Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1149. Sønderup og Nordrup,

Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/92; M. S. 1-a/142; K. M. 140; Lkm. 1/759; M. 135; Kbg. 1666 (÷ 1731-32).
———————————

1. (1542). Hans Truelsen.

2. (1584). Søren Gregersen; [† 2/4 1591; Gravramme].

DanKir bd. 5, s. 644 (se nedenfor); KS 2:4 (1867-68), s. 405.

3. 1591 [Cap.* (84)] Niels Knudsen; Pr. (08); see Etm.; [var her endnu 1608; fmtl. † c. 1609; Pg. br. 99; hans Navn paa Alterkalken i Nordrup K. 1609].

KS 2:4 (1867-68), s. 405; 2:5 (1869-71), s. 150; DanKir bd. 5, s. 649 (se nedenfor).

4. c. 1609. F. S.?; Knud Nielsen; [fmtl. † c. 1618; hans Navn paa Prædikestolen 1616].

KS 2:5 (1869-71), s. 150; DanKir bd. 5, s. 642-43 (se nedenfor).

5. o. 22/4 1618. Hans Ditlevsen Wiborg; Bacc. 13; [† el. forflyttet 1624].

KUM I, s. 11 (»Iohannes Dithlevius Viburgensis«); PT 8:6 (1927) s. 184.

6. o. 5/5 1624. Morten Mortensen Slagelse; St. Slag. 19; [† 1630].

KUM I, s. 37 (»Martinus Martini Fabricius«); PT 8:6 (1927) s. 188 (»Morten Mortensen Slagelse«).

7. k. 24/6 1630, o. 7/7, Morten Christensen Roholte, vistnok af Roholte; St. Hlh. 27; 1 ~ (45) Bodil Nielsdtr.; 2 ~ Susanne . . . , der overlevede ham; [† c. 1655].

KUM I, s. 84 (»Martin. Christian. Roholt«); PT 8:6 (1927) s. 190; Kopskatten 1645, opsl. 81.

8. k. 26/2 1655 [p. Cap. Lundforlund-G., o. 23/11 53] Kjeld Mortensen, maaskee en Søn af en af Formændene; St. Slag. 38; Pr. . . ; ~ Kirsten Hansdtr. Tausen af Finderup; 1 D.; 2 ~ M. Beyerholm i Finderup; 3 ~ P. J. Skou i Brøndby V. og Ø.; [† • /10 1669].

KUM I, s. 144 (»Chilianus Martini«).

9. 9/11 1669 [Boddum-Y.-H. 66; afsat formedelst Kivagtighed og Uretfærdighed 22/4 69, men blev 2/9 69 frikjendt af Høiesteret og strax befordret igjen] Mag. Ulrik Hansen Schnell, d. Aalbg. 20/9 35; F. H. Henrich S., Bartskjær; M. Maren Nielsdtr.; St. Aalbg. 56; C. 62; Hør. Aalbg. 62; Bacc. 66; Mag. Kbh. 17/6 80; Pr. 84; 1 ~ Aalbg. c. 64 Anne Bertelsdtr. Wolck, b. Sønderup 14/1 78; F. B. W., Bogb. i Aalbg.; M. Margrethe Ewertz; 8 S.; 2 ~ 79 (Bev. 13/5) Anna Olufsdtr. Bagger, f. Skaane c. 49, Skilsmisse 16/5 85; E. e. . . . ; F. Mag. O. B., Lect., siden Prof. th. i Lund; M. fmtl. Maren (Marie) Lauritsdtr.; u. B.; see Frederik C. U. S. i Thisted-T.; [dømt 3/6 1685 ob peccatum incestus (mistænkt for sin første Hustrues Søster(1), Elisabeth W., der boede i Præstegaarden; 3 Børn med sin Kokkekone Anna Christophersdtr.; desuden Tyran i sit Huus); Skifte 24/8 1685; Deltog som Student i Kjøbenhavns Forsvar; fik 5/10 85 Traktement(2) blandt Negerne paa St. Thomas, hvor han skal have været Skoleholder; † paa Fort Christian i Charlotte Amalie på St. Thomas 17/7 1686; Guvernøren skrev: »Døde den hidskikkede Magister Ulrich Schnel, som i lang tid har ligget i sengen, og nu på det sidste var helt elendig, hvis efterladte klæder og gods, efter guvernørens befaling, straks ved mig, Thomas Metzler, og sergeanten rigtig blev registreret og opskrevet, så vel det, som han her på fortet hos sig havde, så også en del, som Frans Martensen havde i bevaring for ham, hvor om Hr. guvernøren lod stille skriftlig ordre til Frans Martensen, at han samme gods straks fra sig ville levere, at det tillige med andet den salig mands efterladte gods kunne blive rigtig, hvilket også straks skete.«].

KUM I, s. 262, 332 (»Uldaricus Ioh. Snellius«), II, s. 99; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 801, Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 6; PT 8:2 (1923), s. 255-266 (se nedenfor); Kbg. Sønderup (1666-1730), opsl. 4 (1. hustrus begr.); Oluf Bagger.

10. 12/5 1685. Hans Lauritsen, vist fra Rolsted p. Fyn; F. L. Hansen; vist St. Od. 72; ~ Maren Lauritsdtr., † Sorterup Pg. 06; u. B.; [† 26/12 1696].

KUM II, s. 30 (»Iohannes Lavrentii«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 24.

11. 2/1 1697 [vist Hør. Nykjøb. F. (95)] Christian Stephan Lauritsen Widsted af Nakskov-B.; St. Kbh. 89; ~ 2/1 94 Dorthe Pedersdtr. Rhode, † eft. 11; 1 S., 3 D.; [† 23/6 1702, Skifte 30/6 s. A.].

KUM II, s. 187 (»Christianus Stephanus Widsted«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 31, i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 27.

12. 1709 [Pedersborg-K. 89] Mag. Diderik Clausen Fæster, f. c. 66; F. C. Baltzersen F., Skræder i Trondhj.; M. Gisken Didriksdtr. Heyermand; St. Trondhj. 86; Hør Slag. i 2 Aar; Mag. 12; Sønderup-N. 11/8 02*; ~ Anna Elisabeth Jensdtr. Spend af Herlufmagle, † 5/4 43; 4 S., 4 D.; see J. P. Abild i Haderup; H. Terkildsen, r. Cap. t. Slag. St. Mik. K.; [† 1728].

KUM II, s. 146 (»Dietericus Fester«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 69 og 95; NST 16, s. 300, 23, s. 292; Henry Berg: Trondheim før Cicignon, Trondhj. 1951, s. 138.

13. 16/8 1728. Hans Pedersen Storm af Egtved-Ø., f. 10/3 99; St. Kold. 19, Bacc. 20; C. 7/5 22, h.; 1 ~ Sofie Amalie Hopp, b. 3/3 34; 2 S.; 2 ~ Ida Cathrine Thomasdtr. Breinholm, † 36; F. Thomas Sørensen Bregnholm (Breinholm); M. Anne Marie Balslev, vistnok af Balslev-E.; u. B.; 3 ~ Anna From af Jyderup-H., † Skamstrup 19/8 52; 2 S.; [† 24/10 1742; hans 2. Hustru gav c. 30 en Oblatæske i Sølv til K.].

KUM II, s. 425, 429 (»Iohannes Petri Storm«, 21 år gl.); KoldStud s. 312-13; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 78, 80, 93; Svendborg byfoged nr. 240 (2. hustrus forældre); DanKir bd. 5, s. 641-42 (se nedenfor).

14. 1/12 1742 [Fp. 1/5 41, o. 5/5] Immanuel Gerhard Levardsen Vieth, f. Kbh. 07; F. L. B., Renteskriver i det slesvig-holsteenske Canc.; M. Anna Marg. Junge; St. Kbh. 26; C. 13/4 28, h.; ~ 28/6 47 Anna Elisabeth Christiandtr. Wienecken, f. Kbh. 18, † 3/2 02; F. C. W., kgl. Møntmstr.; M. Marg. Elisabeth Kling; 4 S., 5 D.; see Etm.; [† 9/11 1784; W. 2/584; N. 662].

KUM II, s. 479 (»Immanuel Gerhardus Vieth«, 19 år gl.).

15. 21/1 1785 [p. Cap.* 24/10 81, o. 9/11] F. S. Levard Christian Vieth, f. 10/6 50; St. Slag. 72; C. 27/3 81, n.; ~ Kallundborg 21/1 85 Helene Dorothea Thes, f. c. 53, † 9/7 20; 3 S., 1 D.; [† 23/6 1815].

16. 22/11 1815 [Vive-O.-V. 18/10 05] Hans Peder Tjellesen, f. Ribe 64; F. Peder Jørgensen T., Bgr. og Avlsmd.; M. Cathrine Margrethe Hansdtr.; St. Ribe 84; C. 21/6 87, h.; Miss p. St. Croix 87, o. 30/11; Skp. 2/5 99; Sp. Ærøskjøb. 2/10 95; ~ 24/1 94 Johanne Marie Trautner, † 15/5 41; 1 S., 5 D.; see L. C. Fischer i Torslev-L.; [† 2/5 1823].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1472, 1030, 1235.

17. 29/8 1823 [St. Croix 18/7 12] Jørgen Nicolai Oxholm; [19/7 1836 Jyllinge-G.; see der].

18. 27/9 1836 [Nyker 11/6 13] Adam Anton Frederik Schrøder af Ringsted-B., f. Slaglille 22/11 74; St. Fdbg. 94; C. 26/10 01, *n; p. Cap. Ringsted-B. 23/4 02, o. •/4; Gyrstinge-F. 6/8 08; ~ Kbh. Trin. K. 06 Mette Cathrine Topp, f. Kbh. 5/8 82, † Antvorskov 22/11 51; F. Oberstlieut. Joachim T., Garver i Kbh.; M. Anna Marie Nielsen; 5 S., 4 D.; [† 30/1 1848].

AaDB, s. 38.

19. 21/4 1848 [Pedersker 31/10 34] Hans Christian Fahnøe, f. Bog. 15/3 98; F. Jacob Hansen F., Kbmd.; M. Karen Møller; St. Od. 17; C. 16/1 27, h.; p. Cap. St. Magleby 2/7 28, o. s. D.; ~ Brenderup 6/11 35 Augusta Dorothea Brown af Brenderup-O., f. 12/8 00, † Slag. St. Mik. K. 1/5 77; u. B.; [# 6/2 1869; † Kbh. 6/2 80, b. Slag. St. Mikkel 13/2 s. A.].

AaDB, s. 144-45.

20. 20/4 1869, o. 28/4, Dr. phil. Thomas Schatt Rørdam; [11/3 1873 Rønnebæk-O.; see der].

21. 19/5 1873. Peter Bone Falk Rønne; see Klim-T.-V.

———————————

Noter:

(1) ob peccatum incestus = incest, seksuelt forhold mellem nærtbeslægtede. Forbudet mod incest gjaldt også besvogrede. Mistænkt for at ligge med sin første hustrus søster.
(2) Traktement = fællesbetegnelse for de ydelser i kost og logi, beklædning (og event. penge), der gives indehaveren af en stilling.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Sønderup Kirke, s. 637-644, Nordrup Kirke, s. 645-652.
Hennings, Paul: Provst, Mag. Uldrich Schnell i Sønderup. Personalhistorisk Tidsskrift 8:2 (1923), s. 255-266.