Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1467. Vedsted (Buchholm),

Gram Herred, Haderslev Amt og Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1681.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1533 [Lect.? i Haderslev (c. 30)] Johann Tønder (Tunderus), f. Ribe?; [levede endnu 1573; (K.-S. I. 391 f.; V. f. K. 2 R. VII. 508)].

1b. o. 7/4 1572. Mads Hansen; [fradømt Kaldet 1591 formedelst en strid med Hans Blome, Embedsmand paa Haderslevhus, dog skulde Prædikeembedet ikke dermed være ham forbudt, men det skulde staa ham frit for at søge Tjeneste andensteds].

Hegelund I s. 81, II s. 50; KB bd. 9 (1588-1592), s. 641.

2. 15 . . Morten (Jegerup?); maaskee St. i Rostock 67; see Etm.; Jørgen M. Hoyer i Halk; [† c. 1610; (J. 236; R. 410); Achelis I, nr. 417].

3. 1610. F. S. Wilhelm (Villum) Mortensen (Martens) Witzøe (Buchholm); St. Rostock 05; Pr. . . ; ~ 2/12 10 Maren Marcusdtr. fra Haderslev; see P. Wilhelmsen i Hammelev; Etm.; [† c. 1657; (J. 236 f.; R. 410; Rost. Matr. (»Bucholm«); Had. Joh. 30 f.; V. f. K. 2 R. VII. 508); Achelis I, nr. 1093; DanKir bd. 20 (1954), s. 639 (se nedenfor)].

4. 1657. [p. Cap.* (56)] F. S. Gert (Geerd) Wilhelmsen (Buchholm); St. Haderslev t. Rostock 52; see H. Gertsen, Diak. i Øsby; [† Haderslev 13/9 1659; (J. 237; R. 411; Had. Joh. 35); Achelis I, nr. 2487].

5. c. 1660. Anton Mogensen Gaverslund af Gauerslund; St. Ribe 55; 1 ~ . . . . ; 2 ~ . . . Bernhardsdtr. Buchorst; F. B. B., Klosterfgd. i Flensbg.; see Etm.; [† 1/7 1696; (J. 237; R. 411); KUM I, s. 258 (»Antonius Magni/Matthiæ Gaurslund/Gaverslundensis«)].

6. 1696. [p. Cap.* 91] F. S. Magnus Antonsen Buchholm, f. 64; St. Haderslev t. Kiel 81, i Kbh. 85; ~ Catharina Elisabeth Tode; mindst 1 D.; [† •/5 1708, b. 16/5; (J. 237; R. 411; Had. Joh. 38); Achelis I, nr. 3463; KUM II, s. 136 (»Magnus Antonij Bucholm Holsatus«)].

7. 1709. Paul Matthisen Holst, f. Haderslev 8/4 74; St. Danzig t. Königsberg 94, i Kiel s. A., Kbh. 07; C. Kbh. 09; 1 ~ 10 Elisabeth Andersen, † 24; F. Kbmd.; 2 ~ 25 Sara Simonsdtr. Bertelsen, † 46; F. S. B. p. Sparlund i Øsby S.; M. Kirsten Boldich; [† 5/4 1753; (J. 237; R. 412; Fr. B. III. 100; Had. Joh. 40; Køn. Matr.; P.-T. 1 R. III. 114 (Stamt. Bertel Andersen); V. f. K. 2 R. III. 482 L. 10–12); Achelis I, nr. 3927; KUM II, s. 327 (»Paulus Holst Hatterslebiensis«, 29 år gl.); PT 14:6 (1965), s. 133].

8. 1753 [p. Cap.* 50]. Iver Thomsen (Bruun), f. Fred. 17/5 17; (Halvbdr. t. Dorthe ~ M. Meyland i Fjelstrup); F. Hans T., Bgmstr.; M. Johanne Andersdtr. Bruun af Herslev-V.; St. pr. 36, Bacc. 37; C. 42; ~ 53 Christine Pedersdtr. Lobedantz af Fred. St. Mich. K. r. Cap., f. 3/8 26; u. B.; [† 13/10 1783; Lgst.; (J. 237; R. 412; Lengnick: Fam. Bredsdorff (Morten Thomsen); Pers. Saml. I. 212; D.-P.; V. f. K. 2 R. VII. 508); KUM II, s. 570, 580 (»Ivarus Bruun/Brun«, 19 år gl.); VejAar 1923-24, s. 6-8, 12; E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 1315; DanKir bd. 20 (1954), s. 639-40 (se nedenfor)].

9. 1783 [p. Cap.* før 83**] Lorenz Andreas Brodersen af Dagebøl, f. 22/9 44; St. Husum t. Halle 63; C. Rendsburg 69; ~ Margrethe Marie Kirstine Lesberg, d. Jordrup 20/6 58; F. Corfitz L. i Jordrup, Skovrider i Anst og Slavs HH.; M. Cathrine Lobedantz af Fred. St. Mich. K. r. Cap., ; [† 30/7 1791; (J. 237); Achelis II, nr. 6518; Kbg. Lejrskov (1741-1782), f. 34a, opsl. 38; E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 1315; Nygaards sedler: Hustrus forældre ].

10. 1792 [Diak. Ulderup 84] Nicolaus Boisen (Boysen); [1794 Nybøl (S.); see der].

11. 1794 [Sommersted 87] Peter Rasmussen Prahl; [1809 Tønder; see der].

12. 31/10 1809. Bonnich Andreasen Bonnichsen; [21/10 1817 Dybbøl; see Heils-V.].

13. 19/12 1818. [Cat. Ærøskjøb. 18/6 13, o. 30/8] Niels Johan Lindenhan; [21/1 1834 Tyrstrup-H.; see der].

14. 8/7 1834 [Visby 5/5 22] Jørgen Simon Jessen, f. Skovby, Vedsted S., 12/5 90; F. Mads J., Gdmd.; M. Maren Pedersdtr.; St. i Kiel 11, i Kbh. 16; C. Kbh. 21/4 17, h.; Sp. Dagebøl 29/9 18; ~ 19 Anna Christiane Johansdtr. Lautrup af Brede, f. Aabenraa 14/4 94, † 28/6 84; Digterinde; u. B.; 2 ~ Lorenz Ludvigsen, Gdeier. i Trælborg, Brede S.; [† 17/2 1842; (W. III. 596; J. 237. 522; M. 55. 369. 377; Fr. B. I. 146 f.; Had. Joh. 55; B.-L. X. 413 f.; Sj. Aarb. 1893 S. 197); Achelis II, nr. 8128; Fr.B. I, s. 146-47].

15. 1843, tillige c. Sp. i Koldenbüttel 50 og i Kappel s. A, [Rtr. Tønder 30] Henrik Jensen, f. Tønder 14/5 01; F. Hans Christian J., Kbmd.; St. Lübeck t. Kiel 21; C. Gottorp 24; 1 ~ . . . . . ; 2 ~ Elisabeth Margrethe Hoffgaard fra Aabenraa; [† 7/5 1870; (M.-H. I. 121, II. 395, III. 221; M. 55. 598; Fr. B. I. 110; Wulff. 40; Alb. I. 400; K.-K. 1862 S. 14; Carstens: Die Stadt Tondern. 160; J. Brodersen. 179); Achelis II, nr. 8576].

20. 1870 [Hammelev 64] Heinrich Philip August Eckell, f. Slesvig 22/3 21; F. Johann Philipp E., Regimentschir.; M. Anne Marie . . . ; St. Haderslev t. Kiel 43; C. Flensbg. 53; Diak. Heiligenstedten 57; [# 1896; † Breklum 22/2 1909; (M. 21. 55. 770; Wulff. II. 34; Had. Joh. 68; Volb. 7; Sj. Aarb. 1923 S. 192); Achelis II, nr. 9701].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Vedsted Kirke, s. 630-641.