Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Svendborg.

No 1121. Sognepræster til Nicolai Kirke samt fra 1639, da Kirken byggedes, og til 3/2 1860 til Turø.

[Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

J. M. 196; M. S. 2-a/46; Begtrup 121; S. i K.; F. M. 19/3 1755; Lkm. 2/267;
Kbg. Svendbg. Nic. K. 1677, Turø 1752.
Anm. Turø hørte 1624-40 til Bregninge paa Taasinge.
———————————

1. 14/8 1526. Jørgen Rasmussen; [† 1537; havde været Munk].

FR s. 102; Rørdam, Holger Fr.: Mester Hans Gaas’s Levned, paany undersøgt. SFHT 1:8 (1881), s. 191-92.

2. 15/8 1536 [Assens (30)] Christen Clausen Schrock; [1549 Svendborg Frue K.; see der].

DKR s. 19; Rørdam, Holger Fr.: Mester Hans Gaas’s Levned, paany undersøgt. SFHT 1:8 (1881), s. 191-192.

3. 1549. Mikkel Christensen; [† 1574].

4. 1574. Mikkel Steegand el. Stogand el. Stougaard; [† 1580].

5. 1580. Jens Sørensen Skive (Schiwe), f. Skive; ~ Mette . . . ; „sine prole“(1); [† 1594].

6. 1594. Poul Andersen; [† 21/10 1597; troede, at hans Capellan og hans Pige Ursilla vilde forgive(2) ham (se Jacob Madsens visitatsbog, (1995), s. 199)].

7. o. 16/11 1597 [Rtr. Nybg. 94] Segud Jørgensen; Pr. 03; [† 1621; W. 1/346; N. 300].

8. 1621 [r. Cap. Od. St. Knuds K., o. 16/10 19] Peder Pedersen Wiborg, f. 88; vist St. 15; [† 1627].

KUM I, s. 18 (»Petrus Petrejus Viburgensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Petrus Petrejus Wiburgensis«, 31 år gl.).

9. o. 2/5 1627. Hans Zachariesen, f. Nakskov c. 97; St. Od. 22; [† 1628].

KUM I, s. 56 (»Iohannes Zachariæ Nascovius«); KS 3:5 (1884-86), s. 122 (»Johannes Zachariæ N.«, 30 år gl.).

10. 1628 [r. Cap.* 26] Laurits Nielsen Hellevad* af Hellevad-E., f. c. 99; F. den lærde N. Helvaderus; St. Sorø 22; Rtr. Rudkjøb. 14/7 25; r. Cap. Snøde-S., o. 30/8 26; Pr. 28 og 23/6 1662; 1 ~ Bodil Nielsdtr. Bregne; 2 ~ Margrethe Andersdtr.; 3 ~ Sara Hermansdtr.; 4 ~ Margrethe Hansdtr.; 2 ~ Jørgen Jørgensen i Svendbg.; see Etm.; [† 27/3 1677; hans Søn, Niels, blev af Kong Fred. III. nobiliteret under Navnet Silberstein; T. 301; forfattet et Digt i Svendbg. Frue K. 1630; hans Navn paa Alterkalken 54; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 55 (»Laurentius Nicolai Helvaderus«); Arends I, s. 340; SB s. 136; KS 3:5 (1884-86), s. 140, 121; 5:3 (1905-07), s. 738; DanKir bd. 10, s. 181, 220, 224 (se nedenfor), s. 320 (Svendborg Vor Frue kirke).

11. 26/5 1673** [p. Cap.* 10/8 67] F. S. Hans Lauritsen Hellevad, f. c. 30; St. Od. 51; ~ Maren Johansdtr. Struch; (Sstr. t. Johan L. S. i N. Næraa-H. og halvsstr. t. Hans J. S. i Marslev-B.); F. J. Petersen S., Rdmd. i Svendborg; 4 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1691].

KUM I, s. 228 (»Nicolaus Lavrentij Helvaderus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 7; Svendborg byfoged nr. 47.

12. 26/2 1687** [r. Cap.* s. D.]. Gamaliel Nielsen af Dreiø; St. pr. 76; ~ F. E., b. Holstebro 29/6 33; 1 D.; [b. Svendbg. Nic. K. 2/12 1718; hans elleve Forgængere fandtes fordum afmalede paa Indhegningen om Døbefonten].

KUM II, s. 68 (»Gamaliel Nicolai«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 26; Holstebro byfoged nr. 119; Kbg. Svendborg Nic. K. (1677-1719) opsl. 158 (begr.); Nygaards sedler: Enkens død; PT 2004, s. 92-102.

13. 20/1 1719. Hans Hansen Frich; [30/10 1729 Nyborg; see der].

14. 4/11 1729 [p. Cap. Svendbg. Frue K. . .] Søren Pedersen Storm af Egtved-Ø., d. 5/4 00; St. Kold. 19; C. 7/5 22, n.; ~ 30 Cathrine Birgitte Nissen, † Svendbg. 2/9 38, E. e. Jørgen Seidelin Andersen Toustrup i Vonsild-D.; F. Nikolaj N. til Rugballegård, Hover S., Cclrd., Krigs- og Landscomm. N.; M. Elisabeth Sofie Høgh; 1 S.; [b. 18/3 1735].

KUM II, s. 425 (»Severinus Petri Storm«, 20 år gl.); KoldStud s. 316-17; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 52; Nygaards sedler: Hustrus forældre.

15. 22/4 1735, o. 3/8 [Klokker og Cat. Nykjøb. p. F. 25] Christian Frederik Thomsen Warde, f. Nykjøb. p. F. 22/10 01; F. T. Frederiksen W., Klokker og Cat. ss.; M. Hedvig Maria Rosendal; St. Kbh. 24; C. 17/2 27, n.; ~ Anna Marie Voigt; 3 S.; [afsat 9/4 1740 ob stuprum iteratum; blev Trompeter i Od.; efter Begtrup blev han Læge i Lübeck; havde ialfald gode Kundskaber i Lægevidenskaben; uchristelig mod sin Hustru, som fik Pension].

KUM II, s. 460 (»Christianus Fridericus Warde«, 23 år gl.).

16. 15/5 1741 [r. Cap. Mariager og P. til Vindblæs 21/1 35, o. 1/4] Mag. Nicolai Jensen Reiersen, f. Kbh. 6/2 07; F. Jstrd. J. R., Bogholder paa Holmen; M. Cathrine Gertsdtr. Wienecken af Kbh. Holmens K.; St. pr. 24; Mag. Kbh. 22/7 32; C. 10/12 26, l.; Mag. i Leipzig 32; ~ Maren Marie Jensdtr. Brask, f. p. Kjellerup ved Mariager 19/5 19, b. 20/4 79; F. J. Andersen B. til Kjellerup (Halvbdr. t. J. J. Brasch i Voer-E.), Propr.; M. Sidsel (Cecilie) Cathrine Hostrup; 9 B., hvoraf her 5 S., 1 D.; [b. 22/1 1778; stor, stærk og haardfør; gik med bare Fødder i Støvlerne i den strengeste Kulde; forresten accurat og ordentlig].

KUM II, s. 460, 535 (»Nicolaus Rejersonius«, 17 år gl.); Nygaards sedler: Hustrus dåb; AaB-Sch s. 57, 87-88.

17. 15/4 1778 [Herringe 27/5 73] Peder Christian Olsen Steenvinkel; [4/12 1782 Assens-Kj.; see der].

18. 4/12 1782 [Bogø 29/12 79, o. 22/3 80] Frederik Ramus af Assens-Kj., f. Marslev 25/4 46; St. Od. 62; C. 25/9 71, h.; Hør. Od. 71; Pr. 88; ~ 19/2 82 Birgitte Charlotte Hansdtr. Sevel af Idestrup, f. Roholte 29/6 59, † 5/3 32; 2 S., 2 D.; [† 6/2 1808; god Philolog og velbevandret i de levende Sprog].

19. 27/5 1808 [Sydstrømø 24/1 00] Joachim Begtrup; R. m. Apr. 31/7 15; [28/7 Paarup; see der].

20. 29/12 1819 [Cat. Rudkjøb. 5/3 13, o. 30/6] Johan Christopher Ambrosius Krebs; [17/8 1831 Idestrup; see der].

21. 11/11 1831 [Lunde 7/6 25] Peter Didrik Ibsen; [4/9 1833 K. Lyngby; see der].

22. 8/1 1834 [Cat. Nybg. 6/6 29] Carl Ludvig Steen; [7/8 1846 Rudkjøb.-S.; see der].

23. 30/10 1846 [Vibg. Sortebrødre K. 15/12 43] Lic. th. Anton Frederik Silfverberg, f. Kbh. 26/6 08; F. Jacob Martin S., Guldsmed; M. Juliane Vilhelmine Charlotte Carlsen; St. Kbhs. Bgdsk. 25; C. 13/1 30, l.*; Alumnus p. Borchs Coll. 20/2 30 – •/1 35; Lærer ved Kbhs. Bgdsk. 27; tillige ved Landcadet-Acad. 31; Lic. th. 3/1 35; Cat. Skanderbg. 15/11 36, o. 9/1 37; ~ 28/7 37 Augusta Caroline Damkjer, f. Kbh. 4/1 16; F. Jacob Georg D., Landsoverrets- samt Hof- og Statsretsproc., Lotto-Advoc.; M. Anna Marie Dein; 1 S., 2 D.; [† 4/1 1859; E. 3/173 og S. 3/176].

Borchs K. nr. 527.

24. 15/4 1859 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 21/7 51, o. 3/9] Emil Frederik Vilhelm Warburg, f. Kbh. 18/5 17; (Bdr. t. Ludvig Alb. W., ø. Cap. til Kbh. Holmens K.); F. Ludvig Christian W., Strømpefabrikant; M. Maren Schou; St. Kbh. 34; C. 30/6 40, l.; c. Adj. ved Aarh. videnskabelige Realsk. 9/12 43; Adj. ss. 7/6 44; # 12/3 49; (68) O.; [† 10/3 86; E. S. 3/534; gav 83 Alterstager til K.].

Elvius s. 495-96; G-HF II, s. 201-02; DanKir bd. 10, s. 183 (se nedenfor).
———————————

 

 

Svendborg.

No 1122. Sognekapellaner (fra 2/3 1742 residerende) til Nicolai Kirke og Turø.

[Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

Lkm. 2/274; M. S. 2-a/44.
———————————

1. 15 . . Jens Andersen Tuxen; [k. 2 Paaskedag 1556 V. Skjerninge-U.; see der].

2. (1577). Mikkel Clausen.

3. (1588). Niels Jacobsen, tillige Cap. til Frue K., f. Varde; [† 1592; „vel ved Alder, flineskallet“ (J. M. l. c.)].

4. 1592. Christen Lauritsen; [1593 Jordløse-H.; see der].

5. 1604 [Rtr. her 03] Mag. Mads Jensen Medelfart; [reiste udenlands 07; see kgl. Confessionarier].

6. (1608). Jesper Hansen; [(1627) maaskee Dreiø].

7. 1626 [r. Cap. Snøde S. 26] Laurits Nielsen Hellevad; [1628 Sp.*; see der].

8. 1628. Ole . . .

9. o. 16/7 1652. Jacob Pedersen, f. c. 21; ~ Dorthe . . . ?;

KS 4:2 (1891-93), s. 676.

10. 5/11 1672. Iver Jensen; maaskee St. Helsing. 60.

KUM II, s. 98 (»Ivarus Iani Tistadiensis«).

11. 26/2 1687. Gamaliel Nielsen, tillige succ. Sp.; [1691 Sp.*; see der].

12. 1691 [r. Cap. Svendbg. Frue K. 84] Jesper Jensen Kjeldgaard el. Kildgaard; maaskee St. Roesk. 82; 1 ~ F. E. v. Svendbg. Frue K.: Anna Christophersdtr.; 2 ~ Anna Margrethe Sørensdtr.; [† 1709].

KUM II, s. 115 (»Casparus Ioannis Oested«).

13. 27/9 1709. Hans Andersen Ploug; St. Od. 85; ~ Anne Margrethe Sørensdtr. fra Kogtved By, Sct. Jørgens S., † Svendbg. 20/6 37; [† 1744, meget gammel; Lgst.].

KUM II, s. 137 (»Iohannes Plougius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 50; DanKir bd. 10, s. 224 (se nedenfor).

14. 24/7 1744 [p. Cap.* 2/6 41, o. 4/8] Peder Andersen Trellund, f. Nybg. 14/9 95; (Bdr. t. Margrethe Cathrine A. T. ~ L. V. Gleerup i Knebel-R.); F. Anders Nielsen, Proc. og Kæmner i Nyborg; M. Karen (Cathrine) Pedersdtr. Trellund (Sstr. t. Niels P. T. i Skjødstrup-E.); St. Nybg. 15, Bacc. 16; Hør. Nybg. 22; C. 5/12 24, n.; ~ Svendbg. Frue K. 3/12 45 Mette Marie Thye, f. c. 21, † Svendbg. 3/1 86; (Sstr. t. Martin M. T. i Ondløse-S. og Halvsstr. t. Laurits M. M. T. i Hvedstrup-F.); F. Mathias T., Oberstlieut. og Tøimester; M. Mette Olsen; 1 S., 1 D.; [† 14/11 1763].

KUM II, s. 393, 398 (»Petrus Andreæ Trellund«, 20 år gl.); Kbg. Svendborg Frue K. (1687-1793), opsl. 114 (vielse); Kbg. Svendbg. Nic. K. (1736-1814) opsl. 72 (begr.), 2 børn: opsl. 23 (Mette Cathrine), 27 (Anders); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Mols hrd. nr. 33; Nyborg byfoged: Skifteprot. (1735-58) opsl. 253 (far), opsl. 470 (mor); PT 2004, s. 85-86 (har urigtige slægtsforhold); Wads sedler: Hustrus forældre og søskende; Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning, hans dødsdato, ansøgning om enkepension 1762, kgl. bev. om enkepension.

15. 3/2 1764, o. 6/4, Frants Henrik Hansen Uhrbroch, f. paa Lolld. 16; F. H. Henriksen U.; M. Agnethe Sophie Holst; St. Nakskov 37; C. 18/3 47, l.; Huslærer hos Peter Koefod Ancher p. Lolland i 12 A.; O.; [† 20/12 1796].

KUM II, s. 588 (»Franciscus Henricus Uhrbroch«, 22 år gl.); Kbg. Svendbg. Nic. K. (1736-1814), opsl. 90 (død); Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning; Ft. 1787 (ugift, i samme husholdn. som »Jomfru Mete Catharina Trellund«). Han var ikke gift med F. D. Mette Cathrine Trellund, døbt Svdbg. Nic. K. 9/10 46, for hun døde ugift 6/2 1807 (Kbg. Svdbg. Nic. K.), skifte samme dag.

16. 24/2 1797, o. 28/4, Jørgen Jørgensen; [13/6 1800 Bødstrup; see der].

17. 3/10 1800, o. 14/11, Frederik (ifølge Døbeseddelen: Hans) Christian Lindgreen, d. Kbh. 2/4 67; F. Thomas Jespersen, Constabel i Søetaten; M. Johanne Hansdtr.; St. Roesk. 87; C. 25/4 98, l.; ~ Kbh. 13/10 00 Anna Cathrine Hviding, f. Kbh. 9/2 73, † Tønning 7/11 36; see J. L. Rohmann i Rønninge-R.; [† 31/7 1805].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

 

 

No 1123. Ordinerede Catecheter i Svendborg.

[Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

———————————

1. 17/8 1831, o. 29/11, Andreas Jørgen Nielsen; [24/1 1840 Bredstrup; see Gloslunde-G.].

2. 31/5 1840 [p. Cap. Svendbg. Frue K. 16/7 39, o. 5/9] Georg Tønnes Wedel af Helsinge-V., f. Torup 9/1 11; St. Fdbg. 32; C. 27/4 37, h.; ~ Madsine Charlotte Hald, † 18/12 48; u. B.; [† 13/5 1849 i Ollerup Kirke, hvor han besørgede Gudstjeneste og Altergang].

3. 30/7 1849, o. 7/9 [Lærer ved Kbhs. Bgdsk. . . .] Joachim Christian Chievitz; [4/7 1859 Faaborg-D.; see der].

4. 27/4 1860 [p. Cap. Emmerlev 21/9 58, o. 29/10, – •/6 60] Jacob Georg Christian Wulff; [# 1/7 1865; Adsbøl-G. 26/5 s. A.; see Vodder].

5. 16/10 1865 [p. Cap. Fjelsted-H. 6/9 63, o. 11/11] Christian Hans Jørgen Dahl, f. Hillerød 31/8 30; F. Prof. Fred. Peter Jacob D. af Skjævinge-G., Overlærer ved Frdbg. Skole; M. Tønnesine Antonette Langøe; St. Kbh. 49; C. 23/1 55, l.; Lærer ved Kbhs. østre Betalingssk. 55; tillige ved den forenede Friskole; ~ 12/12 65 Henriette Andrine Henriksen, f. Christiania; u. B.; [22/4 1873 Skorup-T.].

6. 1/9 1873 [Cap. p. p. Steenstrup-L. 18/11 71, o. 20/12] Laurits Prip; [15/9 1876 Ærøskjøbing; see der].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Note:

(1) »sine prole« = uden børn.
(2) forgive = angribe.
 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2011. Svendborg Skt. Nikolaj Kirke, s. 75-256, Gråbrødre Klosterkirke, s. 509-604 (udg. 2013), Thurø Kirke, s. 2363-2456 (udg. 2019).
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1211. Turø,

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

Kbg. 1752.
Anm. Turø Kirke er bygget 1639-40 af Fru Ellen Marsviin. Sognet var til 1624 Annex til St. Nicolai K. i Svendborg og 1624-1640 Annex til Bregninge.
———————————

1. 3/2 1860, o. 28/3 [Timelærer ved Metropolitanskolen 29/11 51; Adj. ss. 18/9 53] Laurits Severin Sørensen, f. Od. 3/7 26; F. Cclrd. Søren S., Branddirectr., Bestyrer af et Landvæsensinstitut; M. Nicoline Christine Widding; St. Od. 45; C. 20/10 51, l.; 1 ~ 17/10 57 Margaret Miller, E. e. Propr. F. B. Lütthans til Skovsgd. ved Vibg., f. p. St. Croix 3/1 23, † 8/6 64; F. Thomas Henry Hugh M., Architecht paa St. Croix; M. Mary . . . ; u. B.; 2 ~ 20/11 67 Johanne Cathrine Wandel, f. Svendbg. 31/10 49; F. Jens Christ. W., Kbmd.; M. Johanne Christine Scheel; (78) 1 S.; [9/4 1870 Ulsø-E.; (29/4 1878 Vibg. Dk.-A.-T.); † 1889; E. S. 3/397; Monument p. Kg. over 1. Hustru].

DanKir bd. 10, s. 2434 (se nedenfor).

2. 25/6 1870 [Cap. p. p. Ø. Hæsinge-H. 22/1 66, o. 8/2] Vilhelm Axel Bay, f. Fred. 10/8 35; F. Thom. B., Skibsførr.; M. Magd. Brøchner; St. Aarh. 54; C. 29/6 59, l.; ~ 22/9 70 Margrethe Elisabeth Lund, f. Kbh. 28/6 42; F. Cfrrd. Johs. Christ. L. af Tommerup-B.; M. Elise Nic. Baumann; u. B.; [† 20/11 1871. Dygtig og nidkjær. See chrl. Calender for 1874. Mindesmærke afsløret 19/8 72; see D. T. 72/216; Monument p. Kg.].

DanKir bd. 10, s. 2435 (se nedenfor).

3. 9/3 1872, o. 12/4 [Lærer v. d. forenede Frisk. i Kbh. •/11 57; ved østre Do. •/11 58] Johan Georg Madelung, f. Høiagergd., Slangerup S., 21/10 31; F. Pet. Vilh. M., Eier af Eskemosegd., Birkerød S. (Bdr. t. Johan H. M. i Sjørring-T.); M. Birg. Eleonore Nielsen; St. v. W. 51; C. 25/6 57 h1.; 1 ~ Kbh. Trin. K. 23/12 62 Jutta Hansine Cecilie Benzon, f. Kbh. 12/11 34, † ss. 22/1 69; F. Kmjkr., Cpt. Hans B.; M. Cec. Martha Wichmann; 2 D.; 2 ~ Birkerød 14/5 73 F. Sstr. Tonny Emma Haralde Benzon, f. Kbh. 7/10 40; (78) 1 S., 1 D.; [21/3 1879 Sandager-H.; # 31/3 04; † Frederiksberg 22/6 1909]

Elvius s. 427-428; G-HF II, s. 78.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2019. Thurø Kirke, s. 2363-2456.