Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 329. Gladsaxe og Herlev (Trinitatis K.),

Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

H. 6/118; M. S. 1-a/63; K. M. 152; Lkm. 1/24; M. 19; Kbg. 1752.
———————————

1. 15 . . Søren Kock; [† 1564].

2. k. 26/5 1565. Niels Rasmussen, f. Kbh.; [† 1576].

3. 1576. Bo Olsen; [† 1592].

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

4. 1592. Ole Christensen; ~ Lisbeth . . . , † 20(?); [† 1611].

KS 2:5 (1869-71), s. 150.

5. 1611 [Kbh. Frue K. 2 r. Cap. 98] Mag. Samuel Thomsen, f. Hjørring 70; (vist Bdr. t. Anders T. H. i Horne-A., t. Inger T. H. ~ P. Lauritsen i Tornby-V. og Farbdr. t. M. Thomsen i Blære-E.); F. Th. Madsen, Rdmd. i Hjørring; M. Johanne Laursdtr.; St. i Kbh. (92); Mag. Kbh. 10; ~ 03 Karen Olsdtr., f. c. 88, † 1/8 19; 2 S., 7 D.; [† 9/8 1619; Lgst. og Epitph.].

F-P s. 128 (»Samuel Thomæ Hiøringianus«); PT 12:6 (1951), s. 16; DanKir bd. 3, s. 368, 369 (se nedenfor).

6. 1619, i. 29/9 [Kbh. Frue K. 1 r. Cap. 4/4 17] Mag. Hans Nielsen Sæbye; St. 12; Mag. Kbh. 20/5 17; ~ c. •/3 16 Malene Andersdtr., b. 20/5 50; mange B.; [† 24/10 1653; Eptph. og Lgst.; W. 2/117; N. 427].

KUM I, s. 8 (»Iohannes Nicolai Sæbji«); PT 1:3 (1882), s. 138; DanKir bd. 3, s. 368, 369-70 (se nedenfor).

7. o. 11/12 1650**. Mikkel Sørensen Lemvigh, f. Lemvig 1/11 22; St. Kjøge 44; 1 ~ Kbh. Frue K. 9/2 51 Lucie Svendsdtr., f. Køpinge Pg. i Skaane 12, † 24/10 76; F. S. Jacobsen, Sp. ss.; u. B.; 2 ~ 78 (Bev. 16/1) Elisabeth Mikkelsdtr. Fri, f. 27, b. 31/1 88, E. e. P. N. Hobroe i Karlebo; (Sstr. t. Magdalene M. F. ~ J. Fribert i Svallerup); F. Michel Fichter (Fri), kgl. Fægtemstr.; [† 3/3 1690; Steen-Eptph.].

KUM I, s. 185 (»Michaël Severini Cimber«); »see Etm.« udgår, se PT 7:5 (1920), s. 184, hvor det af et testamente af 1674 fremgår at han da havde været barnløst gift i 23 år; 6:6 (1915), s. 298; Kbg. Kbh. Frue (1631-1656), s. 19, opsl. 38; Caw. V, s. 137; FWDP 1116,07, 579,10 og 329,07; DanKir bd. 3, s. 368-69, 370 (se nedenfor).

7b. 1/1 1689**. Steffen Andersen Rhode, f. Kbh.; F. Anders Sørensen, Renteskrvr. i Kbh.; M. Anne Steffensdtr. Rohde; St. Kbh. 82, Bacc. 84; ~ . . . . ; 1 S.; [fmtl. † c. 1689-90, før Mikkel S. Lemvigh, som han var ment at succedere].

KUM II, s. 114, 128 (»Stephanus Andreæ«, »Stephanus Andreæ Rhode«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 1062.

8. 8/4 1690. Mag. Jens Jensen Bircherod, f. Kbh. 64; F. Dr. og Prof. th. J. Jensen B. af Birkerød; M. Ellen Nielsdtr. Munck; St. Kbh. 80, Bacc. 81; Mag. Kbh. 28/6 88; udenlands 82-88; ~ 11/10 90 Ellen Dorothea Sørensdtr. Lemvig af Borup-K., † Nyrup i Tikjøb før 1723; 3 S., 2 D.; see Jens J. B. i Tikjøb.-H.; [26/10 1705 Biskop i Christiansand, † 25/1 20, b. 14/2; W. 1/117; N. 67].

KUM II, s. 100, 106, 159 (»Ianus Iani Bircherodius«); Helk II, s. 76; »F. D.« udgår, se ref. ovenfor samt PT 12:6 (1951), s. 98, 102-03; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 73.

9. 28/11 1705. Mag. Christian Henrik Luja Bertelsen (Bartholin) af Assens-Kj.; d. 3/8 81; St. Od. 96, Bacc. 98; Mag. Kbh. 11/5 06; 1 ~ . . . . , † c. 09; 1 D.; 2 ~ 8/7 10 Anna Ottosdtr. af Ledøie-S., f. 19/1 82; vistnok 6 S., 3 D.; see C. J. Lidøe i Strø; Otto Luja, r. Cap. i Besser-O.; Thomas R. C. Luja, r. Cap. t. Frederiksborg-H.-H.; L. C. Luja i Bedsted-G.; [† •/4 1738].

KUM II, s. 217, 233, 310 (»Christianus Henricus Luja«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 169; Danske Kancelli: Kaldsbrev, tilladelse til ordination 26/12 1705; PT 12:1 (1946), s. 74 (Slægterne Lidøe og Luja); »Slægten Luja«, s. 12-22.

10. 9/5 1738, o. 21/5, Mag. Søren Christensen Lemvigh; Pg. br. 12/5 50; [11/5 1754 Kbh. d. Garn. K.; see der].

11. 28/6 1754 [Fensmark-R. 22/7 40, o. 7/9] Niels Foss Nielsen Heining af Faareveile, f. Pedersborg 18/11 12; St. Sorø 31; C. 24/10 36; Alumn. p. Valkendorfs Coll. 36-40; ~ Kbh. 29/4 42 Kirstine Jensdtr. Stampe af Hammer-H.-S.-A., d. 10/9 20, † 1/1 72; 2 S., 2 D.; see C. H. Fabricius i Leirskov-J.; E. O. Grundtvig i Ude- og Oppe-Sundby; [† 1/8 1780; Hustrus Lgst.].

KUM II, s. 532 (»Nicolaus Foss Heiningius«, 19 år gl.); SB s. 250-51; DanKir bd. 3, s. 371 (se nedenfor).

12. 18/10 1780, o. 1/11 [Degn i Vallekilde 63] Christian Ottesen Grundtvig af Vallekilde-H., f. p. Seierø 10/11 37; St. Roesk. 53; C. 59, n.; ~ Seierø 23/11 57 Anna Rasmusdtr. Østerbølle (kaldes ogsaa Petersen), † Hillerød 6/8 12; 2 S., 4 D.; see Otto G. i Haraldsted-A.; [† 21/9 1797].

KUM III, s. 129 (»Christianus Grundtvig«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Frederiksborg hrd. nr. 14.

13. 27/10 1797 [Kbh. Frue K. 1 r. Cap. 10/7 82] Jens Winther Bentzon, f. Kbh. 23/11 43; F. Niels B., Fuldmægtig i Rentekammeret; M. Marie Jensdtr. Winther; St. Hors. 62; C. 67, l.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/11 68 – 11/11 73; D. p. C. 70; r. Cap. Kjøge-Ø. 30/3 74, o. 23/5; Kbh. Frue K. 2 r. Cap. 23/10 77; 1 ~ Kbh. 25/10 74 Mette Kirstine Nyeborg, d. Kbh. 9/8 57, † 1/5 86; F. Niels Rasmussen N., Spisevært; M. Ellen Jensdtr. Børre; 1 S., 3 D.; 2 ~ Kbh. 25/10 86 F. Sstr. Anna Cathrine Nyeborg, d. Kbh. 10/7 56, † Kbh. c. 29/8 87, E. e. Fred. Weile, Silkefarver i Kbh.; u. B.; 3 ~ Kbh. 27/2 88 Marie Elisabeth Bay, d. Kbh. 10/7 56, † ss. 16/5 36; F. Jens B.; M. Johanne Marie Bay; see J. Schjerning til Fred. Trin. K.-V.; K. Munch i Ringe; J. J. R. Løchte i Ingstrup-H.-A.; Niels L. C. B. i Ringsted-B.; P. H. Borch i Ledøie-S.; [† 19/2 1823; W. 3/66; N. 52; E. 1/105 og S. 1/115].

Borchs K. nr. 328; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 260.

14. 23/5 1823 [Torkildstrup-B. 14/3 00] Otto Grundtvig af Udby-Ø., f. Odden 20/10 72; St. Hlh. 89; C. 29/4 94, h.*; Præd. v. Harboes Kloster 179 . ; Sp. St. Jørgensbjerg-I. 3/9 98, o. 2/3; Pr. 05; R. m. Apr. 31/7 15; ~ Kbh. 8/9 98 Marie Amalie Balle af Kjetterup-G. (F. blev Biskop i Sjælland), f. Kbh. 3/12 78, † 16/12 33; 3 S., 5 D.; see J. A. Sørensen i Smidstrup-S.; L. Blædel i Nustrup; [† 14/1 1843; brav og værdig, begavet og dygtig, kraftig og livlig; B. D. G. 1/156; E. 1/507 og S. 1/598].

15. 27/3 1843, o. 2/5 [Overlærer i Od. 23/8 34] Dr. th. og phil. Christian Andreas Hermann Kalkar, f. Stockholm 27/11 03; F. Simon Isak K., Rabbiner, siden Medlem af Kongeriget Westphalens israelitiske Consistorium; M. Hedda Kalkar; St. Kbhs. Bgdsk. 19, døbt 23; Cand. th. 13/7 26, l.; Adj. Od. 10/8 27; Dr. phil. i Kiel 1/12 33; Dr. th 20/10 36; udenlands 42; R.* 6/10 54; D.-M. 8/5 66; ~ 14/4 28 Eggertine Dorothea Tryde, f. Esbønderup 5/4 04; F. Anders Holst T., Lottocontr.; M. Catharine Marie Elisabeth Pfeiffer; 2 S., 3 D.; see Otto T. K., Cand. th. 59/1; J. M. H. Stilling i Ølgod-S.; Dr. ph. H. F. Rørdam i Brendekilde-B.; [# 2/7 1868. Høit fortjent af den ydre Mission. Holdt femogtyveaarigt Jubilæum 27/3 68. „Da han i denne lange Tid har vundet almindelig Agtelse og Kjærlighed blandt sine Sognefolk, manglede det ikke paa Mænd, som stillede sig i Spidsen, til at indsamle en Gave til ham. Denne bestod af et antikt Skrivebord med Lænestol samt et Par massive Sølvstager. Kort derpaa indfant sig Bestyrelsen for den ydre Mission og Past. Blædel overrakte Dr. K. i Bestyrelsens Navn to værdifulde Kobberstik, idet han tillige takkede ham for hans Virksomhed i Missionssagen o.s.v.“ (Berl. Tid. 68/79); † 2/2 1886; E. 2/2 og S. 2/4; DBL].

16. 2/11 1868 [Jersi-S. 26/11 51, o. 10/12] Adam Vilhelm Holm*, f. Kbh. 17/4 24; (Bdr. t. Pouline F. M. H. ~ R. E. Scharling p. Vallø); F. Cfrrd. Christ. Fred. H., Departementsdirect. for Finantsministeriets første Departement; M. Marie Elisabeth Engelbreth af Lyderslev-F.; St. Kbhs. Bgdsk. 40; C. 31/10 45, l.; Lærer v. Efterslægtens Realsk. . . ; R.* 10/6 85; D.-M. 26/11 01; ~ Snoldelev 14/10 53 Ane Katinka Isidora Johanne Marie Brunstz, en Pleiedtr. af hans Formand i Jersi (H. Gammerød); F. Johan B., Bager p. Samsø; M. Anna Eline Christophersen, Sstr. t. H. Gammerøds Hustru; (67) 3 S.; [# 31/12 1906; ved Sølvbr. 14/10 78 et elegant Mahognitræes Spisebord o.s.v.; see Nat. Tid. 888].

Elvius s. 153; G-HF I, s. 269.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns Amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Gladsakse Kirke, s. 357-372, Herlev Kirke, s. 373-389.