekjær-T., o. 1/6 25] F. S. Mads Andersen Beske, f. 99; St. Od. 21; Rtr. i Bogense 14/8 23; Pr. 19/6 55; see Anders M. B. i Slemminge-F.; [† 1657; havde i 27 Aar Strid med sin Stifmoder om Enkepension, som han nægtede at betale, men blev i Høiesteret 14/7 1655 dømt at betale; hans Navn paa Kirkeklokken 1633 som Sognepræst].

KUM I, s. 54 (»Mathias Bieschius«); KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Matthias Beschius«, 24 år gl.), s. 120 (»Matthias Andreæ Beschius«, 26 år gl.); KS 5:3 (1905-07), s. 711; 6:2 (1936-38) s. 469; KR nr. 4609, 7160; Herredagsdombog nr. 35, s. 647-651 (26/6 1632), nr. 54, f. 638a-643b (14/7 1655); KB 18 (1630-1632) s. 870; DanKir bd. 8, s. 728 (se nedenfor).

6. o. 10/6 1657 [Rtr. Maribo 55] Anders Knudsen Krag af Steenstrup-L., f. 30; St. Sorø 51; V.-Pr. 80; Pr. 81; ~ Anne . . . ; 1 S.; [† 1702].

KUM I, s. 231 (»Andreas Canuti Kragius«); SB s. 170; KS 5:3 (1905-07), s. 718.

7. 14/2 1702. F. Bds. Mag. Nicolai Johansen Krag af Hørup, f. 78; St. Wittenberg 98, i Halle; C. i Kbh. . . . ; Mag. Kbh. 28/5 10; 1 ~ 02 Anna Elisabeth Møller; 2 S.; 2 ~ Maria Olrog Frederiksdtr. Jessen af Idestrup, f. 24/4 09; 1 S., 1 D.; 2 ~ 14/7 34 Kbmd. Hans Martner i Nykjøb. p. F. og † 18/1 54; see Johannes N. K. i Guldager; [† 2/9 1732].

KUM II, s. 347 (»Dn. Nicolaus Krag, pastor ecclesiarum Fugelsøe et Krønge in Lollandia«); Achelis I, nr. 3976.

8. 10/10 1732 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 28/9 31] Daniel Peter Andresen From, f. p. Corselitze 13/10 01; F. A. F., Forp., siden Byfoged i Nysted; M. Rebekka Mayland; St. Sorø 21; C. 24; Huslærer fl. St. p. Lolland; ~ 15/6 33 Anna Marie Hansdtr., E. e. . . . , f. 04, b. 1/5 65; 4 B.; see Hans C. D. F. til Vibg. Sortebr. K. r. Cap.; [† 16/10 1748].

KUM II, s. 437 (»Daniel Petrus Andreæ From«, 21 år gl.); SB s. 241-42.

9. 6/12 1748 [p. Cap. Hellested 7/1 46, o. 8/2] Peder Rudolphsen Bagger af Hellested, f. 8/1 14; St. Roesk. 32, Bacc. 33; C. 41; ~ Karen Neuspitzer; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 22/4 1762].

KUM II, s. 537, 543 (»Petrus Bagger Rud. f.«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Fuglse hrd. nr. 21, 35; Kbg. Fuglse (1755-95) opsl. 23 (begr.).

10. 28/5 1762 [Skp. 1/10 50, o. 28/10] Hans Jacobsen Tage af Flødstrup-U., f. N. Søby •/7 15; St. Faabg. 35; C. •/7 39; Pr. 8/10 62; 1 ~ F. E;, † 15/12 69; u. B.; 2 ~ 6/7 70 Johanne Rasmusdtr., E. e. en Bresler i Rødby, f. 32, † 88; 3 D.; [# 1781; b. 15/4 82].

KUM II, s. 565 (»Iohannes Tage«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Fuglse hrd. nr. 35.

11. 14/7 1781, o. 31/8, Hans Reimer Nielsen Staal, f. Maribo 11/12 40; F. N. S., Kbmd.; St. Helsing. 60; C. 66, n.; ~ M. M. Diedrichsen, f. c. 56, b. 2/3 90; [b. 31/5 1791].

12. 24/6 1791 [Ø. Ulslev-G. 8/4 85, o. 27/5] Frederik Wichmann af Flemløse, f. 2/10 55; St. pr. Od. 68; C. 13/7 79, l.; Fuglse-K. 83*; 1 ~ 89 Bodil Kirstine Nicolaisdtr. Copmann af Nakskov r. Cap., f. 70, b. 21/1 93; 1 S., 1 D.; 2 ~ 8/11 93 Engel Kirstine Sølling, f. p. Falster, † 3/10 31; 4 S., 3 D.; see Etm.; [† 25/4 1816].

13. 26/6 1816 [Cat. Nykjøb. 24/1 16] Jens Peter Theil, f. 2/10 85; F. Knud T., Bkdmr. og Herredsskrvr. p. Thorstedlund; M. Anna Lorentze Aagaard af Aardestrup-B.-G.; St. pr. 03; C. 12/1 07, l.; ~ 19/4 17 F. D. Anna Regine Amalie Wichmann, f. 25/9 98, † 6/6 56; 3 S., 2 D.; see H. Posselt i Østofte; [† 18/1 1855; meget agtværdig og godgjørende].

14. 5/5 1855 [Holeby-B. 10/2 41] Henrik Posselt; [15/12 1857 Østofte; see der].

15. 20/2 1858 [Hundstrup-Ø.-H. 8/4 53] Niels Kirkmoe Bechmann; [11/6 1866 Hunseby; see der].

16. 18/8 1866 [Sandager-H. 15/7 58] Andreas Ludvig Løve, f. Kbh. 20/8 06; F. Andreas L., senest Toldinsp. i Veile; M. Christiane Lovise Gjeding; St. Kold. 26; C. 8/7 35, h.; p. Cap. Greis-S. 16/10 38, o. 20/11; Vicepast. Jernved 3/4 47; ~ Veile 30/5 41 Nathalie Olivia Pengel, f. Kbh. 26/1 11; F. Johan Joach. P., Snedker; M. Joh. Marg. Madsen; 3 S., 4 D.; [† 26/11 1877].

17. 4/3 1878. Ole Frederik Hieronymus Mynster; see Serridslev-B.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Fuglse Kirke, s. 715-734, Krønge Kirke, s. 741-750 (udg. 1951), Torslunde Kirke, s. 678-688 (udg. 1951).
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Fuglse Sogn s. 617-626, Præsterne: s. 618-621; Krønge Sogn: s. 626-633).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Fuglse Sogn s. 525-533, 321-322, Præsterne: s. 530; Krønge Sogn: s. 533-536, 320). PDF-udgave.