Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 669. Kjøng,

Hammer Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/112; K. M.; W.; Lkm. 1/659; M.; Kbg. 1813.
———————————

1a. 27/7 1535. Jens Henningsen.

DKR s. 5.

1b. c. 1558. Oluf Jensen i 25 Aar; [† c. 1580; blev 69 nær slagen ihjel af en Bonde med en Øxe].

1c. c. 1580. Laurits Hansen i 9 Aar; ~ Karen Pedersdtr.; 2 S., 1 D.; [† 17/9 1589; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 6, s. 817 (se nedenfor).

2. c. 1589. Laurits Hansen Hammer i 12 Aar, fmtl. af Hammer-L.; [† 1595 (el. 1601?)].

KS 3:3 (1881-82) s. 119.

3. 1595. Jørgen Christensen Faxe; [1603 Maribo; see der].

4. 1603. Jacob Rasmussen; maaskee St. i Kbh. (94); [† 1634; i hans Tid bleve 4 Gaarde paa Aunø afbrudte til kgl. Majestæts Hoppers Græsgang, uden Vederlag].

F-P s. 134 (»Jacobus Erasmi Simmershafn. Scanus«); KS 2:5 (1869-71), s. 147.

5. 16/4 1634 [Cap.*, o. 27/9 1633] Hans Jespersen Bjergbye, vistnok af M. Bjergby-B.; St. Slag. 30; 1 ~ F. D.? Beate Jacobsdtr., † 25/1 43; 2 ~ (45) Karen . . . ; see J. H. Kyng i Havrebjerg-G.; [† 1656; Lgst.]

KUM I, s. 99 (»Iohannes Caspari f.«); PT 8:6 (1927) s. 192; DanKir bd. 6, s. 817-18 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 111.

6. o. 26/3 1656**. Lydiche Eilersen; St. Slag. 51; vist ~ F. E., levede endnu 57 ; [† c. 1681; vist = Lytiche Eilersen, som efter Magistergraden ordineredes 1656 til Ølsemagle].

KUM I, s. 235 (»Lytichius Hilarij«).

7. 26/11 1681. Hjeronymus Hammer el. Capel af Lynge-B.; St. Sorø 75, Bacc. 77; ~ F. D. Anna Cathrine Lydichsdtr., † 22/3 15; [† •/12 1710].

KUM II, s. 51, 73 (»Hieronymus Lavrentij Hammerus«); SB, s. 206.

8. 8/12 1710**. Mag. Søren Poulsen Kjerulf af Sønderholm-F., f. 24/8 75; St. Aalbg. 95, Bacc. 96; Alumnus p. Borchs Coll. 11/6 96 – 11/6 01; C. 15/7 09, l.; Mag. Kbh. 4/5 12; ~ Kjøge 11/12 11 Margrethe Sophie Schou (Skow), † før 42; 4 S., 2 D.; see Peder S. K. i Grønbæk-S.; Poul S. K. i Svindinge; Didrik S. K. i Slangerup-U.; [† 23/2 1742; udgav 1697 han en Bog om Polhøjde og i Aarene 1698–1700 et Par andre matematiske Arbejder. Skal have været en duelig Kobberstikker og have stukket Pladerne til en Udgave af Kongeloven].

KUM II, s. 210, 216, 378 (»Severinus Kierulius/Severinus Pauli Kierulf); Borchs K. nr. 36; KlitKS s. 96-97, 113, 131-132 (han var vistnok ikke provst); EM bd. 4, s. 396.

9. 30/3 1742, o. 6/6, Elias Naur Jørgensen Fabricius, f. Faabg. 25/3 09; F. J. Sørensen F. (Smed), Kbmd. (Bdr. t. Christen S. F. i Rise-M. og Halvbdr. t. Hans S. F. i Rudkjøb.-S.); M. Elisabeth Pedersdtr. Nørkjær; St. Faabg. 26, Bacc. 28; C. 18/4 30, h.; 1 ~ Søby 8/9 41 Christiane Augusta Jensdtr. Faber af Gislev-E., f. c. 08, † 79; 4 B.; 2 ~ 80 Johanne Kirstine Hansen, f. p. Raadegd., Everdrup S., † Kjøng 26/3 11; see F. C. Neuchs i Hellested; [† 1785; skulde have været Miss. i Ostind.; efter Traditionen var hans Særhed for en Deel Skyld i, at Pgs. Jord kom til, at ligge paa 6 forskjellige Steder, da han havde den curieuse Mening, at han saa fik 6 forskjellige Slags Jordboniteter, den ene passende for Rug, den anden for Ærter o.s.v.].

KUM II, s. 482, 495 (»Elias Naur Fabricius«, 16 år gl.); Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 12-13.

10. 6/1 1786 [p. Cap.* 20/8 84, o. 8/10] Dionysius el. Dines Windekilde, f. Kintzervig, Bergens St., 13/7 54; F. Edv. Dinesen W., Skræder, siden i Bergen; M. Eli Sivertsdtr.; St. Bergen 75; C. 9/10 82, n.; 1 ~ Vordingbg. 4/10 86 Johanne Dorothea Staal, maaskee af Baarse-B.; mindst 1 S.; 2 ~ 15/10 05 Anna Barbara Langhorn Homann af Hammer-L., f. Vallensbæk 4/4 81; mindst 1 D.; [† 5/12 1809; det fortælles, at han 07, da Englænderne vare landede i Sjælld., havde nedgravet alt sit Sølvtøi og andre Værdisager, men, da han senere vilde tage det op af Jorden, var Alt forsvundet, og han fik det aldrig mere].

11. 11/5 1810 [N. Snede-E. 28/3 06] Tage Christian Müller; [19/3 1830 Stege; see der].

12. 2/6 1830, o. 8/7, Jørgen Hjort Lautrup; Pr. 11/9 38; [30/7 1839 Hammer-L.; see Taarnby].

13. 22/10 1839, o. 29/11 [Lærer v. Landcadet-Acad. 33–36] Mag. (dvs. Dr. phil. 10/5 54) Peter Willemoes Becker; Pg. br. 2/1 59; [12/9 1859 Soderup-E.; see der].

14. 17/11 1859 [Taagerup-T. 8/2 49] Anton Christopher Bertelsen, f. Egholm v. Nysted 4/7 05; F. Frederik B., Forp., siden p. Vestensborg p. Falster; M. Karen Klinge; St. Nykjøb. p. F. 23; C. 27/10 28, l.*; Cat. Rønne 29/1 34, o. 30/4; Sp. Søby-S.-H. 6/8 39; ~ 15/8 34 Anna Margrethe Sidenius, f. Nykjøb. p. F. 6/6 05, † Kbh. 10/8 97; F. Christian S. af N. Vedby-A., Kbmd. i Nykjøb. p. F.; M. Anna Cathrine Hansen; 1 S., 1 D.; [† 16/1 1863].

AaDB s. 16.

15. 28/3 1863 [Ulsø-E. 20/10 54] Rasmus Raahauge Huus, f. Nakskov 16/1 14; F. Jens H., Kbmd.; M. Margrethe Raahauge; St. Nakskov 33; C. 30/4 38, l.; Cat. Kjerteminde 2/9 45, o. 12/11; ~ 27/4 46 Juliane Maria Raahauge, f. 18/9 15, † 11/11 67; F. Niels R., Kbmd. og Mølleeier; M. Bertha Kirstine Jessen; 4 S., 4 D.; see Axel Nic. Johs. H., Cap. p. l. i Humble.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Køng Kirke, s. 810-818.