Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 79. Astrup og fra 1556 Rostrup og Store Arden,

Hindsted Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.; S. i K.; L. P. B. 260; M. S. III.; L. S. v. W.; Lkm. 3/176; Kbg. 1689.
Anm. Den nuværende Præst er kuns midlertidig til Rostrup; indtil 1566 hørte Rostrup og Arden til Vive-O.-V.
———————————

1. (1568). Hans Pedersen Vogel; Pr. (84).

KS 3:5 (1884-86), s. 514.

2. (1610. 19). Poul Andersen; M. Anne Kjeldsdtr. (Trane) af Gunderup-N.; Pr.; ~ Else Christensdtr., som overlevede ham; 3 S., 2 D.; see N. Poulsen i Veirum; N. N. Riis, Cap. i Vive-O.-V.; P. L. Lime el. Riber i Skibsted-L.; N. Byrgesen og J. S. Lund i Vammen-B.-L.; [† 1642].

KS 5:2 (1903-05), s. 549; KS 3:5 (1884-86), s. 106; 3:4 (1882-84), s. 517; PT 11:2 (1941), s. 124; E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 675.

3. c. •/4 1642. Peder Christensen; St. Aarh. 33; Pr.; ~ Anne Kjeldsdtr.; F. F. Bdr. K. Andersen, Degn i Astrup-R.; vist u. B.; [† 10/10 1673; fik 46 tingsvidne om, at han var fattig, da han for fire aar siden kom til sognet, at aaret efter døde næsten alt hans kvæg, og at hans hus og gaard blev spoleret og plyndret af svenskerne, saa der fandtes intet eller ringe af metal eller andet].

KUM I, s. 115 (»Petrus Christierni«); PT 11:2 (1941), s. 124-125; KS 3:4 (1882-84), s. 517; E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 675.

4. 1660**. Gude Hansen Vogelius af Brorstrup-R.-H., f. 34; St. Hlh. 55; Pr. 76; [b. 10/2 1690].

KUM I, s. 256 (»Guddæus Ioh. Herlov.«).

5. 11/2 1688*, o. 5/9, Andreas Aschenberg, f. Rostrup S. c. 61; St. Aalbg. 85, Bacc. 87; C. 15/6 87, illum.; Pr. 00; 1 ~ Cathrine Enevoldsdtr., † 29/4 15; 1 D.; 2 ~ 17/4 16 Anna Groll, f. c. 82, † Bælum 27/12 63, E. e. J. K. Friis i S. og N. Kongerslev-K.; 3 D.; 3 ~ Christen Sørensen af Døllefjelde-M., p. Buderupholm, Foged p. Villestrup; [† 10/3 1724].

KUM II, s. 138, 151 (»Andreas Aschenburg/Aschenbergius«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 358; Nygaards sedler: Enkens død, enkens 3. ægtemand.
(7/11 1719*. Søren Mikkelsen Seemann; see Borbjerg-R.).

6. 21/3 1724, o. 13/9, Carsten Hansen Friis af Vilslev-H., f. 6/8 93; St. Ribe 11, Bacc. 15; C. 15, l.; Pr. •/10 41; ~ 17/7 26 Anna Maria Henriksdtr. Stampe af Hammer-H.-S.-A., f. 04, b. 14/5 30; 2 B.; 2 ~ 28/8 31 Anna Mouritsdtr. Trap af Terslev-Ø., d. 27/12 09, † 8/10 79; 3 S., 5 D.; see 2 Etm.; Frederik F. i Herrested; Mourits Trap F. i Marslev-B.; F. O. Bjerre i Vindinge; (C. F. Weyrum, r. Cap. i Dronninglund); [† 29/1 1753 ved at et Par Heste løb løbsk med ham].

KUM II, s. 357, 390 (»Castanus Iohannis Frisius«, 18 år gl.).

7. 2/3 1753 [Hvornum-S. 1/10 51, o. 1712] Niels Nielsen Guldager, f. p. Trinderup 10/12 20; F. N. Pedersen G.; M. Maren Frederiksdtr. Wichardt; St. Vibg. 44; Pr. •/9 58; ~ 29/6 52 F. D. Anna Maria Kirstine Friis, d. 3/5 33; 1 S., 6 D.; 2 ~ Etm.; see P. Aaboe i Kragelund-F.; G. A. Barfoed i Romdrup-K.; Th. Aaboe i Grønbæk-S.; [† 8/5 1764].

KUM III, s. 41 (»Nicolaus Guldagger«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1089.

8. 8/6 1764 [p. Cap.* 9/9 63, o. 26/10] Jacob Scharschou Schiwe af Thisted r. Cap., d. 14/3 32; St. Aalbg. 52; ~ 15/5 65 F. E., † 21/2 06; 2 D.; see J. K. Schjørring i Jebjerg-L.; (H. W. Tetens i Romdrup-K.-V.); [† 24/9 1782].

9. 13/11 1782 [Vive-O.-V. 22/7 57, o. 7/9] Peter Christian Rosenkilde* af Brøndum-S.-T., d. 4/10 29; St. Aalbg. 46; Pr. 64; 1 ~ Karen Munch, f. c. 38, † 30/8 72; F. Cmcrd. Frederik M. p. Ovegaard; M. Karen Lassen; 1 S.; 2 ~ 28/6 73 F. Søster Ingeborg Dorthea Juul Munch, f. c. 47, b. 2/3 01; 6 S., 4 D.; see Etm.; [# 12/6 1807; † Aalbg. 14/1 13].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 306.

10. 6/11 1807, o. 12/2 08, F. S. Christian Stevelin Rosenkilde, f. 24/3 75; St. Rand. 93; C. 28/10 99, l.; ~ 5/11 14 Elise Moskov, f. Moskovhuse i Skjørping S. c. 90, † 15/1 30; F. Mikkel Christensen, Boelsmd.; M. Else Andersdtr.; 3 S., 3 D.; [† 11/5 1850].

11. 14/7 1850 [Sneum-T. 21/2 37] Johan Peter Koch af Døstrup, f. 11/5 94; St. Ribe 14; C. 9/1 24, l.; Sp. V. Nykirke-F. 13/10 24; ~ 8/12 24 Nicoline Maria Hjort af Kbh. Holmens K. (F. blev Biskop i Ribe), f. 7/6 96, † 23/10 38; 3 S., 5 D.; see Victor Christ. H. K. i Haverslev-B.; Carl B. K. i Dragstrup-S.; L. S. Hansen til Hors. Straffe-Anstalt; [† 22/12 1862; var min Formand i V. Nykirke-F., hvor han var almindeligt agtet og elsket].

Achelis II, nr. 8270.

12. 10/6 1863 [Cat. Rødby 22/6 54, o. 16/8] Leonhard Severin Boberg, f. p. Mantzhøi i Ods Herred 2/4 20; F. Vilh. Jac. B., kgl. Skovridder; M. Gjertrud Kirstine Budtz; St. Nykjøb. 39; C. 26/4 44, l.; ~ 26/10 54 Caroline Severine Clausen af Veilby i F., f. Adslev 29/10 30; 2 S., 3 D.; [† 29/3 1875].

13. 9/6 1875 [Baagø 27/8 71, o. 25/10] Niels Clausen, f. Od. 11/4 36; F. Claus C., Brbr.; M. Maren Andersen; St. Od. 54; C. 29/6 61, l.; c. Førstelærer v. Ass. Bgrsk. 3/7 65; fast ansat 2/8 67; ~ 20/4 67 Emma Elfride Larsen, f. 13/3 38; F. Lars Christ. Henr. L., Instrumentmgr. i Od.; M. Nielsine Fred. Sivert; (73) 2 S., 2 D.; [5/5 1880 Helsinge-V.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.