Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 556. Jerslev og til 25/11 1859 Brønderslev (Vester), nu Hellum,

Børglum Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A.H. N.; V. 22; E. M.; P. M. 53; M. S. III.; Lkm. 4/103; Vahls M. 49; Kbg. 1684.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. 1537. Jens el. Hans Christensen Mørk; see Etm.; [† 1570 el. 78; havde været Munk; var af de adelige Mørkers Stamme, hvis Vaaben blev brudt og Adelskab tapt, fordi de holdte den store men uheldige Kong Christian den Andens Parti; havde et efter fattig Leilighed stort Bibl., dvs. 18 Bøger].

2. 1570 el. 78 [p. Cap.* 66] F. S. Jens Jensen Mørk.

3. (1584). Christen Nielsen.

4. 1609. Thomas Christensen Mumme; ~ Else Jacobsdtr. Holm af Vibg. Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.), f. Aalbg. 91; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see T. N. Rosenberg i Skallerup-V.; A. J. Bjørn i Børglum-V.-F.; Jacov T. M. i Albæk-V.; [† 1625].

5. 1625. Søren Thomsen Galskjøt af Hammer-H.-S.-A.; St. Hlh. 22, Bacc. 24; ~ F. E.; 2 D.; 3 ~ Etm.; see P. P. Hosbond i Vraa-E.-S.; A. J. Steenberg i Tornby-V.; [† c. 1644].

KUM I, s. 55, 67 (»Severinus Thomæ Galskytt/Severinus Thomas Galskyt«).

6. c. 1644 [p. Cap. Broust-S. 24, senere vist Sp. ss.] Laurits Jensen Bjørn* (Ursin) af Sæby; St. pr. 30; 1 ~ F. E. (levede 54); 1 S.; 2 ~ Anna Pedersdtr. Hemmet af Albæk-V.; 3 S., 2 D.; 2 ~ J. O. Wang i Flade-F.-G.; (84) 6 S., 4 D.; see Niels L. Ursin i Nørholm; C. P. Spliid i Vreilev-H.; F. R. Wilsbech, P. J. Bloch og E. H. Stampe, alle i Torslev-L.; Jørgen L. Ursin i Nakskov-B.; C. G.Mumme i Aasted-S.; (P. H. Ursin i Borup-K.; L. C- J. Ursin i Lindelse; J. A. Kløcker i Aarby; H. S. Fabricius i Rudkjøb.-S.); [† 12/3 1684; Pg. br. . .].

KUM I, s. 105 (»Laurentius Ioannis Ursinus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålbg. Amt, Ålborg stift nr. 38; Ålborg byfoged nr. 1391; Københavns byting nr. 2156.
(30/12 1669*. Christen Pedersen Munk; St. Vibg. 60; levede endnu 84).
          KUM I, s. 287 (»Christianus Petri Munchius«); Sixhøj nr. 385.

7. 21/5 1684, o. 16/7, Mag. Frederik Johansen Bøyesen (Boysen, Boetius), f. 31/12 54; F. J. Johansen B. fra Flensbg., Hofkasserer; M. Margrethe Jonasdtr. Heinemarch; i Hlh. Skole 70; St. Roesk. 73, Bacc. 74; C. 23/6 75, n.; St. i Rostock 76; ~ Marie Fischer, f. c. 52, b. 12/1 17; 3 S., 1 D.; see Johannes B. i Stenderup; [† 6/5 1699; han siges i P. M. at have været gift med Geheimeraad v. Hagen i Kbh. hans Moster; men hvo var saa det?].

KUM II, s. 39 (»Fridericus Iohannis«); Helk II, s. 81; PT 11:5 (1944) s. 212-215; Nygaards sedler: Børn, enkens begr..

8. 12/6 1699, o. 14/7, Mag. Henrik Pedersen Klein, f. Felbom i Skaane 2/3 74, d. Helsingborg s. A.; F. P. K., Amtsforv. i Aalbg.; M. Cathr. Ravn; St. Vibg. 93, Bacc. 94; C. 30/5 95, l.; udenlands 97–99; Mag. 06; ~ Ormholt 21/10 00 Maren (Marie) Sørensdtr. Kjærulf; 4 S., 1 D.; see Peder H. K. i Ø. Brønderslev-H.; F. C. M. Vogelius i Understed-K.; [† 1734].

KUM II, s. 194, 200 (»Henricus Kleinius/Henricus Klein Petri fil.«); Sixhøj nr. 690.

9. 13/8 1734 [r. Cap. Nykjøbing-L.-E. 17/7 33, o. 31/7] Jacob Jacobsen Holm af Saltum-H., f. 3/10 98; St. Aalbg. 18; udenlands 2 Aar; C. 9/6 21, n.; 1 ~ Aalbg. Bud. K. 12/7 36 Elisabeth Jensdtr. Wadum, d. Aalbg. Bud. K. 4/7 01, b. Aalbg. 14/3 37; F. J. Nielsen W., Kbmd. i Aalbg.; M. Elisabeth Lauritsdtr.; 2 ~ p. Birkelse, Aaby S., Kær Hrd., 11/10 42 Kirsten Madsdtr. Haugaard, f. 3/1 25, † 21/8 77; F. M. Ovesen Haugaard, Forv. og Forp. p. Birkelse; M. Elsebeth Hornemann; 6 S., 4 D.; see Etm.; Lars H. i Sindal-A.; [† 2/1 1777].

KUM II, s. 417 (»Iacobus Holm«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 200, 113; Nygaards sedler: 1. vielse, 1. hustrus dåb og forældre, 2. vielse, børn, 2. hustrus forældre.

10. 8/10 1772**, o. 3/12, F. S. Jacob Holm, f. 17/8 47; St. Aalbg. 65; C. 4/10 69, h.; Pr. 84; ~ Skagen 16/10 77 Catharine Marie Pedersdtr. Bering af Tversted-U.-B., f. 56, † 30/9 95; 9 B.; [† 6/5 1805].

Nygaards sedler: Børn.

11. 12/7 1805 [Tversted-U.-B. 21/9 87] Christian Frederik Schnell Bjørn*, f. Astrupgd., Brøns S., 31/3 40; (Bdr. t. Jens B. i Viby og t. Ivar B. i Bjolderup); F. Peter Jensen B. af Vodder, Foged; M. Annike Lorentzen; St. pr. 57; C. 18/6 59, n.; Miss. v. Godthaab, Grld., 4/3 63, o. 23/3 – 67; Sp. Tæbring-O.-R. 20/10 69; Pr. 30/6 84; 1 ~ Kbh. Frue K. 23/3 63 Elisabeth Cathrine Altenhoff, f. c. 34, † Tversted 29/8 88; 1 S.; 2 ~ p. Baggesvogn 24/9 89 Cathrine Marie Sommer, f. 40, † Overklit v. Hjørring 22/5 32, E. e. C. Tødsleuf i Sindal-A.; see Caspar A. B. i Vemmetofte; [# 9/10 1816; † 7/3 17].

Strøm 3, s. 97; PT 2016, s. 162 (Familien Bjørn fra Ribe).

12. 27/12 1816 [p. Cap. Kjøng i F. 13/3 16, o. 17/1 17] Hans Riber af S. Næraa-Aa., f. 4/3 82; St. Od. 98; C. 28/4 03, l.; ~ 14/8 17 Maria Hunderup, f. 99, † 30/10 56; F. Mads H., Forp. p. Hjermeslevgd.; M. Anna Kirstine Nielsen; u. B.; [# 5/8 1859; † Jerslev 13/7 62 ].

13. 25/11 1859 [Dragstrup-S. 18/11 53] Carl Adolph Emil Jansen af Saltum-H., f. 31/1 10; St. Nykjøb. 29; C. 25/4 36, h.; Lærer p. Haraldslund Landvæsensinstitut 40; bestyrer af Industriforeningens Sk. 43; Cat. Stege 12/6 47, o. 2/7; ~ 30/7 38 Fanny Vilhelmine Gran, f. 18/12 12; F. Cpt. Christ. G., Sø-Indrulleringschef og Overlods i Nykjøb. p. F.; M. Harriet Wright; 2 S., 3 D.; see P. G. E. Brahm i Klim-T.-V.; Jacob C. J., cd. th. 74/2; [# 19/12 1873; † Torup 13/12 76; E. 1/771 og S. 1/929].

14. 5/3 1874. Joseph Albrecht Sørensen; Pr. 14/6 78; see Staby-M.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 176-187.