Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 71. Asmindrup og Grandløse,

Merløse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/178; H. 9/5; K. M. 85; Lkm. 1/1045; M. 129; Kbg. Asmindrup 1737; Grandløse 1737 (÷ 1785-95).
———————————

1. 1507. Rasmus* . . . , i 56 Aar; [† c. 1563; Zwergius siger S. 85, at han blev afsat for Skjørlevnet 1561; maaskee fik han Tilhold om at tage Capellan; Lgst.].

DanKir bd. 4, s. 198 (se nedenfor).

2. o. 1563. Rasmus Sørensen*, i 62 Aar; [vist † c. 1625; maa vel altsaa enten have været Cap. i nogle Aar, eller have levet til 1625].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 148.

3. c. 1625(?) [p. Cap.*, o. 22/4 18] Oluf Sørensen Kok, f. Pedersborg c. 90; F. S. Rasmussen K., Fred. II.s og Chr. IV.s Mundkok p. Sorø; M. Gjørvel Olufsdtr; 1 ~ Else Nielsdtr. af Tølløse-Aa., f. c. 05, † 31/70 37; 11 B., hvoraf 4 S., 3 D. døde før Moderen; see Laurits O. K. p. Refsnæs; Søren O. K. i N. Alslev; 2 ~ Margrethe Christensdtr. af Ondløse-S.; 7 B.; see Niels O. K. i Taarup-K.; [† 7/6 1650; gav Sygekalk til Kirken 38; 1. Hustrus Lgst.].

PT 8:6 (1927), s. 184; SB s. 153 (II 535); DanKir bd. 4, s. 192, 197-98 (se nedenfor).

4. 11/7 1650. Christian Pedersen, f. Ribe; St. Slag. 30; 1 ~ Margrethe . . . ; 2 ~ Christence . . . , levede i Kbh. 01; [† 1659].

KUM I, s. 99 (»Christiernus Petri f. Ripensis«).

5. 1659 [p. Cap. Tølløse-Aa., o. 7/11 49] Christian Frederiksen, f. Flensborg; F. vistnok F. Hansen, Diak. t. Flensbg. Nic. K.; St. Roesk. 43; Hør. Roesk. (45); see H. C. Funch i Bogense-S.; [† c. 1690].

KUM I, s. 177 (»Christianus Friderici Flensburgensis«); Achelis I, nr. 2141.

6. 8/3 1690. Jørgen Albertsen (Sadelin?), maaskee af Nestelsø-M.; St. Slag. 80; [fmtl. † c. 1699].

KUM II, s. 100 (»Georgius Alberti Sadalinus«); PT 1985, s. 175, 176.

7. 18/5 1696 [Skp. . . ] Peder Nielsen Trochiscus; (Bdr. t. Appollone Nielsd. ~ P. A. Claudianus i Kværndrup); F. N. Nielsen, Byfgd. i St. Hedinge; vist St. Kjøge 85; 1 ~ Kbh. 18/8 97 Karen Hansdtr. Schrøder; F. H. Ditlefsen S.; M. Anna Hansdtr.; 2 ~ 02 Kirstine Mouritsdtr. Mandix, f. 81; (vist Sstr. t. Maurits M. M. i Jyllinge); F. M. M.; M. Margrethe v. Lengercken; 2 ~ Etm.; 1 D.; [† 1718; hans Navn paa Oblatæsken c. 1700].

KUM II, s. 140 (»Petrus Nicolai«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Merløse hrds. formynderprot. nr. 5; Københavns byting nr. 433; PT 9:2 (1929), s. 164 (Bircherods Dagbøger); DanKir bd. 4, s. 192 (se nedenfor).

8. 16/12 1718. Niels Sørensen Lunge, d. Aalbg. Bud. K. 30/7 85; (Bdr. t. Hans S. L. i Selde-Aa., t. Bodil S. L. ~ C. H. Rafn i Volstrup-H. og t. Anna S. L. ~ B. J. Rhode i Sønderup-S.); F. S. Nielsen L., Rdmd. og Byskrvr. i Aalbg.; M. Margrethe Hansdtr. Bay; St. Aalbg. 04; ~ Kbh. Hel. G. K. 17/1 20 F. E., † før 1737; 1 D.; [† 1737; fik som Student kgl. Oprejsning 19/2 07, efter at han ved Dom var frataget sin Ære og gejstlige Privilegier, fordi at han uden bevis havde beskyldt Christen Bloch og Christen Spentrup at have faaet Dalbyneder Kald for Penge og Skænk].

KUM II, s. 206 (»Nicolaus Severin.«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1893; Gejstl. sk. i Ålborg amt, Ålborg by nr. 3; Holbæk amt, Merløse hrds. formynderprot. nr. 5; Nygaards sedler: Dåb, oprejsning.

9. 19/7 1737, o. Od. 30/10, Peter Børgensen Bring*, f. Holbæk 19/7 11; F. B. Mogensen B., Rdmd.; M. Anna Cathrine Bjørn; St. Holbæk 30; C. 35; Pr. 56–80; 2? ~ 51 Vibeke Benedikte Lorentsdtr. Øgaard; F. L. Ø., Stadschir. i Sorø; b. 18/3 84; [# 14/1 1784; † 7/4 89; en Hædersmand; gav 17/12 84 100 Rdl. til Præsteenkekassen; tilsidst blind].

KUM II, s. 522 (»Petrus Byrgeri Bring«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Merløse hrd. nr. 80.

10. 10/1 1784, o. s. D., Carl Jensen Kraft, f. Sorø 10/7 55; F. Prof., Jstrd. J. K.; M. Bolette Cathrine Evertsen; St. Roesk. 74; C. 9/4 82, h.; [# 1784; † 7/4 1786; W. 3/952; Eptph.].

KUM III, s. 327 (»Carolus Kraft«, 20 år gl.); DanKir bd. 4, s. 196 (se nedenfor).

11. 26/5 1786. Jens Gøder el. Gjødert Halling, f. Kbh. 47; St. Kbh. 66; (17/7 75* Følleslev-S.); ~ F. Sstr. Frederikke Kraft, d. 2/2 51; 2 ~ 30/12 90 Boghandler Gyldendal i Kbh.; [† 5/8 1789; N. 217].

12. 9/10 1789 [Christiansø 4/9 82, o. 7/2 83] Johan Henrik Tscherning*, f. Kbh. 18/8 49; F. Andreas T., Kræmmer, siden Cpt. og Exerceermstr. v. Borgervæbningen; M. Gunild Marie Widerø; St. pr. 69; C. 23/3 74, n.; Lærer v. Søetatens Drgsk.; Cat. Kbh. Holmens K. 78; 1 ~ Aastrup p. Falst. 27/5 83 Anna Marie Mørch, f. 42, † 14/11 14; u. B.; 2 ~ 1/10 17 Eleonore Elisab. Giese, E. e. . . . Bøgvad, f. c. 71, † 9/5 58; u. B.; [† 5/5 1828; N. 628; E. 3/418].

AaDB, s. 114.

13. 4/6 1828 [Pedersker 28/8 16] Søren Sørensen, f. Nyborg 19/4 83; F. Peder S., Feldbereder og eligeret Bgr.; M. Cathr. Elisab. Brinkmann; St. Nyborg 01; C. 18/7 06, h.; p. Cap. Glumsø-B. 2/9 08, o. 9/11; ledig 3/1 12; ~ Aversi 21/6 17 Anna Kirstine Hansen, f. p. Holmegd. 12/12 91, † Kbh. 2/7 72; F. Jens H., Forp. p. Holmegd. og Eier af Assendrup; 5 B.; [† 15/7 1841; B. D. G. 1/142].

AaDB, s. 144.

14. 10/9 1841 [Nidløse 27/11 40] Hans Høyer; [26/6 1855 Nebsager-B.; see der].

15. 13/9 1855 [Koldby 9/1 45] Peter Scharling, f. Kbh. 3/11 11; (Bdr. t. Rudolph E. S. p. Vallø); F. Simon Peter S., Institutbestyrer; M. Andrea Christiane Eberhardt; St. Kbhs. Bgdsk. 28; C. 8/7 34, l.; o. Cat. St. Hedinge 6/1 38, o. 30/3; r. Cap. Besser-O. 5/2 39; (25/6 – 24/7 66 Ferslev-V.); ~ 28/6 39 Frederikke Lovise Birch af St. Hedinge-H., f. N. Aaby 13/9 15, † 21/8 41; u. B.; [# 11/3 1873; boer i Kbh.].

Elvius s. 47-48.

16. 20/5 1873. Frederik Gustav Emil Petersen; see Skjørping-F.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1979. Sønder Asmindrup Kirke, s. 179-200, Grandløse Kirke, s. 201-217.