Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1342. Visby,

Lø Herred, Ribe Amt og Stift.

Kbg. 1696.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

0. c. 1550. Hans Pedersen Bruun; [† 14/3 1590; »D. 14. marts døde hr. Hans (Bruun) i Daler og Visby, som næsten 40 år havde været præst der.« (Har Daler været forenet med Visby, forklarer det hvorfor ingen præster kendes her før 1590)].

Hegelund I s. 207, II s. 83.

1. 1590. [r. Cap. Skjærbæk 86] Mag. Andreas Jacobsen; Pr. 90-98; [1598 Skjærbæk; see der].

1b. o. 15/11 1599. Ebbe Laugesen af Ødis; St. Stavanger (92); ~ 17/6 1604 Elsebe Henningsdtr., † c. 1603; F. H. Pedersen i Tønder; [afsat 1614, var endnu P. her 1617; † Ødis 1617; fik efter sin Hustrus Død c. 03, Sønnen Hans Ebbesen med sin Tjenestepige Bodil Jensdtr. fra Gammelby].

F-P s. 123 (»Ebbo Lagonis Stavangriensis«); Hegelund I s. 338, 339, 423; II s. 202, 243; KS 5:2 (1903-05), s. 558; Viborg Landstings Dombog C, 2/8 1617 (f. 275), 30/8 1617 (f. 295).

2. 1617. Mag. Lauge Andersen Wedel; [1629 r. Cap. Ribe Dk.; see Ribe Cathr. K.].

3. o. 13/1 1630. Hans Rasmussen, f. Hjortkjær c. 99; maaskee St. Rostock 19, Wittenberg 21; ~ c. 31 Anna Hansdtr. Havervad, f. c. 10; (Sstr. t. Karen H. H. ~ T. H. Weile i Hviding, t. Margrethe H. H. ~ S. P. Hegelund i Skjærbæk og t. Anna H. H. ~ P. S. Wedel i Reisby og t. Maren H. H., M. t. N. N. Astrup i Roager); F. H. Andersen H., Herredsfoged i Hviding; M. Mette Jespersdtr.; [† 11/5 1655; Lgst.]

Achelis I, nr. 1454; PT 1984, s. 120; DanKir bd. 21, s. 1365 (se nedenfor).

4. o. 15/11 1655. Frederik Johansen Koch, f. Tønder c. 30; F. J. K., Kbmd. og Rdmd. i Tønder; St. Bordesholm t. Rostock 49, Kbh. 55; Pr. 15/8 77–96; 1 ~ . . . Mathiasdtr.; F. M. Nielsen i Bredebo, Skriver p. Trøiborg; 2 D.; 2 ~ c. 74 Sophie Pedersdtr. Kraglund af Faareveile (F. blev Biskop i Ribe); 1 S.; 3 ~ c. 83 Else Lauritsdtr. Welleja af Od. St. Knuds K., d. 28/8 61, † efter 1696; 3 S., 2 D.; see Peder F. Kraglund i Haderup; P. P. Kragelund og T. N. Graa i Engbjerg-H.; [† 1/3 1696].

Achelis I, nr. 2357; KUM I, s. 259 (»Fridericus Kock Tundero-Slesvicensis«); E. Brejls skifteuddr.: Lundenæs og Bøvling amter, nr. 1237; Lø hrd. og Ballum birks provsti: Justits- og skifteprot. 1696-1751, fol. 1; FWDP nr. 1342,04; PT 9:2 (1929), s. 149 (Bircherods Dgbg.).

5. 18/4 1696. Bagge Frederiksen Friis af Gram; St. Fred. 88, Kiel og Jena 92; ~ Birgitte Christensdtr. Lodberg af Roesk. Dk. (F. blev Biskop i Ribe), f. 71; 1 S., 1 D.; [† 1701; Lgst.].

KUM II, s. 164 (»Bago Friderici Friisius«); Achelis I, nr. 3700; DanKir bd. 21, s. 1365 (se nedenfor).

6. 12/4 1701. Jens Gregersen* af Døstrup, f. 2/7 77; St. Nybg. 97; Pr. 36–43; 1 ~ 04 Margaretha Hedvig Clausen, f. c. 80, † c. 08; B.; 2 ~ c. 10 Catharina Pedersdtr., † 39; F. Peder Henningsen i Tønder; u. B.; see P. C. Zoëga i Ravsted; [† 31/7 1754; „et skinnende og brændende Lys i sin Menighed“; „et Mønster af (!) en retsindig Præst“; T. 272; G. 3/1 409].

KUM II, s. 229 (»Ianus Dostrupius/Døstrup«); PT 1988, s. 52.

7. 12/7 1754, o. 2/10, Hans Johansen Schou; [20/9 1754 Medolden; see Høier].

8. 20/9 1754 [Medolden 1/2 36, o. 22/2 37] Johan Hieronymus Nicolaisen Clausen, f. Trøiborg 16/11 08; F. N. C. d. y., Amtsforv. i Løgumkloster Amt og Forv. p. Trøiborg; M. Margrethe Hedvig Raager; St. Ribe 27, i Kiel 31; C. 3/10 36, n.; Pr. 63; ~ 37 (Bev. 31/5) Dorothea Hansdtr. Outzen; (Sstr. t. Nicolai H. O. p. Amrum); F. H. Hansen O. i Brøns, Tolder ved Listerdyb; M. Anna Christine Clausen; u. B.; [# 1773; † 20/3 1778; „en trofast Md. i sine Embedspligter efter Legemskræfternes Beskaffenhed“ (Frost om Ribe S. 92)].

KUM II, s. 488 (»Iohannes Hieronymus Claussen«, 19 år gl.); Achelis I, nr. 5156; PT 1984, s. 122, 125; Kermit: Jyske registre 1733-42 Ægteskabsbevilling 1737, nr. 97 (de var søskendebørn).

9. 26/10 1759**, o. 28/11, Nissenius Sørensen Wedel; [17/6 1763 r. Cap. St. Laurentii K. p. Før; see der].

10. 20/5 1773 [p. Cap.* 21/10 63, o. 23/11] Andreas Frederik Schamvogel, f. Ribe 34; F. Chir. S.; M. Ingeborg Trandberg; St. Ribe 55; C. 11/6 61, n.; ~ Maria Schmidt, f. c. 56, † 30/12 45; 1 S., 2 D.; [† 19/2 1807; Lgst.].

KUM III, s. 152 (»Andreas Schamvogel«, 22 år gl.); DanKir bd. 21, s. 1366 (se nedenfor).

11. 22/5 1807 [Fp. 13/12 05, o. 13/12] Nicolaus Bøyesen; [18/12 1807 Høirup, Ribe St.; see der].

12. 6/5 1808 [r. Cap. Emmerlev 2/6 97, o. 7/8] Christian Albert Posselt af Løit, f. Bjolderup 18/10 72; St. Kiel 89, Jena 91; C. Gottorp 96; [# 11/9 1812; † Aabenraa 18/5 1831; eiede Søndergaarde og Kogsbøl i Emmerlev S.].

Achelis II, nr. 7423.

13. 15/1 1813 [p. Cap. Sneum-T. 25/9 09, o. 13/12] Daniel Jacob Mathiesen; [27/3 1822 Øsse-N.; see der].

14. 5/5 1822 [Dagebøl, Tønder-Løgumkloster Provstie, 29/9 18] Jørgen Simon Jessen; [8/7 1834 Vedsted; see der].

15. 3/10 1834, o. 14/1 35, Christian Mandix Schou, f. Idasgd. v. Slag. 11/8 05; F. Ole Rasmussen S., Forp.; M. Birg. Sophie Borgstrøm; St. Slag. 24; C. 3/11 30, l.; ~ 1/4 35 Betty Hansen, f. Basnæs 2/12 06; F. Niels H., Forp.; M. Sophie Elisab. Ortved; see Andr. Fred. M. S., cd. th. 71/2, der blev Overlærer i Holbæk; [# formedelst Skrupler m. H. t. Nadveren 23/10 1843; Branddirctr. i Assens og Hindsgavls Amter 27/10 s. A.; i Fdbg. Amt 23/8 51; † Hillerød 13/11 57; B. D. G. 1/164].

16. 24/12 1843 [Seiling-S. 21/9 39] Hans Broge Berg; [1/8 1857 Torup; see der].

17. 5/10 1857 [p. Cap. Vig-A. 18/9 53, o. 14/12] Gustav Frederik Eyermann, f. Raadvaddam 13/11 13; F. Lars E., Gjørtlermstr.; M. Anna Hansen; St. pr. 33; C. 1/5 40, h.; Huslærer i Bjært Pgd. . . ; ~ 4/11 58 F. D. Anna Kirstine Marie Berg, f. 3/3 34, † 17/4 1907; [susp. 1867 formedelst Nægtelse af Eed til Preusserkongen; afsat 29/5 S. A.; 26/5 1869 Thorsager-B.; † 16/7 73].

18. 1867 [Diak. Tønder 65] Gustav Tycho Friedrich Wilhelm Seeger, f. Slesvig ; F. Johann Peter S., Over- og Landretsadv.; St. Slesvig 53; St. i Kiel 55; C. Flensborg 60; Huslærer i Kappel; [# 1908; † 1912].

Achelis II, nr. 10018.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Visby Kirke, s. 1352-1368.