Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1476. Dybbøl,

Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1696; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1a. (1506). Peter Smadder; F. Anders S., Bgmstr. i Flensborg; M. Gunda . . . ; [† 1543; (PT 15:2 (1967-68), s. 14, 17, se nedenfor)].

1. (1567. 69). Bundo . . . ; (J. 1453).

2. 1572 [Adsbøl-G. 69] Hans Andersen, f. Bøiskov, Ulderup S.; Fp., o. Kbh. 66; ~ Marina Lund, vist † c. 11; 8 S., 1 D., hvoraf 5 S., 1 D. levede i 1628; see Etm.; Jørgen J. L. i Nybøl (S.); J. Schlüter og J. Thorsen, Diak. i Sønderborg; [† 3/5 1595; Lgst.; (J. 1450. 1453; Giessing. III. 51; N. St. M. II. 108. 139; V. f. K. 2 R. IV. 438 f. (Stamt.).); Skifter i Vordingborg 1624, s. 102; DanKir bd. 23, s. 2219-20, (se nedenfor)].

3. 1596. F. S. Jens Hansen Lund, f. c. 72; vist St. i Rostock 95; ~ Anna Petersdtr. Fabricius af Broager, f. c. 99, b. 15/10 46; mindst 2 S., 2 D.; 2 ~ C. Brunchertsen i Hagenbjerg; see Etm.; Adolph L. i Felsted; A. M. Beyerholm i Hagenbjerg; [† 28/5 1640; tidl. fandtes hans Portrait i Kirken, der forsvandt under Tydskernes Indkvartering 1848-49; (J. 1453; Rost. Matr.; N. St. M. II. 108; V. f. K. 2 R. IV. 228. 438 f. (Stamt.).); Achelis I, nr. 883; DanKir bd. 23, s. 2219, (se nedenfor)].

(1640-41. Carsten Thomsen, Diak. i Sottrup, forvaltede Embedet i Vakancen).

4. 1642. F. S. Philipp Lund, f. c. 17; St. i Hamburg 39; i Rostock 40; ~ . . . . ; 2 ~ Etm.; see Philipp H. L., Nr. 8 her; [† 3/1 1651; (J. 1453; Rost. Matr.; N. St. M. II. 108; V. f. K. 2 R. IV. 232 (note 3). 438. (Stamt.).); Achelis I, nr. 2056].

5. 1651 [Huslærer i Sønderborg . . .] Johann Ebbesen, f. Flensborg (?) c. 22; St. i Rostock 39; 1 ~ F. E.; 2 ~ Sønderborg 16/10 70 Catharina Sophia Brandt; [b. 1/3 1687; (J. 1453; Rost. Matr.; N. St. M. II. 108; V. f. K. 2 R. IV. 232. 249. 250 Note 1); Achelis I, nr. 2020; PT 14:3 (1961), s. 15].

6. 1687. Samuel Huldenreich; St. Od. 81; ~ 26/3 88 Sophie Cathrine Nicolausdtr. Brandt, d. 28/7 67; F. N. B., Bgmstr. i Sønderborg; M. Katharina Henrikssdtr. Jacobsen; 3 B.; see M. Rasmussen, Diak. i Sottrup; [† 1693; (J. 1453; N. St. M. II. 108; V. f. K. 2 R. IV. 250); KUM I, s. 107 (»Samuel Huldenreich/Huldenius«); Achelis I, nr. 3464; PT 12:6 (1951), s. 148; 14:3 (1961), s. 15].

7. 1693. David Monrad af Kettinge, f. 21/6 63; St. i Kiel 80, i Kbh. 81; ~ 15/11 97 Elisabeth Samuelsdtr. Steenløse af Tandslet, f. 24/8 82, † 24/10 40(?); [† 25/3 1717; Lgst.; (J. 1453; Giessing III. 200); Achelis I, nr. 3441; KUM II, s. 131 (»David Monradus«); DanKir bd. 23, s. 2220, (se nedenfor)].

8. 1717. Philipp Hinrich Lund, f. (Lyksborg?) Augustenborg 84; F. Hans Christian L., en Søn af Nr. 4; St. i Leipzig 05, i Halle s. A.; C. Halle 08; [† 13/10 1737; (J. 1453; N. St. M. II. 108; V. f. K. 2 R. IV. 438 (Stamt.).); Achelis I, nr. 4344].

9. 1738 [Cabp. p. Augustenborg . . .] Michael Hermann Desenis, f. Glückstadt 3/10 05; F. vist Johs. Herm. D., Slotscantor; M. Anna Christ. Wittmack; St. i Wittenberg 25; C. Rendsburg 37; ~ Charlotte Amalie Steenlos af Bregninge p. Ærø; [† 22/8 1753; (J. 1453; Visitat.-Prot. 1746; N. St. M. II. 108; B.-D. 1071; J. Brodersen 528; Sj. Aarb. 1924 S. 43); Achelis I, nr. 5074; ; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Ærø hrd. nr. 1].

10. 1753. Hans Jensen Balsløv af Tommerup-B., f. •/12 24; St. Od. 42; C. 44; ~ 10/9 el. 19/9 55 Helene Christiansdtr. Lundius, f. 18/6 34, † 11; F. C. Ernst L., Sp. t. Flensbg. St. Johs. K.; M. Dorothea Emerentia Harder; mindst 1 S., 3 D.; see Christian D. B. i Løgumkloster; Etm.; [† 26/8 1795; (J. 1453; D.-P.; Giessing II, 1 S. 113, III. 57, 141; N. St. M. II. 108; Lengnick: Fam. Balsløv; V. f. K. 2 R. IV. 438 f.; J. Brodersen 528–30); KUM III, s. 4 (»Laurentius Balslef«, 18 år gl.)].

11. 1796. Jonas Momsen, f. Augustenborg 17/10 68; (Bdr. t. Alexander M. i Sønderborg); F. Hans M., Kbmd.; St. Slesvig t. Kiel 88, i Gøttingen 90; C. Gottorp 92; ~ F. D. Johanne Helene Hansdtr. Balsløv, f. 25/6 69; see Hans B. M. i N. Løgum; Emil M., Diak. i Ulderup; [† 27/3 1817; (J. 1453; M. 169; Wulff. 14; Pr.-Ber. 1818 S. 51; N. St. Mag. II. 108; Fr. B. I. 143 L. 15–16; J. Brodersen 530; Nied. F.-G. X. 92; A. f. Sip. VIII. 168); Achelis II, nr. 7396].

12. 21/10 1817 [Vedsted 31/10 09] Bonnich Andreas Bonnichsen; [6/11 1838 Heils-V.; see der].

13. 28/4 39, o. 11/6, Kristen Karstensen; [afsat 1848; atter indsat 49, see Nr. 15].

14. c. Sp. 1848, fast ans. 49. Jep (Jesz) Christian Axelsen, f. Mjøls, Ris S., 1/11 15; F. Rasmus A., Boelsmd.; St. Haderslev t. Kiel 39; C. Gottorp 44; [afsat 1849; Fp. v. d. slesv.-holst. Armé 50; Reisep. Langenberg 51; Hjelpep. i Ittersbach-L., Baden, s. A.; † 31/5 1852; (M.-H. II. 101; M. 169; Had. Joh. 67; Wulff. II. 29; Volb. 22); Achelis II, nr. 9566].

15. 1849 [Sp. her 39, afsat 48] Kristen Karstensen; [6/12 1857 Broager; see Gjelsted-R.].

16. 25/6 1858 [Lærer v. Søetatens Drgsk. 52] Frederik Rubek Christian Bülow; [afsat 1864; Hjelpep. i Lindelse 64–66; see Sorterup-O.].

17. 1864. Gustav Emil Brag; [1865 Treia; see S. Hygum].

18. 11/6 1865 [c. Diak. Sønderborg 24/6 65, o. 10/6 (!)] Heinrich Ferdinand Emil Claussen, f. Tønder 18/9 32; F. Hans C., Lærer v. Sem.; M. Mette Marie Schmidt; St. Haderslev 56; udenlands (Tydskland); C. Kbh. 62; ~ Dybbøl 12/5 74 Karen Marie Olsen, f. Rode, Dalby S. i Sjælld. 24/11 35; F. Zachar. O., Bomforp.; M. Maren Iversdtr.; [† 11/3 1902; Portrait i Kirken; (Achelis II, nr. 10103; Elvius, s. 655; DanKir bd. 23, s. 2219, se nedenfor)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Dybbøl Kirke, s. 2204-2225.
Grove-Stephensen, F. S.: Fra katolsk til luthersk præsteskab på Sundeved. Personalhistorisk Tidsskrift, 15:2 (1967-68), s. 13-18.