Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 678. Koldby,

Samsø Herred, Holbæk Amt, Aarhuus Stift.

L. S.; L. P. B. 385; K. 41; P. 80; M. S. III.; J. M.; Lkm. 5/376; Kbg. 1704.
———————————

1. 1537. Morten Jensen; [† 1561].

2. 1561. Jens Knudsen af Nordby p. S. (? ingen der som passer); [† 1596; hans (og Hustrus?) Initialer på et Stolepanel 1594: »H.I.K.T.N« (Her Iens Knudsen)].

KS 3:2 (1877-80), s. 208; DanKir bd. 4, s. 2656 (se nedenfor).

3. 1596 [vist p. Cap. Besser-O. (84)] Søren Andersen, f. Aarh.; maaskee St. i Rostock 72; [† 1619(?)].

Helk I, s. 152; KS 3:2 (1877-80), s. 208; 5:2 (1903-05), s. 554.

3b. (1619). Søren Nielsen; maaskee samme som forrige; [† c. 1620].

KS 3:2 (1877-80), s. 758.

4. 1619 [r. Cap.* Besser-O. 14] Mourits Jensen Callundanus; St. i Kbh. (08); Hør Kallundbg. (14); ~ c. 15 Anna Hansdtr., f. c. 82, † 20/11 51; [† 1651; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1614; Lgst.].

KS 3:2 (1877-80), s. 758, 3:2 (1877-80), s. 750 (»Mauricius Joannis, collaborator Scholæ Calundburgensis«); F-P s. 238 (»Mavritius Jani Callunburgius«); DanKir bd. 4, s. 2665 (se nedenfor).

5. k. 1 Adv. (30/11) 1651, o. 27/4 52 [Hør. Hors. (50)] Niels Jensen Bryde, f. Kallundbg. 17/6 23; St. Kallundbg. 44; blev 1650 valgt til r. Cap. i Horsens, men Valget blev omstødt som ulovligt; 1 ~ 2/11 54 Kirstine Jørgensdtr. af Endelave, f. 2/11 36, † i Barselseng 31/12 70; 8 B.; 2 ~ •/12 70 Kirsten Mortensdtr.; F. M. Kraal i Kallundbg.; see Etm.; [† 14/6 1675; De Svenske skjøde efter ham og førte ham fangen til Vadstrup; han æggede Almuen til Opstand, og, saasnart Polakkerne og Brandenborgerne kom til Øen, slog Almuen de Svenske ihjel for Fode; Lgst.].

KUM I, s. 184 (»Nicolaus Ioannis Calundanus«); P-Aarh. f. 15a, opsl. 17; KS 6:2 (1936-38) s. 475, 480; DanKir bd. 4, s. 2661-62 (se nedenfor).

6. o. 3/9 1675 [Hør. Aarh. (65)] Oluf Christensen Clementin, f. Hlh. 4/8 38; (Bdr. t. Jacob C. C. i Hvorslev-G. og t. Clemens C. C. i Sæby-H.); F. Mag. C. C., Insp.; M. Mette (Medea) Madsdtr. Jacobæus; St. Hlh. 57; 1 ~ 11/6 77 F. D. Anna Nielsdtr. Bryde, f. 10/3 56, † 7/1 86; 1 S., 2 D.; (trolovet) Aarh. Dk. 26/11 89 Sidsel Lauritsdtr. Lindenfeld, E. e. Frants Rasmussen, Skifte 7/5 90); 2 ~ 11/9 90 Maren Sørensdtr. af Vegerslev-V., f. 1/4 61, † 6/5 47; 6 B., hvoraf 2 S., 1 D.; see Etm.; [† 16/3 1712; „eximius verbi divinus minister“ (P.); Lgst.].

KUM I, s. 279 (»Olaus Christierni Clementinus«); P-Aarh. f. 53a, opsl. 56; E. Brejls skifteuddr.: Skifter i Århus byfoged, nr. 273; DanKir bd. 4, s. 2665 (se nedenfor).

7. 17/1 1702**, o. 15/5, Mag. Gabriel Christensen Sandro (Sandrue, Sander) af Egeslevmagle, f. 74; St. Hlh. 94; Mag. Kbh. 24/5 02; ~ F. D. Kirsten Olufsdtr. Clementin, † 41; u. B.; [† 29/5 1736].

KUM II, s. 203, 273 (»Gabriel Christierni Sandroe«).

8. 3/8 1736 [Dreiø 29/2 32] Mag. Johan Johansen Rehling; [14/11 1749 Hasle-B.; see der].

9. 12/12 1749 [Tirstrup-F. 31/8 36] Nicolai Lorenzen Lyder, f. Stubbekjøb. 13/1 01; (Bdr. t. D. Kirstine L. L. ~ F. V. G. Kruuse i Skjoldborg-K.); F. L. L.; M. Elisabeth Gregoriidtr. Baufein (Beaufin); St. Kbh. 21, Bacc. 25; C. 6/5 26, n.; ~ Maria Poulsdtr. Ancher, † 69; see Gregorius L. i Sæby; [† 31/5 1755].

KUM II, s. 436, 469 (»Nicolaus Lyder«, 22 år gl.); Nygaards sedler: hans mor; børn i Tirstrup.

10. 1755 [p. Cap. Hjortshøi-E.-E. 26/12 50] Andreas Pedersen Aarhuus, f. Aarh. 23; F. P. Andersen, en riig Kbmd.; M. Dorthe Christensdtr.; St. pr. 43; C. 7/3 48, n.; p. Cap. Tønning-T. 28/11 49; Sp. Koldby 4/5 53*; ~ Aarh. 24/9 55 Christiane Benedicte Sørensdtr. Winding, f. 31/1 15, † Ørby 3/2 80, E. e. E. J. Kjær i Tønning-T.; [† 24/8 1776; Pg. br. 9/9 61; Lgst.].

E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 1767, 1620; DanKir bd. 4, s. 2662 (se nedenfor).

11. 1776 [p. Cap. Nykjøb.-S. 21/9 70, o. 26/10] Bertel Hauch Henriksen Wederkinch af Nykjøb.-S., f. Søborg 14/3 41; St. Nykjøb. 61; C. 18/6 66, n.; Koldby 4/3 73*; ~ Adolphine Christiane Lacoppidan af Søby-T., f. 17/7 41, † Koldby 27/4 10; 1 S., 1 D.; [† 24/11 1786].

12. 11/12 1786 [Nordby p. S. 27/5 78] Andreas Johan Kragh; [28/2 1800 Besser-O.; see der].

13. 28/2 1800 [p. Cap. Helsinge-V. 7/6 99, o. 6/9] Hans Hammer; [6/11 1816 Besser-O.; see der].

14. 12/2 1817 [r. Cap. Besser-O. 30/3 10] Andreas Henckel af Tranebjerg, f. 26/9 83; St. Hors. 01; C. 4/5 04, l.; Fp. p. Kyholm 24/9 09; Fp. 18/7 15; c. Pr. 27/7 16; ~ 19/5 10 Ane Frederikke Bernhardine Wulff, f. 82, † 17/7 54; F. kgl. Mundskjænk; 3 D.; [† 22/11 1828].

15. 25/2 1829 [r. Cap. Besser-O. 29/9 26] Hans Peter Svitzer; Pr. 29/4 29; [9/2 1836 Nykjøb.-S.; see Od. Frue K.].

16. 31/5 1836 [r. Cap. Besser-O. 17/7 29] Johannes Brorson; [10/11 1844 Allesø-B.; see der].

17. 9/1 1845 [r. Cap. Besser-O. 5/2 39] Peter Scharling; [13/9 1855 Asmindrup-G.; see der].

18. 28/11 1855 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 20/7 44] Hans Peter Thostrup Krebs af Idestrup, f. Rudkjøb. 1/4 14; St. Vdbg. 32; C. 29/4 39, h.; p. Cap. Karleby-H.-Ø. 24/1 40, o. 20/2; Aastrup 14/12 43; ~ 29/11 44 Johanne Lovise de Wichfeldt, f. 21/7 13; F. Oberstlieut., Kmhr. Henning de W. t. Engestofte; M. Ane Henriette Braës; (53) 4 S., 1 D.; [29/6 1872 N. Aaby-I.].

19. 13/9 1872. Gottfred Martin Qvirinius Christophersen; [† 23/8 1875; see Søndbjerg-O.].

20. 24/6 1875. Julius Jonas Collin Fjelstrup; see Aulum-H.; Pg. br. 10/9 76.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1990. Kolby Kirke, s. 2611-2670.