Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 558. Igen,

Als Nørre Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift.

M. S. 1-b/15; L. S.; L. S. v. W. (meddelt af Capellan Knudsen); L. P. B. 161; Lkm. 5/221; Kbg. 1734.
Anm. Præsten boer i Guderup.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 15 . . Thomas Rugianus, i Reformationstiden.

2. (1543). [r. Cap.* 15 . .] Poul Godelykke (Fortunatus, Gudeluk); [1548 Hørup; see der].

3. k. 29/1 1548 [r. Cap.* (43)] Jørgen Thomsen; Pr. 63 (afsat 66 fra denne Værdighed af Enkedronning Dorothea, der indsatte sin egen Pr., Johs. Berndes i Broager, til Provst el. Superintendent i Sundeved, paa Als og Ærø); see D. Jørgensen (Quercinus) i Lysabild; Etm.; [† 1581].

4. k. 18 Trin. 1581 [? r. Cap.*; fik nemlig 75 Collats af Biskoppen i Odense, „da han er kaldet og valgt til Kirkens guddommelige Embede“, men til hvilket Kald, siges ikke] Niels Conradi el. Knudsen; (Bdr. t. Petrus C. i Lysabild); St. i Rostock 71; ~ Anna Pedersdtr.; F. P. Eriksen, Sp. i Eskriis i Angel; M. F. D. Catharina Jørgensdtr.; 1 S., 1 D.; see Etm.; K. Knudsen i Broager; [† 1612].

Achelis I, nr. 466.

5. 1612 [Reinfeld i Holsteen 11] Nicolaus Nicolaisen Brandt, f. Sønderbg. 13/10 86; F. N. B., Kbmd.; M. Christine Nielsdtr.; St. i Rostock 05, i Wittenbg. og Kbh. 09; ~ 29/11 12 F. D. Margrethe Nicolaisdtr. Conradi; 6 S., 3 D.; see Etm.; Frederik N. B. i Nykjøbing-S.; C. Lauritsen, r. Cap. t. Od. St. Hans K.; J. Cruchow i Notmark; Nicolaus B. i Sønderbg.; (J. Pedersen, r. Cap. her); [† 7/11 1648].

Achelis I, nr. 1088.

6. k. 1/8 1649, o. her 8/8, F. S. Johannes Nicolaisen Brandt, f. 20/7 15; St. Rostock 32, i Kbh. 35, Kønigsberg 36, Helmstedt 39, Leyden 41, Padua 44; udenlands 42–45 med den unge Axel Henningsen Walkendorff; Pr. 76; ~ 24/6 51 Dorothea Sophie Ottosdtr. Bruun, d. 14/8 25; F. O. B., fyrstelig Informator i Sønderbg.; 2 S., 3 D.; see J. K. Krag i Hørup; Etm.; Otto F. J. B. i Hagenbjerg; [† 21/7 1679].

Achelis I, nr. 1824; KUM I, s. 126 (»Iohannes Brandt Synderburgensis«).

7. o. Nordborg K. 7/10 1680. F. S. Johannes Bugislaus Johansen Brandt*, f. 31/10 58; St. i Leipzig 76, i Kbh. 78, Kiel 79; C. Kbh. 80; Pr. 94 – c. 27; fyrstelig Conf.; 1 ~ 17/6 84 Anna Maria Hansdtr. Poulsen, f. 19/7 66, b. 2/12 34; F. H. P., kgl. Huusfoged i Tønder, Diggreve, siden Pensionarius p. Gammelgd.; M. Anna Maria Steuermann; 10 S., 6 D.; 2 ~ Regine . . . , f. Nordbg. c. 77, † 26/6 57; see Etm.; Nicolai J. B., r. Cap. her; J. Pedersen i Notmark; J. C. Riisbrich og B. N. Preen i Oxbøl; Johannes J. B., r. Cap i Hagenbjerg; [† 10/11 1743; blind i 7–8 Aar; havde allerede 9 Trin. 1679 faaet Expectancebrev paa kaldet af Hertug August].

Achelis I, nr. 3286; KUM II, s. 81 (»Iohannes Bugislaus Brant Synderburgo-Holsatus, academiæ Chiloniensis et Lipsiensis«).

8. 15/6 1721**. F. S. Peder Johansen Brandt, f. 87; St. i Jena 06; Pr. c. 50 (43?); ~ 5/7 24 Eleonora Elisabeth Johansdtr. Krag af Hørup, d. 2/8 99, † 8/12 82; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 31/3 1763].

9. 18/3 1757** [p. Cap.* 29/1 52, o. 19/5] Johan Joachim Hansen Ahrends (Arends) af Tønder, f. Risum 10/5 27; St. pr. 44; C. 47; 1 ~ 2/6 58 F. D. Anna Pedersdtr. Brandt, f. 18/1 27, † 17/1 59; u. B.; 2 ~ c. 61 Anna Maria Margrethe Lorentzen af Tønder Diak., f. 28/12 40, † 16/10 14; Lgst.; 7 B.; see F. Nislev i Agerskov; [† 24/6 1785].

DanKir, bd. 23, s. 2538 (se nedenfor).

10. 11/8 1785 [p. Cap. Adserballe, o. 24/9 84] Peder Mortensen Reimuth, f. Ribe, d. 2/12 53; (Halvbdr. t. Hans M. R. i Adserballe); F. M. Hansen R., Skræder; M. Anna Jensdtr.; St. Ribe 73; C. 78, h.; ~ 22/11 86 Christine Ulrikke Maria Amalie Bergstrøm, d. Augustenborg 4/9 65, † 7/7 99; 2 S.; [† 28/11 1800].

11. 8/5 1801 [Adsbøl-G., o. 15/9 95, tillige Slotsp. p. Gottorp] Hans Ahlmann*, f. Sønderbg. 21/9 70; F. Hans A., Skibscpt.; M. Christiane Thuleen; St. i Kiel 89, Jena 91; C. Gottorp 94 (2**); R.* 22/5 40; ~ 22/9 96 Anna Dorothea (Doris) Gorrison, f. 75, † 11/7 50; F. Frederik G., Kbmd. og Rdmd. i Sønderbg.; M. Birgitte Ahlmann; 7 B.; see F. Ebbesen og Hans A., begge i Svenstrup; [† 11/4 1845; Portrait i Kirken; B. D. G. 1/181].

DanKir, bd. 23, s. 2535 (se nedenfor).

12. 4/7 1845 [Notmark 30/6 30] Jørgen Hansen, f. Tandslet 11/2 02; F. Christian H., Smed og Jordbruger; M. Anna Cathrine Jørgensdtr. Schmidt; St. pr. 19; C. 16/10 23, l.; Huslærer i Hørup 25; Sp. Ballum 31/10 27, o. 14/12; her tillige Biskop over Als-Ærø Stift 11/2 48; R.* 10/4 s. A.; Medlem af Folkeraadet paa Als (Formand) s. A.; tillige Medlem af Regjeringscomm. for Slesvig og Holsteen 10/9 s. A. (forhindret af Oprørerne fra at tiltræde denne Post); for Als og Ærø 23/10 s. A.; D.-M. 6/10 52; C.* 6/10 60; afsat af den tydske Regjering 64; # af den danske Regjering som Biskop over Ærø 19/12 s. A.; ~ 13/4 28 Anna Margrethe Schwensen af Hørup, f. 25/11 02, † Guderup 19/6 87; 5 S., 6 D.; see C. H. Bruhn, Diak. i Haderslev; G. Grove i Nyker; [† 16/8 1889; Jub. 7/11 77, fik den preussiske Kroneordens Commandeurkors og af Præsterne den Doréske illustrerede Pragtudgave af Bibelen; Portrait i Kirken; Lgst; E. S. 1/692].

DanKir, bd. 23, s. 2535, 2540 (se nedenfor).
———————————

 

 

No 559. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) el. Diakoner i Igen.

[Als Nørre Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift]

 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 15 . . Poul Godelykke (Fortunatus, Gudeluk); [(1543) Sp.*; see Hørup].

2. (1543). Jørgen Thomsen; [k. 29/1 1548 Sp.*; see der].

3. 1548. Hans Engelsen; [levede 1578].

4. ? c. 1578 [? p. Cap.* 75] Niels Conradi el. Knudsen; [k. 18 Trin. 1581 Sp.*; see der].

5. c. 1581 Georgius Johannis el. Jørgen Hansen; [158 . maaskee Diak. Lysabild].

6. (1586. 1611). Ansgar Tycho Borch; maaskee St. i Rostock 81; [fmtl. † el. forflyttet 1616].

Achelis I, nr. 631 (»Angarus Angarius Hadersleben«).

7. 1616 [Hør. Sønderborg] Jacob Hansen Bruun, f. Sønderborg; St. i Rostock 06; [† 1618].

Achelis I, nr. 1122 (»Georgius Bruns Sunderburgensis Hols.«).

8. o. dom. misericord. 1618. Andreas Jørgensen Beyer af Felsted, f. c. 90; St. i Helmstedt 16, i Rostock 19; 1 ~ 22/10 26 . . . . ; 2 ~ 16/10 53 . . . . ; flere B.; see Etm.; [b. 21/3 1667].

Achelis I, nr. 1357 (»Andreas Beier Velstedensis Holsatus«).

9. k. 14/4 1667, o. Nordborg 28/7, Johannes Pedersen af Oxbøl; St. Bordesholm t. Rostock 52, Helmstedt 54, Franeker 57; 1 ~ 6/10 67 F. D. . . . Andreasdtr. Beyer, b. 11/8 71; 2 ~ Margrethe Abrahamsdtr.; F. A. Mathiesen, Forp. p. Lundsgd. i Fyen; M. Christine Nicolaisdtr. Brandt, en Dtr. af Sp. Nr. 5; 2 ~ Etm.; med begge 4? B.; [† 1688].

Achelis I, nr. 2464 (»Johannes Petri Slesvicensis Holsatus«).

10. 1688. Jørgen Vilhelm Alexandersen Poss; [1714 Oxbøl; see der].

11. 1714 [r. Cap. Hagenbjerg, o. Igen 14/1 05] Christian Mathiesen (Lorentzen) af Sottrup; St. i Kiel 89; ~ 14/7 05 F. D.? Dorothea Sophie (Poss?) af Oxbøl, f. c. 87, b. Kettinge 9/4 50; [† 1723].

Achelis I, nr. 3734 (»Christianus Matthiæ«).

12. 10/3 1724. Nicolai Johansen Brandt, Søn af Sp. nr. 7, f. 17/1 97; St. i Jena 16, Leipzig 18, Halle s. A.; C. Kbh. 23; ~ 27/6 25 Adelheid Marie Colding, d. Slag. 30/11 05; † 25/5 63; F. Oluf Hansen C., Rdmd. i Slag.; M. Maren Nielsdtr. Stub; B.; [† 30/5 1760].

Achelis I, nr. 4755 (»Nicolaus Brandt Alsatus«); KUM II, s. 457 (»Nicolaus Brandt, qvi antea etiam Ienensem atqve Hallensem universitates invisit«, 26 år gl.).

13. 26/9 1760, o. 6/2 61, Jacob Nielsen Hount (Hundt), f. Nærstrand, Stavanger Amt, 7/5 31; F. N. H., Fgd. i Ryfylke; M. Soph. Cathr. Holst; St. Bergen 50; C. 28/9 56; ~ Anna Elisabeth Bøyesen, f. c. 30, † 20/4 76; 7 B., hvoraf 3 S., 2 D.; [1769 Sygne (Søgne) og Grebsted, Christiansands Stift; 1789 Tveit og Birkenes, s. Stift; † 5/4 1793].

Bråstad, Kjell J.: Søgneboka, bd. I - II. Søgne kommune 1987-89, bd. 1, s. 20 (Søgne prestegård).

14. 29/12 1769, o. 15/6, Johannes Petersen, d. Hørup 16/2 38; F. Jens P., Degn; M. Anna Thomasdtr.; St. i Halle 61, i Kbh. 65; C. 26/3 66, h.; O.; [† 18/4 1807; Portrait i Kirken].

Achelis I, nr. 6453 (»Joannes Petersen Holsatus«); DanKir, bd. 23, s. 2535 (se nedenfor).

Nedlagt efter Rescript 20/5 1796.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Egen Kirke, s. 2514-2542.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 559b. Prædikanter paa Østerholm Slot,

Als Nørre Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1659. Mag. Johannes Bremer, f. Wilster c. 31; [1663 Diak. Süderhastedt; † 3/3 1679; (Hellm. 141; J. 1636)].

2. 1662. Friedrich Christiansen; [1671 Rtr. Sønderborg; see Sønderborg Vesperp.].

3. 16 . . Nicolaus Nicolaussen Brandt; [1676 Vesperp. Sønderborg; see Sønderborg Sp.].

4. c. 1676. Paul Gerhard Walther, f. Flensborg; F. Johannes Paulsen W.; P. t. Flensbg. St. Johs. K.; M. Magdalena Gerhardsdtr. Ouw; St. i Kiel 73; Rostock 75; ~ . . . Franciscusdtr. Schrøder; F. F. S., P. i Gjelting; M. Anna Johansdtr. Dalmer; [1679 p. Cap. Gjelting; P. ss. 80; Burg 94; # 03; praktiserede derefter som Læge i Neustadt og Ekernførde; † Ekernførde 11/4 1713; (J. 1276. 1433. 1636; Rost. Matr.; O. H. Moller VIII. 40 Note 48; A. f. S. u. K. III 87 f.; St. M. X. 982; Ostang. Pr.-K. 21; Nied. F.-G. VIII. 235)].

Achelis I, nr. 3199.

5. c. 1679. Wilhad Fabricius; [1686 Løit; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.