Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1421. Aller og Taps,

S. Tyrstrup Herred, Haderslev Amt og Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1714.
Anm. Taps blev annekteret til Aller i 1544.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Dampo . . . ; P. i Taps; ~ . . . . ; 2 ~ Etm.; [† c. 1544; (J. 195)].

2. c. 1544. Laue Jensen, f. c. 01; ~ c. 44 F. E.; see Etm.; David L. i Tyrstrup-H.; [† 1567; „en retfærdig og gudfrygtig Mand“; (J. 195; R. 387 f.; Trap. Slesv. 32); DanKir, bd. 20, s. 271].

3. 1567. F. S. Dampe Lauesen, f. c. 44; St. Wittenberg 66; see Etm.; [† 19/4 1605; (J. 195; R. 388; Had. Joh. 28; Witt. Matr.; V. f. K. 2 R. VII. 453 L. 9 n.); Achelis I, nr. 411 (»Dampo Lagonis«)].

4. 1605 [Cap.* (99)] F. S. Lauge Dampesen; St. Wittenberg 91, St. Rostock s. A.; 1 ~ 21/7 99 Birgitte Madsdtr. Kock; F. M. Jørgensen K. p. Tornumgd.; 2 ~ . . . , som overlevede ham; [† 1634?; Lgst.; (J. 195; R. 389; Rost. Matr.; Witt. Matr.; Had. Joh. 29); Achelis I, nr. 805; Hegelund I s. 333, II s. 198; DanKir, bd. 20, s. 273-74].

5. 1634. Hans (Johan) Schrøder af Bjært; St. Rostock 25; ~ Elisabeth Suderov fra Rostock; see Christopher S. i Vonsbæk; Johan S. i Ødis; (C. H. Eichel i Beftoft-T.; J. B. Bilhardt i Ø. Nykirke-G.); [† 29/4 1664; (J. 195; R. 389; Had. Joh. 33; Rost. Matr.; P.-T. 9 R. V. 134 L. 19 n.); Achelis I, nr. 1632; DanKir, bd. 20, s. 272].

6. 1664. Peter Petersen Nissen af Tyrstrup-H.; St. Rostock 59, Kbh. 61; see Johannes N. i Vonsild-D.; Etm.; [† 9/1 1682; (J. 195; R. 389; Rost. Matr.; Had. Joh. 36; V. f. K. 2 R. VII. 492); Achelis I, nr. 2740].

7. 1682. Jørgen Barsøe af Fjelstrup; St. Kiel 75, Kbh. 81; ~ F. D. . . . . Petersdtr. Nissen; [† 24/5 1697; (J. 195; R. 389; Had. Joh. 37); Achelis I, nr. 3258; KUM II, s. 105 (»Georgius Barsonius Haderslebiensis«)].

8. 1697. Hans (Johannes) Zoëga af Vilstrup, f. 11/11 72; St. i Wittenberg 89; Pr. og Cons-Ass. c. 24; 1 ~ Værum 9/10 99 Anna Margr. Conradsdtr. (Fellow), f. 29/8 82, † 11/4 22; F. Greve Conrad Reventlow Amtmd. i Haderslev, siden Storkansler; M. vistnok Cathrine Lauenstein; 7 S., 1 D.; 2 ~ c. 23 Mechtilde Sophia Henriksdtr. af Stenderup, f. c. 06, † Glud 13/2 84; u. B.; see Conrad Z. i Vonsbæk; Poul Z. i Ravsted; L. Fabricius i Løit; [† 27/9 1729; han var en fredelig, redelig og ustraffelig Mand; (J. 195; R. 389; Giessing. III. 408 (Stamt.); P.-T. 1 R. II. 243); Achelis I, nr. 3724; PT 1988, s. 48, 50-52, 70 (note 24); VejAar 1930, s. 120-123 (se nedenfor)].

9. 1729. Morten Horsin, f. Kbh. 17/8 93; F. Niels Jørgensen H., Husfoged, Seglforv. og Fyrbøder v. Rentekammeret; St. Kbh. 14, Bacc. 15; ~ 38 Maria Olsdtr. Rudbæk; F. O. R., Rdmd. i Aabenraa; [† 22/7 1766; (J. 195; R. 390; Fr. B. III. 125); PT 14:6 (1965), s. 133; KUM II, s. 383, 389 (»Martinus Horsinus«, 21 år gl.)].

10. 1766 [p. Cap. Hoptrup 60–61] Jørgen (Georg) Hansen, f. Pamhul, Hoptrup S., d. 11/5 27; F. Hans Petersen i Pamhul; M. Sindet Pedersdtr.; St. Sommersted 46; C. 49; ~ 68 Catharina Maria Svennesen; [† 27/2 1799; (J. 161. 195; R. 390; D.-P.; Ehrencr.-M. III. 411; P.-T. 8 R. IV. 250); Achelis II, nr. 5855; PT 14:6 (1965), s. 132].

11. 1799 [Hammelev 6/1 86] Jacob Lauritsen Aagaard, f. Kolding 15/4 50; F. Lars Madsen Aa., Skifertækker i Kold.; M. Inger Marie Knudsen (Stub); St. Kold. 69, Bacc. 70; C. 78, h.; r. Cap. Vibg. Sortebr. K. 25/6 1783, o. 26/9; ~ Haderslev 28/9 87 Wibecke Friederica Joachimsdtr. Cretschmer af Haderslev, f. 22/7 66, † Aller 26/1 49; see Etm.; Jacob F. Aa. i Gjellerup-S.; T. L. Bjørnsen i Skodborg; [† 25/12 1824; Eptph.; (W. III. 554; J. 196. 233; M. 7; Sl. Kb. Ud. 31. 91; Carøe III. I.); KoldStud s. 370-71; DanKir, bd. 20, s. 273].

12. 1825 [Bedsted 19] F. S. Laurits Jacobsen Aagaard, f. Hammelev 25/8 90; St. Kold. 10; C. 15; ~ Haderslev 5/6 22 Caroline Tugendreich Albers, f. Wandsbek 29/7 92, som overlevede ham; F. Friederich Bernhard A., Chir. i Wandsbek; M. Margaretha Elisabeth Mau; [† 11/5 1832; (J. 196. 292; M. 7. 115; Fr. B. I. 278; Richter); KoldStud s. 373].

13. 1833 [Aastrup 23] Hans Christian Fischer, f. Gl. Haderslev 21/8 76; F. Conrad F., Hattemager; M. Cathrine Kroll; St. Haderslev 95; C. Kbh. 22/7 00, n.; Fp. . . ; p. Cap. Hygum 29/7 03, o. 26/10; fmtl. p. Cap. Haderslev (06); Sp. Vodder 5/9 14; ~ 29/10 03 Johanne Gerdsen; F. Otto G., Krovært; M. Maria Aagaard; mindst 1 D.; [† 28/3 1838; (W. III. 611; J. 180. 196. 1535; M. 4. 104; Fr. B. I. 261; Had. Joh. 53; Sl. Kb. Ud. 42. 137. 139); Achelis II, nr. 7682; Nygaards sedler: Datter].

14. 1839. [Diak. Aabenraa 22] David Davidsen, f. Aabenraa 22/9 96; F. Kbmd.; St. Gøttingen, Kiel 17; C. Gottorp 21; Udn. t. Sp. i Haderslev 50, men genoptog dette Embede s. A.; ~ Metta Bahnsen; [1854–55 1st Compast. i Altona; † 15/2 1855; (J. 196. 249; M. 7. 110. 673; Fr. B. I. 61; Wulff. 37; Pr.-Ber. 1821 VI. 155; A. f. Sip. VIII. 207); Achelis II, nr. 8287; PT 14:6 (1965), s. 131].

15. 22/5 1855 [Rimsø-K. 7/8 1846, o. 18/9] Johan Jacob Herman Nansen, f. Kbh. 2/8 13; F. Etrd. Mendel Levin Nathansen, i sin Tid Udgiver af „Berlingske Tidende“ (DBL); M. Esther Herfort; St. Kbh. 31; C. 27/4 37, l.; Manuducteur i Mathematik og Medarb. ved „Berlingske Tidende“ 36–46; ~ 8/5 47 Emma Helene Theodora Schlegel, f. Kbh. 17/3 15, † 21/2 60; F. Kmrd. Vilh. Aug. S., Contoirchef; M. Dorothea Marie Frost; 2 S., 1 Adoptivdtr.; see J. P. C. Agerskov i Veistrup; [1864 afsat som Sp. i Aller af den tydske Reg.; Sp. i Taps 65–84; † under et Ophold i Kbh. 30/4 1884; (W. II 612; M. 7; Elv. 512; Ersl. S. II. 518)].

Pastoratet blev delt omkring 1864. Taps hørte derefter til Vejle Amt, mens
Aller forblev i Haderslev Amt.

 

Aller (alene).

16. 6/5 1865 [c. Sp. Starup-G. 8/8 64; c. Sp. Kliplev 26/10 s. A.] Harald Emil Heinrich Daniel Bruun v. Neergaard, f. Ratzeburg 18/4 26; F. Kmrhr., Dr. jur. Lucius Carl Joseph Andreas v. B-N., Eier af Øvelgønne og Eckhof; M. Maria Bügel; Kapt. i de slesv.-holst. Ingeniører 50; Eier af Christinenthal, Schenefeld, dim Eutin 51; Elev v. Kbh. officersk. 51; St. i Kiel 60; C. Glückstadt 63 (2. Char.); ~ Øvelgønne 29/3 51 Edle Cathrine Sophie Vogelius Steenstrup, f. Kbh. 31/3 28, † Rendsborg 21/7 1905; F. Johann Christian Vogelius S., Generalmajor; M. Edle Elisabeth v. Post; [† 22/10 1867; (HadHis, s. 243)].

17. 3/11 1868 [c. Sp. Emmerlev 23/9 67] Ernst Becker, f. Lysabild p. Als 11/5 34; (Bdr. t. Georg E. B., Cat. i Ebeltoft); F. Jac. B., Degn; M. Charl. Jul. Roos; Sem. i Jonstrup 54 „meget duelig“; Lærer i Helsingør, Sønderbg. og Frederiksberg; St. pr. 59; C. 21/6 66, h1.; o. Sønderbg. 15/9 67; ~ 9/12 68 Anna Christiana Jacobine Peters, f. Sønderbg.; F. Hans P., Rtr. v. Bgrsk.; M. Anna Krebs; [1890 Dronninglund; # 1911; † Frederiksberg 20/3 1926; (Achelis II, nr. 10194; Elvius, s. 653-54)].

 

 

No 1421 b. Taps (alene).

N. Tyrstrup (siden Kolding) Hrd., Veile Amt, Ribe Stift.

1. 1865-84. Johan Jacob Herman Nansen; see Aller-T.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Knudsen, P.: Sognepræster i Taps og Aller. Vejle Amts Aarbog 1930, s. 120-123.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Aller Kirke, s. 258-275.
Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2004. Taps Kirke (endnu ikke udgivet).
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10A: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85, s. 243-44.