Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1106. Strø,

Strø Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/198; L. P. B. 306; K. M. 167; Lkm. 1/230; M. 27; Kbg. 1750.
———————————

1. (1562. 67). Hans Nielsen, f. Quinderød; [† 1583; vistnok hans Initialer (H. N.) paa Degnestolen 62 og paa Alterbordet 67].

DanKir bd. 2, s. 1492, 1502 (se nedenfor).

2. 1583. Peder Madsen; maaskee St. i Kbh. (79); [† 1593].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; F-P s. 92 (»Petrus Matthiæ«).

3. 1593. Anders Lauritsen* af Vigerslev-V.; ~ c. 94 Inger Jørgensdtr., † 5/3 14; 2 ~ (45) Citzele Olufsdtr.; [† ældgammel 1648; hans Navn paa Kirkeklokken 1593; nævnt 1628 paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift].

KS 2:5 (1869-71), s. 151; 2:6 (1872-73), s. 385; Kopskatten 1645, opsl. 49; DanKir bd. 2, s. 1504 (se nedenfor).

4. k. 3/6 1648 [p. Cap.* 46] Niels Frandsen Brix; vist St. Roesk. 33, Bacc. 34; ~ Margrethe Danielsdtr. Lius; 3 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see F. N. Strøe, r. Cap. i Korsør-T.; [† c. 1670; hans Navn paa Kirkeklokken 1650].

KUM I, s. 114, 123 (»Nicol. Francisci Haffniensis«); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 24; FWDP 1106,05; DanKir bd. 2, s. 1504 (se nedenfor).

5. 21/5 1670, o. 1/6, [Hør. Fdbg. 56] Bjørn Hansen Helsted; St. Vibg. 49; 1 ~ F. E.; 1 D.; 2 ~ 78 (Bev. 3/9) F. E.; 2 ~ Etm.; [† 16. . ].

KUM I, s. 217 (»Biorno Iohannis Helsted«); Sixhøj nr. 225; E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 24.

6. 14/3 1682**. Knud Reinholdsen Bjerg; St. Roesk. 72; Pr. 00; ~ F. E., † 09; [† 1706].

KUM II, s. 32 (»Canutus Reinholdi Montanus«).

7. 23/11 1706. Corfits Nielsen Almontan af Ørbæk i Fyen, d. 12/1 73; St. Od. 94; ~ Kbh. Hel. G. K. 22/10 10 Gundel Hansdtr. Holm, E. e. Conrad Franche, Hofmstr. i Kbh.; (Sstr. t. Severin H. H. i Veiby-T.); F. H. Mikkelsen H., Brygger i Kbh.; M. Marie Clausdtr. Olrog; 1 D.; [† c. 1722].

KUM II, s. 202 (»Cornificius Almontanus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 23; Københavns borgret nr. 263; PT 4:5 (1902) s. 75 (Almontan).

8. 13/2 1722. Isak Grundtvig; [2/7 1725 Frederiksborg-H.-H.; see der].

9. 19/11 1725 [Hør. Fdbg. 21] Christopher Jensen Lidøe, f. Hillerød •/3 90; F. J. Christophersen L. af Ledøie-S., Rtr. Fdbg.; St. Fdbg. 10; C. 19/5 13, h.; ~ Birgitte Kirstine Luja af Gladsaxe-H., f. c. 09, † Oppesundby 4/5 90; [† 3/7 1739].

KUM II, s. 348 (»Christophorus Lidøe«, 19 år gl.); KS 4:3 (1893-95) s. 340 (slægtstavle); FWDP 1106,09; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 169; Enken i Oppe Sundby 1787, 78 år gl. (nr. 47); PT 12:1 (1946), s. 72 (Slægterne Lidøe og Luja); »Slægten Luja«, s. 12-14.

10. 31/8 1739. Jens Jensen Schibsted af Hvidbjerg-Ø.-L., d. 19/9 86; St. Thisted 07, Bacc. 08; C. 27/5 10, h.; [† 1/1 1750].

KUM II, s. 325, 328 (»Ianus Iani Schibsted«, 20 år gl.); PT 2013, s. 192 og 198.

11. 3/4 1750 [r. Cap. Slangerup-U. 7/6 43, o. 10/7] Carl Christian Hansen Eller, f. Jægerspriis 27/7 11; F. Hans Vilh. E.; M. Christine Torm; St. Roesk. 31; C. 20/7 40, h.; O.; [† 24/11 1788; Lgst.].

KUM II, s. 532 (»Carolus Christianus Eller«, 21 år gl.); DanKir bd. 2, s. 1504 (se nedenfor).

12. 30/1 1789 [Sørbymagle-K. 15/3 80] Joachim Frederik Jørgensen Horster, f. Bredtved v. Christiania 19/11 41; F. J. H., Kbmd.; M. Marie Lind; St. Christiania 62; C. 8/4 67, l.; Lærer ved Waisenhuset 67; Sp. Odden 18/9 76, o. 1/11; 1 ~ Anna Margrethe Christensdtr. Zierau; 1 D.; 2 ~ 8/6 87 Anna Magdalene Wærum, d. 6/8 63, † 23/11 33; F. Chr. W., Guldsmed; M. Inger Marie Lobeck; [† 15/1 1800; W. 3/368; N. 273].

13. 4/4 1800 [Nørhaa 15/7 96, o. 2/12] Bolle Frederik Plum Brammer, f. Hillerød 29/4 71; F. Fred. Christ. B., Amtsforv.; M. Anna Plum; St. Fdbg. 88; C. 27/4 95, n.; ~ 8/11 93 Sophie Hedvig Galberg, f. 71; 2 S., 2 D.; see T. M. A. Arctander i Klinte-G.; [† 21/9 1815; Pg. br. 04].

14. 24/1 1816 [r. Cap. Lindaas, Bergens St., 6/10 09, o. Kbh. 4/4 10] Poul Christian Rogert Bang af Vig-A., f. p. Hedemarken 4/3 81; St. pr. 99; C. 3/5 04, h.; Lærer ved Frue Fattigsk. i Kbh. 05; Hjelpep. i Græsted-M. c. 14; ~ 8/12 09 Elisabeth Margrethe Gundersen, † 19/2 47; F. Forv. ved Sorø Academies Godser; [† 1/1 1849; tidligere gjæstfri og munter, men levede i sin sidste Tid stille og eensomt; streng retskaffen og i det Hele vel afholdt; pleiede sin svage Hustru med trofast Omhu; see S. Necrol. 1/484].

15. 30/3 1849 [Tolstrup-S. 17/8 42] Erik Adolph Wandall af Gudbjerg, f. Vorbasse 13/12 07; St. Od. 24; C. 19/1 33, h.; Miss. v. Egedesminde 26/2 34, o. 30/4; entl. 40; Lect. i det grønlandske Sprog 5/8 49; tit. Prof. 21/7 69; ~ Slangerup 14/6 59 Emma Sophie Ibsen, f. Slangerup 5/1 38; F. Søren I., Skllrr.; M. Frederikke Sophie Cathrine Taur; 1 S., 1 D.; [† Kbh. 29/8 1869; E. S. 3/537].

16. 21/11 1869. Martin Julius Balslev; see Hjortlund-K.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1970. Strø Kirke, s. 1479-1506.