Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 160. Brønderslev (Øster-) og fra 1578 Hallund (tidligere til Hellevad-H.),

Børglum Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 24; E. M.; M. Nr. 497; P. M. 45; Kbg. 1666.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. 1520. Jørgen* . . . ; [† 1573; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde 8 Bøger].

2. 1568** [r. Cap. Hellevad-H.-Ø. 63] Jens Mogensen; [† 1599].

3. 1599 [Cap.* (84)] Laurits Lauritsen, f. Salling; ~ Karen Jensdtr.; F. Jens Pedersen i Burholt, Ø. Brønderslev S.; M. Kirsten Hansdtr. Mørck; 2 S., 5 D.; 2 ~ C. Pedersen i Ulsted; see Etm.; J. J. Mørk og C. G. Kobberup i Hellevad.-H.-Ø.; J. I. Brørup i Aggersborg; (J. C. Wordingborg i Rubjerg-M.); [† 1621].

4. 16/8 1621 [p. Cap.* 18] F. S. Laurits Lauritsen; St. 15; Pr. 29; ~ Birthe Andersdtr. Kjærulf; F. A. Andersen K. i V. Brønderslev; M. Else Laursdtr.; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see L. L. Brønderslev i Jelstrup-L.; P. A. Randers og C. J. Bruun her, G. C. Bredkjær og A. M. Sejer i Dalbyneder-R.-S.; (C. M. Kjærulff i Flade-G.); [† P. 1629].

KUM I, s. 17 (»Lavrentius Lavrentij f. Bryndersleff, Cimber«), var ikke r. Cap. i Hellevad-H.-Ø.

5. 1629 [Cap. Børglum-V.-F. 27] Erik Nielsen Børglum af Børglum-V.-F., f. c. 02; St. Aalbg. 22; ~ 31 F. E., † 63-66; 2 S.; [† 1647].

KUM I, s. 58 (»Ericus Nicolai Burgalanus«).

6. 1647 [p. Cap.*] Peder Andersen Randers, f. Randers; F. A. Andersen Hjermind; M. Maren Michelsdtr.; St. Vibg. 40; ~ c. 50 Johanne Lauritsdtr., en Dtr. af Nr. 4, f. c. 24; 4 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see J. P. Brøndlund her; J. P. Husbond i Tolstrup-S.; P. H. Sæbye i Rubjerg-M.; (P. A. Brøndlund i Hellevad-H.-Ø.; Jacob Brøndlund, r. Cap. t. Helsing. St. Olai K.); [† 14/3 1668].

KUM I, s. 157 (»Petrus Andreæ Rhandrusiensis«); Sixhøj nr. 94; Randers tingbog 1650, f. 95 ff., 222 ff.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 23; PT 8:6 (1927), s. 68; 12:1 (1946), s. 159-160.

7. 7/4 1668. Claus Jensen Bruun af Tolstrup-S., f. c. 36; St. Aalbg. 54; ~ 24/6 69 F. E., † 22/2 79; u. B.; [† 1/1 1679].

KUM I, s. 249 (»Claudius Ioan. Brun.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 23; PT 12:1 (1946), s. 159-160.

8. 3/1 1679, o. 28/2, Jens Pedersen Brøndlund*, f. her 21/2 54 (O. P.); St. Rand. 74, Bacc. 76; C. 13/9 76, illum.; Pr. 4/4 07; ~ her 14/9 92 Maren Jensdtr. Kjerulf, d. Hallund 11/3 74, b. 30/5 36; F. J. Pedersen K., Ridefoged og Forp. p. Kjølskegd.; M. Karen Eriksdtr.; 4 S., 4 D.; see Peder J. B. i Ulsted; Laurits J. B. t. Od. Frue K.; Frederik J. B. i Helligsø-G.; Andreas J. B. i Tornby-V.; [b. 10/11 1729].

KUM II, s. 48, 71 (»Ianus Petræus Brøndeslund/Ianus Petri Brøndersløf«).

9. 6/12 1729, o. 15/2 30, Peter Henriksen Klein af Jerslev-B., d. 12/7 01; St. Aalbg. 18, Bacc. 19; C. 21, h.; ~ 2/12 32 Kirstine Marie Rosholm, f. 93, b. 21/7 39; F. Christen Andersen R. til V. Mellerup, Jerslev S.; M. Malene v. Mylheim; u. B.; [† 23/9 1741].

KUM II, s. 417, 423 (»Petrus Henrici Klein«, 17 år gl.); KlitVen s. 185.

10. 8/11 1741 [Skp. 12/9 38, o. 8/10] Svend Hansen Muhle, f. Kbh. 26/12 09; F. H. M., Tømmerhandler; M. Maria Hermansdtr. Willer; St. pr. 27; C. 30, l.; ~ 38 Luttemelle Frederikke Christiansdtr. Winterberg af Saxkjøbing-M.; [† 8/6 1769].

KUM II, s. 487 (»Sveno Muhle Ioh. fil.«, 17 år gl.).

11. 14/7 1769, o. 23/8 [Aman. Aalbg. 66] Hans Adolph Brorson af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.), f. Medolden 30/4 35; St. 55, Bacc. 58; Hør. Ribe 57; C. 27/11 65, n.; ~ 29/9 72 Hedvig Sabine Eriksdtr. Hvass af Søndbjerg-O., f. 24/9 35, † Vidstrup 17/9 21; u. B.; [† 21/7 1805; elsket].

KUM III, s. 147, 182 (»Iohannes Adolphus Brorson«, 20 år gl.).

12. 18/10 1801, o. 8/1 06, Immanuel Jermiin; [25/11 1831 Als; see der].

13. 29/2 1832, o. 14/6, Jens Michael Wedsted; [29/7 1835 Serridslev; see der].

14. 21/10 1835 [Cat. Hjørring 12/11 28] Niels Müller; [1/9 1850 Albæk-V.; see der].

15. 4/11 1850 [Bølling-S. 6/1 44] Andreas Ferdinand Phister; [14/3 1865 Grevinge; see der].

16. 14/6 1865 [Aggersø 22/10 59] Carl Andreas Laurits Jessen, f. Kbh. 2/5 21; F. Richard J., Karethmager; M. Karen Amalie Olsen; St. Chrhvns. Bgdsk. 38; C. 22/1 46, h.; Skllrr. Kbh. 47; Førstelærer ved Svaneke Bgsk. 5/5 49; p. Cap. Stege 4/3 52, o. 21/4; ~ 22/8 49 Ida Marie Tofte; F. Lars Pet. T., Bud i Generaltoldkammeret; M. Eline Cathrine Schmidt; (68) 2 S., 1 D.; [22/6 1876 Steenløse-V.].

17. 25/9 1876 [Cap. p. p. Ø. Egesborg 22/9 73, o. 8/10] Janus Boie Gad Thygesen af Søften-F., f. Sjelle 10/9 43; St. Aarh. 62; C. 24/6 68, l.; c. Adj. Hlh. 68; Insp. og Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. 69; Alumnus p. Borchs Coll. 7/12 70 – 1/2 72; R.* 12/4 98; 1 ~ 6/6 77 Marie Dorph af Ø. Egesborg, f. 1/10 45, † Odder 19/5 00; 2 ~ Horsens 2/9 02 Augusta Hansen, f. Hobro 11/4 70; F. Hans Henr. Emil H., Apoteker; M. Anna Cath. Hansen; [16/3 1886 Odder; † ss. 23/11 1908].

Borchs K. nr. 746; Elvius s. 80; G-HF I, s. 774-775.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 48-59.