Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 89. Baarse, og fra 1623 Beldringe (cfr.),

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/108; K. M. 33; Lkm. 1/693; M. 36; Kbg. Baarse 1686, Beldinge 1750.
Anm. Fra 20/1 1641 til 13/5 1647 var Skibbinge(1) Annex til Baarse og Beldringe til Præstø.
———————————

1. 1522. Ole Pedersen; [† c. 1564].

2. 1564. Peder Clausen, f. Ribe; ~ før 70 Karen Nielsdtr. Therning fra Vordingborg; F. N. T., Bgr. i Vdbg., M. Bodil . . . ; see Etm.; [† c. 1595; hans Fornavn i et Regnskab fra 1577].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; FWDP 89,2; DanKir bd. 6, s. 868 (se nedenfor).

3. 1595. F. S. Hans Pedersen; see Peder H. Baarse, r. cap. i Præstø-S.; [† c. 1612].

KS 2:5 (1869-71), s. 146.

4. 1612. Anders Hansen; ~ (45) . . . , E. e. . . . ; see C. A. Baarsøe i Nestelsø-M.; [fmtl. † c. 1660].

Kopskatten 1645, opsl. 72.
(Udgår her, var p. Cap. 5. o. 27/3 1644. Hans Corfitsen Borup, f. c. 18; (Bdr. t. Peder C. B. i Nordrup-F.); St. Hlh. 38; [1645 Trelleborg og Maglarp i Skaane; † 3/3 1674]).
        KUM I, s. 142 (»Iohannes Cornificii«); Hlh. s. 34; KS 2:1 (1857-59), s. 509, 26 år gl.; Caw. II, s. 122.

6. 1660 [p. Cap.*] Niels Pedersen; maaskee St. Kbh. 48; ~ Kbh. Holm. K. 64 Karen Nielsdtr. Spend af Kbh. Holmens K., E. e. H. M. Wallensbech, 2 r. Cap t. Kbh. Holm. K., f. c. 35; 3 D.; 3 ~ 13/8 76 C. H. Falster i Skjelby-Gj.; [† 14/2 1676; hans Navn paa Alterkalken 1669].

KUM I, s. 211 (»Nicolaus Petri«); KS 4:5 (1897-99), s. 394-400 (se nedenfor); KlitVen s. 279; DanKir bd. 6, s. 864 (se nedenfor).

7. 18/2 1676. Mag. Hans Sørensen Liunge el. Lynge el. Liung af Lynge-B.; St. Sorø 65; Mag. 84; 1 ~ Cathrine Eriksdtr. Munch, f. c. 54, † 20-21/8 92 (Sstr. t. Margrethe E. M. ~ J. P. Steenstrup i Taars); F. E. M., Brygger og isl. Kbmd. i Kbh.; M. Elisabeth Wust; 11 B. (med begge Ægtem.); 2 ~ 17/7 94 Cathrine Povelsdtr. Munkgaard af Herlufsholm, f. Nestved 5/7 75; med begge 18 B.; 2 ~ Etm.; [† 21/10 1703; gav 97 Alterdisk til K.; Eptph.;

KUM I, s. 330 (»Iohannes Severini Liungaa«); SB s. 195; E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 16; DanKir bd. 6, s. 864, 868 (se nedenfor).

8. 19/4 1704. Christian Pedersen Winsløw af Præstø-S., f. Od. c. 79; St. Sorø 98, Bacc. 03; ~ F. E., † 20; 3 S., 3 D.; [indebrændte •/6 1720, b. 27/6].

KUM II, s. 239, 283 (»Christianus Vinslovios«, 19 år gl., »Christianus Petri Vinsløv«); SB s. 222; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 2542; DanKir bd. 6, s. 868 (se nedenfor).

9. 31/7 1720 [Fp. (17)] Hans Nielsen Wivild, d. Høiby 18/11 88; F. N. Christensen V., vistnok af Asnæs, Degn i Høiby, Ods Hrd.; M. Bodil Olufsdtr.; St. Roesk. 08; 1 ~ Magdalene Berg, d. Kold. 10/10 77, † 38; F. Hans Thomsen B. i Kolding; M. Maren Pedersdtr. Helt; 2 ~ Abelone Sophie Raklev, f. 07, † 26/9 77, b. Præstø 1/10; [† 16/5 1748; hans Navn paa Kirkeklokken 1733].

KUM II, s. 333 (»Iohannes Nicolai Wivild«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 396; SjDegn s. 118; Kbg. Kolding (1635-1712), opsl. 168 (hustrus dåb); PT 3:1 (1892), s. 223; Kbg. Præstø (1738-1814) opsl. 128 (enkens begr.); DanKir bd. 6, s. 868 (se nedenfor).

10. 14/6 1748 [p. Cap.* 1/9 47, o. 20/10] Daniel Clausen Plum af Vetterslev-H., f. 20/10 07; St. Helsing. 29; C. 5/8 45; 1 ~ Glostrup 15/9 38 Sophie Jensdtr. Wildberg, maaskee af Durup-T., E. e. Stud. Jørgen Ibsen Prip i Almind, Jylld., tidl. Degn i Andsager; 2 ~ Kbh. Nic. K. 17/10 49 Ingeborg Afferin af Høve-F., E. e. A. G. Bonsach i Snesere, b. 5/2 62; 1 S., 1 D.; 3 ~ 30/7 62 Elisabeth Sophie Aggerup, E. e. P. N. Agerbech i Snesere; † 12/1 84; 2 D.; see T. Smith i Holbæk-M.; T. R. O. Høier i Tved i F.; (A. Brünniche i Skovlænge-G.-S.); [# 8/10 1777; † 26/7 84].

KUM II, s. 507 (»Daniel Plumius«, 21 år gl.); PT 5:2 (1905), s. 258.

11. 13/10 1777 [p. Cap. Mørke-H. 5/7 65, o. 4/12; Skp. 1/4 69] Jens Hansen Tvede, f. i Jydld. 4/1 38; (Bdr. t. Anna Elisabeth T. ~ K. R. Storm i Feldballe-N., Morbdr. t. Hans S. i Brorstrup-R.-H., t. Ole S. i Ø. Hornum og t. Lars S. i Sønderholm-F.); F. H. Jensen T., Ldmd.; M. Maria Christiane Begtrup af Helgenæs; St. Helsing. 58; C. 60; ~ 22/2 78 Margrethe Seyerslev, † 94; [† 31/3 1787; vittig, men yderst chikaneus(2); blev tiltalt, men døde under Sagen].

12. 8/6 1787 [r. Cap. Vordingborg-K. 3/2 58] Johan Peter Staal, f. Vdbg. 26/9 23; F. Kbmd.; St. Vdbg. 43; C. 49; Hør. Vdbg. 50; p. Cap. Vordingborg-K. 10/9 56, o. 11/10; 1 ~ Stubbekjøb. 3/5 58 Engel Catharina Wæbe, d. Nykjøb. p. F. 19/12 31; F. Borchard W., Husfoged og Tolder i Nykjøb. p. F.; M. Dorothea Catharina Flindt; 2 ~ Christiane Sophie Kellermann; 2 ~ P. Teilmann i Tostrup-U.; F. Nic. K.; M. Anna Gleerup; see D. Windekilde i Kjøng i S.; P. H. Fertig i Alleslev; (J. C. Jensen i Houlbjerg-G.); [† 29/3 1800].

Kbg. Stubbekjøb. (1754-97), opsl. 13 (1. vielse); Kbg. Nykjøb. F. (1705-50) opsl. 86 (1. hustrus dåb); PT 12:1 (1946), s. 71, n. 84.

13. 30/5 1800 [p. Cap. Alsted-F. 6/12 93, o. 27/3 94] Henning Arnisæus Hensemann af Vindblæs-D., f. 18/11 64; St. pr. Vibg. 86; C. 31/10 93, h.; ~ Nykjøb. Sjæll. 25/4 95 Mette Dorothea Sørensdtr. Brøndsted, f. Rørvig 30/8 68; F. S. Madsen B., Tolder i Rørvig; M. Anna Maria Jensdtr. Hasselager af Vorning-K.-H.; 2 D.; (see E. H. Hagerup i St. og L. Solt); [† 1/10 1837].

Sixhøj nr. 1452; Kbg. Rørvig (1731-1814) opsl. 61 (hustrus dåb); Kbg. Nykøbing Sjælland (1777-1814) opsl. 28 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Sønderlyng hrd. nr. 57, 66 (hustrus opphav); PT 1991, s. 108-109 (Søren Madsen Brøndsted).

14. 6/1 1838 [Rønninge-R. 28/5 24] Niels Olaus Münster, f. p. Ledreborg 15/11 81; F. Peter Hauch M., Forv. og Bkdmr.; M. Anna Maria Gram; St. pr. 98; C. 17/1 03, h.; Sp. Ølsted 30/3 10, o. 2/5; 1 ~ •/10 10 Elisabeth Maria Bruun, f. p. Jægerspriis 7/2 80, † 12/4 51; F. Ole Hansen B., Kudsk hos Arveprinds Frederiks Gemalinde; 4 S., 2 D.; 2 ~ 23/4 52 Louise Albertine Emilie Rønne, f. Frederikssund 30/1 18 (08?) Forældrene vistnok Matth. Lumholtz R., dengang pract. Læge, siden Translateur i Kbh.; og Anna el. Hanna Henrichsen (Kiib); u. B.; see Carl P. J. M. i Hundborg-J.; Ole F. H. M. i Serridslev-B.; L. C. Ipsen i N. Broby; [† 20/4 1854].

15. 28/7 1854 [Gudum-F. 25/5 39] Samuel Christian Prahl, f. Petersborg, Holbæk Amt 8/12 96; F. Claus Funch P.; M. Laurence Elisabeth Grønbech; St. Kbh. 14; C. 17/4 20, l.; c. Adj. Fdbg. •/10 19; Adj. ss. 5/9 20; Sp. Tørring-H. 14/9 25, o. 28/10; Lemvig-N. 14/5 34; Pr. 29/8 37 – 10/10 40; 1 ~ 20 Hansine Inger Maria Deramm, f. 4/7 01; F. Peter Lund D., Foged i Gjørding-Malt Herreder; M. Maren Marg. Bonnevie, (NB. Hun rømmede bort med den nuværende russiske Livlæge H. W. Haurowitz); 2 S.; 2 ~ Birkerød 26/9 26 Karen Marie Maahr, f. Hillerød 5/8 05; F. Søren M., Kbmd.; M. Anna Maria Spleth; 3 S., 3 D.; [† 13/3 1857].

16. 21/5 1857 [Torup 16/5 40] Peter Frederik Thayssen*, f. Husum 21/8 02; F. Etrd. Pet. T., senest Postinsp. i Hamburg; M. Christiane Vilhelmine Augusta Wittmack; St. v. W. 22; C. 13/7 29, l.; Cat. Stege 20/8 36, o. 13/10; 1 ~ Kbh. Frue K. 15/10 30 Cecilie Marie Pouline Vilhelmine Kjerrumgaard, f. 1/3 01, † 12/4 32; F. Hans K., Urtekrmr.; M. Sophie Berner; u. B.; 2 ~ Kbh. Frue K. 21/8 33 Cecilie Christine Schou, f. 29/12 00, † 13/1 41; F. Poul S., Factor i Ostindien; M. Cecilie Mar. Elisab. Bagge; u. B.; 3 ~ 16/11 42 Laura Christine Barfoed, f. 23/3 11; F. Erik Christ. B., Apoth. i Stege; M. Anna Cathrine Laurberg; 2 S., 2 D.

———————————

Noter:

(1) Skibbinge hører nu under Præstø; se der.
(2) chikaneus = chikanøs, drilsk; som foretager handlinger i den hensigt at chikanere, hvilket vil kunne medføre straf.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Baarse Kirke, s. 861-869, Beldringe Kirke, s. 870-878, Skibbinge Kirke, s. 879-886.
Nielsen, N. V.: Hvad Præsten Niels Pedersen i Baarse efterlod seg. Kirkehistoriske Samlinger 4:5 (1897-99), s. 394-400.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 101. Beldringe,

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. 31; Kbg. 1750.
———————————

1. 15 . . Laurits Rasmussen; [c. 1568 r. Cap. Præstø-S.; see der].

2. 1568. Bonde Boesen, (Broder Boetius); Pr. 21/11 94; [† c. 1607].

KS 2:4 (1867-68), s. 403.

3. 1607. Thomas Hansen Wordingborg; [1623 Gimlinge; see der].

Derefter Annex til Baarse.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Beldringe Kirke, s. 870-878.