Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 570. St. Jørgensbjerg og St. Ibs,

Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/33; K. M. 177; L. P. B. p. ; Lkm. 1/311; M. 147; Hundrup: Præster ved Roesk. Dk. 82; Kbg. 1645.
Anm. Præsterne boede i Roeskilde.
———————————

1. (1571). Jørgen Henriksen Flinth, tillige Succentor v. Roesk. Dk., f. Nestved c. 35; see F. Jørgensen i Ondløse-S.; [† 5/1 1607; W. 3/239 siger, at han var P. i 28 Aar; Lgst. i Roesk. Dk.].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; DanKir bd. 3, s. 2099 (Roskilde domkirke).

2. 1607 [Hør. Roesk. (02)] Jesper Christophersen Herløv af Herlev, f. c. 80; St. i Kbh. (00); St. i Jena s. A., i Braunsberg 01; [fmtl. † c. 1617].

F-P s. 170 (»Casparus Christophori Herlovius«); KS 2:5 (1869-71), s. 151; 3:2 (1877-80), s. 310 (Præster ved Frederiksborg Slotskirke); Helk I, s. 249.

3. 1617 [Rtr. Roesk. 03] Mag. Mads Sørensen Colding el. Birkop, f. Kold. 63; Hør. Roesk. 91; St. i Wittenberg 01; Mag. Kbh. 6/12 04; tillige succentor capituli og holdt Cap. til Kirken og Choret; ~ 11/5 08 Birthe (Birrete) Rasmusdtr.; see H. Madsen Birkop i Brøndby V. og Ø.; [† 28/5 1628; Lgst.].

Helk I, s. 281.

4. 1628 [p. Cap.*, o. 24/8 25] Niels Sørensen Alling, f. Jydland; St. Roesk. 23, Bacc. 24; [† 21/11 1629].

KUM I, s. 62, 68 (»Nicolaus Severini Allingius, Cimber«); PT 8:6 (1927) s. 189 (»Niels Sørensen Alling, en Jyde«); AaDB s. 72 (han var næppe »af Olsker-A.«, men fra Jylland).

5. o. 17/2 1630 [Rtr. Roesk. 24/6 22–27, da han afsattes formedelst utilbørlig Strenghed] Mag. Søren Nielsen Hjort, maaskee af Ø. Hornum, f. 85; Hør. Vibg. 12; Crtr. Roesk. 9/11 20; Mag. Kbh. 9/5 21; tillige succentor capituli; ~ Anna Jacobsdtr., f. 00, † 21/8 58; 5 S., 2 D.; [† 27/9 1653; „havde (som Rector) en Stor Part af Disciplene haardeligen hudflenget og castigeret“(1); see Bloch: Roesk. Domskoles Hist. 1/48; hans Navn paa Altertavlen i St. Ibs K. 1632 (»Mag. Severinus Nicolai«)].

KUM I, s. 50 (»Severinus Nicolai Cervinus, scholæ Roëskildensis conrector«); PT 8:6 (1927) s. 190 (»Søren Nielsen Hornum«); DanKir bd. 3, s. 55 (se nedenfor).

6. o. 10/12 1652**. Niels Pedersen; maaskee St. Kbh. 48.

KUM I, s. 211 (»Nicolaus Petri«).

7. 28/6 1670, o. 3/8, Jens Hansen Anslet; St. Aarh. 57; ~ 71 Maren Clausdtr. Borch, som overlevede ham; 3 D.; [† •/4 1693].

KUM I, s. 273 (»Ioannes Iohannis Ansletius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 9.

8. 17/4 1700 [p. Cap.* 6/2 86] Mag. Hans Kjeldsen Tausen, f. 59; St. Roesk. 79; Mag. 04; ~ Roesk. 3/4 95 Beate (Bente) Eskildsdtr. Dalhuus, f. 64, † •/12 30; F. Mag. E. Lauritsen D., Lect. th. og Prof. philos. i Roesk.; M. Ellen Randulff; [† 18/5 1719].

KUM II, s. 93 (»Iohannes Chiliani Tausanus«); PT 9:2 (1927), s. 142 (Bircherods Dgbg.).

9. 29/5 1719 [Hør. Roesk. 13] Erik Villads Lauritsen Lyche af Pedersker, f. p. Bornholm •/11 85; St. Roesk. 08; C. 5/8 12, h.; ~ Birgitte Johansdtr. Dajon, f. c. 89, † 47; F. Jean Johansen Dajon, Boldmester i Kbh.; M. Gertrud Nielsdtr.; 2 D.; [† 18/5 1723].

KUM II, s. 333 (»Ericus Vilhadus Laur. Lykke«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 38; PT 6:6 (1915) s. 45-46, 52 (Familien Dajon).

10. 11/6 1723 [Hør. Roesk. 12] Otto Olsen Maar; [7/9 1723 Magleby i Sjælld.; see der].

11. 3/12 1723. Hans Poulsen Bager, vist f. Kjerteminde 85; St. Nybg. 08; C. 20/2 20, n.; ~ Kbh. Hel. G. K. 4/10 14 Alhed Pedersdtr. Tønder, E. e. Jørgen Snor, Barbersvend i Kompagnistræde, Kbh., og † 27/4 36; [† 17/12 1730].

KUM II, s. 333 (»Iohannes Pauli Bagger«, 21 år gl.).

12. 10/2 1731, o. 9/3 [Hør. Roesk. 20] Oluf Pedersen Unger, f. Roesk. 18/1 99; F. P. Olufsen U., Rdmd.; M. Anne Marie Andersdtr.; St. Roesk. 16, Bacc. 17; C. 16/11 19, l.; ~ Roesk. 21/9 31 Elisabeth (Anne Marie?) Steensdtr. Lind, † 99; F. S. Lauritsen L., Crtr. i Roesk.; M. Kirsten . . . ; 4 S., 3 D.; [† 14/5 1775. Behandlede som Hører en Discipel paa en høist tyrannisk og smudsig Maade].

KUM II, s. 402, 406 (»Olaus Petri Unger«, 18 år gl.); Kbg. Roskilde Dk. (1678-1708) opsl. 148 (dåb, men fornavnet mangler); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 37 og 51, Roskilde byfoged, nr. 146..

13. 2/12 1775, o. 22/3 76, Carl Christian Bendtsen; [13/12 1784 Hersted Ø. og V.; see der].

14. 3/12 1784, o. 17/12 [Hør. Roesk. 83] Jens Palæmon Jensen Aagaard af K. Saaby-K., f. 6/10 56; St. Roesk. 76; Alumnus p. Borchs Coll. 80–83; C. 16/1 83, h.; ~ 31/1 83 Dorothea Elisabeth Friis, d. Roesk. 3/9 59, † sst. 13/3 12; F. Peder F., Bgmstr. i Roesk.; M. Petronella Jacobæa Friis af Skjelskør; 1 S., 1 D.; 2 ~ Roesk. Dk. 15/6 96 Carl Albrecht, Forv. p. Bidstrup; [† 14/5 1786].

Borchs K. nr. 387; H. Friis-Petersen: Familien Friis fra Stenstrup, Aarhus 1955, s. 2.

15. 21/7 1786, o. 25/8 [Hør Roesk. 79] Andreas Reinhard Schreiber; [8/9 1795 Soderup-E.].

16. 16/10 1795, o. 6/11, Hans Fribo Garde; [3/11 1797 Tirsted-S.-V.; see Horslunde-N.].

17. 3/1 1798, o. 2/3, Otto Grundtvig; [14/3 1800 Torkildstrup-B., see Gladsaxe-H.].

18. 4/4 1800, o. 25/4, Laurits Michael Melchior; [13/4 1808 Brøndum-H.; see der].

Efter Rescr. 1/4 1808 nedlagdes St. Ibs K. og St. Jørgensbjerg
blev Annex til Frue K. i Roeskilde.

———————————

Noter:

(1) »hudflenget og castigeret« = hudflettet, pisket til blods; castigeret = tugtet, d.v.s. pryglet
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Roskilde S. Jørgensbjerg Kirke, s. 98-114, Roskilde S. Ibs Kirke, s. 47-57.