Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 195. Dreiø,

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

St. M.; M. S. 2-a/55; J. M. 198; B. M. 155; Lkm. 2/305; P. Tommerup: Om Dreiø; Kbg. 1646 (÷ 1655–61).
Anm. Dreiø hørte tidligere til Ærøskjøbing, men 1535 fik Beboerne Tilladelse til at bygge dem selv en Kirke. Skarø (før til Ø. Skjerninge), Hjortø (før til Bjerreby paa Taasinge) og Birkholm (før til Humble) bleve lagte til 1555.
———————————

1. k. 2/7 (Vor Frue Besøgelsesdag) 1535. Niels Hansen; Mændene anviste ham et lidet Huus til Bopæl, samt opbyggede og vedligeholdt nogle Fag Udhuus.

DanKir bd. 10, s. 2823, 2857 (se nedenfor).

2. (1584). Claus Albretsen, f. p. Ærø; St. i Rostock 64; paatog sig at bygge og vedligeholde Pgdn.

Achelis I, nr. 380 (»Nicolaus Alberti Arrøensis«).

3. (1627) [maaskee r. Cap. Svendbg. Nic. K. (08)] Jesper Hansen, f. Svendborg; St. 00; ~ . . . Jørgensdtr. af Svindinge, † c. 32; 2 S.; 2 ~ Else Danielsdtr., E. e. . . . ; F. D. Sejermager i Od.; u. B.; [dømt fra Kaldet 11/4 32; „quod viduus ancillam compresserat“(1); fik Opreisning 33, prædikede ved froprædiken i Od. St. Knuds K. 30/5 33, siden P. i Od., men uvist hvor; † Od. 1648, Skifte 8/8].

FS nr. 221 (»Casparus Johannis Svenburgensis«); F-P s. 170; BHMD s. 17, 84, 85, 86, 100-101 (se nedenfor); Odense Sk.prot. (1645-50), opsl. 94; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 12.

4. k. 7/5 1632 [r. Cap. Svendbg. Frue K. c. 30] Niels Christophersen Fabricius, f., vistnok i Bredsted, Holsten, c. 01; St. i Rostock og Kønigsberg 21, i Kbh. 24; p. Cap. Longelse-F., o. 2/5 27; ~ c. 32 Anna Hansdtr. af Gudbjerg, f. c. 13,9/11 71; 7 S., 3 D; see Etm.; Gamaliel N. t. Svendbg. St. Nic. K.; [† 1662; Lgst.].

KUM I, s. 69 (»Nicolaus Schmidt Bredstadensis, Rostochii olim depositus, nunc ex Regiomontana acad.«); Achelis I, nr. 1522; KS 3:5 (1884-86), s. 122 (»Nicolaus Christophori Fabricius«, 26 år gl.); PT 2004, s. 92-102 (se nedenfor); BHMD s. 88, 199 (se nedenfor); DanKir bd. 10, s. 2860-61 (se nedenfor).

5. o. 16/5 1662. Christen Henrichsen Achthon af Frørup, f. c. 30; St. Od. 54; 1 ~ F. D. Maren Nielsdtr., f. 37, † 70; 2 ~ Karen Augustinusdtr. Veiher; med begge 1 S., 4 D.; see Nr. 6; [† 1692; kjøbte en Gaards halve Bygninger for 40 (!) Sldlr.; Eptph.].

KUM I, s. 248 (»Christiernus Henrici Frørup«); Sixhøj nr. 437; KS 5:3 (1905-07), s. 736; Danske kancelli: Ansøgning om kapellan og successor 9/8 1680 (Axel Christensen Zeuthen); PT 2004, s. 93 (se nedenfor); DanKir bd. 10, s. 2860, 2862 (se nedenfor).

5b. 9/8 1680**. Axel Christensen Zeuthen; [1684 Egense; see der].

6. 23/7 1687**. Johan Mikkelsen Smechel el. Schmeickel; St. Hlh. 80; (24/11 1689* Nyborg r. Cap.); ~ F. D. Else Christensdtr. Achthon, † •/8 08; 1 S., 1 D.; [† 29/4 1709].

KUM II, s. 102 (»Iohannes Michaëlis Smechelius«); Hlh. nr. 342 (og 350), samt tavle på s. 86 (over medl. af fam. Achthon); Danske kancelli: Kaldsbrev som kapellan og successor p. Drejø; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 20.

7. 8/6 1709, o. 9/8, Peder Rasmussen el. Kegeben, f. Od. 80; F. R. Madsen, Farver; M. Cathrina Kegeben; St. Od. 00, Bacc. 02; ~ 09 Dorothea Nielsdtr. Basse, f. Bog. 22/5 86, † Sønderby 14/10 57; (Sstr. t. Maren N. B. ~ J. H. Wichmann i N. Lyndelse); F. N. Nielsen B., først Byfgd. i Bogense, siden Gdforstdr. i Gjestelev; M. Gjertrud Sørensdtr. (Sstr. t. T. S. Waabner p. Avernakø); 9 B., hvoraf 2 S., 2 D.; see N. P. Basse i Sønderby; O. O. Tønder her; [† 19/1 1732; kjøbte hele Hjortø for 1400 Rdlr.].

KUM II, s. 256, 272 (»Petrus Erasmi«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 34; PT 6:6 (1915), s. 298, 12: 1 (1946), s. 128-130, 134-35, 1994 s. 158-161, 1998 s. 121; Wads sedler: Forældre.

8. 29/2 1732, o. 2/5, Mag. Johan Johansen Rehling; [3/8 1736 Koldby; see Hasle-B.].

9. 17/9 1736. Ole Olsen Tønder, f. Meldal, Trondhj. St., 10/8 08; F. O. Olsen T., Sp.; M. Elisabeth Melchiorsdtr. Meldal; St. Trondhj. 28; C. 1/8 31; ~ 18/7 37 Gjertrud Cathrine Pedersdtr., f. her 27/8 19, † 17/2 47, b. 9/3, en Dtr. af Nr. 7; [druknede med Hustru og Barn 17/2 1747, sammen med flere af Øens Beboere, b. 6/3].

KUM II, s. 500 (»Olaus Tønder«, 20 år gl.); PT 12: 1 (1946), s. 130; Erl. I, s. 153-154.

10. 1/4 1747, o. 21/4, Frederik Caspar Hansen Struch; [26/12 1755 Ø. Skjerninge-H.; see der].

11. 26/12 1755, o. 2/4 56 [Hør. Kold.] Niels Pedersen Føns; [7/7 1773 Ollerup-K.; see der].

12. 7/7 1773, o. 17/9 [Cat. Kbh. („ad ædem præsidii havniensis“)] Carl Frederik Johansen Behmann af V. Skjerninge-U., f. 37; St. Kbh. 55; C. 17/2 62, n.; ~ 1/7 74 Johanne Juliane Frederiksdtr. Struch af Ø. Skjerninge-H.; 1 S., 3 D.; 2 ~ Møller Søren Jensen i V. Skjerninge; [b. 23/5 1788].

13. 16/7 1788, o. 24/9, Jacob Christensen; [27/7 1797 Ollerup-K.; see der].

14. 11/8 1797 [p. Cap. Ollerup-K, o. 9/9 95] Preben Henriksen Lihme, f. Horne i F. 23/3 70; F. H. L., Degn; M. Marianne Hjort; St. Od. 90; C. 16/1 95, n.; ~ 8/7 98 Nicoline Christine Vilhelmine Fog af Steenstrup-L., f. 12/3 79; 1 B.; 2 ~ Etm.; [druknede paa en Overreise mel. Dreiø og Fyn 10/10 1799, blev 18/10 funden ilanddreven på Landet, b. sst. 22/10].

Kbg. Landet (1739-1811) opsl. 71 (begr.); FynDegn s. 63.

15. 22/11 1799, o. 18/12, Peder Tommerup; [7/5 1817 Steenstrup-L.; see der; han ombyggede Pgden.; den gamle var kun 8 Alen bred].

16. 1/8 1817, o. 29/8, Jens Brinch; [22/10 1817 Udby i F.; see der].

17. 7/1 1818 [p. Cap. Nordborg 30/4 13, o. 30/6] Hans Petersen; [28/5 1824 Oxbøl; see der].

18. 29/9 1824, o. 22/12, Niels Erik Behr Christensen af Ollerup-K., f. her 91; St. Od. 11; C. 16/7 24, h.; O.; [# som sindsvag 9/8 1836; † Ollerup •/10 67].

19. 5/11 1836 [p. Cap.* 7/9 32, o. 12/10] Carsten Johannsen, f. Nybøl (T.) 14/12 00; F. Johann Nissen, Reebslager; St. Flensbg. t. Kiel 25; St. Kbh. 27; C. 27/10 31, n.; ~ Ærøskjøb. 31/1 39 Margrethe Dorothea Carstens, f. 21/6 17, † Dreiø 13/11 62; F. Etrd. Pet. Bugislaus C., Landfoged p. Ærø; M. Magite Dorethea Tilemann; 5 S., 4 D.; [† 11/11 1856; hans og Hustrus Monumenter p. Kg.].

DanKir bd. 10, s. 2862 (se nedenfor).

20. 17/2 1857 [Frederikshavn 1/5 51] Hans August Bøhmer; [29/1 1864 Maibølle; see der].

21. 8/4 1864 [Bjørnsholm-M. 31/3 59, o. 29/5] Adam Christopher Fabricius af Sjørring-T., f. Bøvling 18/7 22; St. Aalbg. 41; C. 19/1 47, l.; Reise til Dalarne, Upsala, Stockholm 47; c. Adj. Aarh. 17/10 48; Adj. ss. 18/10 49; Dispension 18/8 55 i 2 Aar, for at foretage en Reise i Udlandet; ~ Aarh. 5/5 65 Nicoline Frederikke Jensen, f. Kallundbg. 10/2 39, † Aarh. 9/3 1911; F. Carl Christian J., Kbmd.; M. Anna Serine Krog; 2 S., 2 D.; [28/10 1874 Holme-T.; # 13/11 88; † 24/8 1902; Mindegaver; bekjendt af sin illustrerede Danmarks Historie; E. S. 2/442].

Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 65-67.

22. 21/12 1872 [Cap. p. p. Krummerup-F. 11/7 68, o. 11/11; Skelund-V. 9/11 70] Peder Ottosen, f. Bode, Voer S., 9/5 38; F. O. Pedersen, Hsmd.; M. Kirsten Marie Jensen; St. Rand. 60; C. 26/6 66, h1.; ~ Kbh. H. G. K. 12/11 68 Anna Marie Benzen, f. Chrhvn. 23/2 40; F. Rasm. Pet. Frits B., Urtekrmr.; M. Andrea Fred. Søtoft; (75) 1 S., 2 D.

———————————

Note:

(1) quod viduus ancillam compresserat = fordi han som Enkemand havde besvangret sin Tjenestepige.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2021. Drejø Kirke, s. 2823-2874.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising, Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991, s. 17 (9/5 1627, sønnen Jørgen), s. 84, 85, 86 (6/2, 1/3, 30/3 1632), 100-101 (30/5 1633); s. (13/3, 1/5 2/5 1627); s. 88 (3/5 1632, kaldet), s. 199 (29/3 1641).
Dupont, Michael: En fynsk præsteslægt på Christian IV’s tid. Personalhistorisk tidsskrift, 2004, s. 92-102.