Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1166. Terslev og Ørslev,

Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/231; K. M. 124; Lkm. 1/449; L. S.*; M. 88; H. 9/75; Kbg. Terslev 1693, Ørslev 1718.
———————————

1. 15 . . Oluf Aagesen; see Etm.; [† 1547; hans Navn paa Korbuebjælken 1547].

DanKir bd. 5, s. 554 (se nedenfor).

2. 1547. F. S.? Niels Olsen; see Etm.; [† 1565; Lgst.].

DanKir bd. 5, s. 556-57 (se nedenfor).

3. (1581. 84). F. S.? Søren Nielsen.

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

4. (1592). Hans Poulsen Noviomagus af Kbh. Hofp.; St. i Kbh. (79); i Rostock 84, Wittenberg 85; [† 1617].

F-P s. 92 (»Johannes Paulinus Noviomagus«); KS 2:5 (1869-71), s. 150; Helk I, s. 329.

5. 1617. Ludvig el. Laurits Hansen Møenboe; St. 12; [† 1619].

KUM I, s. 4 (»Ludovicus Ioh. Monensis.«).

6. 1619 [Kbh. Nic. K. 1 r. Cap., o. 30/12 18] Christen Sørensen Sæbye; St. 15; ~ Cathrine Staxdtr.; (45) 1 D.; [† 1653; nævnt 1628 paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift].

KUM I, s. 17 (»Christiernus Severini Seby Vandalus«); KS 2:6 (1872-73), s. 385; PT 8:6 (1927), s. 185; Kopskatten 1645, opsl. 21.

7. 1653. Eiler Pedersen Gad, f. •/12 23; (Bdr. t. Peder P. G. i Aversi-T. og t. Dorethe P. G. ~ i Høielse); F. P. Nielsen G. i Aarløse; M. Dorethe Jensdtr.; St. Hlh. 46; ~ Johanne Povelsdtr. af Sverborg, b. Kjøge 3/2 08; [† 6/3 1695; hans Forældres Navn paa Altertavlen; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 197 (»Hilarius Petri Gad«); PT 6:2 (1911), s. 215-17; Kbg. Allerslev (1645-1740) f. 21b, opsl. 24; Kbg. Køge (1686-1715) opsl. 26 (enkens begr.); DanKir bd. 5, s. 553-554, 556 (se nedenfor).

8. 18/2 1673** [p. Cap.*, o. 1/7 70] Peder Christensen Gunderslev af Gunderslev; St. Kbh. 61; u. B.; [† c. 1673].

KUM I, s. 303 (»Petrus Christiani Gunderslov«); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 189.

9. 9/9 1690** [p. Cap.* c. 74] Oluf Hansen Allesen Skaaning (Bunkeflod) af Slag. St. Mikkels K., f. Skaane c. 45; St. Hlh. 60; [† 7/9 1694; Lgst.].

KUM I, s. 286 (»Olaus Iohannis Allesius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Lunde hrd. nr. 2; DanKir bd. 5, s. 556 (se nedenfor).

10. k. 18/4 1694. Mag. Henrik Jespersen el. Caspersen Aarbye af Aarby, f. 11/1 55; St. Roesk. 72; Mag. 94; ~ Else Margrethe Hellegaard; 2 D.; [† 16/11 1708; Lgst.].

KUM II, s. 31 (»Henricus Aarbyensis«); DanKir bd. 5, s. 557 (se nedenfor).

11. 7/12 1708 [Høislev-D.-L. 20/1 s. A., o. 30/8] Mag. Mourits Albertsen Trap, d. Vibg. Graabr. K. 2/2 85; F. A. Cortsen Bidsted (Bdr. t. Niels C. B. i Tem), Kbmd.; M. Anne Mouritsdtr. Trap; St. Vibg. 04; C. 14/6 07, h.; Mag. 08; ~ 24/7 08 (sin Cousine) Kirstine Lauritsdtr. Trap, f. Kbh. 24/7 91, † 29/9 27; F. L. Mouritsen T., Renteskriver i Kbh.; 2 S., 5 D.; see C. H. Friis i Astrup-R.-A.; [b. 3/11 1717; Hustruens Kisteplade].

KUM II, s. 296 (»Mauritius Trap«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 773, 528; PT 9:1 (1928), s. 201; DanKir bd. 5, s. 557 (se nedenfor); Nygaards sedler: Dåb, ægteskabsbevilling.

12. 26/11 1717. Niels Larsen Roy, f. 84; St. Nakskov 03; ~ 16/12 18 Mette Marie Frantsdtr. Loumann, † 13/10 32; F. F. L., Forv. paa Ottestrup; M. Anna Marg. Kjerulf; [† 1/8 1736; Pg. br. 4 S. efter Paaske 18].

KUM II, s. 289 (»Nicolaus Roy«, 19 år gl.).

13. 7/9 1736 [Vollerslev-G. 9/4 08] Laurits (Lars) Christensen, f. Kjertminde c. 70; F. C. Jensen, Kbmd., Overformynder og Kirkeværge; M. Karen Nielsdtr.; St. Od. 98, Bacc. 99; Hør. Kjerteminde 04; Pr. 27; 1 ~ F. E. i Vollerslev: Karen Christensdtr. Morsing, † 17/3 16; u. B.; 2 ~ 27/11 16 Magdalene Sybille Tidemandsdtr. Lend af Endeslev-V., f. 96, † Kjøge 12/8 69; 2 S., 3 D.; see Tidemand L. L. i Vollerslev-G.; [† 2/4 1746].

KUM II, s. 237, 245 (»Laurentius Carthemundanus/Laurentius Christiani Cartemundanus«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 31; Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 54, 90.

14. 14/10 1740** [p. Cap.* 30/3 39, o. 17/6] Didrik Caspersen Müller af Høve-F., f. Skjelskør 25/10 13 el. 14 (O. P.); St. Slag. 31, Bacc. 23/6 38; C. 20/11 38, n.; ~ 2/6 41 Frederikke Sophie Lydersdtr. Roed af Herfølge-S., f. Valløby 18; 4 S., 2 D.; see Caspar A. M. i Eiby-D.; (Didrik M. i Gram); [† 7/9 1778].

KUM II, s. 533, 589 (»Dietericus Caspari Müller«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 63.

15. 28/10 1778 [Vollerslev-G. 18/8 69, o. 3/11] Mag. Christian Jacob Boserup, f. Boserupskov 2/4 39; F. Jens Jacobsen, Birkeskriver ved Bidstrup; M. Karen Christensdtr.; St. Roesk. 57, Bacc. 58; C. 17/5 60, l.; vist Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/6 62 – 11/11 67; fik Præmie 65 for Besvarelse af et astronomisk Spørgsmaal; Mag. Kbh. 27/9 68; ~ Kbh. 11/7 70 Eva Cathrine Johansdtr. Haaber, f. Kbh. 14/11 52, † 14/2 88; (Sstr. t. Christian L. H. i Vallensbæk og t. Ellef J. H. i Vaagø, Fær.); F. J. Joseph H., Klokker v. Kbh. Nic. K.; M. Charlotte Henriksdtr. Holst; 6 S., 1 D.; see Etm.; [† 4/7 1811].

KUM III, s. 170, 182, 285 (»Christianus Boserup«, 19 år gl.); Borchs K. nr. 309.

16. 27/2 1811 [Haudrup-S. 21/7 09] F. S. Johan Joseph Boserup, f. Vollerslev 23/10 73; St. Roesk. 93; C. 27/4 98, n.; p. Cap. her 8/2 99; ~ 22/9 02 Eggertine Winther af Hasle-F., f. 6/2 77, † 1/2 41; 1 S., 2 D.; see A. A. Sørensen her; [† 25/9 1835].

17. 14/11 1835 [Lidemark-B. 20/11 29] Jens Christian Petersen, f. Kbh. 8/12 94; F. Kmrd. Peter P., Secr. og Revisor; M. Elisabeth Bay; St. Kbhs. Bgdsk. 12; C. 30/10 19, l.; Lærer v. Kbhs. Bgdsk. . . . ; Cat. Ringsted 29/9 24, o. 27/10; Sp. Veggerby-B. 24/8 27; ~ 17/12 24 Augusta Nelly Franciska Bruun, f. 13/2 03, † Kbh. 22/10 67; F. Oberstlieut. Joh. Jacob B., Toldkass. i Aalbg.; M. Christine Marg. v. Bülow; 1 S., 1 D.; [† 11/5 1853; yndet i Veggerby-B.].

18. 19/8 1853 [Førslev-S. 2/6 30] Andreas Ammentorp Sørensen af Stadager-K., f. Sundby Pg. 20/12 93; St. Nybg. 14; C. 9/1 21, h.; Sp. Durup-T. 14/6 22, o. 9/8; Nordrup-F. 28/11 23; Landsthingsmand i 3die Kreds 20/12 49 og 3/6 53; R.* ved sit 50 Aars Jub. 8/6 (14/6) 72; 1 ~ 30/5 23 Eva Christiane Boserup, en Dtr. af Nr. 16, f. Hasle 3/11 04, † 1/4 34; 4 S., 3 D.; 2 ~ 7/6 37 Johanne Andrea Ammentorp af V. Aaby-Aa., f. 1/12 92, † 15/6 57; u. B.; [# 6/1 1874; boer i Kbh.; rask og dygtig; E. 3/285 og S. 3/331].

19. 11/4 1874. Carl Verner Blume; see Nørup-R.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Terslev Kirke, s. 550-557; Ørslev Kirke, s. 558-564.