Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1075. Soderup og Eskildstrup,

Merløse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/183; K. M. 90; H. 9/81; Lkm. 1/1062; M. 131; Kbg. Soderup 1645, Eskilstrup 1646 (÷ 1686-93).
———————————

1. 15 . . Claus Boesen; [† 1570; Lgst.].

DanKir bd. 4, s. 299 (se nedenfor).

2. c. 1570. Bartholomæus . . .

3. (1583). Niels Jensen; [† c. 1602].

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

4. 1602. Niels Pedersen Holbek; kom i Sorø Skole 89; St. i Kbh. (97); [† 1631].

F-P s. 155 (»Nicolaus Petri Holbech«); SB s. 106; KS 2:5 (1869-71), s. 148.

5. k. 20/3 1631 [p. Cap.*, o. 15/9 30] Anders Svendsen (Femoe, dvs. Fyenboe), vist f. Od.; (Bdr. t. Rasmus S. i Faxe); St. Kbh. 20; Hør. ss. (24); Rtr. Holbæk 25; Pr. . . ; 1 ~ Holbæk 18/9 39 Margrethe Olufsdtr., † før 45; 2 ~ Maren Jensdtr. Grønbech af Høielse, f. 17/12 28; 2 D.; 2 ~ Etm.; see S. A. Soderup i Naur-S.; [† 1652].

KUM I, s. 46 (»Andreas Svenonis Otthoniensis«); KS 4:1 (1889-91), s. 725; PT 3:2 (1893), s. 153; 3:3 (1894), s. 281-286; 8:6 (1927) s. 191; (han er forvekslet med A. S. i Jersi-S.); Kopskatten 1645, opsl. 86 (enkemand).

6. o. Od. St. Knuds K. 21/5 1652, i. 9/5. Peder Pedersen Fich, f. Helsingør; St. Roesk. 43; ~ F. E.; 2 D.; 3 ~ Etm.; see J. R. Lund i S. Jernløse-S.; [† 1661].

KUM I, s. 177 (»Petrus Fickius Helsingorensis«); KS 4:2 (1891-93), s. 673-674; PT 3:2 (1893), s. 153.

7. 29/6 1661. Jacob Sørensen Herfølge (Vincentius) af Herfølge-S.; St. Slag. 53; 1 ~ F. E., † 9/2 82; 2 ~ 83 (Bev. 2/6) Johanne Cathrine Gørrisdtr., f. c. 59; Steddtr. af Cmcrd. Peter Klaumann; 2 ~ 29/4 95 Peder Svendsen, Forp. p. Aastrup; [† 1693].

KUM I, s. 244 (»Iacobus Severini Herfølgensis«); PT 3:2 (1893), s. 153.

8. 9/6 1694 [p. Cap. Aalbg. Bud. K., o. 7/5 90] Hans Pedersen Grifte (Grift) el. Gryfte, f. Grifte i Sjælld. 3/2 58; F. P. Jensen; M. Karen Nielsdtr.; St. Slag. 79, Bacc. 80; Hør. Slag. s. A.; C. 20/5 83, h.; [† 1694 efter 8 Uger i Embedet].

KUM II, s. 91, 99 (»Iohannes Petri Grifte/Grift«).

9. 18/9 1694, o. 14/11 [Hør. Aalbg. 91] Claus Hansen Bang af Bogense-S., d. 2/8 56; St. Od. 78; ~ Maren . . . ; 3 S., 1 D.; [† •/2 1716; blev kaldet derved, at General Gregers Juul, Kirkepatron for Soderup, var just indbuden til Maaltid hos Biskop Bornemann i Aalbg., da han over Maaltidet fik Brev, at den nyligt til Embedet ankomne Præst var død, over hvilken Tidende han blev saa altereret, at han ikke vilde kalde, men overlod det til Værten; gav (21/8 94) 3 Tdr. Htkn. i Gislum-H. til en Discipel i 5te. Lectie i Aalbg. Skole (Hfm. 1/142); ligeledes en Sum til Bogense K. til Vedligeholdelsen af hans Faders Begravelse og til den øverste Discipel i Skolen (Hfm. 5/801 og 809)].

KUM II, s. 82 (»Claudius Iohannis Bangius«).

10. 9/3 1716. Niels Bastiansen Banner af Ølstykke, f. 17/12 88; St. Fdbg. 06; C. 3/3 16, l.; ~ 16 Maren Christensdtr. Bagger af Faxe, b. Holbæk 9/2 54; [† 14/5 1727; Eptph.].

KUM II, s. 314 (»Nicolaus Bannerus«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Merløse hrd. nr. 46: DanKir bd. 4, s. 296 (se nedenfor).

11. 16/6 1727. Thyge Jensen Lange; St. Roesk. 03; C. 23/4 08, n.; ~ Edel Helene Johansdtr. Møller, † Holbæk •/3 42; [† 16/11 1739].

KUM II, s. 286 (»Tycho Lange«, 20 år gl.).

12. 18/12 1739 [Askø 25/5 36, o. 15/8] Johan Henrik Jacobsen Weber, f. Haderslev 15/2 07; F. J. W., Cant.; M. Anna Elisabeth Billhart; St. Haderslev 25, Bacc. 27; Alumn. p. Valkendorfs Coll. 26-28; C. 17/2 27, l.; 1 ~ 39 Karen Holm; 2 ~ Christiane Charlotte Jensdtr. Aagaard, f. Od.; F. J. Pedersen Aa., Bfgd. og Kirkeskriver i Fyens St.; M. Christiane Jensdtr. Schouboe; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 9/8 1748].

KUM II, s. 468, 492 (»Ioh. Henricus Weberus, Hattersleber«, 19 år gl.); Achelis I, nr. 5089; EM 8, s. 430.

13. 13/9 1748, o. 2/10, Peder Hansen Wøldike af Od. St. Hans K., f. 6/9 21; St. pr. 41; C. 10/5 45, l; 1 ~ 8/8 49 F. E., b. 20/8 50; 2 ~ 8/11 64 Marie Kirstine Danholm, d. Tostrup 3/10 28, † 74; F. Holger Christensen D., Degn i Tostrup-U.; M. Anne Kirstine Christophersdtr.; u. B.; [† 16/11 1769].

PT 1973, s. 131-146.

14. 22/12 1769 [Karise-A. 13/1 64] Diderik Clausen Funch, f. Allinge 9/7 27; F. C. F., Skipper; M. Christine Rasmusdtr.; St. Helsing 47; C. 12/5 55, h.; p. Cap. Brunlaugnæs, Aggershuus St., o. 5/3 56; Cap. Frederiksværn (Stavern i Norge), s. Stift, c. 56; Skp. 62; (Pr. . .); [# 1795, † Grevens Vængee, Rønnebæk S., 30/9 99; anseet; Lgst. i Rønnebæk K.].

DanKir bd. 6, s. 730 (Rønnebæk kirke).

15. 8/9 1795 [St. Jørgensbjerg-I. 21/7 86, o. 25/8] Andreas Reinhard Schreiber, f. Kbh. 4/10 55; F. Bartholomæus Philip S., siden Stadsmusicus i Roesk.; M. Kirstine Berg; St. Roesk. 75; C. 21/9 79, h.; Hør. Roesk. s. A.; Cand. philol. 5/12 83, l.; Pr. 25/6 97; ~ 2/11 86 Edele Brünniche, f. Roesk. 23/9 65, † ss. 30/8 32; F. Søren Jacobsen B., Kbmd.; M. Anna Kirstine Schjøtz; 3 S., 1 D.; (see A. E. Fritz i Almind-V.); [† 2/11 1802; from, blid og godmodig].

16. 10/12 1802, o. 12/1 03, Henning Jensen*, f. Nisvraagd. i Sl. 2/3 76; F. Christ. J., siden Forp. p. Holckenhavn; M. Catharine Matzen; St. Nybg. 92; C. 25/4 97, l*; R.* 28/10 17; Cons.-Rd. 10/12 52; ~ 21/10 23 Anna Margrethe Reingaard af S. Jernløse-S., f. 18/2 80, † 11/12 55; 2 S., 3 D.; see Jens C. J. i Ousted-A.-L.; E. H. Mackeprang i Fodby; [† 22/6 1859; fik den graa Stær, men blev heldigt opereret; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 301 (se nedenfor).

17. 12/9 1859 [Kjøng i S. 22/10 39, o. 29/11] Dr. phil. Peter Willemoes Becker, f. Kbh. 21/9 08; F. Jstrd. Erik B., Contoirchef i Norske Revisionscont., siden Kass. i Kbhs. Kæmneri; M. Catharine Sophie Vilhelmine Willemoes; St. Fdbg. 25; C. 30/4 30, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 20/2 30 – 20/2 35; Lærer i Hist. v. Landcadet-Acad. 31; udenlands Sommeren 33; Mag. 27/6 35 (d.v.s. 10/5 54 Dr. phil.); igjen udenlands 36–38; Medlem af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog 3/12 38; c. Pr. Hammer og Tybjerg HH. 17/8 50; Pr. 22/10 s. A.; Medlem af Comm. til Kirkeforfatningens Ordning 17/12 53; R.* 6/10 54; ~ 26/8 40 Elisabeth Anna Margrethe Begtrup, f. Kbh. 3/9 11; F. Dr. phil., Prof. Gregers Otto Bruun B. af Vistofte, Prof. i Landoeconomien; M. Christiane Marie Møller; 3 S., 1 D.; [# 21/5 1875; „Fik 22/4 76 en smuk forarbeidet Viinkande som Erindring om trofaste Venner i den Menighed han forlader“. See D. T. 76/112; † Kbh. 5/4 77; „Udfyldte sin Plads som Landsbypræst med Iver og Samvittighedsfuldhed, hvorom han gjentagne Gange, da Modstanderne søgte at komme ham tillivs, modtog Vidnesbyrd“. See Nat. Tid. 6/3 77. Synes efter et Digt i Berl. Tid. ikke at have kunnet tale i den sidste Tid; Pg. i Kjøng br. 2/1 59; E. 1/88 og S. 1/95].

Borchs K. nr. 529; Elvius s. 472-473.

18. 2/8 1875 [Kbh. Alm. Hosp. o.s.v. 21/5 72] Immanuel Friis af Daugbjerg-M.-S., f. 3/6 19; St. Vibg. 37; C. 5/7 43 og 22/4 44, l.; Skolebest. i Kbh. 1/4 43; Sp. Egebæk, Flensbg. Pr., 9/9 51, o. 12/10; Hanved, s. Pr., 25/11 54; afsat af d. t. R. 10/3 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; Skolebest. i Kbh. 65; ~ Kbh. Kolmems K. 3/6 45 Elisabeth Marie Severine Nyssum, f. Kvistrup, Gimsing S., 28/3 23, † 10/2 95; F. Thom. N., Proc., senest Eier af Kjeldgd. i Salling; M. Caroline Joh. Fred. Erlandsen; 2 S., 8 D.; [# 1892; † 1/5 1911].

Sixhøj nr. 1698; Elvius s. 473.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1979. Soderup Kirke, s. 277-303, Kirke Eskilstrup Kirke, s. 305-320.
Sommer, F. C.; Er Præsten Anders Svendsen i Soderup Stamfader til Slægten Hvass? Personalhistorisk Tidsskrift, 3:3 (1894), s. 281-286.