Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1065. Snede (Nørre-) og Eistrup,

Vrads Herred, Aarhus (hidtil Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift.

K. 3/56; P. 71; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/384; Kbg. 1814.
Anm. Snede Kirke kaldtes forhen St. Mikkels. Sognene have hørt til Aarhuus Domcapitel.
———————————

1. c. 1537. Jørgen Pedersen i 35 el. 37 Aar; [† c. 1574].

2. (1584). Niels Lauritsen i 34 el. 29 Aar (maaskee først Cap.); Pr. (08. 10); see Etm.; [var her endnu 1620; byggede Pgden.].

KS 3:2 (1877-80), s. 209; 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 755.

3. 16 . . [Cap.* c. 04] F. S. Jens Nielsen Snede; St. i Kbh. (97); Pr. . . ; [† 3/12 1645; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1604].

F-P s. 155 (»Johannes Nicolai Snedensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 747 (»Joannes Nicolai Snedensis, fil. Pastoris Dn. Nic. de Snede«).

4. k. 31/8 1645. Peder Sørensen Ørum af Ørum-D.; St. Od. 39; Pr. 60; ~ Johanne Jensdtr., der overlevede ham; 1 S., 3 D.; see Etm.; P. Knudsen i Borbjerg; [† 1692, Skifte 7/9 s. A.; Pg. br. 75].

KUM I, s. 150 (»Petrus Severini Ørum«); P-Aarh. f. 5a, opsl. 7; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Tyrsting-Vrads hrd. nr. 4.

5. 23/10 1679*, o. 4/6 80**. F. S. Jens Pedersen; St. Vibg. 73; 1 ~ 29/9 80 Else Knudsdtr. af Borbjerg, f. 28/7 54, † 29/9 87; 2 ~ (97) Anne Ottesdtr. af Brande; Skifte c. 00; 1 D.; 3 ~ Vibg. Graabr. K. 6/10 00 Elisabeth Pedersdtr., E. e. Jens Hansen, Landstingsskriver i Vibg.; u. B.; [† 1709; Skifte 27/2 s. A.].

KUM II, s. 41 (»Ianus Petri Snedensis«); Sixhøj nr. 548; P-Aarh. f. 55a, opsl. 58 (»Joannes Petri Snedæus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Tyrsting-Vrads hrd. nr. 11 og 18; Nygaards sedler: 2. hustru, 3. vielse.

6. 20/4 1709 [p. Cap.*, o. 8/11 06] Christen Knudsen Søltoft, f. Sneibjerg c. 73; F. K. Pedersen S., Foged i Hammerum Herred; M. Dorothea Jespersdtr.; St. Kold. 94; C. 22/6 97, n.; Pr. 22; ~ 12/5 11 Dorothea Kirstine Pedersdtr. Bang, levede endnu her som Enke 54; (Halvsstr. t. Kirsten H. V. ~ P. N. Arensberg i Hveisel-G. og t. Sophie D. H. V. ~ L. G. Fog i Jelling-H.); F. P. B., Bgmstr. i Ribe; M. Anna Baggesdtr.; 4 S., 8 D.; see J. V. M. Steenstrup i Sjørring-T.; P. K. Riber i V. og Ø. Vandet; C. J. Deinbøll i Hundborg-J.; Knud P. C. S. i Brande; Etm.; A. L. Brøndlund i Vang; C. B. Lohmann her; (Jørgen C. S. i Veierslev-B.); [† •/11 1745; Skifte 6/12 s. A.].

KUM II, s. 204 (»Christianus Søltoft«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Vrads hrd. nr. 105 og Dueholm, Ørum og Vestervig amter nr. 313; Ribe byfoged nr. 763; Koldinghus amt skifteprot. 1745-1754 (del 2), s. 846, opsl. 148.

7. 15/11 1743**, o. 14/2 44, Jørgen Christopher Bendixsen Schurmann af Føvling-H. (F. B. Didriksen), f. 25/2 17; St. pr. 39; C. 1/5 42, h.; ~ F. D. Ane Kirstine Christensdtr. Søltoft, f. 21, b. Vandet 21/5 79; 1 S., 1 D.; see N. Eeg i V. og Ø. Vandet; [† 9/3 1750].

KUM II, s. 598 (»Georgius Christophorus Schuurmann«, 22 år gl.)

8. 19/6 1750 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 12/8 43, o. 4/9] Christian Berntsen Lohmann, f. Ribe 29/9 17; F. B. L., Bgr.; M. Anna Marie Ægidii; St. Ribe 37; C. 4/4 43, h.; Pr. . . ; 1 ~ Kbh. Nic. K. 28/7 50 Anne Marie Pilschmidt, f. c. 20, † 30/4 57, Skifte 7/11 59; 1 D.; 2 ~ 63 Johanne Cathrine Pedersdtr. Schiønning, f. c. 37; b. Vibg. 1/6 02; F. P. S., senest Forv. paa Arreskov; M. Anna Hylleborg Christensdtr. Søltoft, f. her; 2 S.; [† 1774, Skifte 18/3 s. A.].

KUM II, s. 587 (»Christianus Lohmann«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Vrads hrd. nr. 117 og 129.

9. 30/3 1774, o. 11/5, Niels Friborg af Herslev-V., f. Vibg. Sortebr. S. 4/12 34; St. Vibg. 53; C. 16/12 55, n.; (Skanderup 16/9 71*); ~ Horsens 19/10 74 Kirstine Flensborg, d. Hors. 5/10 55, † 2/9 28; F. Andreas F., Bgmstr.; M. Anne Cathrine Steffensdtr.; u. B.; [# 6/12 1805; † Donsgd., Almind S., 9/8 09].

KUM III, s. 130 (»Nicolaus Friborg«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1190, 1251; E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 2025; Nygaards sedler: Død, 1801 (u. B.).

10. 28/3 1806, o. 23/5, Tage Christian Müller; [11/5 1810 Kjøng i S.; see Stege].

11. 15/3 1811 [Henne-L. 12/1 98] Søren Jacobsen Grundtvig af Ledøie-S., f. p. Seierø 23/6 66; St. Roesk. 85; Førstelærer v. Holmen og Aftensangsp. v. Kbh. Vartov K. 89; C. 1/5 92, h.; Præd. v. Christiansborg Slotsk. om Sommeren 93; Sp. Jegindø 2/8 f. A., o. Kbh. 9/10; ~ 90 L. Christine Nørregaard, f. c. 58, † Aarh. 25/7 48; F. Brbr. i Kbh.; 2 S., 4 D.; see H. F. Petersen i Smidstrup-S.; [† 18/1 1827; almindeligt yndet].

12. 7/6 1827 [Haderup 15/6 18] Hans Peter Barfoed, f. Nakskov 12/10 86; F. Christ. B., Kbmd.; M. Anna Marg. Bech; St. Nakskov 04; C. 20/4 12, l.; ~ 26/3 16 Georgine Dorothea Albertine Benzon, f. 11/2 88, † Kbh. 27/5 44; F. Oberstlieut. Hans B., Toldinsp. i Nakskov; M. Antoinette Charlotte Christine v. Arensstorff; 7 B.; see Frederik T. B. i Bjergby-M.; [† 30/4 1828].

13. 18/7 1828, o. 3/10, Eiler Sophus Wolf; [16/2 1849 Hveisel-G.; see der].

14. 16/4 1849 [Cat. Hors. 10/7 43] Jørgen Otto Fabricius; Pr. 9/5 56; [30/10 1858 Lundum-H.; see der].

15. 21/1 1859 [Cat. Veile 2/10 51, o. 5/11] Jes Mygdal, f. Kbh. 14/6 19; F. Christen M., kgl. Fuldm. i Vandvæsenets Contoir, Kbh.; M. Mette Marg. Fæster af Dover-V.; St. Kbhs. Bgdsk. 36; C. 6/5 42, l.; Lærer i Kbh.; (Dalbyneder-R.-S. 6/2 – 26/2 69); 1 ~ Egeslevmagle 9/4 59 Charlotte Thorkilsen af Egeslevmagle, f. Andsager 6/2 32, † 20/3 71; 2 S., 4 D.; 2 ~ Ring 20/12 72 Anna Birgitte Christiane Jensen, f. Øfjord p. Isld. 3/6 36; F. Kgrd. Andr. Pet. J., senest Dstlæge i Brædstrup; M. Marie Andrea Riis; [14/5 1873 Dover-V.; # 11/3 79; boer i Kbh.; Pg. br. 11/9 66].

Elvius s. 95.

16. 28/7 1873, o. 5/9 [Førstelærer v. Sæby Bgrsk. 8/12 61] Peter Jacob Homann Müller af Albæk-V., f. Hjørr. 5/3 32; St. Aalbg. 51; C. 22/1 58, h1.; Instit.best. i Sæby •/3 58; ~ Sæby 22/5 63 Christiane Busch, f. Sæby 11/7 40; F. Christ. Gottlieb B., Proc. og Branddrctr.; M. Anne Marie Schunck; (73) 4 S., 2 D.; [# 3/1 1879, boer i Aarh.].

Elvius s. 467.
———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1992-1996. Nørre Snede Kirke, s. 4215-4249, Ejstrup Kirke, s. 4179-4206.