Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 214. Egtved og fra 15 . . Ødsted til 1879,

Jerlev Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 1/627; M. S. III.; R. M. 14/6 1766; Lkm. 6/200; Kbg. 1690.
———————————

1. k. 1531. Mads (Knudsen) Buch*; (vist Bdr. t. Jens (K.) B. i Skanderup); F. fmtl. K. Jepsen B. p. Nagbøl; M. . . . Mogensdtr. Lange; Pr. (83. 84); ~ Ursula Caspersdtr., levede 68; see Etm.; Jens M. B. i Gauerslund; Niels M. B. i Veile-H.; S. Sørensen i Verst-B.; L. S. Riber i Øsse-N.; [† 1584; i hans Tid blev Ødsted Annex; 30/7 54: »Livsbrev for Hr. Matz Buch, Sognepræst i Egetued, paa Kronens Part af Tienden af Egetued Sogn, som han hidtil har haft, til Gjengjæld for, at han oplod et Vikarie ved Helligaands Kirken i Riibe, hvilket blev lagt til det almindelige Hospital smstds.«; 17/12 1558: »Aabent Brev, hvorved det Yding Kirkes Bol, som Hr. Matz Buck, Sognepræst til Eigtved, selv har i Værge, henlægges til Sognepræsteembedet i Eigtved, mod at der altid svares sædvanlig Landgilde og Afgift deraf til Østed (Ødsted) Kirke og Ribber Kapitel«; T. 289].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 322; KB bd. 2 (1556-60) s. 235; KS 3:2 (1877-80), s. 211; Hegelund I, s. 113, II, s. 71; Green, s. 205-207, 227-230.

2. 1584 [p. Cap.* 8/1 67**] F. S. Niels Madsen Buch; ~ . . . ; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 15/1 1589].

KS 3:2 (1877-80), s. 211; Hegelund I, s. 198, II, s. 126; Green, s. 207.

3. 11/4 1589. Søren Poulsen Kolding*, f. Kold. 62; (Bdr. t. Poul P. P. i Kolding); F. P. Jensen K., Rdmd. og Tolder i Kold.; M. Else Poulsdtr. (2 ~ Ancher Mogensen (Buch), Bgmstr og Tolder i Kold.); St. Roesk. 84; St. i Wittenberg og Leipzig 88; Pr. c. 94, var endnu Pr. 19; 1 ~ 14/6 90 Mette Stephansdtr. af Verst-B., † 17; 8 B., hvoraf 5 S., 2 D.; 2 ~ 22/11 18 F. D. Inger Nielsdtr., b. her 20/7 56; u. B.; see A. Sørensen i Kolding; P. Sørensen i Hjarup-V.; [† 13/7 1640; „meget venerabel og retsindig; stiftede meget Godt; dræbte engang en Ulv med en Steen, som i mange Aar var i Pg.“; T. 163; Eptph.; Lgst.; Begr. i K.].

F-P s. 104 (»Severinus Pauli«); Helk I, s. 350; Hegelund I, s. 192, 200, II, s. 122; KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1872-73), s. 549; VejAar 1916, s. 204-208 (se nedenfor); Green s. 169-171, 207; Thingvold, Kari og Øivind H.: Med litt flaks så..., Disputten nr. 2, 2010, s. 5-6 (Epitafietekst); DanKir bd. 17, s. 3494, 3496-97, 3498 (se nedenfor).

4. 1639**. F. Bds. Peder Iversen Munch; F. I. Poulsen, Bgmstr. i Kbh.; M. Karen . . . ; St. Kbh. 31; vist Pr.; ~ 42 Margrethe Jensdtr. Munck, b. Kold. 20/2 59; F. Cpt. J. Rasmussen M.; M. Kirstine Iversdtr. Mund til Hjelmdrup (adelig); 2 S., 6 D.; see Etm.; Jens P. Munch til Slag. St. Peters K.; Iver P. Munch i Sørbymagle-K.; P. Winther i Haarslev-J.; L. G. Ravnsøe i Guldager; M. A. Bredal og i T. J. Horsens Bredsten; A. J. Grove og J. P. Lundager i Esbønderup-N.; (L. H. Bagger i Kvong-L.); [† 1659; Lgst.; Begr. i K.].

KUM I, s. 109 (»Petrus Ivari Haffniensis«); PT 1987, s. 190-193; VejAar 1928, s. 136 (se nedenfor); 1916, s. 208-210 (se nedenfor); Sønnen Iver: KUM II, s. 14 (»Ivarus Petri Munchius«); DanKir bd. 17, s. 3497, 3498 (se nedenfor).

5. o. 25/5 1659 [Rtr. Horsens 59)] Søren Jensen Horsens* (Horsdalinus), f. c. 36; (Halvbdr. t. Terkel J. H. i Bredsten og halvmorbdr. t. Jens P. H. i Marvede-H.); St. Vibg. 55; V.-Pr. 62; Pr. 7/5 67; ~ Egtved 2/2 63 F. D. Karen Pedersdtr. Munck, f. 4/12 43, † 4/5 96; 4 S., 2 D.; see J. S. Egtved i Jernved; Etm.; [afstod Kaldet 1696; b. 22/7 1708; fik 85 tienden af Egtved].

KUM I, s. 257 (»Severinus Ioannis Hotters.«); Sixhøj nr. 307; SerRect s. 17; KoldStud s. 103; VejAar 1928, s. 136 (se nedenfor); 1916, s. 209, 210 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 237, Gejstl. sk. i Vejle amt, Jerlev og Slavs hrd. nr. 85, 88; DanKir bd. 17, s. 3721 (se nedenfor).

6. 26/6 1696**. Mag. Peder Hansen Storm, f. Aarh. 68; F. H. Hansen S.; M. Anna Christensdtr. Basballe; St. Aarh. 86; Pr. 10; Mag. 18; ~ 7/7 97 F. D. Margrethe Sørensdtr. Munch, f. 29/4 80, † 42, Skifte Høien Pg. 22/1 43; 4 S., 5 D.; see Etm.; Hans P. S. i Sønderup-N.; Jens P. S. i Høien-J.; B. J. Høyer i Anst-G.; Søren P. S. t. Svendbg. Nic. K.-T.; M. P. Engel i N. Nebel-L.; [afstod Kaldet 1733; † 1742; Skifte 22/5 42; byggede Enkesæde; Eptph.; Begr. i K.].

KUM II, s. 146 (»Petrus Iohannis Sturmius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Jerlev hrd. nr. 99 og 100; VejAar 1928, s. 137 (se nedenfor); 1916, s. 210-211 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 3460, 3492-94, 3498 (se nedenfor).

7. 27/3 1733**, o. 8/8, Knud Nielsen Storm d. æ., f. p. Alrø 4/1 03; F. N. Jørgensen; M. Maria Pedersdtr.; St. Kbh. 23; C. 7/5 26, l.; Pr. i Jerlev-Slaugs HH. 68–74; ~ 21/10 33 F. D. Karen Pedersdtr. Storm; 12 B., hvoraf 4 S., 3 D.; see Etm.; F. C. Friis i Hjarup-V.; Jens K. S. i Smidstrup-S.; N. C. Bisted i Greis-S.; [† 19/4 1774; paabegyndte Kaldsbogen (Liber Daticus)].

KUM II, s. 452 (»Canutus Storm«, 20 år gl.); VejAar 1909, s. 124 (Provst Jacob Holm i Højen); VejAar 1916, s. 200 (se nedenfor).

8. 16/1 1767**, o. 6/8, F. S. Ancher Knudsen Storm, f. 27/10 37; St. Kold. 60; C. 63; vist Pr.; ~ 72 Anna Kirstine Møller, d. Hors. 14/7 48, † Kold. 11/12 96; F. Hans Christian M., Bgmstr. i Hors.; M. Bodil Pedersdtr. Saxe; 3 S., 1 D.; see Ancher S. i N. Nissum; Hans Christian S. i Ø. Starup-N.; R. Storm her; [† 12/7 1785; indtil ham vare alle Præster her af een Slægt; eiede Ødsted K. 1775-85, efter hans død broderen Jens K. S. i Smidstrup-S.].

Kbg. Kolding (1751-1815), s. 469, opsl. 213 (enkens død); Nygaards sedler: Hustrus dåb; E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 1833, 1322; VejAar 1928, s. 136 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 3369 (se nedenfor).

9. 17/2 1786, o. 29/8 [Hør. Kold. . . .] Christian Jensen Warming, f. Ribe 57; F. J. W., Værtshuusholder; M. Ane Cathr. Sørensdtr. Noll; St. Ribe 77; ~ Kold. 16/6 86 Mette Marie Junghans, f. c. 64; F. Jstrd. Hans J., Postmstr., Contr., Bgmstr., Bfgd. og Herredsfgd. i Kold.; 2 S., 2 D.; [† 20/9 1799].

10. 4/1 1800 [Frederiks-K. 27/5 96] Johan Peter Købke; R. m. Apr. 31/7 15; [23/9 1818 Mern; see der].

11. 16/12 1818 [Gjellerup 30/11 10, o. 9/1 11] Knud Storm d.y. af Smidstrup-S., f. 6/5 80; St. Kold. 00; C. 19/4 09, h.; ~ 1/2 11 Bodil Kirstine Storm, f. her 27/5 82, † Kold. 15/7 57; 1 S., 3 D.; see C. Krarup i Føvling-H.; [† 24/11 1841; B. D. G. 1/145].

12. 13/3 1842 [Veien-L. 20/12 26, o. 6/4 27] Jens Orten Bøving af Vigsnæs, f. 9/7 94; St. 13; C. 25/4 17, l.; ~ 21/10 28 Flora Elma Camilla Tolderlund af Vonsild-D., f. 24/1 10, † 14/5 91; 6 S., 6 D.; see P. Petersen i Torslev-L.; [† 22/2 1864; Alvorlig og nidkjær; Monument p. Kg.].

DanKir bd. 17, s. 3499 (se nedenfor).

13. 6/5 1864 [Knebel-R. 18/10 49] Johan Georg Tilemann af Assens-Kj., f. Vibg. 15/9 06; St. Ribe 26; C. 20/4 31, *l.; Sp. V. Hornum-H.-F. 11/4 32, o. 16/5; ~ 3/7 32 Sophie Hedvig Friis af Herrested, f. 26/8 06; 6 S., 4 D.; [† 11/2 1875, umiddelbart efter en Jordspaakastelse i Ø.].

14. 9/6 1875 [Mariæ-Magdalene-K. 21/3 1864] Sophus Scheel Brummer af Paarup, f. Sønderhaa 2/11 20; St. Od. 39; C. 3/11 45, h.; p. Cap. Paarup 31/8 46, o. 26/11; c. Cat. Hjørring 1/5 60; 1 ~ Paarup 23/4 60 Simonia Kirstine Caroline Tamdrup, f. Od. 18/2 22, † 9/6 63; F. Gumme Christ. T., Farver; M. Anna Cecilie Harboe; 1 S.; 2 ~ Kjøng i S. 24/5 66 Frederikke Kirstine Pfaff, f. Snedsted 10/4 45, † 5/1 68; F. Georg Phil. P., Skllrr. i Kjøng Sjæll.; M. Fred. Kirstine Willemoes; 1 D.; 3 ~ 26/8 69 Ane Cathrine Caroline Larsen, f. Karleby 28/9 37, † 1912; F. Ole L., Eier af Kirstineberg, Tøstrup S.; M. Gunhild Kathr. Sjørslef; [† 10/10 1896; Mindekrans i K.].

Elvius, s. 102; DanKir bd. 17, s. 3498 (se nedenfor).

Ødsted blev eget pastorat 1879.

———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2023. Egtved Kirke, s. 3421-3518, Ødsted Kirke, s. 3369-3416.
Qvistgaard, Erh.: En mærkelig Provsteskrivelse fra 1599. Vejle Amts Aarbog 1930, s. 119-120 (fra Provst Søren Pouelsen her (d. 4/9 99) til Hr. Niels Sørensen i Hejnsvig).
Sørensen, S. P.: »Series Pastorum« i Egtved Kirke. Vejle Amts Aarbog 1928, s. 133-138.
Eliassen, P.: Fra Egtved og Ødsted Sogne. Gamle Bykort og Beretninger. Vejle Amts Aarbog 1916, s. 176-231. »III. Præsterne indtil ca. 1800«, s. 200-212.
Sørensen, S. P.: Lidt mere fra Egtved Sogn. Vejle Amts Aarbog 1917, s. 80-86.