Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1420. Adsbøl og Slotspræster paa Graasteen,

Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1721; Kirkesproget er dansk.
Anm. Adsbøl var Annex til Ulderup indtil c. 1567.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

0. (1567). Mathias (Mateus) Otten; vist St. i Rostock 41; (Achelis I, nr. 94)].

1. (1569). Rasmus Poulsen; (J. 1450).

2. 1569 [Fp., o. Kbh. 66] Hans Andersen; [1572 Dybbøl; see der].

3. 1571. Paul Rasmussen, f. Flensborg; F. Asmus Jebsen, Slagter; St. i Rostock 65; ~ Elisabeth Petersen; F. Nic. P. i Sønderborg; see Etm.; (P. Petræus i Høier); en Dtr. ~ »Præsten Anthonius«; [† 11/8 1604; (J. 1450; Rost. Matr.; N. St. M. II. 139; Patr. Sl. I. 233; V. f. K. 2 R. IV. 213); Achelis I, nr. 390].

4. 1604 [Huslærer i Kettinge Pg.] Hans Piil (Sagittarius), f. c. 67; ~ 04 F. D. Margaretha Paulsdtr.; [† 27/10 1642; (J. 1450; N. St. M. II. 139; V. f. K. 2 R. IV. 213. 229; Patr. Sl. I. 233)].

5. 1643. Christian Steffensen, tillige Skolelærer; [1660 Hammelev; see der].

6. 1661. Friedrich Breckling, f. (Breklum?) 34; F. maaskee Johann B., Sp. i Breklum; M. Brigitta Hansdtr. Lange; see Johan D. B. i Snøde-S.; Peter B. i Kliplev; J. Marstrand i Snøde-S.; [† 17/3 1708 (09?); (J. 1450; N. St. M. II. 140; V. f. K. 2 R. IV. 235 Note 6 (rettet S. 440).)].

7. 1708 [p. Cap.* c. 06] Samuel Thomsen, tillige Slotsp., f. Flensborg; F. Samuel T., Sp. t. Flensbg. St. Nic. K.; M. Magdalena Gerhardsdtr. Ouw; St. i Jena 92; ~ 3/7 09 Agnes Hedvig Philipsdtr. Lund af Ulderup, d. 18/7 88; mindst 1 S., 1 D.; [† 20/8 1750; (J. 1450; N. St. M. II. 140; V. f. K. 2 R. IV. 250. 438; Nied. F.-G. VIII. 146); Achelis I, nr. 3874].

8. 1750 [p. Cap.* 43 (45?)] Jacob Eberhard(sen) Vette, tillige Slotsp., af Sønderbg. Vesperp., f. Sønderbg. 16/2 14; St. i Jena 32; ~ 52 Anna Magdalena Møller; [# c. 1782; (J. 1450; N. St. M. II. 140; Nied. F.-G. XIII. 10; Sb. Latinsk. 20 L. 1 n.); Achelis I, nr. 5323; PT 14:6 (1965), s. 136].

9. 18/2 1782. Nicolai el. Claus Clausen, tillige Slotsp.; [13/5 1785 Tandslet; see Ulkebøl].

10. 1785. Christian August Burchardi, tillige Slotsp.; [9/8 1793 Kettinge; see der].

11. 1793 [Diak. Nybøl (T.) 11/11 91] Christian Schwensen, tillige Slotsp.; [10/7 1795 Hørup; see der].

12. o. 15/9 1795, Hans Ahlmann, tillige Slotsp. p. Gottorp; [8/5 1801 Igen; see der].

13. 1801 [Siverstedt, Flensbg. Pr., 96] Friedrich Marquard Meyer, tillige Slotsp.; [12/12 1806 Hagenbjerg; see der].

14. 1807 [Subrtr. Haderslev 01] Peter Paulsen, tillige Slotsp.; [1811 Aabenraa; see der].

15. 1811 [Lærer v. et milit. Instit. i Norge 11] Nicolai Hansen Pærehøy, tillige Slotsp.; [13/11 1822 Adserballe; see der].

16. 11/5 1823 [Lect. v. Klostret i Preetz 20] Johannes Hoeck, tillige Slotsp.; [5/7 1839 Kettinge; see der].

17. 1839 [Diak. Tønder 26, tillige sem.lærer] Jürgen Brag, f. Sønderborg 26/11 94; F. Andreas B., Kbmd; St. Slesvig t. Kiel 16; C. Gottorp 20; Sp. i Okholm 25; see G. Brag i S. Hygum; [afsat 1850; † Reinfeld 30/5 1864; (J. 374. 747. 1451; M. 113. 365. 472; Fr. B. I. 66; Wulff. 36, II. 2; A. f. Sip. VIII. 208; Alb. I. 79; Carstens: Die Stadt Tondern. 142); Achelis II, nr. 8353].

18. 9/10 1850 [Cantor i Vallø 29/10 46] Nicolai Emil Engel, f. Kjøge 21/12 12; F. Poul Nielsen E., Toldbetj.; M. Karen Andersen; Seminarist fra Jonstrup 33; Skllrr. 33–43; St. pr. 44; C. 15/6 49; ~ 14/7 37 Cathrine Gjertrude Hinsch, f. Burg, Femern, † Graasten 29/1 90; F. Zacharias H., Skllrr. i Burg, Femern; M. Gjertrude Strube; see J. T. Clausen, r. Cap. i Byrum-V.-H.; [† 17/4 1861; (M.-H. II. 122; M. 113; K.-K. 1862 S. 48-55; Hjelholt); Had-His, Adsbøl].

19. 26/6 1862 [o. Cat. ved den frie danske Menighed i Flensborg 8/5 55, o. 6/6] Henrik Georg Clausen Gad; [17/11 1864 afsat af d. t. R.; see Tranekjær-T.].

20. c. P. 1864 [c. P. Bov 64] Eduard Carl Thomas Rønnau; [1865 Ensted; see Bov].

21. 26/5 1865 [Cat. Svendborg 27/4 60] Jacob Georg Christian Wulff; [1871 Vodder; see der].

22. 1871 [Diak. Sønderborg 66] Christian Albrecht Friedrich Müller; [1897 Nybøl (S.); † 1914; (Had-His, Adsbøl; Raben: Nybøl Sogn, s. 21)].

———————————

 

 

No 1420 b. Særlige Hofpræster paa Graasteen.

[Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1672, Cabp. hos Statholder Fr. v. Ahlefeld, Mag. Magnus Gärtner, f. Norrkøbing i Sverrig; St. i Wittenberg 68, Mag. ss., i Frankf. a. d. Oder 70, i Kbh. 71; C. Hamburg 71; ~ 74 Catharina Ameling fra Itzehoe; [1674 Diak. Wöhrden, # s. A.; Sp. i Riseby samt Hofp. p. Saxtorf 74; Sp. i Seefeld 81; Sp. i Vorhoven i Oldenburg 84, remov.; † Altona •/5 1709; (Hellm. 170 f.; B. II. 92 ff.; J. 1389. 1447; C. lit. II. 218; J. H. R. Janssen 294; Hamb. Schriftst. II. 419; R. Hansen: Wöhrden. 151); KUM II, s. 29 (»Dominus M. Magnus Gertnerus Hamburg«)].

2. (1689). Niels Bruun (Bruno); [(J. 1447)].

3. 16 . . Nicolaus (Samuelsen) Thomsen; [1694 Sønderborg; see der].

4. 1695 [Prof. philos. i Rostock 87, tillige Sp. og Pr. i Ribbenitz 88, susp. 91, afsat 93] Mag. Johan Pasch(ius), f. Ratzeburg; St. i Jena 80; Mag.; Assess. v. d. philos. Fac. i Wittenberg 85; [# 1702 (remov. scortationis accusatus = afsat p.g.a. Anklager om Usædelighed); † 1709, vistnok i Tugthuset i Hamburg; (J. 1447 f.; C. lit. II. 611 f.; Rost. Matr.; Nied. F.-G. XII. 119)].

5. 1702 [Adj. i Dorum, Wursten, . . .] Conrad Nicolaus Lüders, tillige Cap. i Adsbøl; [1807 Kliplev; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10A: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85, Adsbøl.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Asbøl Kirke, s. 1906-1917, Gråsten Slotskirke, s. 1918-1934.