Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1445. Kliplev.

Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1666; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1584). Johann . . . ; (J. 1443).

2. (1588. 1605). Mag. Diedrich Schrøder (Sartorius) af Felsted; St. i Wittenberg 60; see Etm.; (J. 1443); Achelis I, nr. 308.

3. 16 . . [p. Cap.*? 01] Mag. Jacob Vilsbek (Wilsbeck), fra Flensborg; St. i Jena 91, Wittenberg 99; Mag. ss. 15/3 00; ~ 20/9 01 F. D. . . . . Diedrichsdtr. Schrøder; [† c. 1614; (Krafft. 409; J. 1443; Witt. Matr.; R. A. No. (790?) 1465; Nied. F.-G. XII. 108); Achelis I, nr. 819a; PT 15:2 (1967-68), s. 188].

4. c. 1614 [Slesvig St. Mich. K. 04] Johann Ewald (Enwaldi) fra Flensborg; St. i Rostock 94, Helmstedt 96; Hør. Flensbg. 04; [† c. 1633?; (Krafft. 394; J. 1086. 1443; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 860].

5. c. 1634 [Cant. Tønder 28] Jacob Brun (Brunovius) af Tinglev, f. c. 01; St. i Kønigsbg. 23, Rostock 26; [† 3/7 1650; (J. 1443; Køn. Matr. I. 268; Rost. Matr.; O. H. Moller. X. Note 3; V. f. K. 2 R. IV. 231); Achelis I, nr. 1562].

6. 1650 [Huslærer i Kbh. 50] Mag. Cæso Nissen, tillige Sp. i Kværs 54; fra Flensborg; St. i Rostock 45; Mag. 49; St. Kbh. 50; ~ Margaretha Kløcker; F. Dietr. K., Kbmd. og Postmstr. i Flensbg.; M. Anna Wittemack; see Etm.; Diderik N. i Nordborg; [† 10/3 1679; (J. 1443. 1446; Rost. Matr.; O. H. Moller. II. 14; B.-D. 1326); Achelis I, nr. 2182; KUM I, s. 220 (»M. Cæso Nissenus Slesvicensis«)].

7. 1679. F. S. Mag. Friedrich Johann Nissen, tillige Sp. i Kværs til 1704, f. c. 51; St. i Kiel 72, Jena 74; ~ Christina Maria Lauritsdtr., f. c. 62, † 23/7 04; F. L. Andersen, Rdmd. i Tønder; M. Maria Lorenzen; [† 1706; (J. 1443 f.; B.-D. 1326 (Ligt. o. hans Hustru); Nied. F.-G. XII. 117); Achelis I, nr. 3161].

8. 1707 [Hofp. Graasteen og Cap. Adsbøl 02] Conrad Nicolaus Lüders, f. Sønderup, Adelby S., 14/12 71; F. Burchard L., Fiskemstr.; M. Dorothea? . . . ; St. i Kiel 92; Adj. i Dorum, Wursten; [† 21/10 1719; (J. 1443. 1450; N. St. M. II. 140; P.-T. 8 R. V. 80); Achelis I, nr. 3856].

9. 1720 [Kværs 04] Peter Breckling, fmtl. af Adsbøl-G., f. 12/1 78; St. i Kiel 93; Diak.* 02; see Etm.; [† 3/8 1753; (J. 1443 f. 1446); Achelis I, nr. 3910].

10. 1753 [p. Cap.* 39] F. S. Fredrich Breckling, f. Kværs 24/5 07; St. i Kiel 27, Jena 28, Rostock 32; ~ Sophia Elisabeth Petersdtr. Schneider af Haderslev Diak.; see Etm.; [† 26/11 1767; (J. 1443; Rost. Matr.; Sl. Kb. Ud. 171 L. 10 n.; Nied. F.-G. XIII. 8); Achelis I, nr. 5141].

11. 1768 [Huslærer i Fjelstrup og Møgeltønder] Johannes Klincker af Hoptrup, f. Mastrup, Hoptrup S., 5/4 41; St. i Halle 62; C. Haderslev 66; Cons.-Rd. 18; 1 ~ 24/2 69 F. D. Botilla Catharina Friedrichsdtr. Breckling, † 19/4 73; 2 ~ 74 Sophia Cathar. Mathiasdtr. Tostrup af Svenstrup, † 11/12 14; [† 27/4 1823; (J. 1443; M. 135; Pr.-Ber. 1824 III. 113-18; P.-T. 8 R. IV. 343); Achelis II, nr. 6475].

12. 1823 [Ensted 17] Hans Christian Petersen, f. Tumbøl, Felsted S., 1/10 89; F. Peter Hans Christiansen, Gdmd.; M. Kiesten Jepsen; St. i Kiel 09 og 15; C. Gottorp 15; [† 21/9 1833; (J. 440. 1443 f.; M. 121. 135; Wulff. 33; Alb. II. 194; Pr.-Ber. 1834 S. 93); Achelis II, nr. 8092].

13. 1834. [Uge 33] Jens Peter Petersen, f. Philipsborg, Ulderup S., 31/5 99; F. Jens P., Beboer p. den Philipsborgske Parsell; St. i Kiel 22; C. Gottorp 26; [† 11/4 1837; (J. 437. 1444; M. 135. 154; Wulff. 43); Achelis II, nr. 8644].

14. 23/7 1837 [p. Cap. Arrild 10/8 31, o. 9/11] Hieronymus Grauer af Ris, f. 17/11 99; St. i Kiel 22; C. Gottorp 26 (III**); Ø. Snede 11/6 35*; Manø 25/7 37; [# 1850; Marienhagen 54; Burg a.d. Wuppen 55; † 19/1 1857; (J. 1444. 1527; M. 135; Fr. B. I. 83; Had. Joh. 59; Wulff. 43, II. 4; Volb. 16 f.); Achelis II, nr. 8628].

15. c. Sp. 9/12 50, fast ansat 23/6 51 [c. Sp. Ensted 11/9 50] Henrik Anton Bay; [afsat af d. t. R. 17/9 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; 22/5 1867 Allested-V.; see der].

16. c. Sp. 1864. Claus Theodor Jessen, tillige Sp. i Hjoldelund fra 15/12 62, o. 11/2 63; [5/10 1864 Felsted; see Øsby].

17. c. Sp. 26/10 1864 [c. Sp. Starup-G. 8/8 1864] Harald Emil Heinrich Daniel Bruun v. Neergaard; [6/5 1865 Aller; see der].

18. 22/2 1865 [c. Sp. Flensbg. Helligg. K. 25/9 64] Georg Karstens, f. Grumtoft, Flensbg. Pr., 23/5 33; F. Henning August K., Organist og Skllr., siden Eier af Lundsgd.; M. Amalie Frederikke Lausen (Larsen?); St. Flensbg. 54; C. 21/1 61, h1.; Huslærer hos Grev Brockenhuus-Schack; ~ 28/4 68 Franke Adele Marie Hønck, f. Haarblek, Oldenswort S., Eidersted, 13/9 46; F. Boy Aug. H., Gdeier. i Oldensworth; M. Anna Alberts; [† Kiel 24/6 1906; (M. 135. 224; Elv. 658; Volb. II.; Sj. Aarb. 1923 S. 196); Achelis II, nr. 10042].

———————————

 

 

No 1445b. Diakoner (Sognecapellaner) i Kliplev.

[Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1666.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1609) . . . Paulsen, tillige Degn og Skoleholder; (M.-H. II. 55).

2. c. 1617 [fmtl. Diak. Varnæs 09] Niels Ketelsen, tillige Degn og Skoleholder; [1620 Holbøl; see der].

3. (1622. 25). Rasmus Sedanus, tillige Degn og Skoleholder; (J. 1444).

4. (1626. 32). Severin Andresen (Andersen), tillige Degn og Skoleholder; (J. 1444; M.-H. II. 55).

5. 1640. [Okholm 35] Conrad Ziegler, tillige Degn og Skoleholder, f. Hatsted 05; F. Conrad Z., Sp. i Skobøl; Skolemester i Okholm; 1 ~ . . . . , † 34 under Stormfloden; 2 ~ Christina Christiansdtr. Paysen; F. C. P., Diak. i Drelsdorf; M. Margaretha . . . ; mindst 1 S., 1 D.; [1646 Diak.-Adj. Drelsdorf 46; Diak. ss. 49; Sp. i Bevering, Mark Brandenbg., c. 52; Sp. Skobøl 62; † 1690; (J. 620 f. 730. 746. 1444; F. 565; Lasz. II. 74 Note s; Schl.-H. Anz. 1759 S. 816 Note)].

6. c. 1646. Peder Lambertsen Trellund (Trælund), tillige Degn og Skoleholder, fmtl. af Holmsland; St. i Kbh. 30; [† 21/2 1655; fik 12/11 49 Bev. p. Præstekald i Danmark, men der kom ikke noget ud af det; (J. 1444); KUM I, s. 104 (»Petrus Lamberti Trælund, Holmensis«); KB bd. 28 (1649) s. 267 (»Peder Lambritzøn Trælund«), Danske Kanc.: Kongebrev; PT 2004, s. 85 (har urigtige slægtsforhold, se R. Rostrup: Trellund: Tillæg og rettelser til Personalhistorisk Tidsskrift 2004)].

7. c. 1655? Lorenz Matthiesen, tillige Degn og Skoleholder; St. i Rostock 49, Kbh. 50; [† 1664; (J. 1444; Rost. Matr.; Had. Joh. 35); Achelis I, nr. 2324; KUM I, s. 221 (»Laurentius Matthiæ Hatterslebiensis«)].

8. 1664. Jesse Jacobsen (Jessenus Jacobi), tillige Degn og Skoleholder, fra Flensbg.; St. i Rostock 45; [† 19/5 1689; (J. 1444; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 2181].

9. 1690. Jens Jørgensen Marstrand; [13/1 1691 Snøde-S.; see der].

10. i. 27/7 1690. Hartwig Jensen Haugs (Haugen); [30/7 1701 Simmerbølle; see der].

11. 1702. Peter Breckling; [1704 Kværs; see Kliplev].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Kliplev Kirke, s. 1964-2005, Bjerndrup Kirke, s. 2006.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1446. Kværs.

Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1688.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Frederik Knudsen (Canuti); St. Rostock 72; [† 1647(?); (J. 1446); Achelis I, nr. 489].

2.1647 [p. Cap. Uge 46] Eskel Hansen Lohmann; [1651 Uge; see der].

3. 1651. Vilhelm Poulsen Ries; [1660 Moltrup-B.; see der].

Annex til Kliplev 1660 (54?) – 1704.

4. 1704 [Diak. Kliplev 02] Peter Breckling; [1720 Kliplev; see der].

5. k. 16/6 1720. Hans Wohnsen, f. Slagelse 3/4 91; F. Marcus W., Bgmstr. ss.; M. Mette Sofie Whithoff; St. Slag. 10, Bacc. 12; ~ 23/12 20 Charlotte Amalie Bødcher; [† 6/7 1764; Eptph.; (J. 1446; Visit.-prot. 1746); KUM II, s. 349, 379 (»Iohannes Vohnsenius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Slagelse byfoged nr. 361; DanKir bd. 22, s. 1961-62].

6. 1765. Andreas Hviid af Næsborg-S.-O., f. c. •/12 25; St. Aalbg. 49; u. B.; [† 29/8 1784; (J. 1446); KUM III, s. 91 (»Andreas Hviid«, 22 år gl.); Kbg. Kværs (1763-1840) opsl. 159 (død, ophav); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Slet hrd. nr. 34, 37].

7. 1784. Hans Christian Hinrichsen; [1807 Løgumkloster; see der].

8. 1808. Diedrich Jessen; [1827 Felsted; see der].

9. 1827 [p. Cap. Tønder . . ] Georg Christensen; [1846 Nybøl (S.); see der].

10. 1847 [p. Cap. Ulderup 43] Christian Petersen Damm; [c. Sp. Sønderborg 1864; see Hostrup].

11. 17/5 1865 [p. Cap. Værslev-J. 8/8 60, o. 5/9; # i Naade 4/6 64] Poul Christian Johann Heinrich Delfs, f. Slesvig 1/2 35; F. Marc. D., Org.; M. Gesa Albertine Christine Carstens; St. i Slesvig og Glückstadt t. Kiel 53, i Berlin 55, Gøttingen 56, Kbh. 57; C. Flensbg. 26/6 60 h.1; ~ Tolk 6/2 66 Henriette Rebecca Friedericke Claudius af Burkal, f. 15/1 40, † Flensborg 11/10 1927; [# 1897; † Sønderhav, Holbøl S., 26/4 1917; (Achelis II, nr. 10022; Elvius s. 661; PT 11:4 (1943), s. 198, 204)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Kværs Kirke, s. 1950-1963.