Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 406. Hedinge (Store) samt efter Rescr.
29/7 1803 fra 1809 til 54
Høirup,

Stevns Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/83; L. P. B. 58; K. M. 158; Lkm. 1/532; M. 139;
Kbg. St. Hedinge 1650 (÷ 1707-13), Høirup 1645.
Anm. Høirup, tidligere Annex til Havnelev, var fra 1678 Annex til det r. Cap. i St. Hedinge, og er nu et Pastorat for sig selv.
———————————

1. (1532). Mads Poulsen; Pr. (45).

FR s. 442; KS 2:5 (1869-71), s. 141.

2. 15 . . Mads Pedersen; ~ Inger Lauritsdtr., der overlevede ham.

3. (1573). Søren Kjeldsen; var Broder i det danske Compagnie.

4. 1584. Hans Pedersen af Roesk. Dk. (F. P. Poulsen).

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

5. (1599). Hans Lauritsen.

6. 16 . . Mads Hansen; [afsat 1606; see Dr. Rørdam: Universitets Hist. S. 721].

KUH bd. 3, s. 721 (præstens navn er ikke opgivet).

7. o. 18/6 1606 [Rtr. Kbh. 94] Mag. Frants Jonæsen°, f. Opslo 61; F. J. Andersen, Lect. th.; St. Opslo 78; Rtr. Slag. 86; Mag. Kbh. 12/5 91; ~ 94 Kirsten Jensdtr., f. c. 68, † Langfredag (8/4) 31; 3 D.; [† 24/1 1634; indstevnet 09 for Landemodet for sin store Forsømmelse i Embedet, idet han tog fremmede Personer og tilstædte dem, at gaae paa sin Prædikestol et halvt Aar i Rad uden nogen tvingende Nødvendighed; ogsaa tidligere, medens han var Rtr., havde hans Opførsel givet Anledning til grundede Klager (Nye khist. Saml. 5/59); G. 2/2 100; Eptph.; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 151; Hegelund I s. 220, II s. 140; KUH bd. 3, s. 718-722; DanKir bd. 6, s. 69 (se nedenfor).

8. k. 18/6 1634 [P. t. Christiansborg Slot 22/3 27] Mag. Jens Christensen Aalborg*, f. Aalbg. 18/6 93; F. C. Jensen, Bgr.; M. Bente Nielsdtr.; St. Aalbg. 17; P. t. Kbhs. Tugthuus, k. 18/1 18, o. 21/1; subminister for Mag. V. C. Køler, 2 r. Cap. ved Kbh. Frue K., som var udenlands, k. 2/10 19; 1 r. Cap. Kbh. Frue K., k. 25/9 22; Sp. Hellested 24; Pr. 62; 1 ~ (45) Anne . . . , b. 22/10 54; 2 ~ 55 Birgitte Nielsdtr., f. c. 34, b. 24/11 65; 3 ~ 67 Kirsten Knudsdtr.; 1 S.; 2 ~ 12/10 78 H. H. Eggers i Vollerslev-G., og † 17/5 04; 5 S., 4 D.; see T. C. Lidøe i Hersted Ø. og V.; P. A. Claudianus i Kverndrup; [† 5/2 1678; gav 66 Rdlr. 4 Mk. til St. Hedinge Sk. (Hfm. 8/425); Lgst.; Kisteplade; G. 2/2 102].

KUM I, s. 30 (»Ianus Christian. Alburg.«); KS 2:5 (1869-71), s. 169 (Hellested); Kopskatten 1645, opsl. 64; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 2; DanKir bd. 6, s. 69, 70 (se nedenfor).
(12/9 1670*. Mag. H. Barchmann; see Nykjøb.-R.)

9. 1676** [Verninge 1/5 67] Mag. Peder Andersen Claudianus; [afsat 24/11 1690; see Kverndrup].

10. 10/2 1691 [p. Cap. L. Hedinge . . .] Mag. Jørgen Hansen Leth, f. Ringe Pg. 27/7 63; F., H. Sørensen L., blev kgl. Conf.; M. Anna Henningsdtr.; St. Kbh. 83; Mag. 92; V.-Pr. 91; Pr. 04; 1 ~ Helene Dorothea Franch, † 98; 5 B., hvoraf 2 S., 2 D.; 2 ~ Judithe Christensdtr. Langemach af Sengeløse, f. 82; 3 B.; 2 ~ Etm.; see Christen L. J. L. til Kbh. Trin. K.; [† 1/2 1713].

KUM II, s. 121 (»Georgius Læth«).

11. 12/4 1713. Bagge Nielsen, vistnok Skjæve 16/9 04*; vist St. pr. 02, Bacc. 04; ~ 17/7 14 F. E., † 59; 5 B., som toge Tilnavnet Leth; see Jørgen B. L. i Dalum-S.; [† 4/1 1748].

KUM II, s. 272, 290 (»Baggo Nicolai Hoënius«).

12. 20/10 1747*, o. 14/2 48, Helmich Marcussen Lax, f. Bergen 25/11 15; F. M. Jensenius, Bgr.; M. Christine Jensdtr.; St. Bergen 39; C. 26/4 45, n.; ~ 21/1 48 Johanne Pedersdtr. Mørch, f. 07, † 78; [† 30/1 1767].

KUM II, s. 603 (»Helmicus Lax«, 24 år gl.).

13. 17/4 1767 [Egebjerg 19/3 62] Thomas Andresen Møller, f. Gudmandrup, Svindinge S., Holbæk A., 22/5 21; F. Bde.; St. Kbh. 43; C. 47; Borum-L. 17/7 47, o. 18/8; 2 r. Cap. Aarh. Dk. 1/6 53; 1 r. Cap.* ss. 9/5 55; 1 ~ 4/8 47 Else Marie Hansdtr., f. 19, † 71; F. Skomager; 2 ~ 10/6 72 Ellen Rasmussen; see Jacob M. i Søby-S.-H.; Henrik M. i Hasle-S.-L.; [† 28/7 1789; W. 2/69 og 3/532; N. 420].

14. 25/4 1789 [Helsing. St. Mariæ K. o.s.v. 19/1 87] Andreas Wøldike* af Haderslev, f. 27/1 52; St. Haderslev 69; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/12 71–76; C. 27/3 76, h.; Stiftp. p. Vallø 2/7 77, o. 11/7; 1 ~ 77 Anna Hedvig Olesdtr. Jacobsen (Gjenstanden for Digteren Evalds Kjærlighed), f. 8/1 51, † 16/10 88; F. O. J., Fiskemestr. i Rungsted; M. Cathr. Marie . . . ; 5 S., 2 D.; 2 ~ Anna Christiane Dorthea Bræstrup, d. Kbh. 25/10 54, † 18/7 09; F. Jens Christensen B., Hofmaler; M. Anna Christine Jessen; 2 S.; 3 ~ Kallundbg. 27/1 12 Dorothea Wium Langemach, f. Kallundbg. 26/12 67, † Kbh. 23/9 46; F. Hans L.; M. Elisab. Salten; u. B.; see M. R. Mehl i Præstø-S.; E. R. Galthen i Fjelsted-H.; (S. Ochsner i Sal-G.); [† 29/12 1836; Kisteplade over 1. hustru i Helsing. St. Mariæ K.; W. 2/837; N. 682; E. 3/627 og S. 3/693].

Borchs K. nr. 344; DanKir bd. 2, s. 498 (Helsingør S. Mariæ Kirke); DBL.

15. 15/4 1837 [N. Aaby-I. 31/7 12] David Seidelin Birch af Assens-Kj., f. Haagerup 17/9 80; St. pr. 97; C. 23/7 02, l.; Vicepast i Vesterborg-B. og Lærer v. Vesterbg. Sem. 20/9 05; Pr. 29/4 29; R.* 1/8 29; Stænderdeput. 34; D.-M. 28/10 36; ~ 18/6 06 Nicoline Charlotte Quistgaard, f. Kbh. 10/12 84, † 1/12 51; F. Nicolai Q., Institutbest.; M. Sophie Charlotte Güttich; 1 S., 3 D.; see F. V. Bagger i Brahetrolleborg-K.; J. C. R. Lund i Udby-Ø.; P. Scharling i Asmindrup-G.; [† 26/6 1854; Udgiver af den bekjendte, tidligere meget brugte, Læsebog: „Naturen, Mennesket og Borgeren“; han var af en venlig og mild Tænkemaade, forekommende og tjenstfærdig mod Høie og Lave; omtales af Alle med Høiagtelse; viste overordentlig Omhu for Skolevæsenet; N. 65; E. 1/134 og S. 1/153].

16. 19/9 1859 [Kbh. Frelsers K. 2/4 44] Carl Holger Visby, f. Helsingør 30/3 01; F. Hans Jensen V., Skllrr.; M. Anne Magdelene Hahn; St. Fdbg. 18; C. 18/7 23, l.; P. v. Kbh. civ. Arresthuus 17/3 26, o. 3/5; tillige ved Tugt- o.s.v. Huset samt Citadellets Fangetaarne 14/1 29, begge dele til 42; tillige r. Cap. v. Kbh. Frelsers K. 11/8 30; R.* 22/5 40; Rigsdagsmd. for Kbh. 5/10 48; D.-M. 29/4 54; svensk Nordstjerne 17/12 60 (4/2 61); 1 ~ 21/10 26 Laura Christiane Fallesen af Kbh. Trin. K., f. 9/9 05, † 30/1 28; 1 S.; 2 ~ 1/5 29 Nanna Hilaria Margaretha Smith af Bringstrup-S., f. Helsinge 17/4 10, † 1/4 92; 1 D.; [† 10/3 1871; „Vandt et Navn ved sin Omsorg for løsladte Forbrydere, og i det Hele som practisk Mand og Populair Skribent“ (H. d. Khist. B. 2, S. 591); „Var en rigt begavet Personlighed, som alt fra sin Ungdom har udfoldet betydelig Virksomhed, navnlig som Skribent. Men hans Navn er især knyttet til Institutet p. Flakkebjerg, som han var Medstifter og Meddirecteur for, og hvis menneskekjærlige Øiemed altid i ham havde en varn og vindende Talsmand“; see D. T. 71/70. „Han var i sin Tid en virksom og meget omtalt Mand, hvis Navn spillede en Rolle i Dagens Begivenheder. Han var fremfor alt en hjelpsom og mild Mand, saa at han vil blive savnet i en viid Kreds. Om hans ualmindelige Begavelse og hurtige Opfattelse kan der ingen Tvivl opkastes, men hans Optræden savnede stundom Takt og Sikkerhed, og han havde i fordums Dage mange Modstandere“. See Fyens Stiftstid. 71/69 eft. Dagbladet; E. 3/580 og S. 3/644; Portrait i Kbh. Frelsers K.].

DanKir bd. 1-2, s. 592 (Kbh. Vor Frelsers kirke); Smith, Olliver: Andrew Lawrenceson Smith og Lauritz Anderssøn Smith’s mannlige etterkommere i Norge og Danmark, Oslo 1943, s. 52.

17. 16/6 1871. Hans Egede Glahn; see Aalbg. Bud. K.

———————————

 

 

No 407a. Sognecapellaner til Hedinge (Store-) og fra 17/4 1678 Sognepræster til Høirup.

[Stevns Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/83; L. P. B. 58; Lkm. 1/595.
———————————

1. o. 2/8 1626. Laurits Christensen Winther; [k. 18/5 1627 Sp. Holtug; see der].

2. 1627 [Skp., o. 23/4 23] Christen Christensen Jungshoved, vistnok af Jungshoved; St. Slag. 17, Bacc 20; [† 9/10 1639; Lgst.].

KUM I, s. 27, 43 (»Christiernus Christierni Iungshovius«); PT 8:6 (1927) s. 188 (»Christen Christensen Jonshoved«); DanKir bd. 6, s. 69 (se nedenfor).

2b. o. 30/11 1627. Jacob Madsen Roeskilde; vist St. Roesk. 25; var maaskee p. Cap.

KUM I, s. 72 (»Iacobus Matthiæ Roschild.«); PT 8:6 (1927) s. 190.

2c. før 1645. Anders . . . ; ~ Karen . . . , der 45 boede i Kbh.; (mindst) 1 D.

Kopskatten 1645, opsl. 10 (»Karen H. Anderßis, fordum Capellan i Store Heddinge, i Fiolstræde for Sig og Sin datter«).

3. 1639 [p. Cap.*, o. 8/8 28] Jens Jensen Mariager, f. 02; St. Roesk. 26; 1 ~ (45) Kirsten Christensdtr.; 2 ~ 11/8 1650 Margrethe Rasmusdtr.; 2 S.; 2 ~ Etm.; see Jens J. M. i Magleby-H.; Sønnen Rasmus J. M. blev 95 Cap. i Asker i Norge; [b. 23/7 1662; Lgst.; W. 2/12].

KUM I, s. 77 (»Iohannes Iohannis Mariagrius«); PT 8:6 (1927) s. 190; Kopskatten 1645, opsl. 64; Kbg. St. Heddinge (1650-1706) opsl. 38 (begr.); E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 411, 638; DanKir bd. 6, s. 68 (se nedenfor).

4. k. 17. Trin. (21/9) 62. Søren Sørensen Aalborg; [25/2 1669 Lyderslev-F.; see der].

5. c. •/2 1669 [p. Cap.*, o. 6/4 66] Peder Arrildsen Friis; [30/9 1669 Fensmark-R.; see Skamstrup-F.].

6. o. 19/3? 1669. Frederik Olsen Spleth; St. Kbh. 56; ~ Anna Hansdtr. af Hellested, b. 2/5 18; 6 B.; see Etm.; [b. 8/11 1699].

KUM II, s. 265 (»Fridericus Olai Spleth«); KS 7:2 (1954-56), s. 12; Kbg. St. Heddinge (1650-1706), opsl. 99 (begr.); Kbg. (1714-49), opsl. 16 (enkens begr.).

7. 18/3 1699**. F. S. Hans Frederiksen Spleth*, f. 22/9 71; St. Kjøge 90; 1 ~ •/12 00 Birgitte Thomasdtr. Lyngbye af Hørby, d. 27/12 75, † 1/2 45; 5 B.; 2 ~ Anna . . . ; see Frederik H. S. i Strøby-V.; [† 24/8 1751; T. 269].

KUM II, s. 177 (»Iohannes Frid. Spleth«); FAaW, s. 32.

8. 3/5 1748**, o. 5/6, Thomas Hansen Lyngbye af Hørby, f. 26/8 12; St. Roesk. 31; (Skibby 10/7 51); C. 38; ~ 5/11 56 Mette Cathrine Balling, f. Præstø 16/1 32, † 12/10 99; F. Jørgen Jensen B., Kbmd. i Præstø; M. Bodil Cathrine Ammundsdtr.; 3 S., 1 D.; (see C. Thaning i Karise-A.; V. Thaning i Hunseby; A. Thaning i Lyderslev-F.); [† 16/1 1767].

KUM II, s. 532 (»Thomas Lyngbye«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Præstø byfoged, nr. 1, Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 53; Kbg. Præstø (1691-1738) opsl. 82 (hustrus dåb).

9. 22/5 1767, o. 27/5, [Lærer v. Waisenhuset i Kbh. . .] Bjørn Christian Lund; [4/11 1785 Hellested, see der].

10. 4/11 1785. Peder Christian Lund, f. c. 42; vist St. pr. Kbh. 60; ~ Theodora Marie Due, f. Christiansand 3/4 57; F. Carl Sørensen D., Degn i Vanse (Vandsøe), siden r. Cap. Hidra (Hitterøe), Christiansands St.; M. Ingeborg Kristine Pedersdtr. Schjelderup; 2 S.; 2 ~ 90 Peder Fich i St. Hedinge; [† c. 8/1 1789; Skifte 9/2 s. A.].

KUM III, s. 205 (»Petrus Christ. Lund«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Stevns hrd. nr. 117; Kbg. Kr.sand A2 (1755-78), s. 51 (hustrus dåb); Gejstl. Skifteprot. Dalane (1729-1793) fol. 247b. (Hustruen identificeres, ved at hendes ældste bror er nævnt på begge skifter.)

11. 27/3 1789, o. s. D., Frederik Engelhart Nannestad; [18/8 1809 L. Lyngby-Ø.; see der].

Derefter blev, eft. Rescr. 29/7 1803, Capellaniet nedlagt
og Høirup Annex til St. Hedinge.

———————————

 

 

No 407b. Capellan pro loco i St. Hedinge.

[Stevns Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 2/9 1872, o. 23/10, Christian Richardt; [18/10 Ørsted i F.; see der].

2. 10/2 1877 [Cap. p. p. Brahetrolleborg-K. 11/11 72, o. 13/11] Frederik Vilhelm Bagger; [4/10 1878 Skjoldborg-K.; see der].

3. 13/12 1878 [Overlærer v. Mulernes Legatsk. i Od. 16/6 74] Anders Gorm Hansen, f. Ellinge 23/3 46; F. Lars H., Skllrr.; M. Mette K. Jensen; St. Od. 65; C. 22/6 70, l.; ~ 18/5 75 Anna Kristine Biering, f. Marstal 17/4 51; F. Edv. B., Distrlæge i Ærøskjøb.; M. Hansine Mar. Petersen; (78) u. B.

———————————

 

 

No 408. Ordinerede Catecheter i Store-Hedinge.

[Stevns Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 15/6 1818, o. 8/7, Thomas Sandholt, f. Kbh. 15/10 86; F. E. P. S., Tøihuusforv.; St. Kbh. 04; C. 25/4 11, l.; ~ Charlotte Tønnesen, vistnok af Herfølge-S., † Ringsted 2/10 74; [# 20/2 1828; † 17/5 61].

2. 9/10 1820, o. 18/11, Peter Henrik Barthold Baumann; [8/1 1834 Hedensted-D.; see der].

3. 4/6 1834, o. 25/6, Frederik Engelhart Boisen; [26/9 1837 Skjørpinge-F.; see Stege].

4. 6/1 1838, o. 30/3, Peter Scharling; [5/2 1839 r. Cap. Besser-O.; see Asmindrup-G.].

5. 13/4 1839, o. 17/5, Johan Carl Ferdinand Kallenbach; [30/5 1846 Fred. Trin. K.-V.; see Mern].

6. 31/7 1846, o. 21/10, August Matzen; [11/9 1849 Haasum-R.; see Junget-T.].

7. 28/11 1849, o. 18/1 50 [Lærer v. Døvstumme-Institutet i Kbh.] Jacob Elisæus Gjellebøl; [7/9 1856 Hellevad-H.-Ø.; see Præstø-S.].

8. 14/12 1856. Jens Dahl; [13/5 1863 Hassing-V.; see der].

9. 21/9 1863, o. 25/11, Frederik Vilhelm Wolfgang Topsøe af Hirschholm, f. Kbh. 25/7 34; St. Kbh. 53; C. 24/6 59, l.; ~ 27/11 63 Frederikke Hall af Frederiksberg-H., f. Kbh. 14/6 37; (68) 1 S., 1 D.; [24/1 1871 Heils-V.].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Store Hedinge Kirke, s. 53-71, Højerup Kirke, s. 357-368.
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 539. Høirup,

Stevns Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

Kbg. 1645.
Anm. Tidligere Annex først til Lille-Hedinge, siden fra 1678 til det res. Capellanie i Store-Hedinge, senest fra 1809 til Store-Hedinge.
———————————

1. 9/11 1855 [Cap. p. l. Store-Hedinge-H. 12/12 44, o. 7/2 45] Lars Gottfred Ovesen; [4/10 1867 Lynge-U.; see der].

2. 24/12 1867 [Cat. Viborg 11/7 57, o. 15/8 ] Hans Jacob Hørning af Sevel, f. 4/10 18; St. Rand. 36; C. 6/7 43, h.; ~ 15/11 55 Elisabeth (Betty) Sophie Henriette Weideborgh, f. 2/10 13; F. Major Christ. W.; M. Dorthea Eggers; u. B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Højerup Kirke, s. 357-368.