Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Wibergs indledning til »Første Anhang«, Nørre Tyrstrup Herred (Bjært, Veils og Veistrup, Stenderup, Vonsild og Dalby, samt Ødis):
»Da efterfølgende Pastorater, som efter at have hørt til Haderslev Amt i Slesvig, ved den ulykkelige Fredsslutning 30/10 1864 indlemmedes i Veile Amt, tilføies Præsterækkerne for dem i Hovedsagen efter „Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2“. Det samme gjælder om Taps Sogn, tidligere Annex til Aller, hvor den hidtil værende Sp. for begge Menigheder, J. J. H. Nansen vedblev.«

(1417) No 4. Vonsild og Dalby,

N. Thyrstrup Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2; Kbg. 1659.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends]
———————————

1. 1528. Anton Hansen, f. Brande; ~ . . . . ; 2 ~ Etm.; see H. Antonsen i Sest; [† 1548].

2. 1548. Mathias Jensen, indtil 66 tillige Sp. i Sest, f. Vonsild; F. Bde.; St. Vibg. . . ; ~ F. E.; see Etm.; J. Madsen i Stenderup; [† 1603; „som skal perfect kundet mane“].

3. •/3 1584**. F. S. Anton Madsen, f. c. 50; ~ Inger Knudsdtr. Buch af Skanderup; 10 B.; see Etm.; [† 1617].

Buch-puslespillet: »Skanderup præster«.

4. 1617. F. S. Mads Antonsen, f. c. 94; St. Roesk. 15; see Etm.; [† Kolding 1658].

Achelis I, nr. 1339; KUM I, s. 20 (»Matthias Antonii Vonsyld, Coldingensis«).

5. 1654**. F. S. Anton Madsen Raff, f. 26; St. Roesk. 51; ~ Valborg Jørgensdtr. Schrøder af Bjært, f. 36; 2 ~ Etm.; [† 25/1 1659, b. Kolding 30/1].

Achelis I, nr. 2433; KUM I, s. 233 (»Antonius Matthiæ Wonsyldius«).

6. 1659. Hans (Johs.) Ryde (Rüde, Rhyde), f. Tønder 28/4 33; F. Hans R., Vaabenmaler fra Lübeck; St. i Königsberg 53; Pr. 65; Cons.-Ass.; ~ 19/2 60 F. E., † 98; see Anton R. i Stenderup; Etm.; [† 20/3 1707; duelig Lærer og snild Historicus].

Achelis I, nr. 2516 (»Johannes Rudaeus, Tondern Holsatus«).

7. 1694**. Johannes Nissen af Aller-T., f. 25/10 65; St. i Kiel 83; ~ F. D. Kirstine Hansdtr. Ryde; see Balthazar N. i Veierslev-B.; [† 2/2 1728].

Achelis I, nr. 3541 (»Johannes Nyssenius, Hadersleben«).

8. 1728. Jørgen Andersen Seidelin (Toustrup) af Aarslev-T., f. Skanderbg. 3/3 92; St. pr. 10; C. 14; 1 ~ Catharina Valdemarsdtr.; 2 ~ Kbh. 14/3 29 Cathrine Birgitte Nissen; F. Cclrd. N., Krigs- og Landscomm.; 2 ~ 30 Søren P. Storm t. Svendbg. Nic. K.; see Jens S. i Ulsted; [† Kbh. 17/3 1729].

KUM II, s. 348 (»Georgius Seidelinus«, 20 år gl.).

9. 1729 [Hofmester p. Schackeborg] Godske Eskildsen Møller; [8/4 1730 Møgeltønder; see der].

10. 1730. Cajus Christian Langelo, f. Langeland 18/9 97; F. Joh. Ludv. L., Bkdmr.; M. Margr. Hedwig Schmidt fra Krempe; St. pr. 19; C. 23; Cat. Kbh. Garn. K. c. 25; ~ Ida Margrethe Krahe; see Johan L. C. L. i Alsted-B.; [† 23/12 1771].

KUM II, s. 425 (»Cajus Christianus Langelow«, 22 år gl.).

11. 1768**. Peter Feddersen, f. Klangsbøl 21/2 35; F. Ldmd.; St. Kbh. 62; C. 63, Tentamen i Altona s. A.; ~ Valena Boysen; F. Bendix B., Kniplingshandler i Tønder; [† 21/12 1811, b. 30/12].

Achelis II, nr. 6512.

12. 28/5 1812 [o. Cat. Kbh. St. Pet. K. 25/9 09, o. 4/11] Søren (Severin) Christian Salling, f. Middelfart 25/1 78; F. Chr. S., Muurermstr., siden Bager i Kold.; M. Johanne Marie Sørensen; St. Kold. 96; C. 25/6 08, l.; Lærer v. U. C. Boesens Inst. i Faabg. i 11 Aar; R.* 26; D.-M. 28; ~ 26/5 10 Christiane Caroline Marie Hammerich, f. Kbh. 29/4 92, † ss. 24/2 64; F. Cay Friedr. H., Kbmd. og Borgercapt.; M. Gertrud Christine Sacco; B.; [† 18/3 1833. Meget nidkjær og begavet. Troede selv fuldt og fast, at der flere Gange var skeet Mirakler for hans Skyld; havde en Normalsk. for den indb. Undervisning; stor Yndest hos Kong Frederik VI; N. 517; E. 3/5 og S. 3/6].

13. 11/3 1834 [Vodder 10/9 23] Poul Jacob Tolderlund*, f. Brobygd. 30/10 83 el. 3/10 82?; F. Niels T., Forp.; M. Cathr. Jacobsen; St. Od. 02; C. 14/10 08, h.; Cat. Rødby 4/10 15, o. •/11; ~ 09 Marie Elisabeth Wiggers, f. 28/6 87, † 24/12 69; F. Fr. Henrik W., Stadsphysicus i Aabenraa og Løgumkloster Amter; 1 S., 2 D.; see J. O. Bøving i Egtved-Ø.; [# 12/1 1866 som Jubellærer; levede 68 i Holtbjerg v. Herning; † 22/3 1872].

14. 20/3 1866 [c. Sp. i Felsted 25/10 50; fast ansat 7/4 51; afsat af d. t. R. 8/7 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Mourits Mørk Hansen af Ønslev-E., f. Todbjerg Pg. 28/9 15; St. Nykjøb. 35; C. 8/7 40, *l.; p. Cap. Nykjøb.-S. 18/1 44, o. 8/3; o. Cat. Nykjøb. p. F. 27/4 46; vandt det evang. chrl. Prædike-Legats 1ste Præmie 45, 46 og 47; Rigsdagsmd. for Maribo Amts 5 Valgdistr. 5/1 48; Medl. af Stænderforsaml. 49; R.* 26/3 60; Folkethingsmd. (Veile A. 6) 30/5 65; tit. Stpr. 94; ~ 10/11 (22/11?) 46 Charlotte Dorothea Frederikke Gottholdine Levinsen, f. Ringkjøb. 7/1 25, † 13/3 82; F. Jstrd. Levin L., Amtsforv. i Ringkjøb.; M. Inger Dorothea Tvede; (49) 2 S.; [† 18/8 1895; E. S. 1/690].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nettsiden »Vonsilds Slægter«.
Hans H. Worsøe: Den skrivende præst og landsbysamfundet (Uddrag). Bol og By, 1995, nr. 2, side 50-69
Eliassen, P.: Fra de otte Sogne: Præsten i Vonsild (Om Johannes Ryde, med Uddrag af Kirkebøgerne). Vejle Amts Aarbog 1907–1, s. 99-120.
Eliassen, P.: Præsten i Vonsild. Livsbilleder fra det 17. Aarhundrede (mere om Johannes Ryde, med Uddrag af Kirkebøgerne). Vejle Amts Aarbog 1910–2, s. 113-140.