Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1005. Sindal og Astrup,

Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 35; Lkm. 4/202; P. M. 93; E. M.; Vahl M. 75; L. P. B. 202; Kbg. 1702.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1553). Jens . . . ; boede 53 i Astrup.

2. 1555. Oluf Lauritsen Rafn, f. Veiby i Salling 24; ~ Kirsten Jensdtr., f. c. 49, † 8/4 1620; 5 S., 1 D.; see Etm.; Hans O. R., r. Cap. t. Aalbg. Bud. K.; (C. C. Sæbye i Horne-A.); [† 4/12 1608].

3. 1594**. F. S. Niels Olufsen Rafn, f. 8/12 69; ~ c. 00 Ellen Nielsdtr. Bang af Mosbjerg-H.; 3 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 29/3 1608].

4. 1608** [r. Cap. Tversted-U.-B. 03] Erik Christensen Bistrup*, f. c. 77; (Bdr. t. Ingeborg C. ~ L. Mikkelsen i Tversted-U.-B. og t. Inger C. B. ~ P. J. Skive i Albæk-V.); F. C. Eriksen, Skriver p. Bistrup v. Hjørring; M. Ellen Mogensdtr.; 1 ~ F. E., † 9/3 25; 2 S., 3 D.; 2 ~ Anna Pedersdtr., f. v. Tønder 89, † Brasholt, Sindal S., 24/5 82; M. Maren Pedersdtr.; see H. Eriksen i Mosbjerg-H.; [† 19/4 1654; see J. H. 5/83–87].

5. 1644**. Laurits Lauritsen Kock; maaskee St. Aalbg. 26; ~ Maria Dinesdtr.; 1 S.; 2 ~ Etm.; see E. Lauritsen i Raabjerg; [† før 1654].

KUM I, s. 77 (»Laurentius Laurentij Hiørning«).

6. før 1654**. Harald Poulsen; maaskee St. Vibg. 45; ~ F. E.; [afsat fordi hans Hustru kom for tidligt i Barselseng, boede siden (62) i Fjelsted Østergd. i Sindal S.]

KUM I, s. 195 (»Chilianus Pauli«); Sixhøj nr. 185.

7. c. 1654. Evert Petersen Røring, d. Aalbg. Bud. K. 19/8 30; F. P. R., Kbmd.; M. Anne Didriksdtr. Grubbe; St. Vibg. 50; ~ c. 54 Gertrud Andersdtr., f. c. 22, b. Hjørring 8/7 18; 3 S., 3 D.; see Etm.; [† 1672].

KUM I, s. 226 (»Everhardus/Edvardus Petri«); Sixhøj nr. 241.

8. 27/11 1672, o. 15/1 73, Palle Hansen Mosberg af Mosbjerg-H., f. 30/11 45; St. i Rostock 64, Kbh. s. A.; C. 29/12 66, illum.; ~ 1/11 75 F. D. Sophie Evertsdtr. Røring, f. c. 58, som 26 boede i trange Kaar i Hjørring; 3 S., 2 D., der kaldte sig Sindalin; see M. Lerche i Houlbjerg-G.; (S. M. Munch i Kolind-E.; C. F. Rumohr i Tvede-L.); [† 20/4 1702; var Skyld i, at to Provster ragede i Proces sammen, og maatte betale Gildet; see Bk. Dgbg. 38; Stuehuset br. 8/11 78].

KUM I, s. 325 (»Pallas Iohannis Moeseberg«); Helk II, s. 193.

9. 2/6 1702, o. 16/8, Bertel Frandsen Bruun, f. Ringebo, Guldbrandsdalen, 23/2 68; F. F. B., Sp.; M. Birgitte Bertelsdtr.; St. Christiania 90; C. 7/8 94, n.; Pr. 5/4 31; ~ c. 00 Margrethe Hedvig Hagedorn, f. •/6 76, b. 20/10 32; 2 S., 3 D.; [b. 11/4 1742].

KUM II, s. 174 (»Bartholus Francisci Brun«); NST 5 (1936), s. 294-295.

10. 10/8 1742 [Jelstrup-L. 12/6 39, o. 22/8] Christian Henrik Nielsen Kjærulff, f. Hjørring 24/10 12; F. N. Poulsen K. af Sønderholm-F., Toldkass. og Skriver i Børglum og Jerslev herreder; M. Hippolyte Jacobsdtr. Holm; St. Hjørring 30; C. 29/4 37, n.; ~ Vreilev 20/4 40 Kirstine Marie Rasmusdtr. Schiøtt fra Rønnovsholm, f. Hastrup, Spentrup S., 21, † Eget, Skærum S., 20/6 77; F. R. Christensen; 7 S., 7 D.; see Niels K. i Ørre-H.; P. N. Fogh i Flade-D.; [† 14/10 1771; Lgst.].

KUM II, s. 522 (»Christianus Henricus Kierulf«, 19 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 20; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 275; Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 4.

11. 27/7 1771**, o. 13/12, Christen Andersen Tødsleuf, f. Aalbg. 9/3 39; F. A. Christensen T., Skræder; M. Elisabeth Cathrine Mortensdtr. Lund; St. Aalbg. 59; C. 15/10 66, n.; ~ 31/3 72 Cathrine Marie Sommer, f. 40; fik flere Gange Belønning af Landhuusholdningsselskabet; u. B.; 2 ~ C. F. S. Bjørn i Jerslev-B.; [† Fjaltring . . . , b. her 12/8 83; fik Præmie af Landhuusholdningsselskabet 4/5 85. Her meddeles en Prøve paa hans kunstige Stil: „I Sindahl Pg., hvor der for værende Tid er en god Slags Beesters god Besætning og af Præstegaardens unge Tillæg til Præstegaardens (ellers sjelden indfalden) Stutteriets Handel, ere, og staa salgsmæssig og færdig til en god avangemarsch, hvor hen vides ei, for grundfornuftige Bæste-Liebhavere indtil førstkommende Midsommerstid:
    a. en blank, triangelstjærnet, in obtuso vinculo, sort Hoppe, først tilreden og dernæst vel tilkjørt, i 6te Aar — for Bæste- og „ægte“ og „rette“ Kjændere og „prompte“ Liebhavere i Betaling efter Tilpaskjøbet med ægte ret Bedømmelsesapplaus, meget nyttig i sin ret hurtige beqvemme Kudskcommanderede Reiseveiensforttfarths og for dem, som søger (ifølge en fuldstændig Beste-Gou) at tilforhandle sig en rask Forløber i Spand eller ogsaa efter Liebhaver-Kjøbmands Behag en smaa-Herres Ridehoppe. Høiden er 10 Qvart ÷ 1/16.
    b. en blankbruun Mærplag med firstjærnet smalstribbet Blæst (Blis?), i 3di Aar, tjenlig ifølge Coulouren til Ride-hop, da den er allerede efter Alderen anselig lang i Livet og af hurtig og „vis“ Fodskifte.
    c. en sortbruun Kamskopd Hingstplag men en hvid venstre Bagfod, allerede springmæssig til alt kjændelig, vis forventede-Hingst-Producter, tjenlig for Liebhavere, som Saadan en maatte behøve efter først nogen „fuldkommen“ prompte Approbation, til en derefter ægte-capabel brugelig Stutterie-aproberede Bondehingst, vel endog ved god Høes- og Hafrefohrings-Korn-Retholdelses Eduction og Satpasning, ordentlig i eet og alt, til en tilkommendes approberendes Herregaards Hingst.
    NB. NB. NB. Alle ovennævnte til Salg! Publicerede Bæster ere avlede og producerede af en reen Avlshoppe efter Högholts-Stand berømmelige Hingst“. See „Jydske Eftrerretninger“ 1782, Nr. 15].

KUM III, s. 191 (»Christianus Tødsleuf«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2709.

12. 3/12 1783 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 19/6 82, o. 5/7] Lars Jacobsen Holm af Jerslev-B., f. 28/3 53; St. Aalbg. 71; C. 27/6 76, n.; Pr., i. 28/6 97; Apr. 9/7 13; 1 ~ 26/7 83 Anna Hegelund Iversen, f. 30/7 61, † 29/10 04; F. Cclrd. Peter I. til Buurholt; M. Karen Pedersdtr. Bast; 2 S.; 2 ~ 26/4 05 Benedicte Poulsen af Ingstrup-H.-A.; E. e. . . . Gertner, og † 18/8 41; u. B.; see Peter I. H. i Grinderslev-G.; [† 16/8 1823; en god Taler; Eptph.].

KlitVen s. 298.

13. 31/12 1823 [Sennels 5/2 08] Christian Julius Smith, f. Stavanger 9/10 73; F. Laurits S., Kbmd.; M. Christiane Juliane Ely; St. Bergen 93; C. 21/1 00, n.; Sp. Hirtsholmene 29/5 01, o. 28/8; ~ Kbh. 16/7 01 Sophie Charlotte Møller, d. Kbh. 8/4 78, † 3/9 44; F. Rasmus M., Bankkassr.; M. Susanne Weile; 1 S., 2 D.; [† 14/10 1847. „Mere bekjendt for sine Historiers Mangfoldighed end for deres absolute Paalidelighed“; B. D. G. 1/213].

14. 4/1 1848 [Hals 20/2 42] Niels Nielsen; [10/11 1861 Glumsø-B.; see der].

15. 18/1 1862 [Bedsted, Aabenraa Provstie, 22/4 50, o. 3/5] Christian Frederik August Ishøy, f. Marstal 26/11 22; F. Hans Fred. I., Skllrr.; M. Christine Petersen; St. pr. 40; C. 3/7 45, l.; Landthingsmand i 7de Kreds 20/6 63; 1 ~ Ørslev i Sjælld. 26/11 50 Elisa Jacobine Antoinette Braag, f. 19/3 20, † 4/11 53; F. Commdcpt. Robert B.; M. Anna Kirstine Gottlobine Børresen; 2 S.; 2 ~ Bedsted 27/8 55 F. Sstr. Maria Regine Braag, f. 9/5 18; 2 D.; [9/1 1872 Vigsnæs; Stokkemarke 1883, † ss. 19/1 1903].

Achelis II, nr. 9598.

16. 30/3 1872. Peter Edvard Ferdinand Lundholm; fik snart efter sin Ankomst en Kaleschevogn; see Kallundbg. o. Cat.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 243-249.