Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 671. Klim, Torup og med Undtagelse af Tiden fra 1793 til 16/4 1819, da det var et Pastorat for sig, Vust,

V. Han Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 54; M. S. III.; M. Nr. 497; E. M.; P. 119; Lkm. 4/233; Vahls M. 107; Kbg. 1756.
Anm. Præsten boer i Torup.
———————————

1. 15 . . Niels . . . ; [† 1556; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde det usædvanligt store Antal af 16 Bøger].

2. (1568. 71). Jens Olufsen.

3. (1584). Jens Schytte.

4. c. 1590 [r. Cap. Hammer-H.-S.-A. c. 80] Niels Pedersen; see P. N. Kliim p. Øland.

KlitVen s. 105.

5. o. 9/5 1594 [havde maaskee været Rtr. i Thisted] Peder Madsen; St. i Kbh. (99); Pr. (25); 1 ~ Anne Kjeldsdtr. af Tømmerby-L., † 29/4 96, (ligsten); 2 ~ 98 Bodil Jensdtr. f. c. 79, † 10/9 67; F. J. Hansen i Jonstrup, Saltum S.; M. Maren Hansdtr. Mørk fra Saltumgd.; 8 S., 8 D.; see Etm.; [† 5/10 1636; Lgst.].

F-P s. 165 (»Petrus Matthiæ Klin«); KlitVen s. 341; DanKir bd. 12, s. 146-147 (se nedenfor).

6. k. 2/11 1636. Anders Andersen Wadum af Vadum, f. c. 06; St. Aalbg. 26; Pr. (61); ~ c. 37 F. D. Birgitte Pedersdtr., † efter 72, da hun boede i Klim; see Etm.; N. A. Asløv og J. J. Bloch i Kollerup-S.; [† 1 Pintsedag 26/5 1667; Lgst.].

KUM I, s. 77 (»Andreas Andreæ Alb./Holmius«); KlitVen s. 341; DanKir bd. 12, s. 146-147 (se nedenfor).

7. k. 5/6 1667, o. 3/7, F. S. Anders Andersen Klim, f. 30/7 42; St. Aalbg. 62; C. 64; ~ 70 Maren Jacobsdtr., † 85; Stdtr. af Poul Poulsen Krase i Nørholm S.; M. Anne Andersdtr.; 5 S., 1 D.; see M. A. Thorup i Rær-H.-V.; [† 28/1 1710; see Bkrd. Dgbg. 365].

KUM I, s. 307 (»Andreas Andreæ Klim«); PT 7:4 (1919) s. 210.

8. 1/3 1710 [Skp. 04] Mag. Christen v. Ginchell Mathiesen el. Madsen Wittrup, f. Aalbg. 18/5 el. 12/5 75; F. M. W., Skipper; M. Jacobe Nielsdtr.; St. Aalbg. 94; C. 20/6 99, n.; p. Cap. Børglum-V.-F., o. 6/3 01; p. Cap. Ingstrup-H.-A. 02; Mag. Kbh. 30/6 16; ~ 18/6 10 Else Jacobsdtr. af Ingstrup-H.-A., d. 9/3 64, E. e. C. S. Giessing i Ingstrup-H.-A. og den bekjendte Christopher Giessings Mormoder, b. Vibg. 13/5 37; u. B.; [† 10/5 1721; havde megen Fortræd af sin Sts., den vilde S. Giessing, senere Sp. t. Vinding-B.-V.; see der; han og Hustru gav 1711 Daabsfad til K.].

KUM II, s. 202, 403 (»Christianus Matthiæ Wittrup«); KlitVen s. 216; DanKir bd. 12, s. 144 (se nedenfor).

9. 4/7 1721, o. 20/8, Johan Christian Christiansen Harmens, f. Gent i Flandern 93; F. Cpt. C. H.; St. Thisted 10; Kammertjener hos Oversecr. de Møinichen; C. 4/4 13, h.; ~ Elisabeth Sophie Blichfeldt, f. c. 99, † Klim 15/10 64; [† 27/7 1739; blev 1733 udlagt (til Barnefader) af Mette Pedersdtr. og var længe suspenderet].

KUM II, s. 352 (»Iohannes Christianus Harmens«, 16 år gl.).

10. 31/8 1739, o. 13/11 [Rtr. Nykjøb. p. M. 35] Mag. Andreas Langgaard, f. p. Nørtorps Gods 11; F. Christen Andersen; M. Marie Christine . . . ; St. pr. 32, Bacc. 35; C. 31/3 35, l.; Mag. s. A.; ~ Anna Maria Henriksdtr. af Tømmerby-L.; 1 S., 2 D.; [# 19/4 1748; var bleven tilpligtet, at holde r. Cap. formedelst Sognenes Vidtløftighed, men henfaldt tillige med sin Cap. til pietistiske Grublerier; de vilde ikke skrifte efter Ritualet og gjorde utallige Optøier i Menigheden, hvorfor de fik Irettesættelser og bleve forhadte; han drog til Hernhut, blev siden P. i Gnadenberg og reiste tilsidst til Amerika].

KUM II, s. 536, 559 (»Andreas Langgaard«, 24 år gl.).

11. 11/5 1748 [p. Cap. Kjølstrup-A. 8/12 41, o. 12/1 42] Rudolph Abraham Sørensen Ballow, d. Od. 13/1 96 (Bdr. t. Barbara S. B. ~ A. P. Samsing i Kjølstrup-A.); F. S. Knudsen B.; M. Marie Sophie Hansdtr. Juul; St. pr. 15; C. 24/9 20, l.; Huuslærer i 3 Aar i V. Hæsinge Pg. og hos Niels Hansen Viborg, Eier af Tøistrup, i 14 Aar; (Munkebo 14/8 36*, Munkebo, i. 12/5 48); ~ 24/6 49 Else Cathrine Jensdtr. Bloch af Haverslev-B.; 1 D.; 2 ~ J. M. C. Winther i Haverslev-B.; [† 18/7 1751].

KUM II, s. 395 (»Rudolphus Abrahamus Severini«, 19 år gl.); Strøm 2, s. 371-72.

12. 10/9 1751, o. 17/11, Christian Riese Brodersen Brorson; [15/5 1761 Thisted-T.; see der].

13. 15/5 1761 [r. Cap. Helsing. St. Mariæ K.-K. 31/10 55, o. 17/12] Frederik Lorentzen Juhl (Juul), f. Kronborg Ladegd. 28/3 28; F. Kgrd. L. Petersen J., Materialforv., Amtsforv. i Kolding; M. Anna Dorothea v. Buchwald; St. Fdbg. 46, Bacc. 47; C. 19/11 50, l.; ~ Helsingør St. Mariæ K. 1/12 56 Elisabeth Birgitte Bartolin, f. Helsingør 22/1 36, † Liørslev 29/7 96; F. Vincent Otto B., Generalkrigskomm.; M. Margretha Cathrine Fritz; 3 S., 3 D.; see Lorents J. i Førslev; [† 24/10 1773].

KUM III, s. 63, 71 (»Fridericus Iuul/Iuhl«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 867; Gejstl. sk. i Thisted Amt, V. Han hrd. nr. 36, 44, 67; PT 16:2 (1974), s. 141; Nygaards sedler: Far, børn i Klim; Kbg. Helsingør Mariæ (1733-1814) opsl. 227 (vielse); HEB s. 94.

14. 6/1 1774 [Flade-D. 30/4 51**, o. 17/11] Thyge Jespersen Thygesen af Vinkel-R., f. Fallesgaarde Pg. 18/12 25; St. Fdbg. 46; C. 21/11 50, h.; Pr. 73; ~ 29/10 55 F. D. i Flade: Hagar Cathrine Sørensdtr. Ammidsbøll; 3 S., 2 D.; see J. C. Clausen i Mygind-K.-S.; [† 22/7 1790; meget elsket af Menigheden og bekjendt for sin store Styrke; reddede en Vinteraften, da han kom fra Nykjøb., flere Fuurboere, som med en Slæde vare komne i en Vaage; arvede Mattrup ifølge Erektion af 3/11 1759].

15. 8/10 1790 [N. Sundby-H. 18/3 68] Johannes Hauch Clausen; [6/9 1799 Hjørring-H.-O.; see der].

16. 14/3 1800 [Vang-T. 17/8 92] Peter Bertelsen; Pr. 4/9 05 – 1/1 13; [1/4 1814 Torrild-V.; see der].

17. 5/9 1814 [Miss. i Grld. 12/3 02, o. •/4] Eskil Sønnichsen Braëm (Bram); f. Stobbum, Haderslev Amt, 73; F. S. E. B., Gdeier; M. Marie Braëm; St. pr. Haderslev 91; C. 12/7 96, n.; 1 ~ Egedesminde 13/4 03 Sofie Dalager, f. Jacobshavn, Grld. •/3 86, † ss. 19/3 04; F. Anders Peter D., Assistent; M. Agathe . . . ., Grønlænderinde; 2 ~ Egedesminde 14/9 04 Pouline Irgen, f. Jacobshavn 28/2 87, † Agto, Egedesminde distr., 11/7 65, F. Henning Poul I., Assist.; M. Kirstine Dalager; hun vendte tilbage til Grld.; [† 11/2 1815].

18. 4/10 1815 [Kistrand og Kielvig, V. Finmarken 8/8 06] Erik Lauritsen Gjerlev, f. 79; F. Lasse Ellensøn G., Klokker i Leganger, Bergens St.; St. 02; C. 28/4 06, n.; ~ Jacobine Cathrine Rodtvitt, f. Bergen 10/5 82, † Klim 25/12 35; F. Lorentz Jacob R., Proc. i Bergen; M. Ædel Catharina Bonny; 5 S., 2 D.; [# 2/1 1818; † Kbh. Hel. G. S. 25/1 20; Forfalden; mishandlede sin Hustru, fra hvem han blev skilt og som efter hans Afskedigelse fik Pension af Kaldet. Efter Rescr. 21/10 1818 blev Vust igjen Annex].

Nygaards sedler: Barn f. i Klim, enke og børn i 1834, enkens død; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1083; Kbg. Bergen DK (1758-89) opsl. 117 (hustrus dåb).

19. 16/4 1819, o. 9/6, Henrik Wulff Klein Kurtz; [1/6 1825 Grevinge; see der].

20. 25/11 1825 [Vang 3/3 19] Knud Munch; Pr. 25/11 25; [19/1 1835 Ringe; see der; Udhusene br. 10/9 26].

21. 22/4 1835 [Jetsmark 18/8 19] Palæmon Fogh Obel; [26/8 1841 Fanefjord; see der].

22. 23/10 1841 [Hassing-V. 15/6 32] Christian Djørup; Pr. 5/1 42; [11/2 1851 Hjørring-H.-O.; see Karlebo].

23. 1/5 1851 [Sulsted-A. 8/6 36] Peter Koefoed, f. Aalbg. 26/12 06; F. Jstrd., Dr. med. Jens K., Stiftsphys.; M. Karen Jørgensen; St. Aalbg. 25; C. 21/10 29, l.; Sp. Vorbasse-H. 12/10 32, o. 4/12; ~ Hermine Georgine Koefoed, f. p. Bornholm c. 04, † 7/12 53; F. Major Pet. K. i Hasle; 1 S., 1 D.; [† 29/3 1867].

24. 18/6 1867 [Cat. Stege 13/10 59, o. 15/2 60] Peter Bone Falck Rønne af Høve-F., f. Kbh. 21/4 27; St. Slag. 45; C. 20/2 52, l.; Førstelærer i Vemmelev 11/9 52; ~ 14/4 63 Elise Frederikke Bertine Bonsøe, f. Kbh. 8/6 30; F. Fred. Christ. B., Coffardicpt.; M. Aug. Møller; (68) u. B.; [29/5 1872 Sønderup-N.].

25. 15/8 1873 [Cap. p. p. Jerslev-H. 17/9 66, o. 21/10] Peter Georg Emil Brahm af Tæbring-O.-R., f. p. Aggersø 9/2 38; St. Vibg. 56; C. 19/6 61, h1.; Skllrr. i Ingstrup 24/5 62; ~ Jerslev 2/7 62 Harriet Jansen af Jerslev-H.; f. Holbæk 21/11 39; 7 B.; [2/7 1886 Seden-Aa.; † 22/8 1912; Mindekrans i Seden K.].

Elvius s. 304; G-HF II, s. 81-83; Sixhøj nr. 1760; DanKir bd. 9, s. 3478 (Seden kirke).

 

Efter Opslag 9/5 1867 skal der fra 1/11 1868 ansættes en Capellan pro loco med Løn: 80 Tdr. Byg, frit Underhold og Halvdelen af Offer og Accidenter i Vust*).

 

*) Den førstansatte Capellan, som jeg ikke har kunnet medtage, da han blev kaldet 26/2 69, er min Søn, Frederik Vilhelm Wiberg.
———————————

 

No 672, a. Residerende Capellaner i Klim, Torup og Vust;

See Sp. Nr. 10

[V. Han Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift]

Lkm. 4/235.
———————————

0. (c. 1620) Anders Jacobsen; maaskee St. 12.

KUM I, s. 7 (»Andreas Iacobi Ripensis«); KS 3:3 (1881-82), s. 747.
———————————

1. 17/1 1741, o. 15/3, Otto Nielsen Krogstrup, f. Brahetrolleborg 18/8 14; F. N. K., Skriver i Salling H.; M. Gjertrud Winther; St. Faabg. 35; C. 27/1 38, h.; ~ 20/4 57 Anna Burnet, † 5/10 84; [# 19/4 1748, fordi han ligesom Sp. Nr. 10 var henfalden til pietistiske Grublerier; „reiste til Hernhut, og aldrig har Man siden enten hørt eller Spurt til ham, ved derfore hverken hvor han er Støjen eller fløjen“ (P. M.)].

KUM II, s. 565 (»Ottho Nicolai fil. Krogstrup«, 21 år gl.).

2. 14/2 1749, o. 18/6, Jens Jespersen; [22/12 1760 Hassing-V.; see der].

Efter Rescr. 3/9 1762 skulde ingen Capellan ansættes indtil videre.

3. 29/12 1774, o. 17/5 75, Cay Burchard Zwergius Thambs; [19/7 1776 r. Cap. Dronninglund; see Vreilev-H.].

4. 27/11 1776 [p. Cap. Vadum 31/8 70, o. 2/11] Johan Christopher Clausen; [7/4 1784 Seierø; see Mygind-K.-S.].

5. 2/7 1784, o. 6/10, Peder Simonsen Bjerregaard, f. Nees v. Lemvig 28/7 43; F. S. P. B.; M. Mette Nielsdtr.; St. pr. 71; C. 22/6 74, n.; (p. Cap. Meirup 3/11 74); ~ 6/5 85 Bodil Nielsdtr. Blichsted, f. c. 66, † Skjern 25/5 22; 1 S., 1 D.; 2 ~ Skjern 31/10 90 Thomas Henningsen Bording, Degn i Skjern; [† 18/12 1788].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted amt, V. Han hrd. nr. 46; Ålborghus amt nr. 950; Nygaards sedler: Enkens vielse, enkens død.

6. 5/6 1789, o. 7/8, Lorents Juhl; [23/3 1792 Liørslev-Ø.; see Førslev].

Derefter nedlagt.

 

———————————

No 672, b. Capellaner pro loco i Klim, Torup og Vust.

[V. Han Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift]

 
Anm. Capellanen boer ligesom Sognepræsten i Torup.
———————————

1. 26/2 1869, o. 14/4, Frederik Vilhelm Wiberg; [5/3 1874 Silkeborg-L.; see der].

2. 28/5 1874 [Cap. p. p. Velling 17/12 70, o. 3/3 71] Valdemar Bille; [22/3 1878 Taarup-K.-B.; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Klim Kirke, s. 140-148, Vester Torup Kirke, s. 149-157, Vust Kirke, s. 158-163.
Rolighed, Jens: Om nogle præster i Klim, Thorup og Vust. Historisk Årbog for Thisted Amt, 1961, s. 384-392.
 

 

 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1373. Vust,

V. Han Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V.; Kbg. 1756.
Anm. Hørte baade før og siden til Klim og Torup.
———————————

1. 1/3 1793, o. 31/7, Andreas Christopher Türck; [18/6 1802 Øsløs-V.-A.; see der].

2. 18/6 1802 [r. Cap. Hellevad-H.-Ø. 30/11 98, o. 28/8 99] Henrik Schou, f. p. Fæmø 72; F. Jørgen S., Degn; M. Edel Pindsfeldt; St. Vdbg. 90; C. 26/1 94, l.; ~ Ørum 11/11 01 Elisabeth Marie Juul, f. 72, † 19/2 27; F. Niels Rasmussen J.; 2 S.; [† 22/6 1803].

Nygaards sedler: Barn i Hellevad, barn i Vust, 1801, død.

3. 2/12 1803, o. 2/5 04, Daniel Christian Prior; [12/10 1804 Hundstrup-Ø.-H.; see der].

4. 25/1 1805, o. 22/3, Dr. phil. Johan Henrik Weise; [21/5 1813 Skagen; see Volstrup-H.].

5. 9/11 1813, o. 23/2, David Gjellebøl; [20/11 1818 Ringgive-G.-L.; see Steenløse-F.].

Efter Rescr. 21/10 1818 igjen til Klim og Torup.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Vust Kirke, s. 158-163.
Rolighed, Jens: Om nogle præster i Klim, Thorup og Vust. Historisk Årbog for Thisted Amt, 1961, s. 384-392.