Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1124. Svenstrup,

Als Nørre Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift.

M. S. 1-b/8; Lkm. 2/524; Kbg. 1682.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 15 . . Johannes Teuxen (Tuxen); vist 2 S.; [† 22/5 1562].

Achelis I, nr. 403, 404.

2. 1562. Jørgen Jensen, f. Stavensbøl (Augustenborg); see H. Jørgensen i Hagenbjerg; [† 1580].

3. 1580. Jacob Iversen, f. Assens; see Etm.; C. Lorentsen, r. Cap. t. Od. St. Hans K.; [† 1607].

4. 1607. Mads Eriksen el. Madsen, f. Sønderbg. 87; F. E. Madsen, Kbmd.; vist St. i Rostock 05; ~ F. D. Karen el. Cathrine Jacobsdtr.; B.; 2 ~ Etm.; see L. P. Harboe her; [b. 6/7 1625].

PT 14:3 (1961), s. 5; Achelis I, nr. 1094 (»Mathias Matthiæ Sunderbergensis Hols.«).

5. o. 12/8 1625. Christen el. Carsten Jensen Lorentsen el. Lauritsen; [afsat 24/5 1637, fordi han havde taget Hertug Friedrich i Skjægget og givet ham paa Øret; see Od. St. Hans K. r. Cap.].

6. o. 13/9 1637. Laurits Poulsen Harboe, f. Ringe, Fyen, 01; F. P. H., Forp. p. Lammehave; St. Od. 26; Pr. 79; 1 ~ 37 Karen el. Cathrine Madsdtr., en Dtr. af nr. 4; 2 ~ 20 16/10 59 Anna Ottosdtr. Wordingborg af Rise-M.; med begge mindst 2 S., 3 D.; see F. J. Cruckow i Notmark; J. K. Krag i Hørup; J. B. N. Klincker i Oxbøl; Mathias P. H. i Ødis; [b. 25/8 1682; Pg. br. 54].

KUM I, s. 78 (»Laurentius Pauli Otthoniæ«); KS 3:5 (1884-86), s. 129 (»Laurentius Pauli«).
(22/10 1673*. Peder Pedersen Plat; see Hagenbjerg).

7. i. 17/9 1682 [r. Cap. Nordborg, o. 4/7 78] Frederik Bugislaus (Jacobsen) Jepsen, f. Nordborg (Kjøbing) 54; F. Jacob Jepsen, Staldmester („Futtermarschal“) hos Hertug Friederich; M. Kirstine Lorentsdtr.; St. i Helmstedt 76; ~ 24/10 83 Elline Jensdtr., f. c. 63, b. 25/9 84; 1 S.; [† 6/8 1684. „4 S. eft. Paaske 83 gjorde Hr. F. J. sin „Valet“-Præd. her i vor Kirke. Der han gik af Kirken, var han saa uforskammet, at han ei vilde hilse mig; dog jeg holder hans Natur tilgode, hvilken han ei kan ændre, thi hans kjære Fader og Moder vare saa før ham. P. S. Der jeg den 2den Mai af Guds Naade havde holdt min Ordinationsprædiken, da gaaer han lige til Hr. Amtmand og forklager mig; thi han fandt sig offenderet af min Prædiken, hvorudi jeg og ikke fortænker ham; thi hans kjære Fader forklagede mig engang for Provsten i Ketting. Som Faderen er, saa er og Sønnen“ (Uddrag af Nordborg Kbg.; see D. Saml. 6/58). „Onsdag Morgen finge vi Tidende fra S., at Hr. F. J. var død. s. D.   Guds Domme ere uransagelige, men uretfærdige kunne de ikke være“. (ibid. 60)].

Achelis I, nr. 3317 (»Fridericus Bugislaus Jebssen, Norburg«).

8. i. 19/10 1684 [p. Cap. Høier 80] Thyge el. Tycho Poulsen af Høier, f. 10/3 55; St. i Kiel 71, Rostock 75; ~ 26/6 83 Margrethe Jørgensdtr. Cruckow af Notmark; mindst 1 S., 2 D.; see J. B. N. Klincker i Oxbøl; O. F. J. Brandt i Hagenbjerg; J. J. Brandt, r. Cap. i Hagenbjerg; [† 7/8 1726].

Achelis I, nr. 3140 (»Tycho Petreius Hoyer«).

9. 14/10 1726, o. 29/11, Peder Pedersen Lorentzen (Lauritsen), f. Sønderborg, d. 7/3 00; (Bdr. t. Lorentz L. i Ulkebøl, t. Johannes L. i Haderslev og t. Dorothea Sophia ~ J. Krag i N. Løgum); F. P. L., Rtr.; M. Dorothea Sophie Hansen; St. i Jena 17, i Kbh. 26; C. s. A.; ~ 27 Johanne Johansdtr. Krag af Hørup, f. 13/9 00, b. Igen 28/3 48; mindst 1 D.; see J. Pedersen , r. Cap. til St. Laurentii K. paa Før; [† 15/4 1745].

Achelis I, nr. 4813; KUM II, s. 484 (»Petrus Lorentzen«, 27 år gl.).

10. 7/5 1745 [Anholt 15/3 43, o. 24/5] Mathias Hansen Tostrup, f. Himmelev 17/7 11; F. H. Rasmussen T., Degn; M. Maren Madsdtr. Skarreskov; St. Roesk. 30, Bacc. 31; C. 21/10 37, h.; Pr. 63; ~ 17/7 43 Petronelle Lorentsdtr. Øegaard, f. Sorø 1/9 14, † 20/4 93; mindst 2 S., 6 D.; see Hans P. T. i Saxkjøb.; O. J. Huulegaard i Karlebo; J. Klincker i Kliplev; [† 7/7 1784; Mindetavle i Kirken].

KUM II, s. 520, 542 (»Matthias Tostrup«, 19 år gl.); DanKir, bd. 23, s. 2560 (se nedenfor).

11. 1/10 1784 [r. Cap. Helsing. St. Mariæ K.-K. 30/6 79] Christian Georg Frederik Stellwagen; [25/1 1805 Nestved St. Mortens K.; see der].

12. 3/5 1805 [r. Cap. Nordborg 19/8 96, o. 7/10] Frederik Ebbesen, f. Sjellerup, Igen Sogn, 16/2 68; F. Fred. E., „Bilthugger“ (dvs. Dreier og Snedker; „arti statuariæ addictus“ O. P.); M. Anna Maria Müller; St. Od. 89; C. 16/10 94, l. egr.; Lærer v. Døtreskolen i Kbh. til 95; c. Apr. 08; R. m. Apr. 21/7 19; Stænderdeputeret 34; 1 ~ 7/4 97 Anna Margrethe Vogelsang, f. Solbjerggd., Svenstrup Sogn, 9/12 78, † 20/5 28; Lgst.; F. Mathias Johansen V., Parcellist; M. Marg. Mortensdtr. With af Kettinge; 2 ~ 17/10 28 Birgitte Ahlmann af Igen, f. Adsbøl 01, levede 68 i Helsing.; 1 D.; [† ved Stændeforsamlingen i Slesvig 22/4 1836; særdeles hjemme i den danske kirkelige Lovgivning og hævdede ved enhver Leilighed hæderligt Øens danske kirkelige Stilling mod Tydskeriets Overgreb; Rationalist i en stærk Grad, men af en meget retsindig og brav Charakteer; Mindetavle i Kirken; E. 1/361 og S. 1/397].

DanKir, bd. 23, s. 2560, 2561 (se nedenfor).

13. 16/8 1836 [Diak. i Sottrup 1/11 31] Hans Ahlmann af Igen, f. Guderup 28/5 03; St. Slesvig til Kiel 23, Halle 24; C. i Gottorp 28 (II**); ~ Therese Wegscheider; F. Prof. th. i Halle; [† 20/6 1870; „udmærket ved sin fanatiske Iver for, at udrydde Alt, hvad der minder om vort Fædreland“ (cfr. Dagstelegraphen 67/34 efter et Brev fra Als)].

Achelis II, nr. 8690 (»Joannes Ahlmann Alsenis«).

14. 1870 [Dir. for Sem. i Tønder 64] Niels Schmidt, f. Hoptrup 18/11 26; (Bdr. t. Svenne S. i Ravsted); F. Niels Hansen S., Ldmd.; St. i Kiel 48; C. Flensborg 53; Cap. i Frederik d. 7des Kog 60; c. Pr. 79; Pr. 80–86; Examinator i Kiel 74–84; ~ Henriette Hasselmann, f. 21/8 37, † 2/9 75; F. Friedrich Franz H., P. i Dänischenhagen; M. Anna Catharine Elisabeth Lampe; [# 1900; † Kiel 5/3 1901].

———————————

 

 

No 1125. Sognecapellaner i Svenstrup.

[Als Nørre Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift]

 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 15 . . Laurits Pedersen; [1568 Diak. i Grumtoft i Sl.; † 76].

2. (1589. 1605). Christian Jensen.

3. (1611. 17). Laurits Nielsen.

4. 1630. (p. Cap.?) Laurits Lange, vist til c. 1644.

5. o. 22/11 1644 [Rtr. Ærøskjøb. 28/4 41] Jørgen Lauritsen Tydsk; [1659 Aastrup, Haderslev Pr.; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Svenstrup Kirke, s. 2543-2563 .