Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 45. Albæk og Voer,

Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 15; L. P. B. 289; E. M.; M. Nr. 497; M. S. III.; Lkm. 4/126; Kbg. 1717.
Anm. Voer var 1541 Annex til Skjæve.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1a. (1531). Niels Hansen; 29/3 1531 fik »Her Niels Hansszenn presentationem sin liffius tiidt paa Haarbye [fmtl. Hørby i samme hrd.] och Waarszøe [fmtl. Voer, Voersaa] Kircker, som Her Hanns Ibszenn hannom resignerit«.

FR s. 281.

1b. c. 1538. Christen Mørch, i 10 Aar; [c. 1548 Hammer-H.-S.-A.; see der].

1 (c). (1553). Morten Nielsen; [† 11/9 1559; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrysostomus, der kalder ham Mads Nielsen, udgjorde 9 Bøger].

2. 1559. Niels Jensen; [† 7/7 1578].

(Udgår her, var vist kun Cap. 3. 1578. F. S. Jens Nielsen; ei i M. Nr. 497; [† 1595].

4. (1584). Poul Thomsen; [† 1/8 1603].

5. 1603 [r. Cap. Hjørring-H.-O. E. f. B. 24/5 92] Peder Jensen Skive, (næppe af Løit og Bdr. t. Jens J. S. p. Sandø, Fær.); Hør. Aalbg. 90–91; Pr.; ~ Inger Christensdtr. Bistrup, † Flade 66; (Sstr. t. E. Christensen i Sindal-A. og t. Ingeborg C. ~ L. Mikkelsen i Tversted-U.-B.); F. C. Eriksen, Skriver p. Bidstrup v. Hjørring, Ridefoged t. Seilstrup Len; M. Ellen Mogensdtr.; 4 S., 2 D.; see Chr. P. Albech i Skagen; J. P. Albech i Sebber-L.; P. N. Tanche i Flade-F.-G.; [† 14/7 1640; see J. H. 5/87].

KS 3:6 (1887-89), s. 753-54; Wiberg III, s. 720.
(Udgår her, ikke n. af Klitgaard. 6. 1620**. F. S. Jens Pedersen Skive; (han siges rigtignok død 1620 hos V.; men det er vist ligesaa rigtigt, som at P. J. Hemmet efter Samme og M. Nr. 497 blev Præst her s. A., see nedenfor); [† c. 1639].

7. 1639** [Aarh. Dk. 2 r. Cap. 36] Peder Iversen Hemmet af V. Vedsted (F. blev Biskop i Ribe), f. Ribe c. 03; St. Ribe 23; Sp. Lønborg-E. 4/6 28 – 1/1 33, da han frasagde sig Kaldet; ~ 12/9 30 Anna Hansdtr. Ølgod af Ølgod-S., f. c. 10; 1 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see L. J. Bjørn (Ursin) i Jerslev-B.; J. O. Wang i Flade-F.-G.; J. N. Holm i Tem; N. L. Ruus her; [† 21/1 1644, da Svenskerne havde besat Vendsyssel; blev i Lønborg forjagen af Fjenderne 29; boede i Aarh. 14/9 35, da han var i Strid med Etm. i Lønborg om Tiendekornet; Eptph. over Sønnen Iver i Ølgod K. 37].

KUM I, s. 60 (»Petrus Ivari Ripensis«); KS 6:2 (1936-38), s. 223; 6:3 (1939-41), s. 161; PT 1985, s. 203, 207-208; DanKir bd. 19, s. 1556-57 (Ølgod kirke).

8. 1644. Poul Clausen, kaldet af de Svenske, der holdt Jylland besat, f. Aalbg. 14; F. C. Marcussen (Markvorsen), Rdmd.; M. Inger Poulsdtr.; St. Aalbg. 34; ~ 44 F. E.; 1 S., 1 D.; 3 ~ Etm.; see A. J. Bjørn i Børglum-V.-F.; [† 25/4 1650].

KUM I, s. 122 (»Paullus Claudii Cimber«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 249; PT 1985, s. 203; T-N s. 131-132.

9. 1650. Jacob Thomsen Mumme af Jerslev-B., f. c. 25; St. Aalbg. 45; ~ 50 F. E., † Flade Pg. 24/4 05 (hun havde 13 B., 63 B. B., 90 B. B. B.); 1 D.; see J. Jensen og H. J. Stampe i Hammer-H.-S.-A.; [† 28/5 1674].

KUM I, s. 192 (»Iacobus Thomæ Mumme«); PT 1985, s. 203.

10. 5/5 1674, o. 22/7 [Rtr. Sæby 66–73] Niels Lauritsen Ruus, f. Sæby 7/9 43; F. L. Nielsen R., Bgmstr.; M. Anna Christensdtr. Riber; St. Aalbg. 61; C. 65, n.; ~ 74 Karen Pedersdtr. Hemmet, Dtr. af Nr. 7, † •/7 12; u. B.; [† 29/12 1693; ivrig Embedsmd.; fik 76 en Mand dømt til, at staae aabenbart Skriftemaal, fordi han paa tredie almindelige Bededag havde slagtet Gæs, istedetfor at være i Guds Huus].

KUM I, s. 298 (»Nicolaus Laurentij Rhusius«).

11. 20/1 1694, o. 28/3 [Aman. hos Biskop Bircherod i Aalbg. 90] Jens Hansen Steenfeldt°, f. Borødgd. v. Sorø 4/7 69; F. H. Pedersen, Tingskrvr. v. Sorø Herredsting; M. Anna Petersdtr. Farsen el. Farænia; St. Sorø 88; C. 4/6 90, n.; ~ 4/7 94 Maria Lauritsdtr. Boie, f. p. Chrhvn. 22/10 66, † 18/5 28; F. L. B. Skrædermstr.; M. Maren Jensdtr.; 3 S., 4 D.; see Etm.; N. M. Holst p. Hirtsholmene; (J. J. Seidelin i Ulsted); [† 10/7 1743; W. 2/420; N. 574; Pg. br. 1/8 17; Lgst.].

KUM II, s. 134 (»Ianus Iohannis Steenfeld«); SB, s. 212.

12. 29/12 1741** [p. Cap.* 22/4 29, o. 19/8] Laurits Bjørn Christensen Spliid af Vreilev-H., f. 6/9 95; St. Aalbg. 11; C. 18/3 15, n.; ~ 20/9 30 F. D. Anna Cathrine Jensdtr. Steenfeldt, f. 27/5 97, † Hammer Pg. 2/7 88; 6 S., 1 D.; see C. K. P. Spliid i Hammer-H.; (C. L. Sinding i Bregninge-B.); [† 25/3 1769; Pg. br. 52].

KUM II, s. 356 (»Laurentius Ursinus Splidius Christian. f.«, 18 år gl.).

13. 10/12 1762*, o. 5/5 69, Peder Larsen Brøndlund, f. Aalbg. 12/11 15; (Bdr. t. Adrian L. B. i Vang-T.); F. L. Pedersen B., Kbmd.; M. Anna Adriansdtr. v. Horn; ved Handelen 28; tilsøes; Kbmd. i Christiansand c. 33; St. Aalbg. 41; C. 46, n.; ~ Thisted 21/2 70 Margrethe Elisabeth Conradsdtr. Hildebrandt af Nors-T., E. e. M. Jensen i V. og Ø. Vandet; 2 D.; 3 ~ Etm.; see J. J. Asmussen her; P. Bertelsen i Torrild-V.; [† 1/6 1776].

KUM III, s. 14 (»Petrus Brøndlund, Laur. fil.«, 25 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2309, 1879; PT 12:1 (1946), s. 179, 181, 182-83 (Brøndlund).

14. 19/7 1776 [Kold. Hosp. s. A.] Laurits Munch, f. p. Samsø 40; F. Ebbe M., degn i Nordby p. Samsø; M. Abelone Christoffersdtr.; St. Aarh. 61; C. 64, n.; r. Cap. Sæby 29/9 73, o. 5/11; ~ 1/8 77 F. E., † her 11/3 11; [† 15/2 1789].

KUM III, s. 214 (»Laurentius Munk«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Samsø og Tunø nr. 61, 54; Odense byfoged nr. 2130.

15. 1/5 1789, o. 7/8, Jens Jacob Asmussen, f. 4/10 63; F. Peter Christ. A., Farver i Aarh.; M. Øllegaard Christine Jensdtr. Buch af Hjarup-V.; St. Aarh. 83; C. 26/4 87, n.; ~ Albæk 11/9 87 Mathilde Brøndlund, Dtr. af Nr. 13, f. 14/12 70, † 18/10 31; 1 S., 1 D.; see Peter C. A. i Hellevad-Ø.; [† 27/6 1833].

PT 12:1 (1946), s. 181, 182-83 (Brønlund); VejAar 1918-2, s. 206-213 (se nedenfor).

16. 8/1 1834 [Haverslev-B. 22/5 01] Hans Severin Rafn* af Volstrup-H., f. 20/7 70 (O. P.); St. Aalbg. 89; C. 16/1 98, h.; p. Cap. Volstrup-H. 10/8 98, o. 2/11; 1 ~ Anna Sophie Jacobsen, f. 75, † 92; u. B.; 2 ~ 15/10 00 Madsine Worm, f. Hjørr. 10/9 78, † Aalbg. 8/2 57; F. Oluf W., Bfgd.; M. Mette Meiling; 8 S., 7 D.; (see O. J. Sadolin i Hurup); [† 27/6 1850; som Stud. Eier af Gjerumgd.; ilde lidt i Haverslev-B.].

Nygaards sedler: Børn; Kbg. Haverslev (1755-1809), f. 93a, opsl. 98 (en søn, der var overset af Nygaard).

17. 1/9 1850 [Ø. Brønderslev-H. 21/10 35] Niels Müller, f. Nykjøb. p. F. 14/12 01; F. Morten M., Skrædermstr.; M. Cathrine Sophie Spur; St. Nykjøb. 20; C. 20/4 26, h.; p. Cap. Hammer-L. 8/12 26, o. 20/12; Hjelpep. Rorup-G. 1/7 27–28; Cat. Hjørring 12/11 28; R.* 26/5 67; ~ 3/7 29 Magnine Homann af Hammer-L., f. 21/12 01; 5 S., 1 D.; see Pet. J. H. M. i N. Snede-E.; [# 7/2 1873; boer i Randers].

KS 3:3 (1881-82), s. 433 (Hammer Sognekald); Elvius s. 35-36.

18. 30/4 1873. Frederik Christian Faaborg; see Vadum.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 32-39.
Asmussen, Jacob: Slægtsnavnene Asmussen & Worsaae. Vejle Amts Aarbog 1918–2, s. 206-213 (Om præst nr. 15).