Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 368. Haderup,

Ginding Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 2/176; R. M.; M. S. III.; L. S. v. W.; Lkm. 6/429; Kbg. 1724.
———————————

1. c. 1519. Hans Christensen; [† c. 1550].

2. c. 1550. Christen Graversen*; ~ Anne . . . ; see J. C. Hadderup i Serup-L. og J. N. Brandstrup i Serup-L.; [† 23/1 1601; T. 298].

Hegelund I s. 360, II s. 211; KS 3:2 (1877-80), s. 210.

3. c. 1600. Jens Christensen Ølbye*, vistnok af Ølby-F., f. c. 72; Pr. (61); see Etm.; O. A. Brasen i Daugbjerg-M.-S.; N. H. Stauning i N. Gjørding-V.-B.; [† 1662; T. 317].

Hegelund I s. 365, II s. 213; KS 5:2 (1903-05), s. 557; 2:6 (1872-73), s. 546.

4. E. f. B. 5/2 1662. F. S. Christen Jensen, f. c. 32; St. Vibg. 57; Pr. 16/8 72; 1 ~ Karen Jørgensdtr. Serup, maaskee af Serup-L.; 2 ~ (93) Abelone Frandsdtr., † 1700; 3 ~ Karen Sørensdtr. Sevel af Sevel; see C. T. Lund i Ølgod-S.; [† 1704].

KUM I, s. 269 (»Christianus Ioannis Hadderupius«); Sixhøj nr. 329.

5. 10/10 1704 [Gislum-T. 23/1 s. A.] Mag. Peder Frederiksen Kragelund af Visby, f. 28/7 74; St. Ribe 94; Alumnus p. Borchs Coll. 19/12 96 – 11/6 99; Hør. i Bergen til 01; Mag. 22; ~ Ribe 8/10 05 Ellen Olufsdtr. Engelstoft, f. Ribe . . , † 12; (Halvsstr. t. Christian O. E. i Sønderho); F. O. Christensen E., Bgmstr. og Rdmd. i Ribe; M. Margrethe Andersdtr. Klyne; u. B.; [† 29/10 1731; meget lærd; skal have befattet sig med den sorte Kunst og udryddet en heel Deel Spøgeri i Koldkuur, Resen S.; men lod sig nok ogsaa godt betale; hans Vandel ikke videre mønsterværdig; kigede dybt i Flasken, saa han ofte var beskjænket paa Prædikestolen; dog ikke saa daarlig til at prædike. Der fortælles, at en Mand i Hostrup drømte tre Nætter irad, at han skulde sige Præsten, at, hvis han ikke omvendte sig, vilde han komme til Helvede. Manden gik ogsaa til Præsten; men Magisteren vilde ikke høre paa Forelæsning og jog ham ud; dog lovede han, at, hvis han døde først, skulde han nok underrette Manden om, hvor han kom hen. En Aften, da Bonden kom agende fra Mølle forbi Kirkegaarden, aabenbarede Præsten sig for ham og gav ham den lovede Underretning. Imidlertid kunde Ingen faae ud af ham, hvor Præsten var, før en Dag, han var lidt svirende; da sagde han blot: „Han kund’ ha’ lyd’ mæ go’ Kaal“. W. 3/437; Eptph.; Pg. br. 3/7 1719].

KUM II, s. 204 (»Petrus Friderici Kragelundius«); Achelis I, nr. 3944; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 637; Borchs K. nr. 40.; Nygaards sedler: Vielse, uden børn; Pg. br.

6. 15/2 1732, o. 16/5, Jacob Mortensen Thillerup, f. Hørbygd. 1/3 90; F. M. T., Propr.; M. Cathr. Pedersdtr.; St. Hlh. 08, Bacc. 09; C. 12, h.; Cat. v. Waisenhuset 11/10 27; ~ Anna Gabrielsdtr. Polack, som overlevede ham; [† 1732; Eptph.].

KUM II, s. 331, 337 (»Iacobus Martini Thilderup«, 17 år gl.).

7. 27/4 1733 [Jydstrup-V. 6/12 1729**, o. 9/12] Jacob Pedersen Abild (Abel) af Jydstrup-V., f. 25/11 03; St. Slag. 22, Bacc. 23; C. 8/10 26, l.; Hør. Slag. 5/10 28; ~ Inger Marie Fæster af Sønderup-N., † Aarh. 18/9 50; [† 1741].

KUM II, s. 444, 450 (»Iacobus Petri Abild«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 69 og 95; Ringkøbing amt, Ginding hrd. nr. 17.

8. 4/8 1741, o. 3/11, Laurits Pedersen Braad, f. Kors. 13; F. P. Lauritsen; M. Anna Maria Pedersdtr. (Sstr. t. Karen P. ~ J. P. Horsens i Marvede-H., Moster t. L. P. Braad i Haderup og t. P. J. Buchhorst, r. Cap. i Kjerteminde-D., og Halvsstr. t. Anne Margrethe P. ~ H. P. Seyer i Alleslev og t. Maren Kofoed, SvigerMdr. t. F. U. Quist i Lynge-B.); St. Kors. 31; C. 38; Hør. Svendbg. 2 Aar; 1 ~ 31/1 44 Elisabeth Thonboe, † 45; F. Peter T. p. Hundsbæk; 2 ~ 47 Christine Charlotte Riis, † Vibg. 8/5 50; [† 1747].

KUM II, s. 530 (»Laurentius Braad«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 94.

9. 16/6 1747, o. 17/6 [Aman. Vibg. 31] Knud Henrik Olsen Sadolin af Vibg. Sortebr. K., f. 21/6 05; St. Vibg. 22; C. 4/5 24; 7 Aar i Norge; Pr. 55; ~ 48 Christine Marie Fochsdtr. Ørsted af S. Vissing-V.; u. B.; [† 19/4 1773; meget ivrig; kjøbte Østergd., Haderup S., som hans Enke skjænkede (27/5 74) til et Enkesæde; 90 gav hun 200 Rdlr. til Fattige i Ginding Herred].

KUM II, s. 445 (»Canutus Sadolinus«, 17 år gl.); Sixhøj nr. 916.

10. 10/6 1773, o. Aarh. 28/7, Peder Eggers, f. 28; St. Vibg. 47; Huslærer i 24 Aar, sidst p. Fanø; ~ Sneum 2/7 73 Marie Hansdtr. Sidelmann af Kolding, f. Allerup Pg. 18/8 42; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 14/2 1777].

KUM III, s. 75 (»Petrus Eggers«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1141; Danske Kancelli: Ansøgning, Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ginding hrd. nr. 48; Nygaards sedler: Ordination, vielse, børn, død.

11. 23/4 1777 [P. t. Vibg. Tugt- o. s. v. Huus 25/2 71, o. 14/8] Vincens Bregnholm, f. p. Lerchenfeldt 8/2 27; (Bdr. t. Søren B. i Strandby-B.-M. og t. Johanne B. ~ B. P. Jessen i Louns-A.); F. Thomas Sørensen B., Forv. ss. (Bdr. t. Jochum S. B. i Vridsted-F.); M. Anna Sophie Svinding; St. Vibg. 41; C. 13/12 46, h; ~ 3/1 78 F. E., † •/6 30; [# 22/9 1814; † 15. Skildres som meget paaholdende og som den, der interesserede sig mere for sine Stude, end for sin Menighed].

KUM III, s. 16 (»Wincentius Bregenholm«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1059, 1198, 647; E. Brejls skifteuddr.: Lundenæs og Bøvling amter, nr. 1946.

12. 7/7 1815 [p. Cap. Brøndby V. og Ø. 5/5 10, o. 4/7] Hans Jacob Bøtcher; [11/3 1818 Kobberup-F.; see Sevel].

13. 15/6 1818. Hans Peter Barfoed; [7/6 1827 N. Snede-E.; see der].

14. 3/8 1827 [p. Cap. Gauerslund-V. 26/1 20, o. 24/3] Palæmon Laurbjerg; [26/9 1845 Vrou-R.; see der].

15. 8/12 1845. Johan Ferdinand Georg Hansen; [18/8 1848 Vegerslev-V.; see der].

16. 25/10 1848 [p. Cap. Dronninglund 24/4 38] Jens Hjersing Rostrup; [14/12 1856 Mosbjerg-H.; see der].

17. 19/3 1857 [p. Cap. Ousted-T. 31/8 39, Thorsager-B. 10/2 42 – 18/5 51; siden Hjelpepræst flere Steder, blandt Andet i Vive-O.-V.] Gerhard Tage Valdemar Hald; [23/12 1865 Mygind-K.-S.; see der].

18. 3/3 1866, o. 2/5, Niels Peter Fønss, f. p. Kjærgaard v. Aarh. 3/5 20; F. pensioneret Captlieut. Jørgen Martinus Ring F., Veier og Maaler i Aarh.; M. Kirstine Mørch-Secher; St. Aarh. 38; C. 17/1 48, h.2; Huuslærer i over 20 Aar paa Tustrup v. Aalbg.; ~ Hobro 24/10 66 Ida Lovise Rosalie Preyss, f. vistnok Od., 22/1 27; F. Gottfred P., Kbmd. senest i Rand.; M. Rosalie Rauch; (68) u. B.; [28/4 1873 Romdrup-K.].

19. 11/7 1873 [r. Cap. p. Holmsland Klit 29/9 29] Ditlev Ludvig Rogert Gøtzsche; [1/7 1878 Bjerring-M.; see der].

20. 4/9 1878 [Cap. p. p. Hatting-T. 27/10 75, o. 21/12; Tostrup-U. 12/7 77] Harald Laurits Engberg af Tostrup-U., f. Holbæk 18/3 50; St. Ribe 67; C. 26/6 73, h1.; ~ 26/4 76 Signe Johanne Frederikke Læssøe af Galten-V., f. Udby v. Holbæk 24/7 50; (78) 1 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.