Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1356. Vollerslev og Gjørslev,

Bjeverskov Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/93; L. P. B. 85; K. M. 33; Lkm. 1/588; M. 125; U.; Kbg. Vollerslev 1770, Gjørslev 1773.
———————————

1. 15 . . Jeppe Stisøn; [† 1556].

2. 1556. Hans Mathiesen*; [† 1611; hans navn paa Kirkeklokken i Gjørslev 1585].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; DanKir bd. 6, s. 270 (se nedenfor).

3. 1605**. Jørgen Christensen, f. Broby i Sjælld. 73; kom i Sorø Skole 86; St. i Kbh. (97); Alumnus p. Valkendorfs Coll. 02; ~ Anna Eriksdtr., der overlevede ham; [† 1/12 1619; hans Navn paa Daabsfadet 1619; Eptph.].

F-P s. 149 (»Georgius Christiani Braaby Sorensis«); SB s. 103; DanKir bd. 6, s. 260, 262 (se nedenfor).

3b. (1608. 10). Samuel Madsen; [fmtl. † c. 1619].

KS 2:5 (1869-71), s. 145.

4. 8/12 1619. [Ølsemagle-L. c. 17] Mogens Jensen Gad, f. Blekinge; St. i Kbh. (04); P. i N. Svalløf i Skaane (10); [† 1633; nævnt 1628 paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift].

F-P s. 205 (»Magnus Johannis Blekingus«); KS 2:6 (1872-73), s. 385; PT 8:6 (1927) s. 186; Caw. III, s. 307.

5. 1633 [p. Cap.*, o. 14/11 33] Bertel Christophersen, f. i en By Nasso ved Niemen; St. Roesk. 28; ~ 30 Sophie Pedersdtr., der overlevede ham; 1 D.; [† 1/10 1637; Lgst.].

KUM I, s. 94 (»Bartholomæus Christophori Nascovius«); PT 8:6 (1927) s. 192; DanKir bd. 6, s. 262 (se nedenfor).

6. 1637 [r. Cap. Herfølge-S., o. Kbh. 18/5 34] Niels Poulsen Nim af Nim-U., f. c. 86; St. Hors. 26; ~ Ellen Clausdtr., f. i Hammelev i Holsteen; 2 ~ Etm.; [† 23/8 1643; Lgst.].

KUM I, s. 78 (»Nicolaus Paulinus Niemensis«); PT 8:6 (1927) s. 192; DanKir bd. 6, s. 262 (se nedenfor).

7. k. 17/9 1643, o. 25/9, Poul Jacobsen Ringsted, f. c. 13; St. Slag. 37; ~ F. E., der overlevede ham; [† 31/8 1668; hans Navn paa Altertavlen i Gjørslev 1646; Lgst.].

KUM I, s. 139 (»Pavlus Iacobi Ringstadiens.«); KS 2:1 (1857-59), s. 509, 30 år gl.; DanKir bd. 6, s. 262, 266 (se nedenfor).

8. 26/8 1668*, o. 21/10, Herman Hermansen Eggers (Egertz); F. H. E., Kbmd. og Bgmstr. i Holbæk; M. Else Jørgensdtr. Altewelt (Sstr. til Albert J. A. i Ringsted); St. Roesk. 55; St. i Franeker 61, 62 og 64; ~ 12/10 78 Kirstine (Kirsten) Knudsdtr. Roeskilde, E. e. Mag. J. C. Aalborg i St. Hedinge, og † Roesk. 17/5 04; u. B.; [† 6/5 1684].

KUM I, s. 256 (»Hermannus Herm. Eggertius«); Helk II s. 104; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 30; Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 2; Tylvad, Janne: Sorenskriver Gert Heibergs danske hustru Sophie Christensdtr Holbek. Genealogen nr. 1-2020, s. 5, 10 (hans forældre).

9. 14/6 1684. Mag. Christian Jensen Kaalund; [16/12 1699 Tirsted-S.-V.; see der].

10. 31/1 1700 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 90] Rasmus Gertsen Bremer af Kjettinge-B., f. c. 65; St. Nykjøb. 84; ~ 00 Karen Christensdtr. Morsing, † 17/3 16, E. e. B. P. Top i Kjerteminde-D.; (Sstr. t. Henrik C. M. i Hjerk-H.); F. C. Jacobsen M., Byskrvr. i Od.; M. Elsebeth Willumsd.; 2 S., 1 D.; 3 ~ Etm.; [† 1707].

KUM II, s. 133 (»Erasmus Gerhardi Bremerus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 21, 54; Odense byfoged nr. 1430.

11. 9/4 1707 [Hør. Kjerteminde 04] Laurits Christensen; Pr. 27; [7/9 1736 Terslev-Ø.; see der].

12. 7/9 1736 [Fensmark-R. 14/3 27] Henrik Lauritsen Judichær af Hammer-L., f. Kbh. 14/7 00; St. Hlh. 18, Bacc. 19; C. 16/3 22, h.; ~ 22/4 27 Dorothea Cathrine Goldschmidt af Rønnebæk-O., † 18/3 59; u. B.; [† 22/1 1758].

KUM II, s. 416, 423 (»Henricus Iudichær«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 88.

13. 20/7 1746*, o. 8/3 58, Tidemand Lauritsen Lend af Terslev-Ø., f. her 11/2 18; St. Ringsted 36; C. 11/7 40, n.; ~ Charlotte Sophie Amalie Lyster af Aarby, f. c. 28; 1 D.; 2 ~ J. T. V. J. Prom i Kvislemark-F.; see Tidemand L. i Eilby-M.; [† 17/3 1759].

KUM II, s. 576 (»Tidemannus Lend«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 90; PT 1983, s. 127.

14. 12/5 1759 [Branderup 6/11 56] Nicolai Nicolaisen Brorson; [1760 Steenmagle-S.; see der].

15. 3/10 1760, o. 5/12, Peder Laugesen Wedel af Nustrup, f. 30; St. pr. (Sommersted) 51; C. 15/9 53, n.; ~ Maren Elisabeth Iversdtr. Bruun, f. 8/1 46; F. I. B., sidst Forp. p. Hlh.; M. Dorothea Demang; 1 S., 1 D.; 2 ~ Peder Joh. Frich, Kbmd. i Nestved; [† 1769].

KUM III, s. 108 (»Petrus Wedel, in Hatherslebiensis præfecturæ pago Nustrup natus ao 1730.«); Achelis II, nr. 6023.

16. 18/8 1769, o. 3/11, Mag. Christian Jacob Boserup; [28/10 1778 Terslev-Ø.; see der; Pg. br. 28/4 73].

17. 18/11 1778, o. 8/7, Caspar Abraham Müller; Pr. 92; [† 6/5 1796 Eiby-D.; see der].

18. 20/5 1796, o. 8/7, Jens Hvistendahl af Kbh. Frue K., 2 r. Cap., f. 4/9 61; St. Kbh. 80; cand. philol. 18/6 84, l.; cand. th. 27/4 86, h.; 1 ~ 27/6 97 Kirstine Klestrup, † 98; u. B.; 2 ~ 02 Inger Margrethe Braëm Galskjøt af Hyllested-V.-H., f. 77, † 10/2 31; 3 S., 5 D.; [† 12/6 1823].

19. 24/9 1823 [Nordrup-F. 10/1 16] Jens Worm Tauber; [26/1 1835 Eiby-D.; see der].

20. 28/4 1836 [Dragstrup-S. 4/4 34] Andreas Thaning; [4/3 1859 Lyderslev-F.; see der].

21. 19/5 1859 [Nyker 1/12 45] Hans Christian Bentzen, f. Oldenburg i Holsteen 4/3 05; F. Frederik Vilhelm B., Toldcontr. i Oldenburg; M. Andrea Schmidt; St. pr. 27; C. 20/10 34, h.; p. Cap. Greve-K. 14/9 39, o. 29/11; ~ Frederiksberg 9/5 46 Sophie Amalie Mohr af Hasle-F., f. 7/10 08, † Nysted 24/3 91; 2 D.; [† 17/5 1874; Pg. br. 6/7 63; „godmodig og velvillig“; see D. T. 74/134].

AaDB, s. 38-39; Elvius s. 598.

22. 2/8 1874. Jacob Claudius Jork; see Povelsker.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Vollerslev Kirke, s. 257-263, Gjørslev Kirke, s. 264-271.