Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 725. Lemvig og Nørlem,

Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; L. S. v. W.; K. 2/665; Lkm. 6/498; Kbg. 1640.
———————————

1. 15 . . Poul Pedersen Lemvig; [1535 Ribe Dk.; see der].

2. c. 1535. Jens Andersen; ~ Mette Simonsdtr.; (Sønnen Mag. Andr. L., tilsidst Prof. med. i Kbh., † 3/5 1603); [† 1554; var Sortebrødremunk i Aarh.; blev sendt til Rom, for at blive habil, til at disputere med Lutheranerne; men kom paa Tilbageveien til Wittenberg og blev selv vunden for den evang. Lære].

KUH II, s. 621-622; EM 5, 126-127.

3. (1567). Laurits Barck; Pr. (84); [† 30/11 1594; 25/3 1567: »Gavebrev til Hr. Lauritz Barck og hans Efterfølgere som Sognepræst i Lemviig paa et Vikarie til Vor Frue Alter i Lemviig Sognekirke, som er ledigt efter Hr. Christen Kort.«].

KS 3:2 (1877-1880), s. 212; Hegelund I, s. 262; II s. 165; KB bd. 4 (1566-1570), s. 169.

4. (1608). Peder Gregersen, f. i Lemvig; Pr. (08. 19); ~ Maren Jørgensdtr., vist † c. 30; see Etm.; [var her 1619; † Lemvig 1651 som Cap. i Møborg, begr. i Lemvig hos sine Forældre; Eptph.].

KS 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 545; (Wibergs Hr. Jørgen i 1613 er fejl. I KS 2:6 (1872-73), s. 646 står det »Dn. Petrus Gregori«); Kbg. Lemvig (1640-1753) opsl. 26 (»mortuus est in hic Anno (...) Dns. Petrus Gregorij, Sacellanus Møburgensis«); DanKir bd. 18, s. 398 (se nedenfor).

5. (1630). Niels Bertelsen Fistler el. Fisler af Møborg-N.; St. Roesk. 20, Bacc 24; Pr. 21/6 51, ~ F. D. Anna Pedersdtr.; 2 ~ 25/9 52 Dorthe Pedersdtr.; see P. S. Bhie i Bøvling-F.; Bertel N. F., r. Cap. her; L. Gregersen i Vandborg; [fmtl. † 1658; hans Initialer paa Alterkalken i Nørlem K. 1634].

KUM I, s. 40 (»Nicolaus Bartolini Møberg«), s. 67 (»Nicolaus Bartolini f. Festlerus.«); Nygaards sedler: Børn; DanKir bd. 18, s. 399, 614 (se nedenfor).
(Udgår her, var ikke Præst 6. 1642** el. 35**. Svend Olsen Herning, f. c. 00; ~ c. 27 . . . . ; 7 B.; [b. 30/10 1660]).
            Nygaards sedler: Søn; Kbg. Lemvig (1640-1753), opsl. 147 (hans begravelse, hvor det fremgår, at han var byfoged).

7. E. f. B. 11/8 1658 [Rtr. el. Hør. her . . .] Jens Christensen Jegind, f. Lemvig 2/10 32; (Bdr. t. Oluf C. J. i Idom); F. C. Jensen J.; M. Elise Olsdtr.; St. Kbh. 54; ~ Lemvig 14/11 58 Cathrine Olsdtr. Jepsen, f. 7/11 40, † 5/11 85, E. e. B. N. Fistler r. Cap. her; F. O. Jespersen, Bgmstr. i Lemvig; M. Karen Jensdtr. Bierregaard; 7 S., 7 D.; see Etm.; Jens J. J. i Tæbring-O.-R.; J. A. Winding i Hjortshøi-E.-E.; N. H. Sinding i Seiling-S.; [† 11/2 1692; Pg. br. 84; Eptph.].

KUM I, s. 247 (»Ianus Iegindus«); RSGE s. 124; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 3; Nygaards sedler: Vielse, hustru, børn, mor, far, Pg.s brand, død; DanKir bd. 18, s. 396-99, 400 (se nedenfor).

8. 31/1 1688**. F. S. Bertel Jensen Jegind, d. 8/11 61; St. Kbh. 82; 1 ~ •/9 91 Dorthea Nielsdtr. Sindalin, b. Skjørring, Framlev Hrd., 12/4 34; F. N. Pedersen, President i Christiansand; 2 ~ 20/9 03 Ole Jensen, Byskrvr. i Lemvig; [b. 20/4 1697].

KUM II, s. 114 (»Bartolus Iani Iegindus«); Nygaards sedler: Hustrus far, Hustrus begr., .

9. 1/5 1697 [Rtr. her 89] Mag. Frants Hansen Rosenberg af V. Vedsted, f. Ribe 30/6 62, St. Ribe 80, Bacc. 81; C. 31/1 82; Hør. Ribe 85; Mag. 92; Pr. (08); ~ Margrethe Lauritsdtr. Borch af Lomborg-R.; 1 S., 2 D.; see Etm.; [† 16/12 1730; Eptph.; Familiebegravelse i K.].

KUM II, s. 101, 106 (»Franciscus Rosenbergius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Skodborg hrd. nr. 7, 8; Nygaards sedler: Børn; PT 9:3 (1930), s. 210-212 (Rosenberg); DanKir bd. 18, s. 352, 361, 399, 404-05, 405-06 (se nedenfor).

10. 14/9 1722**. F. S. Hans Frantsen Rosenberg, f. Lemvig 24/11 98; St. pr. Vibg. 17; C. 11/6 20, l.; Pr. 33; ~ 9/8 25 Maren Pedersdtr. Lemvig, f. Lemvig 92, † Hesselmed, Aal S., † 3/2 76, E. e. H. N. Schousboe i Eising; F. Kbmd. i Lemvig; 3 S., 1 D.; see Hans H. R. i Resen-H.; [† 7/10 1753; lod 24 Skranken for Alteret staffere for egen Regning; Kisteplade; Hustrus Kisteplade i Aal K.].

KUM II, s. 408 (»Ioh. Rosenberg«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 875; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Skodborg hrd. nr. 34; Nygaards sedler: Børn; PT 9:3 (1930), s. 211 (Rosenberg); DanKir bd. 18, s. 361, 369, 374, 405 (se nedenfor); bd. 19, s. 1343 (Ål Kirke).

11. 7/12 1753 [Ribe Hosp. 1/5 44] Morten Reenberg Iversen Dam; Pr. 61; [6/11 1767 Varde; see der].

12. 27/11 1767 [r. Cap. Varde 26/11 63, o. 17/3 64] Søren Jørgensen Haar, d. Kold. 14/2 34; (Halvbdr. t. J. Haar i Veien-L.); F. J. Sørensen H., Kbmd.; M. Magdalene Hansdtr., (Sstr. t. Inger H. ~ F. F. Kragh t. Kolding Hosp. og t. Thomas H. i Torsted); St. Kold. 56, Bacc. 59; C. 23/9 60, n.; Pr. . . ; ~ Anna Elisabeth Fabricius, f. 1/7 37, † p. Nivaagd., Karlebo S., 4/3 07; 2 S., 4 D.; [† 22/6 1793].

KUM III, s. 163, 194 (»Severinus Haar«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 613, 769, 538; Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 227; PT 7:1 (1916), s. 314; KoldStud nr. 194 (192).

13. 27/9 1793 [Meirup 30/11 87] Herman Esmann; [5/2 1802 Ølgod-S.; see der].

14. 5/2 1802 [r. Cap. Taarnby 20/5 96, o. 8/7] Johannes Lund af Hellested, d. 10/6 69; St. pr. Kbh. 86; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 91–96; C. 25/4 92, l.; D. p. C. . . ; Pr. 10/7 12; ~ 18/4 98 Mette Kirstine Møller, f. Kbh. 77, † Lemvig 28/5 50; F. Hans M., Muurmstr.; M. Mette Kirstine Gørtz; 2 S., 4 D.; see B. Olsen i Harboøre-F.; D. P. Lind i Skjødstrup-F.; [† 22/11 1813; N. 350].

KUM III, s. 414 (»Iohannes Lund«, 17 år gl.); Borchs K. nr. 431.

15. 11/3 1814 [Ringkjøbing-R. 18/8 09] Johan Nicolai Tilemann; Apr. 11/3 14; [4/7 1821 Assens-Kj.; see der].

Ledigt.

16. 1/12 1824 [Cat. Ebeltoft 25/2 18] Frederik Christian Kannewurff; [8/1 1834 Butterup-T.; see der].

17. 14/5 1834 [Tørring-H. 14/8 25] Samuel Christian Prahl; [25/5 1839 Gudum-F.; see Baarse-B.].

18. 6/8 1839, o. 16/10, Johan Christian Frederik Victor Melbye; [20/8 1854 Kyndby-K.; see Hersted Ø. og V.].

19. 7/11 1854 [Cat. Vibg. 17/8 47] Andreas Jacob Kaarsberg, f. Aalbg. 6/7 14; F. Hans K., Kbmd.; M. Sophie Kirstine Berlin; St. Aalbg. 32; C. 7/5 38, h.; p. Cap. Aaby-B. 17/7 40, o. 2/9; ~ 28/10 47 Sophie Marie Emilie Frederikke Agathe Stockfleth, f. 27/5 24; F. Major ved Veicorpset Niels Vilh. S.; M. Ida Marg. Worsøe; u. B.; [† 2/4 1861; en meget begavet Taler].

20. 7/6 1861, o. 4/9 [Lærer ved Døvstumme-Institutet 1/11 49] Jens Laurits Verner Jørgensen, f. Kbh. 6/6 22; F. Jørgen J., Major v. Brandcorpset og Tømmermstr.; M. Benedicte Clasen; St. Chrhvns. Bgdsk. 39; C. 12/7 44, l.; Skllrr. p. Chrhvn. s. A.; Pr. 7/4 71; ~ 21/6 62 Anna Dorothea Johanne Jacobsen, f. 21/5 30; F. Peter Vilh. J., Kbmd.; M. Lovise Bencke; (67) 2 D.; [13/9 1875 Maribo-H.].

21. 27/11 1876 [N. Nissum 17/12 70] Gottfred Georg Wolfgang Berggreen, f. Kbh. 24/9 29; F. Prof. Andr. Peter B., Org. v. Trin. K. i Kbh. og bekjendt som Componist; M. Dorothea Frederikke Wettergreen; St. pr. 47; C. 26/1 54, h1.; Lærer ved den søsterlige Velgjørenheds Sk. i Kbh. •/7 50; till. v. østre Betsk. •/4 64; Andenlærer, Klokker og Chordegn i Middelf. 1/9 57; Ord. Till. som Medhjelper ss. 15/8 58, o. 30/6; Sp. Aventoft, Tønder-Løgumkl. Pr., 7/9 61, afsat 64; c. Sp. Nordborg 64; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; past. vic. Vindblæs-D. 7/6 66; Pr. 31/12 75; 1 ~ 22/7 54 Thekla Franciska Carstens af Tyrstrup-H., f. 5/10 30, † 20/11 66; 4 S., 2 D.; 2 ~ 5/7 67 Anna Augusta Hansen, f. Svaneke 1/5 39, † 27/7 01; F. Jørgen H., Kbmd.; M. Margr. Marie Holst; (75) 1 S., 3 D.; [1886 Ø. Skjerninge-H.; R.* 96; # 1900; † Svendbg. 11/2 1903].

Arends I, s. 45: M. 296; Elv. 328; Gr. & H.-F. II. 124; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

 

No 726. Sognecapellaner i Lemvig og Nørlem.

[Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift]

 

Anm. Der findes ingen Capellaner anførte i M. S. og der har vistnok ingen været ansat siden Branden 1685.
———————————

1. o. 5/8 1653. Johan el. Jens Mortensen; [1656 Møborg-N.; see der].

2. o. 4/10 1656. Bertel Nielsen Fistler el. Fisler, en Søn af Sp. Nr. 5; St. Vibg. 53; ~ Lemvig 7/6 57 Cathrine Olesdtr. Jepsen, f. 7/11 40; F. O. Jespersen, Bgmstr. i Lemvig; M. Karen Jensdtr. Bierregaard; 2 ~ Etm.; [† 1658; Eptph.].

KUM I, s. 243 (»Bartholus Nicolai Limovic.«); Sixhøj nr. 285; DanKir bd. 18, s. 396-98, 400 (se nedenfor).
(Udgår her, blev Sp.* nævnte dato. 3. E. f. B. 11/8 1658 [Rtr. el. Hør. her . . .] Jens Christensen Jegind; [1660 Sp.*; see der]).
(Udgår her, han søgte flere kald, uden at opnå det. 4. 1660. Peder Nielsen Festler af Lemvig-N., f. 26/8 40; St. Vibg. 63; [† 2/7 1669, i Sp. Jens Christensen Jeginds Huus, hvor han havde haft Ophold i 4 Aar, deraf de 2 sidste som Brystsyg; b. 30/10 69]).
          KUM I, s. 314 (»Petrus Nicolai Fæstlerus«); Sixhøj nr. 424.
.
———————————
 

No 727. Ordinerede Catecheter i Lemvig.

[Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift]

———————————

1. 6/1 1838, o. 3/4, Theodor Regius Lerche Jørgensen; [30/9 1841 Kollerup-S.-H.; see Lindelse].

2. 9/12 1841. Theodor Sextus Kühnell; [10/1 1846 Sæby; see Haarlev-H.].

3. 18/3 1846 [p. Cap. Landet 16/10 40, o. 9/12] Frederik Vilhelm Lund; [27/2 1852 Kollerup-S.-H.; see Tryggelev-F.].

4. 2/5 1852. Jonas Christian Richter; [26/2 1857 Cat. Slagelse; see Slag. St. Mikkels K. r. Cap. o.s.v.].

5. 9/9 1857, o. Aalbg. 6/11, Andreas Faurschou; [6/5 1864 Deibjerg-H.; see der].

6. 12/7 1864 [p. Cap. Virring-E. 22/7 58, o. 4/8] Marcus Ancher Secher Lund af Ø. Tørslev, f. Brande 28/11 32; St. Rand. 50; C. 21/1 56, l.; ~ 13/10 64 Christiane Scheel Dinesen af Virring-E., f. Fausing 24/2 39; (67) 1 S.; [20/7 1869 Fjaltring-T.].

7. 20/11 1869 [Tredielærer v. Maribo Bgrsk. 8/6 65; Ord. Tillad. som Medhjelper ss. 4/10 67, o. 27/11] Christian Michael Ammentorp; [10/1 1874 Haverslev-B.; see Kjetterup-G.].

8. 24/4 1874, o. Kbh 13/5, Peter Christian Larsen; [11/10 1876 Tversted-U.-B.; see der].

9. 12/1 1877, o. 16/3, Peter Bartholin Jürgens, f. Fred. 17/5 49; F. Pet. J., Postconduct. i Aalbg.; M. Cathr. Hansen; St. Aalbg. 68; C. 22/1 74, h1.; ~ 26/8 77 Christine Marie Sølling, f. Rudjøb. 28/1 56; F. Gustav Emil S., Distrlæge i Lemvig; M. Henr. Cathr. Plum.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 1999, Lemvig Kirke, s. 333-416, Nørlem Kirke, s. 599-366 (udg. 2001).