Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 402. Haverslev og, nu kuns ad interim, Beistrup,

Ø. Han Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

Lkm. 4/211; A. H. N.; V. 50; M. Nr. 497; E. M.; M. S. III.; P. M. 109; Vahls M. 79; Kbg. 1712.
Anm. Beistrup skal, efter rescr. 24/2 1862, ombyttes med Skræm, nu til Kollerup.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

0. (1540). Morten . . . ; eiede en Ødejord i Aalbg.

1. 1548 [Junget-T. (30)] Peder Thomesen, f. i Vendsyssel; (Halvbdr. t. P. Laursen i Harridslev-S.-R.); St. Wittenberg 23; først Munk i Børglum Kloster; men forlod Klosteret og reiste til Wittenberg; St. der 23; efter sin Hjemkomst blev han 1530 evang. Præd. i Torum i Salling; 37 Biskop over Børglums Stift, o. 2/9 s. A.; tog sin Afsked 1548 formedelst Munkenes Fortrædeligheder; ~ Anne Lauritsdtr., som overlevede ham; see Etm.; [her betjente han selv Embedet og var her endnu 1556. Boede som Biskop først i Børglum Kloster, fra 1542 i Thisted (efter at han 12/6 s. A. fik kgl. Livsbrev paa en Gd. s. St.); levede endnu 57, men † før 1561; hans Bibliothek, optalt af Biskop Chrysostomus, udgjorde det anselige Antal af 18 Bøger; See hist. Aarbøger 3/145].

DKR s. 231-232; KS 3:3 (1881-82), s. 380-388 (Rørdams biografi).

2. c. 1556**. F. S. Thomas Pedersen, f. tidligst c. 1530; Pr. (84); ~ . . . . ; see Etm.; L. Justesen i Aaby-B.; [levede 1584].

3-4. (1594). F. S. Peder Thomsen; St. i Kbh. (92); Pr.; 1 ~ (13) Helvig Melchiorsdtr. af Aggersborg, † •/1 19; 2 ~ c. 20 Maren Olufsdtr. Krag af Vraa-E.-S.; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see L. Nielsen i Lerup-T.; C. C. Stub i Kornum-L.; [† •/3 1639; gav 03 Haverslev Kirkes Alterstager; Eptph.].

F-P s. 128 (»Petrus Thomæ Harsleb.«); PT 11:3 (1942), s. 244 (se nedenfor).

5. 1638. Melchior Gertsen v. Achen af Hjørring-H.-O., f. 14; St. Roesk. 34; ~ c. 40 F. E., levede 46; 1 S., 3 D.; see C. Holgaard og T. H. Nyborg i Handbjerg; [† 28/12 1667].

KUM I, s. 121 (»Melchior Gerhardi Hiørring«).

6. 13/1 1668. Laurits Hansen Tanche el. Aalborg, d. Aalbg. 12/1 40; F. H. Sørensen, Bgmstr.; M. Elisabeth Lauritsdtr.; St. Aalbg. 60; 1 ~ 70 (Bev. 25/4) Maren Nielsdtr. af Aalbg. Frue K., † 86 (Skifte 22/11); 2 S., 4 D.; 2 ~ c. 90 Margrethe Jørgensdtr. Møldrup af Vadum, f. c. 60, Skifte Løgstør 26/3 36; 1 S., 2 D.; see P. U. Bruun i Ferslev-D.-V.; H. L. Tanche i Romdrup-K.; J. H. Jelstrup i Rerslev-Vi.; N. J. L. Haverslev i Rødding-K.; [† 27/4 1702; han blev blind].

KUM I, s. 282 (»Laurentius Iohannis Alburg«); KlitVen s. 122-124; PT 1995, s. 36, 38.

7. 26/5 1702 [Øland 3/11 94, o. 30/1 95] Christopher Hansen Stub (Stobæus), f. Kongelv 9/2 57; F. Lic. med. Johan Martin S.; M. Marie Schwetche; St. Frederikstad 74; stud. i 8 Aar Medicin og Pharmacie; C. 84, illum.; ~ Mette Nielsdtr. Bugge, E. e. Jørgen . . . , f. c. 70, b. Biersted 23/10 46; F. N. Sørensen B., Forpagter paa Bjørnkær i Biersted S.; M. Else Nielsdtr. Winther; 2 S.; 2 ~ P. L. Ridderhuus p. Øland; [† Skjærtorsdag (20/3) 1704; „langvidior in officiis diligentia“ (Bkrd. Dgbg. 425)].

KUM II, s. 50 (»Christophorus Stobæus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 180; Nygaards sedler: Børn på Øland; NST 14 (1954), s. 165-166.

8. 5/4 1704 [Øland 26/5 02, o. 24/6] Hans Jørgensen Kjergaard, f. Aarh. 73; F. J. Olsen, Kbmd.; M. Lucie Hansdtr.; St. Hors. 95; C. 97, mediocr.; p. Cap. her, o. 24/6 00; 1 ~ 05 Margrethe Lydersdtr. Lassen af Rand., † 22/8 18; 2 S., 1 D.; 2 ~ Ida Andersdtr. Toustrup af Aarslev-T., f. c. 95, b. 4/3 40; 2 S., 1 D.; see M. C. Jessen i Viby-T.; [† 11/12 1737; Bkrd. Dgbg. 483].

KUM II, s. 213 (»Iohannes Georgii«).

9. 17/1 1738 [Kollerup-S. 3/9 21, o. 12/12] Jens Jensen Bloch af Kollerup-S., f. 29/9 94; St. Aalbg. 12; C. 13/11 14, l.; Pr., i. 23/5 42; ~ 8/9 21 Martha Jacobsdtr. Aagaard, f. 00, † 3/8 el. 5/8 85; F. J. Baltzersen Aa.; M. Karen Larsdtr.; 2 S., 5 D.; see R. A. S. Ballow i Klim-T.-V.; Etm.; F. P. Deichmann i Engom; Hans F. J. B. i Sebber-L.; [† 26/9 1754].

KUM II, s. 365 (»Ianus Blochius Iani fil.«, 20 år gl.).

10. 17/1 1755 [p. Cap.* 18/7 49, o. 12/9] Jens Mathias Christensen Winther, f. p. Ruballegd. 20; F. C. W., Propr., siden Bedemand i Aalbg.; M. Else Marie Jensdtr. Hosbond af Gunderup-N.; St. Aalbg. 41; C. 14/5 48, n.; Pr., inds. 20/6 64; ~ 15/12 52 F. D. Else Cathrine Bloch, E. e. R. A. S. Ballow i Klim-T.-V., f. Kollerup 28, † 19/4 08; 4 B.; see Rudolph A. W. i Durup-S.; [† 16/4 1765].

Winther, F. Aa.: Knivsmedens datter. Slægten nr. 44, 2011, s. 63-71.

11. 2/8 1765, o. 25/10, Laurits Nielsen Helverschou, f. Svenstrup v. Aalbg. 21/2 34; F. N. H., Propr.; M. Elisabeth Schmidt; St. Aalbg. 56; C. 60, n.; 1 ~ 26/8 66 Ane Margrethe Malthe, f. Grevinge 4/3 20, † 11/2 80; F. Niels M. Mørk, Degn; M. Else Johansdtr.; u. B.; 2 ~ Aalbg. 2/5 81 Ingeborg Larsen, f. c. 45, † Aalbg. 24; F. Peder Larsen, Kbmd. i Aalbg.; M. Marianne Jacobsdtr. Jelstrup af Rerslev-Vin.; [† 28/5 1793; efterlod et stort Bibl.].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 4038; Nygaards sedler: Svigermors forældre.

12. 26/7 1793 [Øland 15/3 65, o. 1/5] Jens Christian Kaalund af Farstrup-A., f. 11/11 35; St. Vibg. 55; C. 2/8 60, h.; ~ Cathrine Magdalene Svendsen, f. c. 38, † 89; 4 S., 5 D.; [# 22/5 1801; † N. Sundby 17/6 03; meget hidsig, streng og nidkjær; skal mangen Gang manu propria(1) have grebet Ungersvende, som vilde liste sig bort fra Overhøringen; stiklede slemt paa Folk i sine Præd.; Forv. Wædelée p. Oxholm havde Løier af, at komme hver Søndag i Kirken, for at give ham Stof. Gik tilsidst næsten i Barndom].

KUM III, s. 149 (»Ianus Kaalund«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1215.

13. 22/5 1801 [p. Cap. Volstrup-H. 10/8 98] Hans Severin Rafn; [8/1 1834 Albæk-V.; see der].

14. 4/6 1834 [Torslev-S. 12/9 28] Hans Michael Feld af Ølstykke, f. Jebjerg 3/8 98; St. Vibg. 17; C. 22/10 22, l.; Lærer v. Trin Kksk. i Kbh.; p. Cap. Ølstykke 20/8 23, o. 8/10; ~ 1/8 23 Mette Nicolette Gjørup Theilgaard, f. Vibg. 11/8 02, † Skjern 14/6 65; F. Peter Vorre T., Kbmd.; M. Karen Bering; 1 S., 3 D.; see J. C. Kjær i Skjern; [† 17/12 1855; E. 1/420 og S. 1/456].

Sixhøj nr. 1608.

15. 22/3 1856 [Hellevad-H.-Ø. 19/7 47] Georg Høst af Skeby-O., f. 16/10 06; St. Od. 23; C. 28/4 29, l.; c. Adj. Roesk. 29; Adj. ss. 12/10 30; Sp. Sønderup-S. 6/5 35, o. 25/6; 1 ~ 19/9 35 Engelke Cathrine Wulfsberg, f. 14, † 10/7 51; F. Henrik Christian W., Kbmd. i Roesk.; M. Albertine Fochardine Ørsted; 5 S., 1 D.; 2 ~ •/9 52 Johanne Marie Christine Sørensen; F. Veiinsp.; 4 S., 1 D.; [† 22/11 1861].

16. 1/5 1862 [Ry 13/6 56] Peter Christian Hansen, f. Kbh. 27/8 10; F. Oberstlieut. Pet. Christ. H., Formand for Vognmændene, siden Postmstr. i Veile; M. Barb. Christ. Brandt; St. Kbh. 29; C. 16/4 34, h.; p. Cap. Sennels 30/1 41, o. 24/3; Støvring-M.-S. 20/4 43; Sp. Helligsø-G. 9/3 46; ~ 29/5 42 Christence Eline Tjørnelund, f. Kbh. 15/11 13; sep. . .; F. Hans T., Utrekræmmer; M. Anna Toldberg; 5 S., 1 D.; [# 1/8 1868].

17. 12/10 1868 [p. Cap. Als 29/7 57, o. 16/9; Hjelpep. p. Øland . .] Victor Christian Hjort Koch af Astrup-R.-A., f. V. Nykirke 8/10 28; St. Ribe 47; C. 19/6 55, h1.; ~ 2/10 60 Maren Kirstine Wanning af Als, f. Torslev 25/12 37, † 26/3 75; (68) 1 S., 2 D.; [27/12 1873 Kornum-L.-L.; Mindegaver].

18. 18/1 1874 [o. Cat. Lemvig 20/10 69] Christian Michael Ammentorp; [7/6 1877 Kjetterup-G.; see der].

19. 31/8 1877 [Cap. p. l. Ringsted-B. 11/4 74, o. 13/5] Peter Christian Møller, f. Hesterkjøb 9/11 39; F. Henr. Flint M., Gdeier.; M. Sophie Juliane Jeppesen; St. v. W. 59; C. 22/1 67, h1.; ~ 25/3 78 Laura Albertine Schou, f. Ringsted 29/1 60; F. Chr. S., Redaktør af Sjællandsposten; M. Henriette Cecilie Dørge.

———————————

Noter:

(1) »manu propria« = med egen hånd. Her: egenhændig.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 120-124.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Haverslev s. 244).